Niemand
4873
#1316654 2016-04-29 14:18 Niemand
Va kokį gudrų atsakymą man pateikė VMI į prašymą sudaryti galimybę programai automatiškai gauti asmens duomenis pgl kodą smile

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), išnagrinėjusi Jūsų 2016 m. balandžio 8 d. paklausimą Nr. G–4724, informuoja, kad VMI interneto svetainėje realizuota mokesčių mokėtojų/PVM mokėtojų paieška ( www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus), kur įvedus pasirinktą mokesčių mokėtojo/PVM mokėtojo identifikacinį duomenį ir papildomą kontrolinį kodą, pateikiama informaciją apie mokesčių mokėtoją. Tokie sprendimai buvo realizuojami vertinant geriausią praktiką, suderinti su institucijos teisininkais bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-147 „Dėl paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčio mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ nuostatas.

Pažymime, kad šiuo metu automatinis duomenų nuskaitymas VMI interneto svetainėje nenumatytas. VMI interneto svetainėje įgyvendintas saugus ir interneto svetainėse plačiai naudojamas paieškos realizavimo būdas, įvedant kontrolinį kodą (toliau - CAPTCHA) ir taip užkertant kelią vykdyti įvairaus pobūdžio atakas bei užtikrinant, kad informacija apie mokesčių mokėtojus būtų prieinama visiems. Atkreipiame dėmesį, kad CAPTCHA testas apkrauna serverį daug mažiau nei informacinės sistemos logikos vykdymas atsakant į kreipinį. Taigi nenaudojant CAPTCHA ir apdorojant kreipinį informacinėje sistemoje neįsitikinus, kad tai nėra automatinis kreipinys, DDoS atakos atveju šią ataką sustiprintų. Taip pat CAPTCHA ne tik susilpnina DDoS (paskirstytų paslaugos atkirtimo) atakų iš daugelio kompiuterių poveikį, bet ir DoS (paslaugos atkirtimo) atakų iš vieno kompiuterio poveikį.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 6 straipsnyje įtvirtinta, kad duomenų gavėjo prašyme dėl asmens duomenų gavimo turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teisinis pagrindas bei prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama teismams, teisėsaugos, kitoms valstybės įstaigoms bei institucijoms, kriminalinės žvalgybos subjektams ir kitiems asmenims įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina jų funkcijoms atlikti. Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. VA-147, 6.4 papunkčiu, paslaptyje nelaikoma informacija teikiama teismams, teisėsaugos, kitoms valstybės ar savivaldybių įstaigoms bei institucijoms, kai tai būtina jų funkcijoms atlikti. Duomenų gavėjo prašyme dėl paslaptyje laikomos ar paslaptyje nelaikomos informacijos turi būti nurodytos įstatymo nuostatos su funkcijomis, kurioms vykdyti reikalingi prašomi duomenys bei prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. Todėl Jūsų pateiktas prašymas nėra pakankamas gauti minėtus duomenis (nėra nurodytos įstatymo nuostatos su konkrečiomis funkcijomis, kurioms vykdyti reikalingi prašomi duomenys).

Pažymime, kad VMI, atsižvelgdama į informacinių technologijų naujoves ir suteikiant galimybes verslui atlikti mokestines prievoles kokybiškai ir priimtinu būdu, numato automatinio duomenų apsikeitimo priemonių kūrimą vykdant VMI informacinių sistemų plėtrą. Todėl visuomet laukiame konstruktyvių pastabų ir pasiūlymų, kaip galėtume patobulinti savo technologinius įrankius ir veiklos procesus.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad visus ES šalių PVM mokėtojus galite pasitikrinti Europos Komisijos interneto svetainėje adresu ec.europa.eu/taxation_customs/vies/, kur pagal žinomą/įvedamą PVM mokėtojo kodą gali būti patikrinamas PVM mokėtojo galiojimas einamuoju momentu (bet kurios ES valstybės narės PVM mokėtojai) ir LT PVM mokėtojų atveju gauti papildomus su mokėtoju susijusius aktualius duomenis (pavadinimas, adresas). Šioje svetainėje sudaroma galimybė užklausas pateikti ir automatiniu būdu.

agniusita
12
#1316733 2016-04-30 20:17 agniusita
SVEIKI, GAL GALITE PADETI, NEGALIU ISTRINTI DU ZINIARASCIO, RASO KAD ZINIARASCIUI YRA REGISTRUOTA ISMOKEJIMU. KAIP GALECIAU PATAISYTI?

balalaika
444
#1316754 2016-05-01 19:20 balalaika

Rolf rašė:balalaika rašė:Gal galite programoje padaryti PVM SF registrą? Jei tai ne per super duper sudėtinga. smile Baisiai tingisi registra excel'yje pildyt smile smileDokumentai- sąskaitos faktūros- sąskaitų faktūrų registrasSveiki,

Ačiū!

Biški netoks, kaip vmi nurodo, bet tiks.

Ačiū! Peace!

balalaika
444
#1316755 2016-05-01 19:26 balalaika

Niemand rašė:


Va kokį gudrų atsakymą man pateikė VMI į prašymą sudaryti galimybę programai automatiškai gauti asmens duomenis pgl kodą smile

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM), išnagrinėjusi Jūsų 2016 m. balandžio 8 d. paklausimą Nr. G–4724, informuoja, kad VMI interneto svetainėje realizuota mokesčių mokėtojų/PVM mokėtojų paieška ( www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus), kur įvedus pasirinktą mokesčių mokėtojo/PVM mokėtojo identifikacinį duomenį ir papildomą kontrolinį kodą, pateikiama informaciją apie mokesčių mokėtoją. Tokie sprendimai buvo realizuojami vertinant geriausią praktiką, suderinti su institucijos teisininkais bei įgyvendinant Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų įstatymo, 2003 m. balandžio 18 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo Nr. 480 „Dėl Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo patvirtinimo“, Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymo Nr. VA-147 „Dėl paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčio mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ nuostatas.

Pažymime, kad šiuo metu automatinis duomenų nuskaitymas VMI interneto svetainėje nenumatytas. VMI interneto svetainėje įgyvendintas saugus ir interneto svetainėse plačiai naudojamas paieškos realizavimo būdas, įvedant kontrolinį kodą (toliau - CAPTCHA) ir taip užkertant kelią vykdyti įvairaus pobūdžio atakas bei užtikrinant, kad informacija apie mokesčių mokėtojus būtų prieinama visiems. Atkreipiame dėmesį, kad CAPTCHA testas apkrauna serverį daug mažiau nei informacinės sistemos logikos vykdymas atsakant į kreipinį. Taigi nenaudojant CAPTCHA ir apdorojant kreipinį informacinėje sistemoje neįsitikinus, kad tai nėra automatinis kreipinys, DDoS atakos atveju šią ataką sustiprintų. Taip pat CAPTCHA ne tik susilpnina DDoS (paskirstytų paslaugos atkirtimo) atakų iš daugelio kompiuterių poveikį, bet ir DoS (paslaugos atkirtimo) atakų iš vieno kompiuterio poveikį.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo 6 straipsnyje įtvirtinta, kad duomenų gavėjo prašyme dėl asmens duomenų gavimo turi būti nurodytas asmens duomenų naudojimo tikslas, teisinis pagrindas bei prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 4 punkte nustatyta, kad informacija apie mokesčių mokėtoją gali būti teikiama teismams, teisėsaugos, kitoms valstybės įstaigoms bei institucijoms, kriminalinės žvalgybos subjektams ir kitiems asmenims įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina jų funkcijoms atlikti. Paslaptyje nelaikomos informacijos apie mokesčių mokėtoją paskleidimo tretiesiems asmenims taisyklių, patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. VA-147, 6.4 papunkčiu, paslaptyje nelaikoma informacija teikiama teismams, teisėsaugos, kitoms valstybės ar savivaldybių įstaigoms bei institucijoms, kai tai būtina jų funkcijoms atlikti. Duomenų gavėjo prašyme dėl paslaptyje laikomos ar paslaptyje nelaikomos informacijos turi būti nurodytos įstatymo nuostatos su funkcijomis, kurioms vykdyti reikalingi prašomi duomenys bei prašomų pateikti asmens duomenų apimtis. Todėl Jūsų pateiktas prašymas nėra pakankamas gauti minėtus duomenis (nėra nurodytos įstatymo nuostatos su konkrečiomis funkcijomis, kurioms vykdyti reikalingi prašomi duomenys).

Pažymime, kad VMI, atsižvelgdama į informacinių technologijų naujoves ir suteikiant galimybes verslui atlikti mokestines prievoles kokybiškai ir priimtinu būdu, numato automatinio duomenų apsikeitimo priemonių kūrimą vykdant VMI informacinių sistemų plėtrą. Todėl visuomet laukiame konstruktyvių pastabų ir pasiūlymų, kaip galėtume patobulinti savo technologinius įrankius ir veiklos procesus.

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad visus ES šalių PVM mokėtojus galite pasitikrinti Europos Komisijos interneto svetainėje adresu ec.europa.eu/taxation_customs/vies/, kur pagal žinomą/įvedamą PVM mokėtojo kodą gali būti patikrinamas PVM mokėtojo galiojimas einamuoju momentu (bet kurios ES valstybės narės PVM mokėtojai) ir LT PVM mokėtojų atveju gauti papildomus su mokėtoju susijusius aktualius duomenis (pavadinimas, adresas). Šioje svetainėje sudaroma galimybė užklausas pateikti ir automatiniu būdu.
Sveiki,

Labai geras atsakymas. Daug prirašė, kultūringai, išsamiai, o galėjo apsiriboti tik dviem žodžiais.

Ačiū! Peace!

balalaika
444
#1316757 2016-05-01 19:45 balalaika
Sveiki,

Ar galima padaryti taip, kad kaip nors vienu "makaru" , "Skolų žiniarašyje" būtu galima visas "skolas" kurių realiai nėra,- APMOKĖTI!
Neina banko duomenų importuoti, "užlūžta" Apskaita5, o rankytėmis suvedinėti po vieną "skolininko skolą" yra katorgiškas darbas., O dabar programoje vieni skolininkai, vien skolos skolos skolos...

Ačiū! Peace!

vidakel
234
#1316786 2016-05-02 10:33 vidakel

agniusita rašė:


SVEIKI, GAL GALITE PADETI, NEGALIU ISTRINTI DU ZINIARASCIO, RASO KAD ZINIARASCIUI YRA REGISTRUOTA ISMOKEJIMU. KAIP GALECIAU PATAISYTI?Atidarius ta DU žiniaraštį reikia ištrint išmokėjimo data, o tada ir taisyt ir ištrint leidžia

izita
69
#1316792 2016-05-02 11:58 izita
sveiki, reikia pagalbos. Perinstaliavo kompiuteri, turejau issisaugojus kopijas Apskaita 5 viskas susikele, veikia, sena programa Apskaita neisikelia issaugoti failai.
Prisegti failai
New_Microsoft_Word_Document.doc 170 KB

Niemand
4873
#1316796 2016-05-02 12:31 Niemand

izita rašė:


sveiki, reikia pagalbos. Perinstaliavo kompiuteri, turejau issisaugojus kopijas Apskaita 5 viskas susikele, veikia, sena programa Apskaita neisikelia issaugoti failai.
Paleiskit programą admino teisėmis, su dešiniu pelės mygtuku ant ikonėlės ir run as admin

izita
69
#1316895 2016-05-02 21:17 izita
Aciu, pavyko

lori_as
797
#1317075 2016-05-03 16:51 lori_as
Laba diena. Noriu prašyti Niemand pakoreguoti programoje deklaracijos FR0572(4) šabloną. Dabar yra įkeltas 3 versijos šablonas ir sugeneravus deklaraciją VMI atmeta.
Ačiū
Prisegti failai
FR0572(4).bmp 2,9 MB

Niemand
4873
#1317086 2016-05-03 18:11 Niemand
Yra kažkokių niuansų, kurių aš nežinau, bet jei iš programos generuotą failą atsidarai formfiller'yje (ką programa siūlo) ir tada jame išsaugai, problemų nėra.

lori_as
797
#1317104 2016-05-03 20:09 lori_as

Niemand rašė:


Yra kažkokių niuansų, kurių aš nežinau, bet jei iš programos generuotą failą atsidarai formfiller'yje (ką programa siūlo) ir tada jame išsaugai, problemų nėra.


Būtent taip ir dariau:programoje generuoju, atidarau formfiller'yje , išsaugoju, po to siunčiu VMI. Nuo pat sausio mėn. VMI atmeta. Tada įrašau duomenis į VMI formos šabloną, siunčiu. Priima. Dėl tos priežasties ir susirūpinau.
Ir dar noriu paklausti, o kaip reikia pašalinti klaidingai įvestą trumpal. turto prekę? (operacijų su prekėmis ataskaita/prekė, sąrašas)?

Niemand
4873
#1317107 2016-05-03 20:44 Niemand

lori_as rašė:

Būtent taip ir dariau:programoje generuoju, atidarau formfiller'yje , išsaugoju, po to siunčiu VMI. Nuo pat sausio mėn. VMI atmeta. Tada įrašau duomenis į VMI formos šabloną, siunčiu. Priima. Dėl tos priežasties ir susirūpinau.Keista, žinau įmonę, kuri senai be problemų naudoja. Reikėtų, kad parašytumėt VMI laišką ir paprašytumėte detalaus paaiškinimo, kame kampas. Galite el. būdu, ten leidžia prikabinti failą.


lori_as rašė:

Ir dar noriu paklausti, o kaip reikia pašalinti klaidingai įvestą trumpal. turto prekę? (operacijų su prekėmis ataskaita/prekė, sąrašas)?Jei su ja nebuvo operacijų, paclickinti ir pasirinkti atitinkamą variantą.

Dogma
50
#1317130 2016-05-04 10:11 Dogma redaguota: 2016-05-04 10-15

Dogma rašė:


Sveiki, Klausimas - kodėl po paskutinių atnaujinimų nebegalima nuimti varnelės darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, ir atsirinkti keletą darbuotojų? O turi būti formuojamas žiniaraštis iškarto visiems darbuotojams?Ar kas galit padeti?

Ar kažkaip kitaip galima atsirinkti reikiamus darbuotojus? Reikia pagal padalinius išskirstyti, tai niekaip neišeina - daug žmonių pas mane dirba.

sirsiliukas
58
#1317176 2016-05-04 12:31 sirsiliukas
Sveiki. Pas mus įmonėje pradėjo dirbti vairuotojas, kuriam yra mokamas valandinis atlyginimas. Tabelį reikia pildytu su minutėmis. Užpildžius dirbtas dienas ir surašius valandas žmogui prapuola beveik 2 valandos, nes kiek suprantu programa nesupranta, kad valandoje yra 60 min (ji skaičiuoja iki 100 min.) gal reikia kažkur pažymėti, kad ji atliktų skaičiavimus teisingai, ar tai neįmanoma? Iš anksto dėkoju.

Dianaval
661
#1317197 2016-05-04 13:59 Dianaval
[quote=Niemand]

lori_as rašė:

Būtent taip ir dariau:programoje generuoju, atidarau formfiller'yje , išsaugoju, po to siunčiu VMI. Nuo pat sausio mėn. VMI atmeta. Tada įrašau duomenis į VMI formos šabloną, siunčiu. Priima. Dėl tos priežasties ir susirūpinau.Keista, žinau įmonę, kuri senai be problemų naudoja. Reikėtų, kad parašytumėt VMI laišką ir paprašytumėte detalaus paaiškinimo, kame kampas. Galite el. būdu, ten leidžia prikabinti failą.

Pateikinėju su šia programa suformuotus registrus ir viskas tinka. Aišku jei bus klaidų tai atmes.

Dianaval
661
#1317198 2016-05-04 14:01 Dianaval

Dogma rašė:Dogma rašė:


Sveiki, Klausimas - kodėl po paskutinių atnaujinimų nebegalima nuimti varnelės darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, ir atsirinkti keletą darbuotojų? O turi būti formuojamas žiniaraštis iškarto visiems darbuotojams?Ar kas galit padeti?Kaip tik šiandien skaičiavai algas. Leido uždėti varneles ir skaičiuoti keliems, po to likusiems.

Dogma
50
#1317208 2016-05-04 15:20 Dogma


Ar kas galit padeti?
[/quote]

Kaip tik šiandien skaičiavai algas. Leido uždėti varneles ir skaičiuoti keliems, po to likusiems.
[/quote]

Darbo užmokesčio žiniaraštyje leidžia, man neleidžia Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Ar jums ir čia leido?

Dianaval
661
#1317218 2016-05-04 15:50 Dianaval

Dogma rašė:Darbo užmokesčio žiniaraštyje leidžia, man neleidžia Darbo laiko apskaitos žiniaraštyje. Ar jums ir čia leido?Nebandžiau nes darbo laiko apskaitos žiniaraštį pildau visiems darbuotojams iš karto.

Niemand
4873
#1317233 2016-05-04 17:48 Niemand

Dogma rašė:Dogma rašė:


Sveiki, Klausimas - kodėl po paskutinių atnaujinimų nebegalima nuimti varnelės darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose, ir atsirinkti keletą darbuotojų? O turi būti formuojamas žiniaraštis iškarto visiems darbuotojams?Ar kas galit padeti?

Ar kažkaip kitaip galima atsirinkti reikiamus darbuotojus? Reikia pagal padalinius išskirstyti, tai niekaip neišeina - daug žmonių pas mane dirba.čia programos klaida, bet ištaisyti galėsiu ne anksčiau kaip kažkada per kitą savaitę

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis