milaska
287
#1243301 2014-10-01 12:39 milaska
Ačiū, tai jei žymime L, tai pirmoje eilutėje, kur darbo valandos. Aš P ir S žymiu 2 eilutėje.Teisingai? Čia labai neaiškiai nurodyta 2 eilutė, ką ten reikia rašyti.

Alina55
11033
#1243303 2014-10-01 12:42 Alina55
P ir S žymima pirmoje eilutėje ir L - pirmoje...

Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

milaska
287
#1243305 2014-10-01 12:43 milaska
O tai kada žymime 2 eilutėje?

Alina55
11033
#1243307 2014-10-01 12:48 Alina55
Antroje eilutėje nurodomas laikas, dirbtas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų (darbas kenksmingomis ir pavojingomis sąlygomis), ir darbo pertraukos, kurios pagal norminius teisės aktus įskaitomos į darbo laiką.

Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

Alina55
11033
#1243308 2014-10-01 12:53 Alina55
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=286896
DLAŽ žiniaraščio forma yra pavyzdinė, ją galite prisitaikyti/pasitvirtinti pagal savo poreikius, tame tarpe ir žymėjimo eilutes. Svarbu, kad Jums būtų patogu, o visiems kitiems - aišku, kas, kur ir iš kur...

Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

milaska
287
#1243309 2014-10-01 12:56 milaska
Tai taip išeina, kad tabelyje, jei nėra viršvalandžių mes vedame tik vieną eilutę?

Alina55
11033
#1243311 2014-10-01 12:59 Alina55
Atidžiai paskaitykite abi mano įdėtas nuorodas:
3. Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje kiekvienam darbuotojui skiriamos 3 eilutės:
3.1. Pirmojoje eilutėje nurodoma faktiškai dirbtas laikas (atskirai naktį dirbtas laikas ir viršvalandžiai) ir neatvykimo į darbą atvejai, išskyrus šio Aprašo 3.3 punkte nurodytus neatvykimo į darbą atvejus.
3.2. Antrojoje eilutėje nurodoma laikas, dirbtas esant nukrypimų nuo normalių darbo sąlygų, ir darbo pertraukos, kurios pagal norminius teisės aktus įskaitomos į darbo laiką.
3.3. Trečiojoje eilutėje siūloma žymėti neatvykimo į darbą atvejus, kurie pagal Lietuvos Respublikos darbo kodekso 143 straipsnio 1 dalies nuostatas prilyginti darbo laikui.


Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

spokas17
459
#1244111 2014-10-07 16:41 spokas17
Jei darbuotojas išvyko į komandiruotę sekmadienį, neatvykimų apatinėje lentelėje žymiu K 8 d.v. Suteiksim jam kitą dieną išeiginę. Pagal grafiką turėtų dirbti 5 d.val. Tai V žymiu 5d.val. ? Dėkui

Tininga
49293
#1244112 2014-10-07 16:46 Tininga

spokas17 rašė:


Jei darbuotojas išvyko į komandiruotę sekmadienį, neatvykimų apatinėje lentelėje žymiu K 8 d.v. Suteiksim jam kitą dieną išeiginę. Pagal grafiką turėtų dirbti 5 d.val. Tai V žymiu 5d.val. ? Dėkui

Jei dirbo 8 val. tai ir "grąžinti" reiktų 8 valandas. smilespokas17
459
#1244115 2014-10-07 16:51 spokas17
Va ir aš pamislyjau negerai. smile Reiktų gal komandiruotėn išleisti po pietų, tom 5 val. Nes taip ir buvo, ne visa diena, tik kelionei.
Dėkui

Tininga
49293
#1244119 2014-10-07 16:54 Tininga

spokas17 rašė:


Va ir aš pamislyjau negerai. smile Reiktų gal komandiruotėn išleisti po pietų, tom 5 val. Nes taip ir buvo, ne visa diena, tik kelionei.
Dėkui

Tai be abejo, tas kelionės laikas turėtų būti žymimas pagal faktą. Jei važiavo kažkur 2 val., tai kam tada žymėt 8? smilespokas17
459
#1244122 2014-10-07 16:59 spokas17
Į Estiją važiavo, nuo kitos dienos ryto kvalifikacijos apmokymai prasidėjo. Viskas gerai, niekas dėl kelių val.galvos nesuks, tik reikia kaip reikia smile

sigitaas
7
#1244253 2014-10-08 15:15 sigitaas
Sveiki, pagelbėkit prašau, jei darbuotojas komandiruotėje:
1. Kaip suprantu pirmoje eilutėje įrašau darbo valandas kaip ir normaliai dirbant būtų, sakykim 8 val.
2. Trečioje eilutėje įrašau K raides tomis dienomis kai jis komandiruotėje
3. Eilutėje Faktiškai dirbta per mėnesį įrašau Visas darbo dienas, kiek yra mėnesyje, sakykim 23 šį mėnesį, nes kaip suprantu komandiruočių laikas įsiskaito į tą faktiškai dirbtą laiką
4. Eilutėje Neatvykimas į darbą nerašau nieko
5. Tabelio gale kur yra ta lentelė kur visi neatvykimai per mėnesį, įrašau darbo dienų praleistų komandiruotėje skaičių

Ar teisingai darau, labai prašau pagelbėkite :)

Kristiana__
8387
#1244294 2014-10-08 17:56 Kristiana__
Teisingai.sigitaas rašė:


Sveiki, pagelbėkit prašau, jei darbuotojas komandiruotėje:
1. Kaip suprantu pirmoje eilutėje įrašau darbo valandas kaip ir normaliai dirbant būtų, sakykim 8 val.
2. Trečioje eilutėje įrašau K raides tomis dienomis kai jis komandiruotėje
3. Eilutėje Faktiškai dirbta per mėnesį įrašau Visas darbo dienas, kiek yra mėnesyje, sakykim 23 šį mėnesį, nes kaip suprantu komandiruočių laikas įsiskaito į tą faktiškai dirbtą laiką
4. Eilutėje Neatvykimas į darbą nerašau nieko
5. Tabelio gale kur yra ta lentelė kur visi neatvykimai per mėnesį, įrašau darbo dienų praleistų komandiruotėje skaičių

Ar teisingai darau, labai prašau pagelbėkite :)
Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

debesuota
31
#1246805 2014-11-03 10:37 debesuota
Laba diena, senas klausimas. Kankinausi ligos ir vaiko slaugos žymėjimu. Radau VDI užduotą klausimą (jį senai buvo įkėlusi Tininga) ir atsakymą. Gal kam pravers kaip ir man :)

Darbuotojui išduotas nedarbingumo pažymėjimas ligoniui slaugyti, vėliau – pažyma ligoniui slaugyti. Prašau paaiškinti, kaip darbo laiko apskaitos žiniaraštyje turėtų būti žymimi šie laikotarpiai?
Vadovaujantis DK 143 straipsnio 2 dalies 4 punktu, neatvykimo į darbą laikas darbuotojui turint nedarbingumo pažymėjimą ligoniui slaugyti bei laikas turint pažymą ligoniui slaugyti, laikytini nedarbingumo laiku. Kaip nurodyta 2004 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 78 patvirtintame darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos priede, Jūsų paminėtiems laikotarpiams taikomas atskiras sutartinis žymėjimas – neatvykimo į darbą laikas turint nedarbingumo pažymėjimą darbo laiko apskaitos žiniaraštyje turėtų būti žymimas sutartiniu ženklu „NS“ (nedarbingumas ligoniams slaugyti, turint pažymas), tuo tarpu neatvykimas į darbą turint pažymą ligoniui slaugyti turėtų būti žymimas sutartiniu ženklu „N“ (neapmokamas nedarbingumas). Sutartinis neatvykimo į darbą žymėjimas turi būti nurodytas darbo laiko apskaitos žiniaraščio 10 skiltyje, 11 ir 12 skiltyse nurodomas atitinkamai neatvykimo į darbą dienų ir valandų skaičius pagal atskiras neatvykimo į darbą kategorijas (nedarbingumas ligoniams slaugyti bei neapmokamas nedarbingumas).

Alina55
11033
#1246807 2014-11-03 10:54 Alina55
VDI komentaras į tą patį klausimą:
Darbuotojui išduotas nedarbingumo pažymėjimas ligoniui slaugyti, vėliau – pažyma ligoniui slaugyti. Prašau paaiškinti, kaip darbo laiko apskaitos žiniaraštyje turėtų būti žymimi šie laikotarpiai?
Vadovaujantis DK 143 straipsnio 2 dalies 4 punktu, neatvykimo į darbą laikas darbuotojui turint nedarbingumo pažymėjimą ligoniui slaugyti bei laikas turint pažymą ligoniui slaugyti, laikytini nedarbingumo laiku. Kaip nurodyta 2004 m. sausio 27 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 78 patvirtintame darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymo tvarkos priede, Jūsų paminėtiems laikotarpiams taikomas atskiras sutartinis žymėjimas – neatvykimo į darbą laikas turint nedarbingumo pažymėjimą darbo laiko apskaitos žiniaraštyje turėtų būti žymimas sutartiniu ženklu „L“ (nedarbingumas dėl ligos ar traumų), tuo tarpu neatvykimas į darbą turint pažymą ligoniui slaugyti turėtų būti žymimas sutartiniu ženklu „NS“ (nedarbingumas ligoniams slaugyti, turint pažymas). Sutartinis neatvykimo į darbą žymėjimas turi būti nurodytas darbo laiko apskaitos žiniaraščio 10 skiltyje, 11 ir 12 skiltyse nurodomas atitinkamai neatvykimo į darbą dienų ir valandų skaičius pagal atskiras neatvykimo į darbą kategorijas (turint nedarbingumo pažymėjimą ligoniui slaugyti bei turint pažymą ligoniui slaugyti).


Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

Tininga
49293
#1246809 2014-11-03 10:56 Tininga
Matyt, jau persigalvojo smile


Alina55
11033
#1246812 2014-11-03 11:08 Alina55

Tininga rašė:

Matyt, jau persigalvojo smile


Kurį variantą dabar naudojate, mes tai "L" ir "NS"...

Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

Tininga
49293
#1246824 2014-11-03 11:34 Tininga

Alina55 rašė:Tininga rašė:

Matyt, jau persigalvojo smile


Kurį variantą dabar naudojate, mes tai "L" ir "NS"...

Man yra tas variantas įsiminęs, tai jį ir naudočiau. Nors pagaliau, juk įmonė gali savo tvarką pasitvirtinti, ir bus viskas aišku...debesuota
31
#1246869 2014-11-03 14:37 debesuota
Todėl ir įmečiau ŠĮ variantą, kad net žaktelėjau perskaičius ....


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis