Loreta
28821
#556401 2008-09-07 15:22 Loreta redaguota: 2011-09-11 05-57
Vyriausybė trečiadienio posėdyje patvirtino mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių pakeitimus. Jiems įsigaliojus, galėsime sąnaudomis pripažinti čekius, kurių vertė kartu su PVM bus 1000 Lt (iki šiol buvo 500 Lt).
www.lrv.lt/main.php?id=aktualijos_su_video/p.php&n=6551

Špyga taukuota...

Cha-cha
5594
#557945 2008-09-11 11:49 Cha-cha
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=326662
Pakeisti reikalavimai priimant į darbą asmenis iki 18 metų. Nuo šiol priimant į darbą vaiką ( kaip žinome, tai asmuo nuo 14 iki 16 metų) darbo sąlygų aprašymą mokyklai reikia teikti tik jei įdarbinamas mokslo metų laikotarpyje. Tas pats pakeitimas ir dėl raštiško sutikimo- iš mokyklos reikia gauti tik mokslo metų laikotarpyje. Toks pat pakeitimas 21 p.- mokyklos reikalavimu darbo sutartis turi būti nutraukta mokslo metų laikotarpiu.

Sunaikink savyje kerštą ir pyktį, jie daugiau kenkia tau, negu kitiems

Loreta13
31055
#558718 2008-09-13 22:24 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-57
Pakeistos leidimų taikyti laikinojo įvežimo perdirbti procedūrą išdavimo taisyklės:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=326610&p_query=&p_tr2=
[quote:d1af1ea0bd]Leidimas surašomas vadovaujantis Reglamento (EEB) Nr. 2454/93 67 priede pateiktais paaiškinimais kompiuteriniu būdu Integruotos tarifų valdymo sistemos posistemės – Informacinės sistemos perdirbimo procedūroms (toliau – ISPP) priemonėmis.[/quote] Pateiktos naujos leidimo ir jo priedo redakcijos.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Elvusia
20041
#559804 2008-09-17 16:47 Elvusia
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000056952
Paaiškinimas dėl PVM įstatymo 19 str. taikymo.
"Medicininės paskirties produktai, kurie nuo 2008-09-01 yra išbraukti iš Medicininės paskirties produktų sąrašo, lengvatiniu 5 procentų PVM tarifu gali būti apmokestinami tik tokiu atveju, jei šiuos produktus parduodantis PVM mokėtojas turi Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos ar Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos išduotą pažymą, patvirtinančią prekės paskirtį ir suteikiančią teisę taikyti lengvatinį 5 procentų PVM tarifą".

Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti…
Stiprus ne tas, kas vien savo žvilgsniu gali parblokšti ant žemės, o tas, kas viena savo šypsena pakelia suklupusį.

Brigita2008
354
#560035 2008-09-18 13:10 Brigita2008 redaguota: 2011-09-11 05-57

NATALI_ja rašė:Loreta rašė:

Vyriausybė trečiadienio posėdyje patvirtino mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių pakeitimus. Jiems įsigaliojus, galėsime sąnaudomis pripažinti čekius, kurių vertė kartu su PVM bus 1000 Lt (iki šiol buvo 500 Lt).
www.lrv.lt/main.php?id=aktualijos_su_video/p.php&n=6551o gal galima but patikslinti nuo kada isigalioja tos taisykles?


nuo 2008-09-13

spyglys
144
#560402 2008-09-19 11:12 spyglys redaguota: 2011-09-11 05-57

Brigita2008 rašė:NATALI_ja rašė:Loreta rašė:

Vyriausybė trečiadienio posėdyje patvirtino mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo taisyklių pakeitimus. Jiems įsigaliojus, galėsime sąnaudomis pripažinti čekius, kurių vertė kartu su PVM bus 1000 Lt (iki šiol buvo 500 Lt).
www.lrv.lt/main.php?id=aktualijos_su_video/p.php&n=6551o gal galima but patikslinti nuo kada isigalioja tos taisykles?


nuo 2008-09-13mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000056970

Loreta13
31055
#560658 2008-09-19 21:31 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-57
[quote:0994342335]Įmonių vadovams nebereikės vykti į Registrų centro teritorinius padalinius pasirašyti sutarčių dėl finansinės atskaitomybės dokumentų teikimo Juridinių asmenų registrui elektroniniu būdu ar, įmonės vadovui pasirašius, siųsti jas Registrų centrui paštu. Nuo šiol visa tai bus galima padaryti interaktyviai (on-line).

Norint pasinaudoti naująja paslauga, įmonių vadovams tereikia prisijungti prie Registrų centro elektroninių paslaugų sistemos per pasirinkto banko el. bankininkystės svetainę ir elektroniniu būdu patvirtinti sutikimą teikti Registrų centrui metinės finansinės atskaitomybės ir kitus dokumentus elektroniniu būdu.[/quote] www.registrucentras.lt/naujienos/index.php?mod=news&act=view&id=1707

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Loreta13
31055
#560662 2008-09-19 21:38 Loreta13
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=325585&p_query=&p_tr2=

Tik M2 ir M3 kategorijų transporto priemonėse turės būti ne mažiau kaip du pirmosios pagalbos rinkiniai, techninės apžiūros metu nebus tikrinama, ar transporto priemonėje yra šviesą atspindinti liemenė – už tai atsakingas pats vairuotojas, aiškiau išdėstyti techniniai reikalavimai žibintams.
Nuo 2009 m. sausio 1 d. N2 ir N3 klasių transporto priemonėse, kurių tipas nebuvo patvirtintas pagal 2003 m. lapkričio 10 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2003/97/EB reikalavimus, keleivio pusėje turės būti įrengti plataus kampo ir artimo vaizdo veidrodžiai, leidžiantys geriau matyti iš dešinės pusės priartėjusią transporto priemonę.

http://www.vkti.gov.lt/index.php?-451449676
Nauji reikalavimai autobusų vairuotojams

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Loreta13
31055
#560669 2008-09-19 21:55 Loreta13
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=327127&p_query=&p_tr2=
Pakeitimai nustato, kad žemės nuomos mokesčio tarifas metams yra ne mažesnis kaip 0,1 proc. ir ne didesnis kaip 4 proc. žemės vertės, apskaičiuotos LR Vyriausybės 1999 02 24 nutarimo Nr. 205 „Dėl žemės įvertinimo tvarkos“ nustatyta tvarka.

Nutarimas įsigalioja nuo 2009 m. sausio 1 d.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Loreta13
31055
#560670 2008-09-19 22:01 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-57

NATALI_ja rašė:

o gal galima but patikslinti nuo kada isigalioja tos taisykles?

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=326915&p_query=&p_tr2=

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Loreta13
31055
#560857 2008-09-21 21:22 Loreta13
Gal tai jau ir seniau buvo, bet pamačiau tik šiandien:))
VMi padarė skaičiuoklę gyventojams, įsigyjantiems verslo liudijimus:
www.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=1081622

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Elvusia
20041
#561516 2008-09-23 15:11 Elvusia
VMI informuoja, kad savivaldybių tarybos turi teisę nustatyti mažesnį fiksuoto dydžio pajamų mokestį asmenims, įsigyjantiems verslo liudijimą verstis tradicinių amatų veikla.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000056991

Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti…
Stiprus ne tas, kas vien savo žvilgsniu gali parblokšti ant žemės, o tas, kas viena savo šypsena pakelia suklupusį.

Elvusia
20041
#561519 2008-09-23 15:15 Elvusia
Šio informacinio pranešimo data jau senoka.
Bet gal kam aktualu:
Papildytas Verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių 6 p.:
Verslo liudijimas trumpesniam negu 3 mėnesių laikotarpiui neišduodamas, jeigu gyventojas, norintis įsigyti verslo liudijimą, nėra susimokėjęs valstybinio socialinio draudimo įmokų už visą verslo liudijimo galiojimo laikotarpį iš anksto.
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000056997

Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti…
Stiprus ne tas, kas vien savo žvilgsniu gali parblokšti ant žemės, o tas, kas viena savo šypsena pakelia suklupusį.

vailma
730
#562191 2008-09-25 09:49 vailma redaguota: 2011-09-11 05-58
Pakeistas 12-asis verslo apskaitos standartas
2008 09 25

Žin., 2008 09 23, Nr. 109-4183

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. -9 pakeistas ir išdėstytas nauja redakcija 12-asis verslo apskaitos standartas „Ilgalaikis materialusis turtas“. Nauja standarto redakcija taikoma sudarant 2009 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas, jis taip pat gali būti taikomas ir sudarant ankstesnių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.

vailma
730
#562193 2008-09-25 09:50 vailma redaguota: 2011-09-11 05-58
Pakeistas 13-asis verslo apskaitos standartas
2008 09 25

Žin., 2008 09 23, Nr. 109-4182

Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2008 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. -8 pakeistas 13-asis verslo apskaitos standartas „Nematerialusis turtas“.

Pripažintas netekusiu galios standarto 23 punktas, nustatantis, kad tuo atveju, kai nematerialusis turtas yra įsigytas mainais į išleidžiamus nuosavybės vertybinius popierius, jo įsigijimo savikaina yra šių nuosavybės vertybinių popierių tikroji vertė.

Pakeistas ir nauja redakcija išdėstytas punktas, nustatantis nematerialiojo turto įvertinimą ir registravimą apskaitoje, jeigu toks turtas buvo įsigytas mainais į kitą turtą.


Pakeitimai turi būti taikomi sudarant 2008 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas, jis taip pat gali būti taikomas ir sudarant ankstesnių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas.

Muuuse
1096
#562703 2008-09-26 08:17 Muuuse redaguota: 2011-09-11 05-58
Tiems, kurie šiandien ryte negavo laiško iš Sodros - šiek tiek pakoreguotos finansinių ataskaitų VSDFV pildymo taisyklės.
[quote:8ebe45d261]Laba diena,
Šio laiško priede siunčiame Jums informaciją apie pakeistas SAM ir (arba) SAV pranešimų pildymo taisykles bei nukrypimų, susidariusių dėl pranešimų pildymo centų tikslumu, apdorojimo tvarką.

Kviečiame vadovautis pateikta informacija teikiant SAM ir (arba) SAV pranešimus už 2008 m. III ketvirtį.
Tuo atveju, jei Jūsų SAM ir (arba) SAV pranešimus formuoja programinė įranga, ją turite pakeisti taip, kad pranešimai būtų pildomi pagal pakeistas taisykles.
Dėkojame už bendradarbiavimą.
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Konstitucijos pr. 12, LT-09308 Vilnius
Telefonas (8 5) 272 4864
Faksas (8 5) 272 3641
El. paštas sodrainfo@sodra.lt
[/quote]
Prisegti failai
laiskas_draudejams.doc 35 KB


Išmintingas ne tas, kuris daug žino, o tas, kurio žinios naudingos Eschilas

greetaa
385
#562774 2008-09-26 10:00 greetaa
Čia liečia visus kas turi VR pasikeitus bazines pensijos dydžiui vadovaujantis www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324877 kas buvo susimokeje uz pusmeti iki 2008 12 31 socialinio draudimo imokas t.y po 158 lt reikia perskaiciuoti nuo 2008 08 01 po 180 lt ir primoketi skirtuma antraip bus skaiciuojami delspinigiai.

wolf
11260
#562778 2008-09-26 10:09 wolf
VMI komentarai.

2008-09-25 VMI paskelbė raštą Nr. (18.18-31-1)-R-8345, kurime pateikimas visas GPMĮ 17 str. 1 d. 5 p. komentaras (kompensacių ir panašių išmokų neapmokestinimas gyventojų pajamų mokesčių).

1. Daugiausiai atlikta redakcinio pobudžio pakeitimų - pakeisti/patikslinti įstatymų, nutarimų, įsakymų numerai pavadinimai ir pan.
2. Pridėtas vienas esminis pakeitimas 1 prim 2 punkte pagal kuri GPM neapmokestinamas Išmoka, kuri išmokama statutiniam valstybės tarnautojui, kai statutinis valstybės tarnautojas pagal jo statusą reglamentuojančių teisės aktų nuostatas privalomai atleidžiamas dėl sveikatos būklės.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


ara
1446
#563456 2008-09-29 09:26 ara
Investicijos į darbuotojų kvalifikaciją mažina įmonės mokesčių naštą.
www.infoverslui.lt/index.php?cid=1257&new_id=18436

greetaa
385
#563474 2008-09-29 10:02 greetaa
Labai svarbu dėl SAM pildymo ir taisyklių pakeitimo . Pastaba dėl atostoginių www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=327570&p_query=&p_tr2=

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis