maksi
36
#278049 2006-05-22 00:56 maksi
Padekite pradenciai buhalterei:)) Kuriamas UAB, kurios istatinis kapitalas 100000. Akcininkai is uzsienio pervede 30000 EUR. Ka su jais toliau daryti? Konvertavus gaunasi 103584. Kaip tuos 3584 parodyti? Kokia saskaita kredituoti?

dadinda
2751
#278066 2006-05-22 09:25 dadinda redaguota: 2011-09-11 04-57

maksi rašė:

Padekite pradenciai buhalterei:)) Kuriamas UAB, kurios istatinis kapitalas 100000. Akcininkai is uzsienio pervede 30000 EUR. Ka su jais toliau daryti? Konvertavus gaunasi 103584. Kaip tuos 3584 parodyti? Kokia saskaita kredituoti?


Parodykit kaip gautą avansą. Kredituokit sąskaitą "gauti avansai"

Loreta13
31050
#278101 2006-05-22 10:15 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 04-57

maksi rašė:

Padekite pradenciai buhalterei:)) Kuriamas UAB, kurios istatinis kapitalas 100000. Akcininkai is uzsienio pervede 30000 EUR. Ka su jais toliau daryti? Konvertavus gaunasi 103584. Kaip tuos 3584 parodyti? Kokia saskaita kredituoti?


O kaip atrodo akcijų pasirašymo sutartys smile
Už ką gi jie ten moka smile

Brenda
270
#278262 2006-05-22 13:57 Brenda
Akcininkai (jų 2) nusprendė didinti įstatinį kapitalą.Kokios procedūros.Pinigus įnešė į kasą, o kas toliau, kur eiti ir kokius dokumentus nešti? smile

maksi
36
#278267 2006-05-22 14:01 maksi
Viena imone yra 100 proc. akciju savininke ir tokios sutarties kaip ir nera. Yra steigojo steigiamasis sprendimas, steigimo aktas, istatai. Visur figuruoja 100000 istatinis kapitalas.

Loreta13
31050
#278269 2006-05-22 14:01 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 04-57

Brenda rašė:

Akcininkai (jų 2) nusprendė didinti įstatinį kapitalą.Kokios procedūros.Pinigus įnešė į kasą, o kas toliau, kur eiti ir kokius dokumentus nešti? smile


Keisti įstatus ir kreiptis į registrų centrą, kad registruotų pakeitimus.

Brenda
270
#278281 2006-05-22 14:14 Brenda
Ačiū, Loreta13 smile

Loreta13
31050
#278311 2006-05-22 15:07 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 04-57

maksi rašė:

Viena imone yra 100 proc. akciju savininke ir tokios sutarties kaip ir nera. Yra steigojo steigiamasis sprendimas, steigimo aktas, istatai. Visur figuruoja 100000 istatinis kapitalas.


Na tai tas sprendimas..koks?
Aš niekaip nesuprantu užsieniečių motyvo pervesti jums tiek EUR. Jie paprastai veda tiek, kiek parašyta.
Jūs peržiūrėkite gerai dokumentus, ypač steigimo aktą. Kas ten steigėjai, kada ir kokiais terminais ir kiek jie ten privalo pervesti pinigėlius už akcijas.

juolita
1209
#278319 2006-05-22 15:21 juolita
Manau, permoka reiktu uzfiksuoti pvz. saskaitoje "Kitos moketinos sumos" ir grazinti akcininkams

Loreta13
31050
#278325 2006-05-22 15:25 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 04-57

juolita rašė:

Manau, permoka reiktu uzfiksuoti pvz. saskaitoje "Kitos moketinos sumos" ir grazinti akcininkams


Na jei išaiškės, kad tai išties permoka, taip ir teks elgtis.
Juk UAB negali bet kas ir bet kada įnešti pinigėlių. Nebent skolina pagal kažkokią paskolos sutartį.

zulaime
610
#278374 2006-05-22 16:58 zulaime
Patarkite ką reikia daryti, jei nuostolis viršijo įstatinį kapitalą,.įmonė pradėjo dirbti tik 2005 04 mėn ar užteks,kad ką nors paaiškinsiu paaiš.rašte ar reikia sąnaudas perkelti į ateinančius metus

„Kiekvienas darbas man bus sąžinės, o ne garbės reikalas.“

Loreta13
31050
#278376 2006-05-22 17:01 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 04-57

zulaime rašė:

Patarkite ką reikia daryti, jei nuostolis viršijo įstatinį kapitalą,.įmonė pradėjo dirbti tik 2005 04 mėn ar užteks,kad ką nors paaiškinsiu paaiš.rašte ar reikia sąnaudas perkelti į ateinančius metus


Na jūs ir gudruolė smile
Kokiu pagrindu čia tas sąnaudas "kilot" galite smile

juolita
1209
#278380 2006-05-22 17:20 juolita redaguota: 2011-09-11 04-57

zulaime rašė:

Patarkite ką reikia daryti, jei nuostolis viršijo įstatinį kapitalą,.įmonė pradėjo dirbti tik 2005 04 mėn ar užteks,kad ką nors paaiškinsiu paaiš.rašte ar reikia sąnaudas perkelti į ateinančius metusSanaudu kilnoti aisku, kad negalima. Jos patirtos 2005 metais ir yra 2005 veiklos rezultatas. Jei istatinis kapitalas tampa negiamas, reikalingi akcininku inasai

juolita
1209
#278382 2006-05-22 17:28 juolita
AB istatymo 59 straipsnio istrauka:

8. Jeigu nepaskirstytojo pelno (nuostolių) finansinių metų pradžioje ir grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama, t. y. susidaro nuostoliai, visuotinis akcininkų susirinkimas turi priimti sprendimą padengti šiuos nuostolius − į paskirstytinąjį rezultatą pervedamas sumas įtraukti tokia seka:

1) pervedamas iš rezervų, nepanaudotų ataskaitiniais finansiniais metais;

2) pervedamas iš privalomojo rezervo;

3) pervedamas iš akcijų priedų.

9. Jeigu šio straipsnio 8 dalyje nustatytų pervedamų sumų nuostoliams padengti nepakanka:

1) likę nepaskirstytieji nuostoliai perkeliami į kitus finansinius metus, jeigu bendrovės nuosavas kapitalas sudaro ne mažiau kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio;

2) akcininkai gali padengti nuostolius akcininkų įnašais − bendrovės nuosavas kapitalas turi būti atkurtas taip, kad jis nebūtų mažesnis kaip 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio.

10. Visuotiniam akcininkų susirinkimui nepriėmus sprendimo padengti nuostolius akcininkų įnašais arba priėmus tokį sprendimą, tačiau neatkūrus nuosavo kapitalo iki 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, visuotinis akcininkų susirinkimas turi svarstyti klausimą dėl:

1) įstatinio kapitalo sumažinimo, tačiau sumažintas įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už šio Įstatymo 2 straipsnyje nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį, arba

2) pertvarkymo į šio Įstatymo 72 straipsnyje numatytą juridinį asmenį, arba

3) bendrovės likvidavimo.

sing
545
#278668 2006-05-23 14:34 sing redaguota: 2011-09-11 04-57

juolita rašė:

AB istatymo 59 straipsnio istrauka:

8. Jeigu nepaskirstytojo pelno (nuostolių) finansinių metų pradžioje ir grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama, t. y. susidaro nuostoliai, visuotinis akcininkų susirinkimas turi priimti sprendimą padengti šiuos nuostolius...(...)
10. Visuotiniam akcininkų susirinkimui nepriėmus sprendimo padengti nuostolius akcininkų įnašais arba priėmus tokį sprendimą, tačiau neatkūrus nuosavo kapitalo iki 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, visuotinis akcininkų susirinkimas turi svarstyti klausimą dėl:

1) įstatinio kapitalo sumažinimo, tačiau sumažintas įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už šio Įstatymo 2 straipsnyje nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį, arba

2) pertvarkymo į šio Įstatymo 72 straipsnyje numatytą juridinį asmenį, arba

3) bendrovės likvidavimo.Kokios proceduros yra mazinant istatini kapitala? Keisti istatus ir nesti i RC?
Sumazinus istatini kapitala iki minimumo, galima dengti susidariusi nuosavo kapitalo nuostoli (nepaskirstyta nuostoli), ar teisingai suprantu?

zulaime
610
#278949 2006-05-24 09:35 zulaime redaguota: 2011-09-11 04-57

Loreta13 rašė:zulaime rašė:

Patarkite ką reikia daryti, jei nuostolis viršijo įstatinį kapitalą,.įmonė pradėjo dirbti tik 2005 04 mėn ar užteks,kad ką nors paaiškinsiu paaiš.rašte ar reikia sąnaudas perkelti į ateinančius metus


Na jūs ir gudruolė smile
Kokiu pagrindu čia tas sąnaudas "kilot" galite smileIII. SĄNAUDŲ PRIPAŽINIMAS
3. Sąnaudos apskaitoje pripažįstamos vadovaujantis kaupimo bei palyginimo principais tuo
ataskaitiniu laikotarpiu, kai uždirbamos su jomis susijusios pajamos, neatsižvelgiant į pinigų
išleidimo laiką.
4. Sąnaudomis pripažįstama tik ta ankstesniųjų ir ataskaitinio laikotarpių išlaidų dalis, kuri
tenka per ataskaitinį laikotarpį uždirbtoms pajamoms. Išlaidos, kurios nesusijusios su
ataskaitinio laikotarpio pajamų uždirbimu, bet skirtos pajamoms uždirbti būsimaisiais
laikotarpiais, apskaitoje registruojamos ir pateikiamos finansinėje atskaitomybėje kaip turtas.
Turto dalis, skirta pajamoms uždirbti būsimaisiais laikotarpiais, turi būti priskirta sąnaudoms
nurodytaisiais laikotarpiais.
5. Jeigu tam tikro turto naudojimas leis uždirbti pajamas keletą ateinančių ataskaitinių laikotarpių
ir dėl to pajamų ir sąnaudų ryšys gali būti nustatytas tik apytiksliai, sąnaudos apskaitoje
pripažįstamos taikant netiesioginius pripažinimo būdus (pavyzdžiui, ilgalaikio turto
nusidėvėjimą ir amortizaciją).
6. Tais atvejais, kai per ataskaitinį laikotarpį padarytų išlaidų neįmanoma tiesiogiai susieti su
konkrečių pajamų uždirbimu ir jos ateinančiais ataskaitiniais laikotarpiais neduos pajamų,
šios išlaidos pripažįstamos sąnaudomis tą patį laikotarpį, kada buvo patirtos.


O kaip jūs į tai žiūrit, nes įmonė įkurta 2005 04, o realiai pradėjo dirbt ir pajamas gauti tik 2005 09mėn., atlyginimai tiek buhal.tiek direktoriui buvo skaičiuojami, buvo perkamas ilgal.,turtas ofiso remontas,perkamos prekės patiriamos jų įsigijimo sąnaudos,kurios bus parduotos tik kitais metais ir duos pelną ar tai nesuteikia teisę kažkokią dalį perkelti į ateinančių laikotrpių sąnaudas,na čia tik mano pasamprotavimas

„Kiekvienas darbas man bus sąžinės, o ne garbės reikalas.“

juolita
1209
#278965 2006-05-24 10:12 juolita
I einamuju metu sanaudas itraukiama sanaudos, kuriu negalima tiesiogiai susieti su pajmau uzdirbimu, tai veiklos kastai:
1. Administracijos atlyginimai
2. IT nusidėvėjimas
3. IT remontas, jei jis nepailgino IT naudojimo laikotarpio ir nepagerino IT savybiu

Neparduotu prekiu savikainos netrauki i sanaudas, jas itrauki i atsargas.

Manau, kad ne visiskai tiksliai uzfiksavai 2005 m. sanaudas

sing
545
#278985 2006-05-24 10:49 sing redaguota: 2011-09-11 04-57

sing rašė:juolita rašė:

AB istatymo 59 straipsnio istrauka:

8. Jeigu nepaskirstytojo pelno (nuostolių) finansinių metų pradžioje ir grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno (nuostolių) suma yra neigiama, t. y. susidaro nuostoliai, visuotinis akcininkų susirinkimas turi priimti sprendimą padengti šiuos nuostolius...(...)
10. Visuotiniam akcininkų susirinkimui nepriėmus sprendimo padengti nuostolius akcininkų įnašais arba priėmus tokį sprendimą, tačiau neatkūrus nuosavo kapitalo iki 1/2 įstatuose nurodyto įstatinio kapitalo dydžio, visuotinis akcininkų susirinkimas turi svarstyti klausimą dėl:

1) įstatinio kapitalo sumažinimo, tačiau sumažintas įstatinis kapitalas negali būti mažesnis už šio Įstatymo 2 straipsnyje nustatytą minimalų įstatinio kapitalo dydį, arba

2) pertvarkymo į šio Įstatymo 72 straipsnyje numatytą juridinį asmenį, arba

3) bendrovės likvidavimo.Kokios proceduros yra mazinant istatini kapitala? Keisti istatus ir nesti i RC?
Sumazinus istatini kapitala iki minimumo, galima dengti susidariusi nuosavo kapitalo nuostoli (nepaskirstyta nuostoli), ar teisingai suprantu?


smile

juolita
1209
#279000 2006-05-24 11:09 juolita
Viskas priklauso nuo Jusu konkrecios situacijos.
Gal Jums net nereikia mazinti istatinio kapitalo. Istatinis kapitalas mazinamas tik tuo atveju, jei nuosavo kapitalo suma yra maziau nei 1/2 istatuose nurodyto kapitalo.

juolita
1209
#279001 2006-05-24 11:12 juolita redaguota: 2011-09-11 04-57

juolita rašė:

Viskas priklauso nuo Jusu konkrecios situacijos.
Gal Jums net nereikia mazinti istatinio kapitalo. Istatinis kapitalas mazinamas tik tuo atveju, jei nuosavo kapitalo suma yra maziau nei 1/2 istatuose nurodyto istatinio kapitalo.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR