wlaurita
69
#1389025 2018-04-11 10:25 wlaurita
Sveiki, turim pastatą. Jį draudžiam. Norim nuomininkams paskirstyti draudimo išlaidas. Ar galiu sąskaitas išrašyti su PVM už draudimą?

retancike
444
2   #1389028 2018-04-11 10:44 retancike
Draudimo išlaidos yra nuomos kainos sudedamoji dalis, todėl jei nuomą rašote su PVM, draudimas taip pat bus su PVM, jei nuoma be PVM, tai ir draudimo suma bus be PVM.

trolis77
453
1   #1389045 2018-04-11 12:12 trolis77

wlaurita rašė:


Sveiki, turim pastatą. Jį draudžiam. Norim nuomininkams paskirstyti draudimo išlaidas. Ar galiu sąskaitas išrašyti su PVM už draudimą?


Draudimo paslaugos yra PVM neapmokestinamos. (PVMĮ 27 straipsnis).
Todėl tiek PVM mokėtojams, tiek ne, rašydami sąskaitas už nuomą, norimą gauti kompensaciją už draudimą, ją įrašykite atskira eilute.
Kai kurios įmonės rašo tam atskiras sąskaitas.

Petronele
18334
3   #1389053 2018-04-11 13:17 Petronele

trolis77 rašė:


norimą gauti kompensaciją už draudimą, ją įrašykite atskira eilute.


O aš pasvarstysiu, kad norėti daug ką galima, bet ar tikrai galima reikalauti, kad nuomininkas kompensuotų draudimo išlaidas? Nuomotojas apdraudžia savo pastatą, draudiminio įvykio atveju gaus draudimo kompensaciją, o draudimo įmokas mokės nuomininkas? Pritarčiau retancikei - jis gali tik ta suma padidinti nuomos kainą.

retancike
444
#1389124 2018-04-11 20:39 retancike
Papildysiu Petronėlės pavyzdį kaip tą apibrėžia PVM įstatymas (iš Mokesčių suflerio):
PVM įstatymas numato vienintelį "išlaidų kompensavimo" atvejį, kuris gali būti ne PVM objektas. Tai kompensacijos už mokėjimus tretiesiems asmenims pirkėjo vardu, jo naudai ir jo sąskaita, padengti (PVMĮ 15 str. 7 d. 2 p.). Šiuo atveju būtina turėti įrodymą, kad išlaidos buvo patirtos pirkėjo (Jūsų atveju - nuomininko) vardu. Kitaip tariant, sąskaita buvo išrašyta pirkėjui (nuomininkui), o Jūs tik už jį apmokėjote ir prašote kompensuoti.

Ir analogiška situacija dėl NT mokesčio

Nuomininkas kompensuoja NTM
2017-09-19

Kai nuomininkas kompensuoja patalpų nuomotojui jo sumokėtą NTM, išrašant PVM sąskaitą faktūrą už nuomą nuomininkas turėtų įtraukti NTM į nuomos apmokestinamąją vertę arba nurodyti atskirai kaip papildomą nuomos kainą ir apmokestinti PVM (jeigu nuoma su PVM). Nuomos kainos padidėjimą dėl NTM (kompensaciją) reikėtų numatyti patalpų nuomos sutartyje.
Kaip kompensacija PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas NTM reikštų, kad nuomotojas sumažino į biudžetą mokėtiną PVM, o nuomininkui tai gali tapti neleidžiamais atskaitymais.

o ir šiaip, kas įtraukiama į apmokestinamąją vertę įtraukiama, aprašyta PVM Įstatymo 15 str. 5 dalies 1 ir 2 punktuose (yra ir daugiau tos dalies punktų)

www.vmi.lt/cms/web/kmdb/1.8.9/-/asset_publisher/0OhS/content/kokios-islaidos-itraukiamos-neitraukiamos-i-prekiu-ar-paslaugu-apmokestinamaja-verte-/10174?redirect=http%3A%2F%2Fwww.vmi.lt%2Fcms%2Fweb%2Fkmdb%2F1.8.9%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_0OhS%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-1%26p_p_col_count%3D1

trolis77
453
1   #1389126 2018-04-11 21:15 trolis77
Mokesčių sufleris eilinį kartą parodo savo neišmanymą.
Su Petronėlės argumentacija galima sutikti - bandyti perkelti draudimo įmokas už patalpas, kurios nėra nuomininko nuosavybė, ir kuris draudžiamojo įvykio atveju jokios išmokos negaus, nors įmokas praktiškai mokėjo, tikrai neturėtų būti toleruojamas.
PVMĮ 15 straipsnis nustato apmokestinamosios vertės apskaičiavimo principus.
Atkreipkite dėmesį, kad 2 dalis skirta IŠIMTINAI prekių apmokestinamosios vertės nustatymui. Pakišant ją po klausimu, kuriame minimos ir paslaugos, paprasčiausiai gal dėl nesupratimo ar nepakankamo įsigilinimo manipuliuojama.
Šio straipsnio 5 dalies antrame punkte minimas "draudimas". Atkreipkite dėmesį, kad kartu įsakmiai pabrėžiama, kad jis turi būti SUSIJĘS su teikiama paslauga. Tuo tarpu išnuomojamų patalpų normalus (turto) draudimas su nuomos paslauga niekaip nesusijęs, draudžiama ne paslauga. O reikalavimas tokias išlaidas kompensuoti, kaip teisingai rašė Petronėlė, yra paprasčiausia bandymas iš vieno daikto vašką išspausti.
O jeigu paskaitytumėte 15 str. 7 dalies 2-o punkto komentarą apie vizos išdavimą, tai puikiausiai jį galėtumėte pritaikyti NTM kompensavimo atvejui.
O bandymai samprotauti, kad tokiu būdu kažkaip sumažinamas mokėtinas PVM, sukelia tik juoką.

retancike
444
#1389127 2018-04-11 22:08 retancike
Na vizos ir NTM atvejų vienodais nelaikyčiau. Bet apskritai paskaičius 15 str. komentarą ir jo pavyzdžius, interpretavimui galimybių sočiai.
Ir trolis777 Jūsų kompetencija ir patirtimi neabejoju, bet kai mokesčių konsultantais (nebūtinai suflerio) negalima pasikliauti, o įstatymai ir jų komentarai būna gudriai surašyti, tai kaip elgtis eiliniam buhalteriui....

Irina123
45
#1389147 2018-04-12 10:17 Irina123
Laba diena! Tokia situacija... Metų pabaigoje Mokėtinas PVM 34069€,j VMI atskaitoje (pagal deklaracijas) 34073€, 4 eurų skirtumas. Patikrinau visas deklaracijas, klaidos kaip ir neradau. Kaip man padaryti metų pabaigai, nurašyti 4 Eurus į sąnaudas? AČIŪ

Petronele
18334
#1389193 2018-04-12 14:43 Petronele

retancike rašė:


Na vizos ir NTM atvejų vienodais nelaikyčiau. Bet apskritai paskaičius 15 str. komentarą ir jo pavyzdžius, interpretavimui galimybių sočiai.


Gan aktuali tema, aš norėčiau pratęsti diskusiją. Vis gi skaitant PVM įstatymo komentarą, aš irgi suprantu, kad kompensuojamos išlaidos turi būti įtraukiamos į apmokestinamąją vertę. Rainio pavyzdys apie vizas iš 7 punkto nelabai tinkamas, jį galima būtų pritaikyti nebent priešingu atveju - jei nuomininkas sumokėtų už NT savininką NTM ir išrašytų sąskaitą kompensacijai. Tuomet PVM nebūtų skaičiuojamas. Bet kai nuomotojas nori gauti kompensaciją iš nuomininko, taikomas 15 str. 5 p. ir ten yra labai negražus pavyzdys.

rašė:

Savivaldybė, organizuodama komunalinių atliekų tvarkymo sistemą, yra nustačiusi vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą (ši rinkliava nėra PVM objektas).
Vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą turi sumokėti atliekų turėtojai – visi fiziniai ir juridiniai asmenys valdantys, naudojantys, disponuojantys nekilnojamuoju turtu savivaldybės teritorijoje.
Kai nekilnojamojo turto savininkas išnuomoja turtą nuomininkui, tai pranešimas ir prievolė mokėti vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą kartais yra suformuojama nekilnojamojo turto savininkui, kartais - jo nuomininkui (pvz., kai turto nuomos sutartis yra įregistruota Nekilnojamojo turto registre), kuris iš esmės ir yra tikrasis komunalinių atliekų surinkimo ir atliekų tvarkymo paslaugų, už kurias mokama rinkliava, vartotojas.
Kai nekilnojamojo turto savininkas sumoka vietinę rinkliavą už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą, tai išlaidas, patirtas dėl šios rinkliavos mokėjimo, jam apmoka nuomininkas.
Ar sumos, kurias nuomininkas grąžina nekilnojamojo turto savininkui, tam, kad padengti savininko patirtas išlaidas dėl rinkliavos sumokėjimo, laikomas atlygio už patalpų nuomą dalimi ir turi būti traukiamos į nuomos paslaugos apmokestinamąją vertę? Ar minėtų sumų grąžinimas nekilnojamojo turto savininkui laikoma kompensacija išlaidoms, patirtoms atliekant įvairius mokėjimus tretiesiems asmenims, padengti?
Pagal PVM įstatymo 15 straipsnio 5 dalies nuostatas į apmokestinamąją vertę visais atvejais įtraukiami visi mokesčiai ir rinkliavos, išskyrus patį PVM. Todėl vietinė rinkliava už komunalinių atliekų surinkimą ir atliekų tvarkymą turi būti traukiama į nuomos paslaugos apmokestinamąją vertę (t. y. sumos, kurias nuomininkas apmoka nekilnojamojo turto savininkui, tam, kad padengti savininko patirtas išlaidas dėl vietinės rinkliavos sumokėjimo, negali būti laikoma kompensacija išlaidoms, patirtoms atliekant įvairius mokėjimus tretiesiems asmenims, padengti).trolis77
453
#1389220 2018-04-12 16:37 trolis77
Sutinku, kad tiek NT draudimas, tiek NTM yra turto savininko problemos, ir šias išlaidas jis turėtų įvertinti sudarydamas nuomos sutartį, nes tai tikrai neturi būti nuomininko pareiga tokius mokesčius mokėti "atvirai". Paprasčiausiai savininkas turi įvertinti savo turtą, kaip apdraustą, brangiau ir tai |nematomai' pridėti prie nuomos kainos.
Bet Petronėlės cituojamas pavyzdys dėl komunalinių atliekų labai jau ryškiai demonstruoja formalų požiūrį į įstatymą, kai matoma tik raidė, bet ne esmė. Juk atliekas sudaro nuomininkas smile
Šiuo atveju nėra kaip iš anksto įvertinti, kiek ši paslauga kainuos - gal tas nuomininkas užvers kiemą kokiom padangom, o gal kitą mėnesį tik kelis popierius išmes? Be to, aišku, kad rinkliava niekaip nesusijusiu su turto nuomos paslauga, o tik su nuomininko veikla, na nebent rinkliava nepriklauso nuo atliekų kiekio, o nuo, pvz, patalpų ploto.
Kaip rašoma, tokiu atveju išeitis yra nuomos sutarties įregistravimas RC, kas kainuoja, ir ne taip jau mažai (o po to ir išregistravimas).

Petronele
18334
#1389347 2018-04-16 09:44 Petronele

trolis77 rašė:


Bet Petronėlės cituojamas pavyzdys dėl komunalinių atliekų labai jau ryškiai demonstruoja formalų požiūrį į įstatymą, kai matoma tik raidė, bet ne esmė. Juk atliekas sudaro nuomininkas smile
Šiuo atveju nėra kaip iš anksto įvertinti, kiek ši paslauga kainuos - gal tas nuomininkas užvers kiemą kokiom padangom, o gal kitą mėnesį tik kelis popierius išmes? Be to, aišku, kad rinkliava niekaip nesusijusiu su turto nuomos paslauga, o tik su nuomininko veikla, na nebent rinkliava nepriklauso nuo atliekų kiekio, o nuo, pvz, patalpų ploto.
Kaip rašoma, tokiu atveju išeitis yra nuomos sutarties įregistravimas RC, kas kainuoja, ir ne taip jau mažai (o po to ir išregistravimas).


Tai vis tik. Daugybė įmonių išrašo nuomininkams sąskaitas komunalinėms išlaidoms kompensuoti, tame tarpe ir šiukšlių išvežimui. Tačiau nors šita rinkliava nėra PVM apmokestinama, jei nuomotojas, PVM mokėtojas, nori gauti kompensaciją iš nuomininko tai turi pridėti PVM. smile

JulijusXY
10
#1397940 2018-08-07 14:40 JulijusXY
Sveiki,

vykdau individualią veiklą įsiregistravus PVM mokėtoju, apskaitą vykdau 30% leidžiamų atsakaitymų principu. Ar perkant veiklai vykdyti reikalingą prekę/paslaugą galima išskaičiuoti jos PVM iš mano mokėtino PVM? T.y nebūtina vesti faktinės išlaidų apskaitos?

trolis77
453
#1397941 2018-08-07 14:43 trolis77

JulijusXY rašė:


Sveiki,

vykdau individualią veiklą įsiregistravus PVM mokėtoju, apskaitą vykdau 30% leidžiamų atsakaitymų principu. Ar perkant veiklai vykdyti reikalingą prekę/paslaugą galima išskaičiuoti jos PVM iš mano mokėtino PVM? T.y nebūtina vesti faktinės išlaidų apskaitos?


Taip, mokėtinas PVM apskaičiuojamas iš pardavimo PVM atimant pirkimo PVM.

JulijusXY
10
#1397949 2018-08-07 15:26 JulijusXY

trolis77 rašė:JulijusXY rašė:


Sveiki,

vykdau individualią veiklą įsiregistravus PVM mokėtoju, apskaitą vykdau 30% leidžiamų atsakaitymų principu. Ar perkant veiklai vykdyti reikalingą prekę/paslaugą galima išskaičiuoti jos PVM iš mano mokėtino PVM? T.y nebūtina vesti faktinės išlaidų apskaitos?


Taip, mokėtinas PVM apskaičiuojamas iš pardavimo PVM atimant pirkimo PVM.Ačiū.
O koks pirkimo PVM gali būti atimtas iš pardavimo PVM. Visų prekių/paslaugų, kurios priskiriamos leidžiamiems atskaitymams? Nežiūrint į tai, kad naudojuosi 30% leidžiamais atskaitymais. Ar tokiu atveju užtenka gautas/išrašytas SF registuoti į iSAF ar reikia ir kaupti? (sodros atskaitymams juk jos nereikalingos)
Kažkur girdėjau (gal sapnavau), kad atsiradus iSAF, atskiro stalčiaus popieriams nereikia?

trolis77
453
1   #1397954 2018-08-07 15:46 trolis77

JulijusXY rašė:Ačiū.
O koks pirkimo PVM gali būti atimtas iš pardavimo PVM. Visų prekių/paslaugų, kurios priskiriamos leidžiamiems atskaitymams? Nežiūrint į tai, kad naudojuosi 30% leidžiamais atskaitymais. Ar tokiu atveju užtenka gautas/išrašytas SF registuoti į iSAF ar reikia ir kaupti? (sodros atskaitymams juk jos nereikalingos)
Kažkur girdėjau (gal sapnavau), kad atsiradus iSAF, atskiro stalčiaus popieriams nereikia?


PVM apskaita vedama atskirai nuo pajamų apskaitos.
Kitaip sakant, jei nebūdamas PVM mokėtoju išrašo sąskaitą 121 e, tai jo pajamos ir laikomos 121 €.
O PVM mokėtojas rašo sąskaitą kitaip: pajamos 100 € + PVM 21 €, viso mokėti 121 €.
Ir jo pajamos yra tik 100 €. O 21 € tai valstybei. Ir leidžiami atskaitymai skaičiuojami 30 procentų nuo 100 € (ne nuo 121 €, kaip nesant PVM mokėtoju).
Tačiau iš tų 21 € galima atimti taip vadinamą pirkimo PVM, tai yra, kiek PVM sumokėjote, pirkdami veiklai reikalingas prekes ar paslaugas. Taip, nuo visų gautų sąskaitų.
Sąskaitų nei gautų, nei išrašytų kol kas dar nemėtykit - visokių klaidų pasitaiko, dažnai reikia pasitikrinti pačiam ir VMI parodyti. Nieko ji tame iSAF nemato - tik skaičius. O kokias paslaugas ar prekes pirkote, ar jos tikrai reikalingos tamstos veiklai, tai tik sąskaitos originale pamatys. Taip kad stalčiukas reikalingas...

JulijusXY
10
#1397961 2018-08-07 16:12 JulijusXY

trolis77 rašė:JulijusXY rašė:Ačiū.
O koks pirkimo PVM gali būti atimtas iš pardavimo PVM. Visų prekių/paslaugų, kurios priskiriamos leidžiamiems atskaitymams? Nežiūrint į tai, kad naudojuosi 30% leidžiamais atskaitymais. Ar tokiu atveju užtenka gautas/išrašytas SF registuoti į iSAF ar reikia ir kaupti? (sodros atskaitymams juk jos nereikalingos)
Kažkur girdėjau (gal sapnavau), kad atsiradus iSAF, atskiro stalčiaus popieriams nereikia?


PVM apskaita vedama atskirai nuo pajamų apskaitos.
Kitaip sakant, jei nebūdamas PVM mokėtoju išrašo sąskaitą 121 e, tai jo pajamos ir laikomos 121 €.
O PVM mokėtojas rašo sąskaitą kitaip: pajamos 100 € + PVM 21 €, viso mokėti 121 €.
Ir jo pajamos yra tik 100 €. O 21 € tai valstybei. Ir leidžiami atskaitymai skaičiuojami 30 procentų nuo 100 € (ne nuo 121 €, kaip nesant PVM mokėtoju).
Tačiau iš tų 21 € galima atimti taip vadinamą pirkimo PVM, tai yra, kiek PVM sumokėjote, pirkdami veiklai reikalingas prekes ar paslaugas. Taip, nuo visų gautų sąskaitų.
Sąskaitų nei gautų, nei išrašytų kol kas dar nemėtykit - visokių klaidų pasitaiko, dažnai reikia pasitikrinti pačiam ir VMI parodyti. Nieko ji tame iSAF nemato - tik skaičius. O kokias paslaugas ar prekes pirkote, ar jos tikrai reikalingos tamstos veiklai, tai tik sąskaitos originale pamatys. Taip kad stalčiukas reikalingas...Labai išsamus atsakymas. Dėkui.

Tada dar klausimas dėl atskaitomo PVM. Jei perkama prekė/paslauga bus naudojama ne tik veiklai vykdyti, bet ir asmeniniams tikslams. Kaip pvz, internetas, telefono sąsk., galų gale automobilis, kuras (juk nuvykti pas klientą prireikia, bet važinėjama ir į bažnyčią, telefonu/internetu naudojamasi ne tik veiklą vykdant), kaip tokiu atveju išskaitomas pirkimo PVM? Juk neteisinga būtų išskaityti visą pvm, kaip ir neteisinga būtų pirkti atskiras(dubliuojančias) prekes/paslaugas skirtas tik veiklai vykdyti?

trolis77
453
#1397982 2018-08-08 08:47 trolis77

JulijusXY rašė:Tada dar klausimas dėl atskaitomo PVM. Jei perkama prekė/paslauga bus naudojama ne tik veiklai vykdyti, bet ir asmeniniams tikslams. Kaip pvz, internetas, telefono sąsk., galų gale automobilis, kuras (juk nuvykti pas klientą prireikia, bet važinėjama ir į bažnyčią, telefonu/internetu naudojamasi ne tik veiklą vykdant), kaip tokiu atveju išskaitomas pirkimo PVM? Juk neteisinga būtų išskaityti visą pvm, kaip ir neteisinga būtų pirkti atskiras(dubliuojančias) prekes/paslaugas skirtas tik veiklai vykdyti?


Šiaip aš su IDV nedirbu ir menkai išmanau apie jų apmokestinimą.
Tačiau man atrodo, kad tapus PVM mokėtoju, jau nebegalite taikyti 30 procentų leidžiamų atskaitymų principo, o apskaitą turite tvarkyti kaupimo būdu, t.y., kaip ir įmonės PVM mokėtojos.
Gal tiesiog skaitykite VMI konsultacinę medžiagą?

JulijusXY
10
#1398049 2018-08-08 15:37 JulijusXY

trolis77 rašė:JulijusXY rašė:Tada dar klausimas dėl atskaitomo PVM. Jei perkama prekė/paslauga bus naudojama ne tik veiklai vykdyti, bet ir asmeniniams tikslams. Kaip pvz, internetas, telefono sąsk., galų gale automobilis, kuras (juk nuvykti pas klientą prireikia, bet važinėjama ir į bažnyčią, telefonu/internetu naudojamasi ne tik veiklą vykdant), kaip tokiu atveju išskaitomas pirkimo PVM? Juk neteisinga būtų išskaityti visą pvm, kaip ir neteisinga būtų pirkti atskiras(dubliuojančias) prekes/paslaugas skirtas tik veiklai vykdyti?


Šiaip aš su IDV nedirbu ir menkai išmanau apie jų apmokestinimą.
Tačiau man atrodo, kad tapus PVM mokėtoju, jau nebegalite taikyti 30 procentų leidžiamų atskaitymų principo, o apskaitą turite tvarkyti kaupimo būdu, t.y., kaip ir įmonės PVM mokėtojos.
Gal tiesiog skaitykite VMI konsultacinę medžiagą?
Oi ne, negąsdinkit taip. Niekur nėra minima, kad tapus pvm mokėtoju turi keisti pajamų apskaitos būdą nuo 30% leidžiamų atskaitymų į faktinį išlaidų. Juk pats minėjote - PVM apskaita vedama atskirai nuo pajamų apskaitos.

O tai, kad tapus PVM mokėtoju, keičiasi pajamų apskaitos principas pildant IDV žurnalą iš pinigų į kaupimo, tai šitas kaip ir aišku.

Šioje vietoje man neaišku tik PVM atskaitymai, nes pajamų atskaitymams visada taikau 30%.


trolis77
453
#1398050 2018-08-08 16:01 trolis77

JulijusXY rašė:
Oi ne, negąsdinkit taip. Niekur nėra minima, kad tapus pvm mokėtoju turi keisti pajamų apskaitos būdą nuo 30% leidžiamų atskaitymų į faktinį išlaidų. Juk pats minėjote - PVM apskaita vedama atskirai nuo pajamų apskaitos.

O tai, kad tapus PVM mokėtoju, keičiasi pajamų apskaitos principas pildant IDV žurnalą iš pinigų į kaupimo, tai šitas kaip ir aišku.

Šioje vietoje man neaišku tik PVM atskaitymai, nes pajamų atskaitymams visada taikau 30%.
Kaip suprantu, jums kliūna tik kuras ir telefonas.
Tai tiesiog pasirašykit tokį kaip ir įsakymą, kad kurą ir telefoną veiklos tikslais naudojate 30 ar kiek ten procentų ir tada tik tokią dalį jų pirkimo PVM traukite į atskaitą.
Dėl kuro galima dar kitaip daryti - rašyti kelionės lapus, kur ir kiek km nuvažiuota darbo reikalais, pasitvirtinti kuro sunaudojimo 100 km normas, ir pagal tai galima bus apskaičiuoti, kiek to PVM galima atskaityti.
O jūs manote, kad įmonėse kuras ir telefonas taip jau šventai tik darbo tikslais naudojamas? o į sąnaudas nurašomas visas.

Serebro
2357
#1398082 2018-08-09 10:36 Serebro
išrašoma sąskaita trečiosios šalies apmokestinamajam asmeniui už prekių saugojimą. vmi pakonsultavo, kad ant sąskaitos turiu užrašyti pvmį 13 str. 2 d. "atvirkštinis apmokestinimas". Kaip turi atrodyti sąskaita: pvm 0%? įstatymo nuoroda gal galite parašyti kaip turi atrodyti anglų kalba?
Be to, kokio dokumento paprašyti užsienio įmonės, jog įsitikinti, kad tai apmokestinamasis asmuo ir paslauga yra skirta apmokestinamajai veiklai?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis