Niemand
4885
#1270589 2015-04-27 12:21 Niemand

Evelina_K rašė:

Mano supratimu problemų sukėlė atnaujinimas, gal jame buvo kokia klaida.. O išinstaliuoti jo kaip suprantu nėra įmanoma..Greičiausiai ne atnaujinimas, o per ilgas tekstas kažkur prie paslaugos aprašymo, ar per daug eilučių. Bet reikia matyti visą klaidos tekstą.

Romi2000
8
#1270594 2015-04-27 12:30 Romi2000

Niemand rašė:Romi2000 rašė:


Sveiki!
Po paskutinio atnaujinimo (20150424) pasirenkant Dokumentai -> Saskaitos fakturos -> Israsyti S-F ir paspaudziant mygtuka "+" ismeta klaida (prisegu screenshot-a). Pries tai nuvusi versija sios problemos neturejo.
Nesimato viso klaidos teksto.
================
Klaidos duomenys:
Klaidos tekstas:
DataPortal.Fetch failed (System.Exception: Klaida. Nepavyko gauti kešuojamo objekto, kurio tipas 'ApskaitaObjects.HelperLists.ServiceInfoList'. Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.Reflection.TargetInvocationException: Exception has been thrown by the target of an invocation. ---> System.Exception: Klaida vykdant SELECT sakinį (statement): [SELECT S.ID, S.Tip, S.TrPav, S.Amount, S.PVM, S.RateVatPurchase, S.Obsol, S.S_Sask, S.P_Sask, S.AccountPurchase, S.AccountVatPurchase, (SELECT GROUP_CONCAT(CONCAT(CAST(c.ID AS CHAR), '*-*-', c.LanguageCode, '*-*-', c.ContentInvoice, '*-*-', c.MeasureUnit, '*-*-', c.VatExempt) SEPARATOR '@*#@') FROM RegionalContents c WHERE c.ParentID=S.ID AND c.ParentType=0 GROUP BY c.ParentID), (SELECT GROUP_CONCAT(CONCAT(CAST(d.ID AS CHAR), '*-*-', d.CurrencyCode, '*-*-', CAST(CAST(d.ValuePerUnitSales * 10000 AS UNSIGNED) AS CHAR), '*-*-', CAST(CAST(d.ValuePerUnitPurchases * 10000 AS UNSIGNED) AS CHAR)) SEPARATOR '@*#@') FROM RegionalPrices d WHERE d.ParentID=S.ID AND d.ParentType=0 GROUP BY d.ParentID) FROM Paslaugos S ORDER BY S.TrPav;=S.ID AND c.ParentType=0 GROUP BY c.ParentID), (SELECT GROUP_CONCAT(CONCAT(CAST(d.ID AS CHAR), '*-*-', d.CurrencyCode, '*-*-', CAST(CAST(d.ValuePerUnitSales * 10000 AS UNSIGNED) AS CHAR), '*-*-', CAST(CAST(d.ValuePerUnitPurchases * 10000 AS UNSIGNED) AS CHAR)) SEPARATOR '@*#@') FROM RegionalPrices d WHERE d.ParentID=S.ID AND d.ParentType=0 GROUP BY d.ParentID) FROM Paslaugos S ORDER BY S.TrPav;], Params:
Klaidos turinys: 'Illegal mix of collations for operation 'concat''. ---> MySql.Data.MySqlClient.MySqlException: Illegal mix of collations for operation 'concat'
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.OpenPacket()
at MySql.Data.MySqlClient.NativeDriver.ReadResult(UInt64& affectedRows, Int64& lastInsertId)
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.GetResultSet()
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.NextResult()
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable)
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.MySqlCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
--- End of inner exception stack trace ---
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.MySqlCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Fetch()
at ApskaitaObjects.HelperLists.ServiceInfoList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)
at ApskaitaObjects.HelperLists.ServiceInfoList.GetListOnServer()
--- End of inner exception stack trace ---
at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at AccDataAccessLayer.CacheObjectList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)
--- End of inner exception stack trace ---
at AccDataAccessLayer.CacheObjectList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria))
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
Csla
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
Fetch
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.CacheObjectList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)
at Csla.MethodCaller.CallMethod(Object obj, MethodInfo info, Object[] parameters)
at Csla.Server.SimpleDataPortal.Fetch(Type objectType, Object criteria, DataPortalContext context)
at Csla.DataPortal.Fetch(Type objectType, Object criteria)
at Csla.DataPortal.Fetch[T](Object criteria)
at AccDataAccessLayer.CacheObjectList.GetList(Type[] nBaseType)
at ApskaitaWUI.CachedListsLoaders.PrepareCache(Form& CallingForm, Type[] nBaseType)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
DataPortal_Fetch method call failed
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
Csla
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
CallMethod
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.CacheObjectList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)
at Csla.MethodCaller.CallMethod(Object obj, MethodInfo info, Object[] parameters)
at Csla.Server.SimpleDataPortal.Fetch(Type objectType, Object criteria, DataPortalContext context)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
Klaida. Nepavyko gauti kešuojamo objekto, kurio tipas 'ApskaitaObjects.HelperLists.ServiceInfoList'. Exception has been thrown by the target of an invocation.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
AccDataAccessLayer
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
DataPortal_Fetch
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.CacheObjectList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
Exception has been thrown by the target of an invocation.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
mscorlib
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
_InvokeMethodFast
Klaidos stekas:
at System.RuntimeMethodHandle._InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, SignatureStruct& sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.RuntimeMethodHandle.InvokeMethodFast(Object target, Object[] arguments, Signature sig, MethodAttributes methodAttributes, RuntimeTypeHandle typeOwner)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture, Boolean skipVisibilityChecks)
at System.Reflection.RuntimeMethodInfo.Invoke(Object obj, BindingFlags invokeAttr, Binder binder, Object[] parameters, CultureInfo culture)
at AccDataAccessLayer.CacheObjectList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
Klaida vykdant SELECT sakinį (statement): [SELECT S.ID, S.Tip, S.TrPav, S.Amount, S.PVM, S.RateVatPurchase, S.Obsol, S.S_Sask, S.P_Sask, S.AccountPurchase, S.AccountVatPurchase, (SELECT GROUP_CONCAT(CONCAT(CAST(c.ID AS CHAR), '*-*-', c.LanguageCode, '*-*-', c.ContentInvoice, '*-*-', c.MeasureUnit, '*-*-', c.VatExempt) SEPARATOR '@*#@') FROM RegionalContents c WHERE c.ParentID=S.ID AND c.ParentType=0 GROUP BY c.ParentID), (SELECT GROUP_CONCAT(CONCAT(CAST(d.ID AS CHAR), '*-*-', d.CurrencyCode, '*-*-', CAST(CAST(d.ValuePerUnitSales * 10000 AS UNSIGNED) AS CHAR), '*-*-', CAST(CAST(d.ValuePerUnitPurchases * 10000 AS UNSIGNED) AS CHAR)) SEPARATOR '@*#@') FROM RegionalPrices d WHERE d.ParentID=S.ID AND d.ParentType=0 GROUP BY d.ParentID) FROM Paslaugos S ORDER BY S.TrPav;=S.ID AND c.ParentType=0 GROUP BY c.ParentID), (SELECT GROUP_CONCAT(CONCAT(CAST(d.ID AS CHAR), '*-*-', d.CurrencyCode, '*-*-', CAST(CAST(d.ValuePerUnitSales * 10000 AS UNSIGNED) AS CHAR), '*-*-', CAST(CAST(d.ValuePerUnitPurchases * 10000 AS UNSIGNED) AS CHAR)) SEPARATOR '@*#@') FROM RegionalPrices d WHERE d.ParentID=S.ID AND d.ParentType=0 GROUP BY d.ParentID) FROM Paslaugos S ORDER BY S.TrPav;], Params:
Klaidos turinys: 'Illegal mix of collations for operation 'concat''.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
AccDataAccessLayer
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
FetchCommand
Klaidos stekas:
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.MySqlCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLUtilities.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
at AccDataAccessLayer.DatabaseAccess.SQLCommand.Fetch()
at ApskaitaObjects.HelperLists.ServiceInfoList.DataPortal_Fetch(Criteria criteria)
at ApskaitaObjects.HelperLists.ServiceInfoList.GetListOnServer()

----------------------------
Vidinės klaidos (internal exception) duomenys:
Klaidos tekstas:
Illegal mix of collations for operation 'concat'
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
MySql.Data
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
OpenPacket
Klaidos stekas:
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlStream.OpenPacket()
at MySql.Data.MySqlClient.NativeDriver.ReadResult(UInt64& affectedRows, Int64& lastInsertId)
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.GetResultSet()
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlDataReader.NextResult()
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at MySql.Data.MySqlClient.MySqlCommand.ExecuteDbDataReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbCommand.System.Data.IDbCommand.ExecuteReader(CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.FillInternal(DataSet dataset, DataTable[] datatables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, String srcTable, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable[] dataTables, Int32 startRecord, Int32 maxRecords, IDbCommand command, CommandBehavior behavior)
at System.Data.Common.DbDataAdapter.Fill(DataTable dataTable)
at AccDataAccessLayer.SqlServerSpecificMethods.MySqlCommandManager.FetchCommand(SQLCommand SelectCommand)
======================

Evelina_K
16
#1270596 2015-04-27 12:42 Evelina_K

Niemand rašė:Romi2000 rašė:


Sveiki!
Po paskutinio atnaujinimo (20150424) pasirenkant Dokumentai -> Saskaitos fakturos -> Israsyti S-F ir paspaudziant mygtuka "+" ismeta klaida (prisegu screenshot-a). Pries tai nuvusi versija sios problemos neturejo.
Nesimato viso klaidos teksto.

Prisegti failai

Klaida_1.jpg 350 KB

Klaida_2.jpg 220 KB

Klaida_3.jpg 320 KB

Niemand
4885
#1270597 2015-04-27 12:46 Niemand

Romi2000 rašė:Niemand rašė:Romi2000 rašė:


Sveiki!
Po paskutinio atnaujinimo (20150424) pasirenkant Dokumentai -> Saskaitos fakturos -> Israsyti S-F ir paspaudziant mygtuka "+" ismeta klaida (prisegu screenshot-a). Pries tai nuvusi versija sios problemos neturejo.
Nesimato viso klaidos teksto.
================
Klaidos duomenys:
Klaidos tekstas:
DataPortal.Fetch failed (System.Exception: Klaida. Nepavyko gauti kešuojamo objekto, kurio tipas 'ApskaitaObjects.HelperLists.ServiceInfoList'.Kaip ir galvojau čia sena klaida, susijusi su paslaugų katalogo tekstais. Taisiau, bet neišbaigiau taisymo, pamiršau iš SQL'o išbraukti probleminę dalį, dabar sutvarkiau galutinai.

Evelina_K
16
#1270598 2015-04-27 12:49 Evelina_K
[/quote]

Kaip ir galvojau čia sena klaida, susijusi su paslaugų katalogo tekstais. Taisiau, bet neišbaigiau taisymo, pamiršau iš SQL'o išbraukti probleminę dalį, dabar sutvarkiau galutinai.
[/quote]

Labai šaunu! Tik štai svarbiausias klausimas - kada galima bus surasti atnaujinimą? :)

Niemand
4885
#1270599 2015-04-27 12:52 Niemand

Tabeliss rašė:


aš irgi šiandien ryte naujinau, bet viskas veikia, įdomu nuo ko tai priklauso? :) nes kartais prieš naujindama susimastau jau ar verta :) nesinori problemų kai reikia dirbtiAš peržiūrinėju programos kodą jo sudėtingėjimo tvarka, optimizuoju, suvienodinu ir pan. Duotuoju momentu beveik baigiau peržiūrinėti bendrą dalį, tada žiūrėsiu darbuotojus, IT, prekes ir dokumentus.
Peržiūrėjimo eigoje ištaisau klaidas, bet aišku, galiu įnešti ir naujų klaidų.

Niemand
4885
#1270600 2015-04-27 12:53 Niemand

Evelina_K rašė:

Kaip ir galvojau čia sena klaida, susijusi su paslaugų katalogo tekstais. Taisiau, bet neišbaigiau taisymo, pamiršau iš SQL'o išbraukti probleminę dalį, dabar sutvarkiau galutinai.
[/quote]

Labai šaunu! Tik štai svarbiausias klausimas - kada galima bus surasti atnaujinimą? :)
[/quote]

Vakarop.

Evelina_K
16
#1270602 2015-04-27 12:54 Evelina_K

Niemand rašė:Evelina_K rašė:

Kaip ir galvojau čia sena klaida, susijusi su paslaugų katalogo tekstais. Taisiau, bet neišbaigiau taisymo, pamiršau iš SQL'o išbraukti probleminę dalį, dabar sutvarkiau galutinai.Labai šaunu! Tik štai svarbiausias klausimas - kada galima bus surasti atnaujinimą? :)
[/quote]

Vakarop.
[/quote]


Ačiū labai! :)

Tabeliss
1521
#1270615 2015-04-27 13:32 Tabeliss
ar įmanomas toks dalykas, kai atostoginiai tęsiasis per du mėnesius pvz. sausis - vasaris, sausį DU žiniaraštyje būtų skiltis "sekančio mėn. atostoginiai" į juos atsižvelgiant skaičiuotų npd, ir gpm, o sodra paskaičiuotų vasario mėn? smile

Romi2000
8
#1270617 2015-04-27 13:42 Romi2000

Evelina_K rašė:Niemand rašė:Evelina_K rašė:

Kaip ir galvojau čia sena klaida, susijusi su paslaugų katalogo tekstais. Taisiau, bet neišbaigiau taisymo, pamiršau iš SQL'o išbraukti probleminę dalį, dabar sutvarkiau galutinai.Labai šaunu! Tik štai svarbiausias klausimas - kada galima bus surasti atnaujinimą? :)Vakarop.
[/quote]


Ačiū labai! :)
[/quote]

Aciu!!! smile

Niemand
4885
#1270647 2015-04-27 14:38 Niemand

Tabeliss rašė:


ar įmanomas toks dalykas, kai atostoginiai tęsiasis per du mėnesius pvz. sausis - vasaris, sausį DU žiniaraštyje būtų skiltis "sekančio mėn. atostoginiai" į juos atsižvelgiant skaičiuotų npd, ir gpm, o sodra paskaičiuotų vasario mėn? smileNeįmanomas, nes:
a) pernelyg sudėtinga;
b) nebūtina;
c) GPM deklaruojasi pagal išmokėjimą, ne priskaičiavimą;
d) NPD, norint žaisti, galima ir ranka pakoreguoti, bet iš to nieko gero vis tiek neišeis, NPD iš prigimties toks daiktas, kad balansuok nebalansavęs, o gale metų darbuotojas vis tiek liks valstybei skolingas (ar priešingai).
e) SODRAI neprivalu tiksliai pagal "uždirbimą" deklaruoti, norint vėlgi galima rankomis sumas tarp deklaracijų perskirstyti, bet tas vėlgi yra abejotino prasmingumo užsiėmimas, daugiau darbo nei naudos.

Samor
57
#1270697 2015-04-27 21:08 Samor
Sveiki Niemand,

Net nežinau ar tai yra susiję su atnaujinimais, bet iš pradžių veikė, o po pietų, perkrovus kompiuterį, nepavyksta užleisti apskaitos programos. Rodo klaidą. Perinstaliavau MySQL'ą ir Apskaitą 5. Rezultatas nepasikeitė. Gal galite ką patarti.

Klaidos duomenys:
Klaidos tekstas:
Object reference not set to an instance of an object.
Klaidos šaltinis(Ex.Source):
Apskaita5
Klaidos metodas (Ex.TargetSite):
FixCorruptedSettings
Klaidos stekas:
at ApskaitaWUI.MyCustomSettings.SettingsPersistenceObject.FixCorruptedSettings()
at ApskaitaWUI.MyCustomSettings.SettingsPersistenceObject.FetchMySettings()
at ApskaitaWUI.MyCustomSettings.SettingsPersistenceObject.GetSettingsPersistenceObject()
at ApskaitaWUI.MyCustomSettings.InitCache()
at ApskaitaWUI.MyCustomSettings.get_AllwaysLoginAsLocalUser()
at ApskaitaWUI.My.MyApplication.MyApplication_Startup(Object sender, StartupEventArgs e)
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.OnStartup(StartupEventArgs eventArgs)
at Microsoft.VisualBasic.ApplicationServices.WindowsFormsApplicationBase.DoApplicationModel()Niemand
4885
#1270782 2015-04-28 12:25 Niemand

Samor rašė:


Sveiki Niemand,
Net nežinau ar tai yra susiję su atnaujinimais, bet iš pradžių veikė, o po pietų, perkrovus kompiuterį, nepavyksta užleisti apskaitos programos. Rodo klaidą. Perinstaliavau MySQL'ą ir Apskaitą 5. Rezultatas nepasikeitė. Gal galite ką patarti.Susiję, klaidą išmetė procedūra, kuri atsakinga už automatinį sugadintų settingų atkūrimą. Pataisiau lyg ir.
MySQL'as čia niekuo dėtas ir šiaip jį perinstaliuoti yra labai bloga mintis, jei gerai nesupranti, kaip tą padaryti teisingai.

zyzliukas
247
#1270807 2015-04-28 14:19 zyzliukas
Niemand, kada gi bus prekių pardavimo kainos automatiškai atsirandančios pridedant prekę, išrašant SF? :)

ZZZZzzz... Zysiu daug, tad nepykit :))))

ukininkas4
36
#1270810 2015-04-28 14:22 ukininkas4

ukininkas4 rašė:


Sveiki,
žemės ūkyje pasigaminu (užsiauginu) produkciją,
užsipajamuoju į sandėlį (per "Nauja prekių operacija" kaip isigyjimą) D2102, K6502
Dalį produkcijos parduodu D271, K502
Parduotą dalį nurašau iš sandėlio D602, K2102 (per "Nauja prekių operacija" kaip nurašymas)
Kita dalį produkcijos, sunaudoju ūkio reikmėms, korespondensija butų tokia D560, K2102, bet nerandu kaip tai padaryti, kad nusirašytu iš sandėlio.Nejaugi niekas nesusidūrėte su panašia situacija smile

IrenaKa
25
#1270847 2015-04-28 15:41 IrenaKa

ukininkas4 rašė:ukininkas4 rašė:


Sveiki,
žemės ūkyje pasigaminu (užsiauginu) produkciją,
užsipajamuoju į sandėlį (per "Nauja prekių operacija" kaip isigyjimą) D2102, K6502
Dalį produkcijos parduodu D271, K502
Parduotą dalį nurašau iš sandėlio D602, K2102 (per "Nauja prekių operacija" kaip nurašymas)
Kita dalį produkcijos, sunaudoju ūkio reikmėms, korespondensija butų tokia D560, K2102, bet nerandu kaip tai padaryti, kad nusirašytu iš sandėlio.

Aš nesusidūriau su tuo, bet kad nusirašytu nuo sandėlio manau turi kažkaip ne per bendrą žurnalą o per pardavimus bandyti susiejant su preke per pliusiuka.Nejaugi niekas nesusidūrėte su panašia situacija smileTabeliss
1521
#1270848 2015-04-28 15:45 Tabeliss

ukininkas4 rašė:ukininkas4 rašė:


Sveiki,
žemės ūkyje pasigaminu (užsiauginu) produkciją,
užsipajamuoju į sandėlį (per "Nauja prekių operacija" kaip isigyjimą) D2102, K6502
Dalį produkcijos parduodu D271, K502
Parduotą dalį nurašau iš sandėlio D602, K2102 (per "Nauja prekių operacija" kaip nurašymas)
Kita dalį produkcijos, sunaudoju ūkio reikmėms, korespondensija butų tokia D560, K2102, bet nerandu kaip tai padaryti, kad nusirašytu iš sandėlio.Nejaugi niekas nesusidūrėte su panašia situacija smile


Kai suvartojate prekes savo poreikiams išsirašote sau (pvm) sąskaitą faktūrą.

IrenaKa
25
#1270849 2015-04-28 15:46 IrenaKa
Niemand,
Jau buvau rašiusi, kad padarius pardavimą nusirašo tik kiekis ir prekės savikaina, o transportavio sąnaudos susietos su preke lieka be kiekio sumiškai sandėlyje.
Ar galite pasižiūrėti šią klaidą

Niemand
4885
#1270878 2015-04-28 17:42 Niemand

IrenaKa rašė:


Niemand,
Jau buvau rašiusi, kad padarius pardavimą nusirašo tik kiekis ir prekės savikaina, o transportavio sąnaudos susietos su preke lieka be kiekio sumiškai sandėlyje.
Ar galite pasižiūrėti šią klaidąPažiūrėsiu iš karto, kai oras suges :)

EKK
7
#1270885 2015-04-28 18:58 EKK

zyzliukas rašė:


Niemand, kada gi bus prekių pardavimo kainos automatiškai atsirandančios pridedant prekę, išrašant SF? :)


Pilnai palaikau butu labai puiku :)

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis