Elvusia
20041
#633823 2009-03-20 12:07 Elvusia
Algirdas Sysas užsimojo pakoreguoti GPM , priklausomai nuo gautų pajamų dydžio.
Teikiamas įstatymo projektas:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=339512

Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti…
Stiprus ne tas, kas vien savo žvilgsniu gali parblokšti ant žemės, o tas, kas viena savo šypsena pakelia suklupusį.

Rizelmine
815
#633841 2009-03-20 12:25 Rizelmine redaguota: 2011-09-11 06-12

Elvusia rašė:

Algirdas Sysas užsimojo pakoreguoti GPM , priklausomai nuo gautų pajamų dydžio.
Teikiamas įstatymo projektas:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=339512


Jiem jau visai nebegerai smile . Įdomu, kiek dar kartų pakeis GPM iki metų pabaigos?

dadinda
2751
#635272 2009-03-24 13:57 dadinda
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000063166

aktualu dėl GPM lengvatos, pirkusiems kompiuterius

mariska
8697
#635575 2009-03-25 08:06 mariska
Atnaujintas leidinys PVM atskaita, www.vmi.lt/lt/?itemId=10029651
Atnaujintas PVM komentaras mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000063238

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


nieko_sau
3882
#636054 2009-03-25 20:04 nieko_sau
Jau yra VMI komentaras, kaip pildyti tą tiek išdiskutuotą naują formą FR0572:
www.vmi.lt/lt/?itemId=1088543

Kristiana__
8489
#636155 2009-03-26 08:28 Kristiana__
Lietuvos darbo birža paruošė NSDI skaičiuoklę.

"Lietuvos darbo biržos svetainėje patalpinta skaičiuoklė, kuri padės nustatyti, ar asmuo gali pretenduoti į nedarbo socialinio draudimo išmoką"

www.ldb.lt/Informacija/Apie/Naujienos/UserDisplayForm.aspx?ID=6013

Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

Rizelmine
815
#637145 2009-03-28 08:52 Rizelmine
Gal nelabai prie šios temos tinka, bet gal kam pravers. Vmi išaiškinimai į savaitraščio "Buhalterija"pateiktus klausimus. Gal kam pravers mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000063361"> mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000063361

wirgina
5942
#637479 2009-03-30 10:45 wirgina
www.buhalteris.lt/index.php?cid=821&new_id=275808

Mes klystame, manydami,kad Dievas stebi mus iš aukštybių. Jis mato mus iš vidaus...

Rizelmine
815
#637559 2009-03-30 12:40 Rizelmine
Virė, virė košelę...
Andriukaitis inicijuoja kreipimąsi į Konstitucinį Teismą (KT) dėl praėjusių metų pabaigoje valdančiųjų patvirtintos mokesčių reformos. KT būtų prašoma nustatyti, ar beveik pusšimčio teisės aktų priėmimo procedūra neprieštarauja Konstitucijoje įtvirtintam teisinės valstybės principui.

www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=21240689"> www.delfi.lt/news/daily/lithuania/article.php?id=21240689

Elvusia
20041
#638505 2009-03-31 22:14 Elvusia
Sodra pateikė naujas SAM ir SAV formas.
Laukiama, kol jų pildymo taisyklių pakeitimai bus paskelbti Valstybės žiniose.
draudejai.sodra.lt/portal/page/portal/ESD_PUBLIC/Prane%C5%A1im%C5%B3%20ir%20pra%C5%A1ym%C5%B3%20formos

Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti…
Stiprus ne tas, kas vien savo žvilgsniu gali parblokšti ant žemės, o tas, kas viena savo šypsena pakelia suklupusį.

urtele
13547
#639126 2009-04-02 07:36 urtele
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO BEI PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ APSKAIČIAVIMO mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000063493

Kotryna
2193
#639222 2009-04-02 10:35 Kotryna
PROJEKTAS
Siūlomi rimti pakeitimai darbo kodekse, palngvinantys darbdavių padėtį krizės sąlygomis, reikia tik tinkamai sudaryti kolektyvinę sutartį.
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=340191
Projekte numatytos galimybės lanksčiau tartis dėl terminuotų darbo sutarčių sudarymo ir nutraukimo, siūloma leisti kolektyvinėse sutartyse sulygti dėl kitokių išeitinių išmokų, įspėjimo terminų, peržiūrėtas darbuotojų, su kuriais darbo sutartis gali būti nutraukta tik ypatingais atvejais, jeigu jų palikimas darbe iš esmės pažeistų darbdavio interesus, sąrašas, numatytos patogesnės atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju nuostatos, sudarytos palankesnės prielaidos efektyviau organizuoti darbo laiką įmonėje (organizuoti viršvalandinį darbą, tartis dėl ne viso darbo laiko ekonominių sunkumų laikotarpiu, pildyti darbo laiko apskaitos žiniaraščius elektronine forma).

wolf
11260
#639792 2009-04-03 17:54 wolf redaguota: 2011-09-11 06-14

Elvusia rašė:

Sodra pateikė naujas SAM ir SAV formas.
Laukiama, kol jų pildymo taisyklių pakeitimai bus paskelbti Valstybės žiniose.
draudejai.sodra.lt/portal/page/portal/ESD_PUBLIC/Prane%C5%A1im%C5%B3%20ir%20pra%C5%A1ym%C5%B3%20formosSulaukėm įvarių pakeitimųL

2009 m. VŽ nr. 37.

Nuo 2009 m. balandžio 4 d. įsigalioja "Sodros" įsakymas "Įmokų, mokamų į valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetą 2009 metais, kodų patvirtinimo" - 2009 m. kovo 30 d. Nr. V-144.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=340433

Sodrai jau kaip tradicija tapo įmokų kodų keisti po kelis kartus per metus ir neaišku kodėl, dažniausiai skelbiamas visas naujas įsakymas - tai kad eilinį karta mums reikia surasti 10 skirtumu.
Informacija tokia: pagrindinis įmokų kodas 252 nepakeistas.

Papildomai paaiškinta nuo keno pajamų mokamos įmokos 258 kodu t.y. kad draudžiamas nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui:
Profesinių mokyklų mokiniai, aukštųjų mokyklų studentai ir asmenys, teritorinių darbo biržų siųsti profesiniam mokymui ar profesinei reabilitacijai, – jų profesinės veiklos praktikos įstaigoje ar įmonėje metu

Pagrąžintos sąvokos prie 289 ir 304 kodų - kas išesmės prasmės nepakeitė.

292 kodu mokėsime 10 % - SD įmokas, jas moka savarankiškai dirbantis asmenys, tarp kurių kaip akcentuojama IĮ savinikai, advokatai, notarai, antstoliai, ir kiti ind. veikla vykdantys asmenys.

Asmenys, sudarę savanoriškojo socialinio pensijų draudimo sutartis - turi būti atsagus ir prieš mokant įmokas patikrinti koks įmokos kodas turi būti naudojamas - nes paketimo šioje vietoje nemažai.

___________________________________________

Dėl SAV pranešimo apie savarankiškai dirbančius asmenis taisyklių patvirtinimo

Isakymas 2009 m. kovo 30 d. Nr. V-142
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=340391

Paskelbta įsakymo nauja redakcija. Kai bebūtų įdomu naujas SAV formas turės naudoti individualistai deklaruojantis SD įmokas už 2008. Dabartiniu metu formos aktualiausios IĮ savinikams.

Sodra daro pažanga ir pagaliau pradėjo skaityti ir MAĮ - nes Sodros įmokos vidėlto priskiramos MOKESČIŲ kategorijai. O pažanga šiame sakinyje:
9. Jeigu paskutinė termino diena tenka ne darbo dienai (šeštadienis ir sekmadienis) ar oficialios šventės dienai, termino pabaigos data laikoma po jos einanti darbo diena.

Sodra visa įsigudrindavo savo "respublikoje" paaiškinti, paskutinė pateikimo diena turi būti darbo diena prieš įsakyme nurodytą terminą.

_________________________________________


Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2007 m. liepos 4 d. įsakymo Nr.V-295 "Dėl SAM pranešimo apie apdraustuosius už ataskaitinį ketvirtį pateikimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Isakymas 2009 m. kovo 30 d. Nr. V-143
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=340395

Sodra patikslina ir nudoro, kad duomenų apie AUTORIŲ, SPORTININKŲ IR ATLIKĖJŲ pajamas SAM3SDP priedę rodyti nereikia. Šie duomenyis pateikiami 13-SD pranešime ir papildomai nedubliuojami.

AUTORIŲ, SPORTININKŲ ir ATLIKĖJŲ taip pat nereikia rodyti SAMF4 priedo 1 lentelėje F1, F2, F3 ir F4 eilutėse.

Pirmi įsakymo punktai džiugina ir malonai nuteikia, bet 3 pakeitimas tikrai nustebina, nes pradedamas taip:
Kai SAM pranešimas teikiamas apie asmenis, gaunančius pajamas pagal autorines sutartis .... Taigi darytina tokai išvada, tik išvada nes SAM pildymo tvarkoje nėra tiesioginio nurodymo (ar draudimo) deklaruoti AUTORIŲ, SPORTININKŲ ir ATLIKĖJŲ pajamas ir įmokas, kad pastarąją informaciją SAM formoje pateikti reikia.

Bet grižikima prie pakeitimų. Pakeitimuose nurodomi papildomi tikrinimai:

>>SAMF4 1 lentelės F6 eilutės suma turi buti LYGI 13-SD pranešimo P5 laukelio sumai

>>SAMF4 1 lentelės F6.1 eilutės suma turi būti LYGI apskaičiuotam skirtumui tarp praėjusiais laikotarpiais pateiktuose 13-SD pranešimuose nurodytos pajamų sumos ir per ataskaitinį laikotarpį pateiktuose 13-SD pranešimuose patikslintos pajamų sumos už praėjusius laikotarpius

>> SAMF4 2 lentelės M3 eilutės suma turi būti LYGI 13-SD pranešimuose P6 laukelių sumoms

Kyla rimtas klausimas jei SAM3SDP informacijos apie AUTORIŲ, SPORTININKŲ IR ATLIKĖJŲ pajamas teikti nereikia, tai gal reikia teikti SAM3SD ?
Galime tik daryti prielaidas, kad ten jų irgi nurodyti nereikia, nes tam skirta 13-SD, ir nors ne parašyta bet "be atleistųjų" įpareigoja rodyti pagal DS dirbančius darbuotojus.

Taigi galutinė išvada - AUTORIuS, SPORTININKUS IR ATLIKĖJUS reikes deklaruoti atskiroje SAM formuoje su atitinkamai draudimo tarifais 7 ir 10 %

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


KJurate
6605
#640343 2009-04-06 15:54 KJurate
www.delfi.lt/news/daily/Health/article.php?id=21345503
gal ir nebenaujiena, bet vistiek pribloškė, o aš galvojau, kad taip balandžio pirmąją pokštavo... smile

Mokymasis – tai patirtis. Visa kita – tik informacija. A. Einšteinas
861296231

Elvusia
20041
#640911 2009-04-08 07:24 Elvusia
Nuo liepos 1 d. ketinama tyliai į privačius pensijų fondus pravesti jau tik po 2 proc.
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=340657
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=340668

Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti…
Stiprus ne tas, kas vien savo žvilgsniu gali parblokšti ant žemės, o tas, kas viena savo šypsena pakelia suklupusį.

Elvusia
20041
#640912 2009-04-08 07:34 Elvusia
Rimanto Jono Dagio perliukas - finišo tiesiojoje:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=340665
Dar vienas pastebėjimas: ketinama ligos pašalpą mokėti 5 kalendorines ligos dienas, po atleidimo iš darbo.

Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti…
Stiprus ne tas, kas vien savo žvilgsniu gali parblokšti ant žemės, o tas, kas viena savo šypsena pakelia suklupusį.

Loreta
28819
#641047 2009-04-08 12:42 Loreta redaguota: 2011-09-11 06-14

Kokie motyvai?

Siekiant užkirsti kelią piktnaudžiavimams ligos socialinio draudimo pašalpomis bei užtikrinti VSDF lėšų tikslingą panaudojimą, siūloma įvesti 3 dienų laukimo laikotarpį, per kurį nebūtų mokama ligos pašalpa. Toks pasiūlymas grindžiamas kai kurių Europos Sąjungos valstybių praktika. Po šio laikotarpio darbdaviai taip pat, kaip ir dabar, apmokėtų savo darbuotojui dvi ligos dienas, o iš VSDF biudžeto likusį laiką būtų mokama 85 proc. kompensuojamojo uždarbio dydžio ligos socialinio draudimo pašalpa. Be to, po atleidimo iš darbo ligos socialinio draudimo pašalpa būtų mokama ne ilgiau kaip 5 ligos dienas.
Būtų išvengta piktnaudžiavimų ligos socialinio draudimo pašalpomis atvejų, o VSDF lėšos būtų panaudojamos daug tikslingiau.

Kodėl visada smaugiama aplink vietoj to, kad kirsti tiesiai į skaudulį? Kas kalčiausi dėl tokių fiktyvių atvejų? Ar ne ant medikų galvų šiuo atveju turėtų kristi Damoklo kardas? Kaip visada pasirenkamas paprastas ir išbandytas būdas - pasiimti ten, kur patogiau ir lengviau smile

Špyga taukuota...

wolf
11260
#641055 2009-04-08 12:58 wolf
Juoda kate Lietuje smile Jus neabejotinai teisi.
Teiketu tikrinti medikus ir:
1) Bausti juos
2) Fiktiviems ligoniams visai nemoketi jokio pasalpos.

Kyla klausimas, kas tai darys, kas tikrins, o gi ta pati komisija is tu paciu mediku - kurie saves nenukskiriaus.

Manau cia reiketu, naudoti kokį nors aparata, kuris negaletu pameluoti.

p. Dagio pareiskimai - daznai stebina, be abejo epidemiju laikotarpiu vienintelis tikslas papiknaudziauti sodros pasalpomis ir gauti 15% mazesne ismoka.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Rizelmine
815
#641291 2009-04-08 20:44 Rizelmine
Na štai, kadangi mūsų mieliausioji sodra pati nesusigaudo ataskaitose, tai pratesė jų pateikimo terminą iki balandžio 24d.
Informuojame, kad SAM „Pranešimų apie apdraustuosius už ataskaitinį ketvirtį“ ir SAV „Pranešimų apie savarankiškai dirbančius asmenis“ pateikimo terminas pratęsiamas iki š.m. balandžio 24 d.

draudejai.sodra.lt/esd-static/"> draudejai.sodra.lt/esd-static/
O gal reikia patikėti jų geranoriškumu mums smile

wolf
11260
#641300 2009-04-08 20:56 wolf redaguota: 2011-09-11 06-14

Rizelmine rašė:

Na štai, kadangi mūsų mieliausioji sodra pati nesusigaudo ataskaitose, tai pratesė jų pateikimo terminą iki balandžio 24d.
Informuojame, kad SAM „Pranešimų apie apdraustuosius už ataskaitinį ketvirtį“ ir SAV „Pranešimų apie savarankiškai dirbančius asmenis“ pateikimo terminas pratęsiamas iki š.m. balandžio 24 d.

draudejai.sodra.lt/esd-static/"> draudejai.sodra.lt/esd-static/
O gal reikia patikėti jų geranoriškumu mums smile


Atsiprasau kad komentuoju, galiu patvirtint siandien per 3 valandas nepavyko prisijungiti prie EDAS - Sodras visus skantina ja naudotis, valdzia gal net kokias premijas pazadejo, kas daugiau tures EDAS vartotoju - tais gaus kokia premija.
Bet kas isto kas faktai parodo, kad ju gal ne tiek sistema - tiek technine baze neatlaiko.
Galetu pasitarti su VMI kokiu serveriu reikia kokiam vartotoju skaiciui.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis