Rasida
3017
#15157 2003-06-23 16:32 Rasida
Turiu omenyje, jei įmonė kažkurį laikotarpį nevykdytų veiklos, daug paprasčiau PVM atskaitos tikslinimą atlikti pagal IT, o ne atskirai peržiūrint ir nurašytą turtą.

Modestas
7023
#51572 2003-12-22 12:22 Modestas
Ką patartumėte tokiu atveju daryti:
2003-12 pirkta programinė įranga (IT). Tą patį mėnesį įvedu į eksploataciją bei surašau perdavimo - priėmimo aktą(materialiai atsakingas priima INT)
1) Ką daryti jei jis visą gruodžio mėn. atostogose? Juk jis negali pasirašyti ant perdavimo - priėmimo akto gruodžio mėn.?
2) Ar turėčiau įvesti į eksploataciją nuo tada kai gryš iš atostogų(sausio mėn.)? Ir skaičiuoti nusidėvėjimą tik nuo vasario mėn.?
3) Kas pas Jus įmonėje yra atsakingas už INT programinę įrangą? Kokios žmogaus pareigos?
Ačiū.

Modestas
7023
#68564 2004-03-16 08:52 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-22
Iškilo toks klausimėlis:

Įsigijome sąmatų bei buhalterinę programą (pagal autorinę sutartį). Kaip Jūs darote ar pajamuojate į ilgalaikį nematerialųjį turtą ar dedate į veiklos sąnaudas? Sumos didesnės už minimalias įmonės nustatytas sumas.
Pagal 13
3. Standartas netaikomas:
3.1. teisių į mineralinius išteklius, žemės gelmių ir kitų gamtos išteklių tyrinėjimo ir gavybos išlaidų apskaitai;
3.2. nematerialiajam turtui, kurį įmonė numato perleisti arba sunaudoti per vieną ataskaitinį laikotarpį. Tokio turto apskaitos reikalavimus nustato 9-asis verslo apskaitos standartas „Atsargos“;
3.3. atidėtųjų mokesčių turto apskaitai;
3.4. verslo junginių prestižo apskaitai. Prestižo apskaitos reikalavimus nustato 14-asis verslo apskaitos standartas „Verslo jungimai“;
3.5. finansinių priemonių apskaitai;
3.6. nematerialiojo turto, gauto iš specifinių sandorių tarp draudimo įmonių ir draudėjų, apskaitai;
3.7. kitam nematerialiajam turtui, kurio apskaita reglamentuojama kituose verslo apskaitos standartuose.

artas71
12730
#68574 2004-03-16 09:07 artas71
Manau, čia turima omeny "Finansinė priemonė - finansinis instrumentas" , t.y šiuo standartu nesivadovaujama apaskaitant, tarkim, išvestines finansines priemones. O programą, manau apskaityti reikia.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Modestas
7023
#68582 2004-03-16 09:22 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-22
Ačiū artai už pamastymą.
Gerai tarkim apskaityti reikia.
Man neaišku iš autorinės sutarties:
Autorinis atlyginimas už suteiktą teisę naudotis kompiuterine programa ir domenu baze pirmus metus nuo šios sutarties pasirašymo dienos 2 darbo vietose yra 1800 Lt, o už teisę naudotis programa kiekvienais sekančiais metais po 400 Lt.

O kaip kiti darote su buhalterinėmis programomis, juk didelė dalis naudojatės jomis?
O kaip su amortizacija? Tarkim 3 metai – 1800 Lt? Juk tas 1800 tik už metus?
Susipainiojau.

Dalia29
12709
#68590 2004-03-16 09:32 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 03-22
(pavyzdžiui, kompiuterio operacinė sistema, be kurios kompiuteris negali veikti, priskiriama kompiuterio įsigijimo savikainai; jei kompiuterio programa nėra sudedamoji įrangos dalis, ji apskaitoma kaip nematerialusis turtas).


Modestai, įlindai į 13 -ą, bet ne ten smile Buhalterinės ir kt. programos (be kurių kompas "gali gyventi")- pats tikriausias nematerialusis turtas. O dėl amortizacijos- čia jau kaip tau patinka.

Modestas
7023
#71993 2004-03-29 19:33 Modestas
Kaip darytumėte?
Pirkome programą. Suderėjome už pirmą darbo vietą 1500. Už antrą 300 Lt.
Sutartyje nurodė dviem darbo vietoms: 1800 Lt.
Įmonės minimali suma INT - 1000 Lt.
Ar priskirtumėte INT ar dėtumėte į sąnaudas?

Kadangi sutartyje nėra nurodyta kad už pirmą darbo vietą 1500 Lt ir už antrą 300 Lt, o tik bendrai 1800 už dvi vietas.
Aš galvoju kad galiu traukti į sąnaudas, kadangi programos vienai darbo vietai gaunasi 900 Lt, o tai neviršija įmonės minimalią nusistatytą sumą.
Kaip Jūs galvojate?

Modestas
7023
#75005 2004-04-08 19:29 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-23
Šendien iškilo klausimas
Ar nematerialiam turtui taikoma minimali įmonės nusistatyta suma.
13
Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos pripažinimo kriterijus:
5.1. pagrįstai tikėtina, kad įmonė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
5.2. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;
5.3. įmonė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Na su materialiu turtu aišku 12:
6. Materialusis turtas turi būti priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius:
6.1. įmonė ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
6.2. įmonė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
6.3. įmonė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
6.4. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą, įmonės nusistatytą kiekvienai turto grupei;6.5. įmonei yra perduota rizika, susijusi su ....
[/ol]
Kaip Jūs galvojate?

NAVI
257
#75129 2004-04-09 11:23 NAVI
Gal būt jau buvo išdiskutuotas šis klausimas , bet neberandu. Sakykite prašau ,kam reikia priskirti virtualaus serverio sūkurimą , jei jo įsigijimo suma tik 49 Lt. ? Tai būtų nematerialus turtas , bet įsigijimo vertė labai maža / įmonėje nustatyta ilg.turtą apskaityti nuo 500,-Lt./ smile .Ačiū.

Modestas
7023
#75366 2004-04-09 19:03 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-23

NAVI rašė:

Gal būt jau buvo išdiskutuotas šis klausimas , bet neberandu. Sakykite prašau ,kam reikia priskirti virtualaus serverio sūkurimą , jei jo įsigijimo suma tik 49 Lt. ? Tai būtų nematerialus turtas , bet įsigijimo vertė labai maža / įmonėje nustatyta ilg.turtą apskaityti nuo 500,-Lt./ smile .Ačiū.


Aš dėčiau iš kart į sąnaudas....

Modestas
7023
#75374 2004-04-09 20:33 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-23

Modestas rašė:

Šendien iškilo klausimas
Ar nematerialiam turtui taikoma minimali įmonės nusistatyta suma.
13
Nematerialusis turtas pripažįstamas, jei jis atitinka nematerialiojo turto apibrėžimą ir šiuos pripažinimo kriterijus:
5.1. pagrįstai tikėtina, kad įmonė ateityje iš turto gaus ekonominės naudos;
5.2. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina gali būti patikimai įvertinta ir atskirta nuo kito turto vertės;
5.3. įmonė gali tuo turtu disponuoti, jį kontroliuoti arba apriboti teisę juo naudotis kitiems.

Na su materialiu turtu aišku 12:
6. Materialusis turtas turi būti priskiriamas ilgalaikiam turtui, jei jis atitinka visus šiuos požymius:
6.1. įmonė ketina jį naudoti ilgiau nei vienerius metus;
6.2. įmonė pagrįstai tikisi gauti iš turto ekonominės naudos būsimaisiais laikotarpiais;
6.3. įmonė gali patikimai nustatyti turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą;
6.4. turto įsigijimo (pasigaminimo) savikaina yra ne mažesnė už minimalią ilgalaikio materialiojo turto savikainą, įmonės nusistatytą kiekvienai turto grupei;6.5. įmonei yra perduota rizika, susijusi su ....
[/ol]
Kaip Jūs galvojate?


smile

Dalia29
12709
#75379 2004-04-09 21:44 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 03-23
Modestai, teisingai pastebėjai, įsigaliojus 13-ajam , nematerialiojo turto pripažinimo kriterijai yra būtent tie, kuriuos išvardinai. Jokios minimalios vertės nusistatyti nebereikia. Atitinka kriterijus- nematerialusis , neatitinka- ataskaitinio laikotarpio išlaidos.

Modestas
7023
#75382 2004-04-09 21:55 Modestas
Tavo patvirtinimas mane subalamūtino.
Vasario mėnesį pirkome programą 2 vietoms (900x2). Tikėjausi kad irgi INT turi būti minimali įmonės nusistatyta suma. Kadangi neviršijo minimalios tai iškart mečiau į sąnaudas.
Kaip geriau dabar išsigelbėti? Išimti iš sąnaudų?

Dalia29
12709
#75413 2004-04-10 11:17 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 03-23

Modestas rašė:

Tavo patvirtinimas mane subalamūtino.
Vasario mėnesį pirkome programą 2 vietoms (900x2). Tikėjausi kad irgi INT turi būti minimali įmonės nusistatyta suma. Kadangi neviršijo minimalios tai iškart mečiau į sąnaudas.
Kaip geriau dabar išsigelbėti? Išimti iš sąnaudų?


Aš išimčiau. Dėl ramybės, nes jei tai programa, kurią gali atskirt nuo kompo), tada tai pats tikriausias nematerialusis turtas.

sabrina
610
#123772 2004-11-22 10:06 sabrina
Laba diena,
Įsigijome kompiuterį, monitorių ir gavome sąsk.faktūrą, kurioje atskirom eilutėm išskirta:Windows SVR STD Englich
Taip pat Vinows Server CAL English OLP NL ir tt
Toliau Kompiuteris ir monitorius.
Kaip man pajamuoti.Viską kaip kompiuterinė įranga, ar atskirti kaip programinę įrangą, aplamai nelabai suprantu kaip man elgtis,o gal tai priklauso prie kompiuterio?

Dalia29
12709
#123777 2004-11-22 10:19 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 03-33
Sabrina, gerai, kad susiradai temą, bet blogai, kad neperskaitei ankstesnių žinučių. Ten lyg ir atsakyta į tavo klausimą. Pagal , programinė įranga, kuri negali būti atskirta nuo kompiuterio, t.y. kompiuteris be jos tik metalinė dėžė- Ilgalaikis materialusis turtas ir pajamuojama į IMT kartu su kompu.

irena29
284
#123781 2004-11-22 10:26 irena29 redaguota: 2011-09-11 03-33
[Aš išimčiau. Dėl ramybės, nes jei tai programa, kurią gali atskirt nuo kompo), tada tai pats tikriausias nematerialusis turtas.[/quote]
Kip manot, ka daryt su mano mini buh.programa - jos verte su PVM - 600 litu? Manau Nematerialus IT, o ar dabar reikia 5 apskrities VMI pranest apie minimalia vete ir nusidevejimo/amortizacijos laikotarpius ilgTurto grupems? Jei reikia, tai ar reikia cituoti nuostatas, ar tik PMI priedelyje rekomenduojamus ir pasirinktus laikotarpius?

irena29
284
#123873 2004-11-22 12:33 irena29 redaguota: 2011-09-11 03-33

irena29 rašė:

[Aš išimčiau. Dėl ramybės, nes jei tai programa, kurią gali atskirt nuo kompo), tada tai pats tikriausias nematerialusis turtas.


Kip manot, ka daryt su mano mini buh.programa - jos verte su PVM - 600 litu? Manau Nematerialus IT, o ar dabar reikia 5 apskrities VMI pranest apie minimalia vete ir nusidevejimo/amortizacijos laikotarpius ilgTurto grupems? Jei reikia, tai ar reikia cituoti
Padekit, kas zinot :)

DaivaP
5535
#123889 2004-11-22 13:11 DaivaP
Aš buh. programą dėčiau į NIT.
Į VMI nieko pranešti nereikia. Paaiškinamąjame rašte prie metinės atskaitomybės aptarsi kokia vertė, koks naudojimo laikas, kaip skaičiuoji nusidėvėjimą ir pan.
P.S. šiandien jau forume buvo aiškinamas panašus klausimas. smile
P.S.P.S. Na bet ir raštas, Irena29 smile

irena29
284
#123941 2004-11-22 14:43 irena29 redaguota: 2011-09-11 03-33

DaivaP rašė:

P.S.P.S. Na bet ir raštas, Irena29 smileAtsiprasau, skubu, lekiu, nieko nespėju. Ačiū už pastabas.Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR