wolf
11263
#536213 2008-07-01 09:04 wolf redaguota: 2011-09-11 05-53

ingutia rašė:

DĖL GARANTINIO FONDO CIA TIK PROJEKTAS YRA, ĮSTATYMAS NEPAKEISTAS!!!!!


Projektas patvirtintas ir priimtas - tai liko formalumas paskelbimas VŽ

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


wolf
11263
#536238 2008-07-01 09:56 wolf redaguota: 2011-09-11 05-53

ingutia rašė:

TIK TRUKSTA VALSTYBĖS ŽINIOSE KOL PASKELBS :) REISKIA DAR NEVERTA KALBETI smile


Verta, neverta kaip nera seimo patvirtinimo t.y. priemimo faktos. Neverta gal kalbeti apie konretu isgaliojimo momenta - jei jis nenumatytas teises akte, bet apie visą kita verta, ne pasklebimas VŽ yra daugiau techninis darbas

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


wolf
11263
#537880 2008-07-04 22:55 wolf redaguota: 2011-09-11 05-53

Rolanda rašė:

wolf, ne visai taip:
www.teisidas.lt/?showid=100


t.a. įsigaliojimo ir taikymo įstatymas, nei kiek neriboja galybes įvertinti jau priimtus teisės, aktus, be abejo sutinku kad įsigaliojimas yra labai svarbus, tačiau tai kitas reikalas. Ko toliau to labiau vertinu išankstinę informacija, projektus, jų tvirtinimą, jų priėmimas ir t.t.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Veslava
387
#537926 2008-07-05 13:49 Veslava redaguota: 2011-09-11 05-53
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=323889
LR Darbo kodekso 193 IR 194 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas.

Pagaliau yra projektas, kuriame numatoma palikti apmokėjimą už naktinį ir viršvalandinį darbą kaip ir buvo ankciau.
193 straipsnis. Mokėjimas už viršvalandinį ir nakties darbą
Už viršvalandinį darbą ir darbą naktį mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojui nustatyto valandinio atlygio (mėnesinės algos).”
ir
194 straipsnis. Mokėjimas už darbą poilsio ir švenčių dienomis
1. Už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų.
2. Už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas valandinis arba dieninis atlygis.”
O ne VDU kaip sumanė protinguoliai, vis del to pagalvojo, kad nesamone prieme. smile

Veslava
387
#537928 2008-07-05 13:54 Veslava redaguota: 2011-09-11 05-53
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=323901&p_query=&p_tr2=
ir
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=323900&p_query=&p_tr2=

VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS smileJO STANDARTO PATVIRTINIMAS (ATSARGOS)
ir VIEŠOJO SEKTORIAUS APSKAITOS IR FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS 9-OJO STANDARTO PATVIRTINIMO (MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS)

Veslava
387
#537931 2008-07-05 14:38 Veslava redaguota: 2011-09-11 05-53
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=323872

KAINŲ ĮSTATYMO 11 STRAIPSNIO PAPILDYMO BEI PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 81 STRAIPSNIU ĮSTATYMAS (PROJEKTAS)

Projektas aktualus maistą pardavinėjantiems. Čia matyt po to smile , kai buvo nustatyta, kad antkainis nuo 40% iki 100% parduotuvėse įvairiems maisto produktams: miltams, mėsai ir kt.

Veslava
387
#537932 2008-07-05 15:00 Veslava
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=323431

DĖL TARNYBINIŲ LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ ĮSIGIJIMO
Stai kur musu sumokami mokesciai patenka. Lengvasis automobilis iki 110 tūkst. smile
Nu jo, jiems pigi masina netinka, jems Nissan Qashqai (visureigis), Audi TT galima nusipirkti. Švaisto pinigus. smile

Elvusia
20037
#538104 2008-07-07 15:59 Elvusia
Nauji savivaldybių tarybų fiksuoto dydžio pajamų mokesčio tarifai taikomi įsigyjant verslo liudijimus nuo 2008 m. liepos 1 dienos.
Galima susipažinti su savivaldybių tarybų sprendimais.
www.vmi.lt/lt/?itemId=1081072

Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti…
Stiprus ne tas, kas vien savo žvilgsniu gali parblokšti ant žemės, o tas, kas viena savo šypsena pakelia suklupusį.

klotilda
1396
#540179 2008-07-14 12:09 klotilda
Štai ir paskelbė Valstybės žiniose Garantinio fondo įstatymo 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymą:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324177&p_query=&p_tr2=
Įstatymas įsigaliojo nuo 2008 m. liepos 12 d.

Kotryna
2197
#540308 2008-07-14 16:08 Kotryna
Dar vienas galsvos skausmas buhalteriams ant kurių pečių kabo ir dabų sauga.
Paskelbtas LR vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas "Dėl informacijos apie darbuotojų saugos būklę ir darbo vietų atitiktį darbuotojų saugos ir sveikatos norminių teisės aktų reikalavimams teikimo Valstybinei darbo inspekcijai"
Šiuo Aprašu privalo vadovautis visi Lietuvos Respublikos privatieji ir viešieji juridiniai asmenys, kuriuose dirbantieji gauna su darbo santykiais susijusias pajamas. Pateiktos Informacijos tikslas priskirti darbdavius atitinkamoms įmokų tarifų grupėms pagal Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymą. Pateikti reiks už praėjusius metus iki 02,15

wariuga
146
#540711 2008-07-15 16:22 wariuga
www3.lrs.lt/pls/inter/w5_sale.klaus_stadija?p_svarst_kl_stad_id=-2682">
Darbo kodekso 193 ir 194 straipsnių pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-3222(3))
Balsavimo laikas: 16:17:41
Balsavo Seimo narių: 77 iš 141.
Balsavimo rezultatai: už - 77, prieš - 0, susilaikė - 0.
Įstatymu nustatoma, kad nuo rugpjūčio 1-os dienos už viršvalandinį darbą ir darbą naktį bus mokama ne mažiau kaip pusantro darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto Darbo kodekso 186 straipsnio 2 dalyje.
Už darbą poilsio arba švenčių dieną, jeigu jis nenumatytas pagal grafiką, mokama ne mažiau kaip dvigubai, skaičiuojant nuo darbuotojo darbo užmokesčio, nurodyto taip pat Darbo kodekso 186 straipsnio 2 dalyje (pagrindinį darbo užmokestį ir visus papildomus uždarbius), arba darbuotojo pageidavimu kompensuojama suteikiant darbuotojui per mėnesį kitą poilsio dieną arba tą dieną pridedant prie kasmetinių atostogų ir mokant už tas dienas darbuotojui jo vidutinį darbo užmokestį.

Už darbą švenčių dieną pagal grafiką mokamas ne mažesnis kaip dvigubas darbuotojo darbo užmokestis, nurodytas Darbo kodekso 186 straipsnio 2 dalyje.

˙·٠•● Jei bijai - nedaryk, jei darai - nebijok... ●•٠·˙

wariuga
146
#540724 2008-07-15 16:45 wariuga redaguota: 2011-09-11 05-54
Darbo kodekso 162(1) straipsnio pakeitimo ĮSTATYMO PROJEKTAS (Nr. XP-1423A(2))
Seimas priėmė
Įstatymas nustato, kad šio kodekso 161 straipsnyje nustatyta tvarka suteiktos poilsio dienos, sutampančios su 162 straipsnio 1 dalyje nustatytomis švenčių dienomis (išskyrus krikščionių Velykų pirmąją dieną, Motinos dieną ir Tėvo dieną), perkeliamos į artimiausią po jų einančią darbo dieną. Kolektyvinėje sutartyje gali būti nustatyta kitokia su švenčių dienomis sutampančių poilsio dienų perkėlimo tvarka.

˙·٠•● Jei bijai - nedaryk, jei darai - nebijok... ●•٠·˙

Elvusia
20037
#540727 2008-07-15 16:48 Elvusia
Seimas atmetė prezidento veto - minimalus atlygis kils pagal infliaciją.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324551&p_query=&p_tr2=

Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti…
Stiprus ne tas, kas vien savo žvilgsniu gali parblokšti ant žemės, o tas, kas viena savo šypsena pakelia suklupusį.

Liepa777
130
#541287 2008-07-17 07:22 Liepa777
Dėl garantinio fondo įmokų mokėjimo naujos tvarkos:
- iki 150 litų per metus – kartą per ataskaitinius metus (iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos);

- nuo 151 iki 300 litų – 2 kartus per ataskaitinius metus (iki mokestinio laikotarpio 7 mėnesio 15 dienos ir iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos).

0,1 proc. dydžio atskaitymai į Garantinį fondą pradedami apskaičiuoti nuo 2008 m. liepos 12 dienos tenkančiam darbo užmokesčiui (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos).
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000056477

wolf
11263
#541451 2008-07-17 11:38 wolf redaguota: 2011-09-11 05-54

Liepa777 rašė:

Dėl garantinio fondo įmokų mokėjimo naujos tvarkos:
- iki 150 litų per metus – kartą per ataskaitinius metus (iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos);

- nuo 151 iki 300 litų – 2 kartus per ataskaitinius metus (iki mokestinio laikotarpio 7 mėnesio 15 dienos ir iki kito mokestinio laikotarpio pirmo mėnesio 15 dienos).

0,1 proc. dydžio atskaitymai į Garantinį fondą pradedami apskaičiuoti nuo 2008 m. liepos 12 dienos tenkančiam darbo užmokesčiui (nuo kurio skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos). mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000056477Vat čia būtų ne pro šalį padiskutuoti - taip tikrai įstatymas bendra tvarka įsigaliojo nuo 200 08 12 d. Klausimas ka šio atveju daryti:
1) apskaičiuojant darbuo užmokesti už visa mėn. - skaidyti į dienas ir už 11 d. skačiuoti 0.2% tarifa, o už likusias dienas 0.1 % ?
2) Jei darbuotojas atleidžiamas 07 11 d. tai jam dar skaičiuojamas 0.2 % tarifas, o jei 12 d. - tai jau 0.1 proc. tarifas. ?
3) 07 11 d. apskaičiuoteje ir išmokate atostoginiu ir DU visa 07 mėn. ir taikote 0.2 % tarifa, ar men pabaigoje reikia perskaičiuoti garantinį ? Ar priskaičiavimus skaidyti proporcingai įstatymo galiojimui?

Sutinku sumos menkos - bet ar negalima buvo numatyti normalaus įstatytmo įsigaliojimo.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Elvusia
20037
#541771 2008-07-17 21:33 Elvusia
Nuo rugpjūčio 1 d. darbuotojams, jei jie tapo laikinai nedarbingi dėl dėl audinių, ląstelių ar organų paėmimo transplantacijai donorystės tikslu, darbdaviui nereikės mokėti už 2 dienas.
Apmokės VSDF lėšomis.
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324490

Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti…
Stiprus ne tas, kas vien savo žvilgsniu gali parblokšti ant žemės, o tas, kas viena savo šypsena pakelia suklupusį.

dianele222
156
#542540 2008-07-21 13:27 dianele222
Nauja redakcija išdėstytas LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. Naujos redakcijos įstatymas įsigalioja 2008 m. rugsėjo 1 d. Pagal šio įstatymo reikalavimus rengiamas 2008 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas.
Svarbiausi pakeitimai: Pasikeitė rodiklių ribos privalomam auditui bei sutrumpintų finansinių ataskaitų rengimui

Vifi
4123
#542558 2008-07-21 14:06 Vifi redaguota: 2011-09-11 05-54

dianele222 rašė:

Nauja redakcija išdėstytas LR įmonių finansinės atskaitomybės įstatymas. Naujos redakcijos įstatymas įsigalioja 2008 m. rugsėjo 1 d. Pagal šio įstatymo reikalavimus rengiamas 2008 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių įmonės metinių finansinių ataskaitų rinkinys ir metinis pranešimas.
Svarbiausi pakeitimai: Pasikeitė rodiklių ribos privalomam auditui bei sutrumpintų finansinių ataskaitų rengimui


www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324175&p_query=&p_tr2=

wolf
11263
#542572 2008-07-21 14:34 wolf redaguota: 2011-09-11 05-54
Įmonių konsoliduotos finansinės atskaitomybės įstatymo pakeitimo ĮSTATYMAS
Įsigalios nuo 2008-09-01 (Vž 2008-07-12 Nr.79-3099)
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324176

Šis įstatymas keičiamas kartu su Įmonės finansinės atskaitomybės įstatymu.
Idomiausi pakeitimai tie, kad atsirado papildomos sąlygos, kada patronuojanti įmonė gali nesudaryti konsoliduotos finansinės atskaitomybės (nors teisinga sakyti "ataskaitų rinkinio") - t.y. kai įmonių grupės 2 rodikliai, 2 metus išeilės neviršyje:
pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius finansinius metus, - 300 mln.
balanse nurodyto turto vertė, - 18 mln.
vidutinis metinis darbuotojų skaičius pagal sąrašą per ataskaitinius finansinius metus - 75

Tiek ĮFAĮ, tiek ĮKFAĮ atsitaro naujas patikslinimas - kada didžiais apribotos sąlygos (lengvatinės ataskaitų rengimo sąlygos) nebetaikomos -
kai ne mažiau kaip 2 metinai rodikliai paskutinę finansinių metų dieną viršija nustatytus dydžius 2 iš eilės finansinius metus, įskaitant ataskaitinius finansinius metus

Reikėtų atkreipti dėmėsį - kad tai naujovė, o ne patikslinimas - nes tokia išimtis, t.y. toks traktavimas - nustato nauja rodiklių / apribojimų įvertinimo tvarką.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


edwardas
4263
#542979 2008-07-22 12:42 edwardas
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324956&p_query=&p_tr2=

kaip aš supratau smile pasikeitė formos
ir kokia iš to nauda?
smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR