Sandra_v
4591
#688528 2009-08-20 09:42 Sandra_v
Bendrovės vadovas gali būti atleistas ir kol serga

manokarjera.cv.lt/Default4.aspx?ArticleID=440145EF-F437-48A9-AD22-63BAD4987C9C

Visi geniai miršta nuo smegenų sukrėtimo

mariska
8696
#689135 2009-08-21 10:16 mariska
mic.vmi.lt/generatepdf.do?id=1000068899

Gal nelabai naujiena, bet paaiškinimas del dienpiningiu apmokestinimo esant kelioms komandiruotems per menesi. Taip labai parastas ir aiškus išaiškinimas. smile

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8696
#689378 2009-08-21 17:11 mariska
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=350928&p_query=&p_tr2=
Pakeistas

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
Į S A K Y M A S

DĖL LEIDIMO DIRBTI UŽSIENIEČIAMS IŠDAVIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Viso dar nespėjau išstudijuoti, bet smarkiai papildytas reikalingų dokumentų sąrašas, kad gauti leidimą dirbti užsieniečiui.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8696
#689692 2009-08-24 10:26 mariska redaguota: 2011-09-11 06-23
mic.vmi.lt/generatepdf.do?id=1000068901

VMI paaiškinimas dėl PVM pasikeitimo.

Aktualiausia:

Atkreipiame dėmesį, kad cigarečių ir kito apdoroto tabako, kurie privalo būti paženklinti banderolėmis, pardavimui yra taikomas pereinamasis laikotarpis. Jei parduodamos cigaretės ar kitas apdorotas tabakas yra paženklinti tokiomis banderolėmis, kurios buvo užsakytos iki 2009 m. rugsėjo mėn. 1 d. ir kuriose nurodyta maksimali mažmeninė kaina buvo nustatyta atsižvelgiant į 19 proc. PVM tarifą, tai tokios cigaretės ir kitas apdorotas tabakas iki 2009 m. gruodžio 1 d. yra parduodami, taikant 19 proc. PVM tarifą.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8696
#690194 2009-08-25 09:19 mariska
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=351080&p_query=&p_tr2=

nutarimas
DĖL BAZINĖS MĖNESINĖS ALGOS IR BAZINIO VALANDINIO ATLYGIO PATVIRTINIMO

Patvirtinta nuo 2009 m. rugsėjo 1 d. bazinė mėnesinė alga – 122 litai ir bazinis valandinis atlygis – 0,73 lito.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8696
#690696 2009-08-26 09:42 mariska redaguota: 2011-09-11 06-24
mic.vmi.lt/generatepdf.do?id=1000069031

VMI komentaras del žemės įsigijimo išlaidų atskaitimo iš individualios veiklos pajamų. Jos neatskaitomos, kaip kad žemė nenusidėvi.
Gaunasi, kad jei perku žeme, kuri tikrai bus naudojama pajamoms uždirbti ir sumoku apie 3000 lt. notarams, advokatams tai yra neleidžiami atskaitymai, nors ir buvo butini, pajamoms uždirbti (be tos žemės neįmanoma vykdyti veiklos). Na protingumo principą Lietuvoje iš pagrindinių teisės principų galima išbraukti.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


artas71
12727
#691937 2009-08-30 12:28 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-24

mariska rašė:

mic.vmi.lt/generatepdf.do?id=1000069031
Gaunasi, kad jei perku žeme, kuri tikrai bus naudojama pajamoms uždirbti ir sumoku apie 3000 lt. notarams, advokatams tai yra neleidžiami atskaitymai, nors ir buvo butini, pajamoms uždirbti (be tos žemės neįmanoma vykdyti veiklos).Notaro, advokato išlaidas įtraukčiau į žemės vertę (į turtą), todėl parduodant būtų galima atimti iš turto pardavimo pajamų.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Briga
202
#692674 2009-09-01 16:43 Briga
O man atrodo ,kad ne taip supratot , jei perki zeme pardavimui tai gali atskaityti pirkimo kaina o jei zeme kaip IT kuri naudosi savo veikloje tai ne.

Kolukietis
100
#692798 2009-09-02 08:08 Kolukietis
Vyriausybė: neturim patikimų duomenų apie valstybės tarnyboje dirbančių žmonių skaičių

Vyriausybė nutarė pasiaiškinti visuomenei, kodėl teikiami tokie prieštaringi duomenys apie valstybės tarnautojų skaičių ir jų kitimo dinamiką.Taip ir neaišku, mažėja ar didėja valdininkų skaičius.Keli pasiteisinimai»Pirmiausiai, Vyriausybė tiesiogiai valdo tik sau pavaldžių institucijų pareigybių skaičių. Siekiant bendrų valstybės tarnybos optimizavimo tikslų čia ypač svarbi tokių nepriklausomų institucijų kaip Seimas, Prokuratūra, Valstybės kontrolė, teismai, taip pat savivaldybės konkretūs veiksmai atsisakant perteklinių pareigybių.Antra, vertinant situaciją reikalingi patikimi duomenys apie visoje valstybės tarnyboje dirbančių žmonių ska ičių bei atitinkamus pokyčius. Prieš keletą metų tam tikslui buvo sukurtas Valstybės tarnautojų registras, kurio funkcionalumu rūpinasi Valstybės tarnybos departamentas prie VRM. Deja, tenka pripažinti, kad dėl minėto registro duomenų patikimo ir išsamumo vis dar yra labai rimtų abejonių. Todėl Ministras Pirmininkas nusprendė sudaryti darbo grupę, kuri turi kuo greičiau pasiūlyti sprendimus dėl privalomo duomenų pateikimo į registrą ir atsakomybės už netikslių duomenų skelbimą.«Taigi, jeigu netyčia nesugebate suskaičiuoti savo įmonėje algą gaunančių darbuotojų, siūlome elgtis kaip vyriausybė - sukurti darbo grupę…
*****************
O kam tada reikalinga FR 0572 deklaracija??????????????????????????????

Moderatoriau ištrink mano rašliava, iš anksto dėkoju.


dianaaa
1658
#693183 2009-09-02 15:24 dianaaa
Mokestį už aplinkos teršimą reikės mokėti kartą per metus
Ministrų kabinetas pakeitė Mokesčio už aplinkos teršimą tarifų indeksavimo tvarką

Naujosios Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatos numato, kad mokestį už aplinkos teršimą iš mobilių taršos šaltinių reikia mokėti nebe kas ketvirtį, o už teršimą iš stacionarių taršos šaltinių - nebe kas ketvirtį ar pusmetį (priklausomai nuo mokamos metinės mokesčio sumos), kaip buvo ligi šiol, o kartą per metus, pasibaigus kalendoriniams metams.

Todėl šio mokesčio tarifai turi būti indeksuojami jau nebe kas ketvirtį ar pusmetį, o kartą per metus pagal Statistikos departamento skaičiuojamą vartotojų prekių ir paslaugų kainų indeksą.

adapteris
9
#693831 2009-09-03 16:51 adapteris
nuo kada isigalioja?

artas71
12727
#693981 2009-09-04 09:47 artas71
dar tik siulymas, seimas svarstys nuo 09.10.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Kotryna
2192
#694127 2009-09-04 12:30 Kotryna redaguota: 2011-09-11 06-24
VMI paaiškinimas kaip reikia deklaruoti formoje FR0572 pavėluotai sumokėtas įmokas nuo darbuotojų naudai sumokėto papildomp (savanoriško) sveikatos draudimo kad nepriskaičiuotų delspinigių
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000069382

Tam, kad nebūtų skaičiuojami delspinigiai nuo neišskaičiuotų ir į Lietuvos Respublikos biudžetą nesumokėtų , pajamų deklaracijos FR0572 formą ir jos FR0572A priedą.

Kristiana__
8383
#694472 2009-09-05 14:47 Kristiana__
Nuo 2009 m. rugsėjo 10 d. visose 27 Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėse, tarp jų ir Lietuvoje, įsigalios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos Nr. 2003/59/EB nuostatos, reglamentuojančios vairuotojų, vežančių krovinius C1, C1E, C, CE kategorijų transporto priemonėmis, pradinės kvalifikacijos įgijimą bei jų periodinio mokymo tvarką.

Atkreipiame dėmesį, kad vairuotojai, įgiję vairavimo teisę iki 2009 m. rugsėjo 10 d., ne vėliau kaip iki 2014 m. rugsėjo 10 d. turės išklausyti 35 val. periodinį kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursą ir įgyti kvalifikacijos periodinį tobulinimą patvirtinančius pažymėjimus. Valstybinė kelių transporto inspekcija prie Susisiekimo ministerijos (toliau – Inspekcija) atkreipia dėmesį, kad vežėjai sistemingai planuotų vairuotojų pasiuntimą į profesinės kvalifikacijos tobulinimo mokymo kursus, kad nustatytu laiku įgytų šių mokymo kursų pažymėjimus. Pagal nustatytą tvarką licencijas vykdyti darbo rinkos profesinio mokymo programas, susijusias su vairuotojų pirminiu ir periodiniu mokymu, yra įgiję Vilniaus Jeruzalės, Kauno Naujamiesčio, Klaipėdos, Šiaulių ir Panevėžio darbo rinkos mokymo centrai bei Vilniaus Saugaus eismo centras bei UAB „LDV UNIO“.

http://www.vkti.gov.lt/index.php?-441921047

Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

mariska
8696
#695810 2009-09-09 09:39 mariska
Turim naujas

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. SAUSIO 25 D.
NUTARIMO NR. 86 „DĖL LIGOS IR MOTINYSTĖS SOCIALINIO DRAUDIMO
PAŠALPŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

esu girdėjusi gandą apie elektroninius nedarbingumo pažymėjimus, galvojau tai tik gandas smile
pasirodo klidau...
brangieji mano, kas turite mažiau nei 10 žmonių ir kas manėte, kad nereikęs el. parašo klydote. Vaje, kaip greitai jis visiems bus privalomas smile

Tik va įdomi dilema, jei Sodra kompensuos visoms gydimo įstaigoms tą el. parašą, tai kas joms visoms kompensuos kompiuterius, juk reikės nė vieno, o sodra bėdna, kaip cerkvės pėlė smile Brangieji 2010 m. balandžio 1 d. kils didelė sumaištis gydimo įstaigose, reiks išrašyte el. biletenius, o kompiuterių nėra smilePavesti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompensuoti asmens sveikatos priežiūros įstaigoms faktines saugios elektroninio parašo formavimo įrangos įsigijimo išlaidas, neviršijančias 100 litų už vieną išduodamą saugią elektroninio parašo formavimo įrangą.

3. Nustatyti, kad nuo 2010 m. balandžio 1 d. asmens sveikatos priežiūros įstaigos nedarbingumo pažymėjimus bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimus išduoda tik per Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų tvarkymo sistemą.

4. Šio nutarimo nuostatos, susijusios su elektroniniais nedarbingumo pažymėjimais, elektroniniais nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimais, taip pat pranešimais, kurių reikia socialinio draudimo pašalpai skirti (forma NP–SD), įsigalioja 2009 m. spalio 1 dieną.

5. Pavesti iki 2009 m. spalio 1 d.:

5.1. sveikatos apsaugos ministrui ir socialinės apsaugos ir darbo ministrui – patvirtinti Elektroninių nedarbingumo pažymėjimų bei elektroninių nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų pildymo ir išdavimo tvarkos aprašą;

5.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriui – patvirtinti Pranešimo, kurio reikia socialinio draudimo pašalpai skirti (forma NP–SD), pildymo ir pateikimo taisykles.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8696
#695813 2009-09-09 09:41 mariska
oi pamiršau nuorodą įdėti smile (čia iš to juoko pro ašaras)

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=351824&p_query=&p_tr2=

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Petronele
18326
#695860 2009-09-09 10:15 Petronele redaguota: 2011-09-11 06-25
Nuo 2010 metų socialinio draudimo įmokų bazė ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų bazė individualia veikla užsiimantiems asmenims bus lygi 50 procentų individualios veiklos apmokestinamųjų pajamų (neatėmus privalomojo sveikatos draudimo ir valstybinio socialinio draudimo įmokų) sumos.
O leidžiamiems atskaitymams VSD ir įmokos bus priskiriamos "tuo mokestiniu laikotarpiu, kuriuo gautos arba uždirbtos individualios veiklos pajamos, nuo kurių tos įmokos apskaičiuotos".
mic.vmi.lt/documentpublicone.do;jsessionid=0a000b0ace65fe9f36b7c4e4c739a329f8bed997659.e3eQb30Tb30Se34RaheKaxuPc3b0n6jAmljGr5XDqQLvpAe?id=1000069657

Ir dar viena naujovė dėl laikinai nenaudojamų :
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000069697

Nuo šiol apie tai reikės pranešti "iki to kasos aparato laikino darbo sustabdymo pradžios", o jei kasos aparatas kurį laiką bus naudojamas kitu adresu (ne ilgiau 10 dienų), tai VMI reikės pranešti taip pat iki jo perkėlimo pradžios ir pranešime nurodyti laikino naudojimo kitu adresu pradžios ir pabaigos datą.

Panaikinta
4560
#699502 2009-09-16 19:42 Panaikinta redaguota: 2011-09-11 06-25
Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba praneša, kad atsižvelgiant į sunkią šalies ekonominę situaciją, administruojant valstybinio socialinio draudimo įmokas, priverstinio poveikio priemonės skolingiems verslininkams (draudėjams) taikomos lanksčiau.

Jau Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu patvirtintos Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklės, kurios nustato, kad Fondo valdybos teritoriniai skyriai įmokų skolų išieškojimo nepradeda iš karto, suėjus įmokų sumokėjimo terminui. Socialinio draudimo įmokos priverstinai pradedamos išieškoti praėjus 5 dienoms nuo įmokų sumokėjimo termino pabaigos.

Valstybinio socialinio draudimo įmokų įsiskolinimo išieškojimą papildomai reglamentuoja Fondo valdybos direktoriaus įsakymu patvirtintos Priverstinio poveikio priemonių taikymo taisyklės, kurios nustato, kad Fondo valdybos teritorinis skyrius priima sprendimą dėl skolos išieškojimo priverstine tvarka ir pateikia vykdyti mokėjimo nurodymą kredito įstaigoms dėl skolos, didesnės negu 10 litų.

Fondo valdybos teritoriniai skyriai neskuba duoti nurodymą nutraukti piniginių lėšų išdavimą ir pervedimą iš skolininko sąskaitų kredito įstaigose (neskuba blokuoti sąskaitų). Sąskaitos blokuojamos tuo atveju, jeigu į skolininko sąskaitas Fondo valdybos teritorinis skyrius nėra pateikęs mokėjimo nurodymų ir skolininkas ilgiau kaip tris mėnesius nemoka įmokų.

Pagal galiojančius teisės aktus valstybinio socialinio draudimo išmokos yra apskaičiuojamos ir mokamos atsižvelgiant į draudėjo priskaičiuotas įmokas, nesiejant su draudėjų faktiškai sumokėtomis įmokų sumomis. Net draudėjui nesumokėjus priskaičiuotų įmokų, Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui atsiranda būsimi įsipareigojimai dėl išmokų. Įvertinus tai, Fondo biudžetui būtų labai nuostolinga, jei uždelsus pradėti bankroto procedūrą išaugtų įmokų skola ir įsipareigojimai nebūtų padengti realiai gautomis įmokomis. Siekdami sumažinti šių nuostolių riziką, Fondo valdybos teritoriniai skyriai inicijuoja bankroto procedūrą. Minėtą procedūrą Fondo valdybos teritoriniai skyriai inicijuoja tik tada, kai išnaudotos visos kitos priverstinio poveikio priemonės ir tik esant įstatymo nustatytiems pagrindams bei sąlygoms, t.y. įmonė nemoka valstybinio socialinio draudimo įmokų ir yra pagrindas manyti, kad ji nemoki. Nemokumą galima įtarti tuomet, kai įmonė nevykdo įsipareigojimų (nemoka skolų, neatlieka iš anksto apmokėtų darbų ir kt.) ir pradelsti įmonės įsipareigojimai (skolos, neatlikti darbai ir kt.) viršija pusę į jos balansą įrašyto turto vertės.

Fondo valdybos teritorinių skyrių iniciatyva per 2009 m. I pusmetį pradėtos 152 bankroto procedūros. Iš viso per 2009 m. I pusmetį pradėtos 787 bankroto procedūros, t.y., „ Sodra“ per minėtą laikotarpį inicijavo 19 procentų visų bankroto procedūrų.
Įsiskolinimo Fondui sumokėjimas gali būti atidėtas iki vienerių metų, jeigu draudėjo finansiniai įsipareigojimai mažesni už jo turtą ir draudėjas Fondo valdybos teritoriniam skyriui pateikia motyvuotą prašymą, kuriame nurodo įsiskolinimo priežastis, būsimą veiklą, turinčią pagerinti draudėjo finansinę būklę, ir įsiskolinimo grąžinimo grafiką, taip pat paskutinio ataskaitinio laikotarpio finansinę ataskaitą. Per 2009 metų aštuonis mėnesius „ Sodra“ su įsiskolinusiais draudėjais sudarė 1102 skolų sumokėjimo atidėjimo sutartis, kai per visus 2008 metus buvo sudaryta 701 sutartis.

„Sodros“ informacija

Kotryna
2192
#700246 2009-09-18 10:25 Kotryna redaguota: 2011-09-11 06-25
VMI priminimas priodinių leidinių tiekėjams
www.vmi.lt/lt/?itemId=10811892
PVM objektas yra ne prenumerata, o pagal sudarytą prenumeratos sutartį tiekiamos prekės – laikraščiai, žurnalai, todėl visiems periodiniams leidiniams, patiektiems pirkėjams nuo rugsėjo 1 d., turi būti taikomas standartinis 21 proc. PVM tarifasė.
VMI, įvertindama šių prekių tiekimo specifiką ir siekdama palengvinti PVM mokesčio sumokėjimą, neprieštaravo, kad tiekėjai išrašytų vieną PVM sąskaitą faktūrą visam prenumeratos laikotarpiui, jei mokesčio tarifas nesikeičia. Kadangi apmokestinimui taikomas PVM tarifas, esantis prekės tiekimo momentu, pasikeitus mokesčio tarifui, sąskaitos faktūros turi būti patikslintos

mariska
8696
#704016 2009-09-29 09:13 mariska redaguota: 2011-09-11 06-26
pakeista FR0471 "Dėl Gyventojams išmokėtų išmokų, pagal mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamų B klasės pajamoms"
pagrindinis pakeitimas dėl deklaravimo.

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=353537&p_query=&p_tr2=

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis