mariska
8697
#893441 2010-12-24 08:45 mariska
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=389710&p_query=&p_tr2=


Dėl pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutarties formos, pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų ir pavyzdinės uždarosios akcinės bendrovės steigimo sutarties formos ir pavyzdinių uždarosios akcinės bendrovės įstatų pildymo rekomendacijų patvirtinimo

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


SSigute
1186
#893690 2010-12-27 11:14 SSigute
www.finmin.lt/web/finmin/apskaita/kc/konsult
Finansų ministerijos Konsultacinis centras įdėjo atsakymus į seminarų metu pateiktus viešųjų įstaigų klausimus. Pakjlo kas tik nedidelė dalis.

SSigute
1186
#893691 2010-12-27 11:14 SSigute redaguota: 2011-09-11 07-10

SSigute rašė:

www.finmin.lt/web/finmin/apskaita/kc/konsult
Finansų ministerijos Konsultacinis centras įdėjo atsakymus į seminarų metu pateiktus viešųjų įstaigų klausimus. Pakol kas tik nedidelė dalis.


mariska
8697
#894053 2010-12-28 08:25 mariska redaguota: 2011-09-11 07-10
mic.vmi.lt/documentpublicone.do;jsessionid=0a000b0ace6d4606ac63dc640109543c365531e0e2c.e3eQb30Tb30Se3qOb3iPb3iTci1ynknvrkLOlQzNp65In0?id=1000092595mic.vmi.lt/documentpublicone.do;jsessionid=0a000b0ace6d4606ac63dc640109543c365531e0e2c.e3eQb30Tb30Se3qOb3iPb3iTci1ynknvrkLOlQzNp65In0?id=1000092596

Debetinio ir kreditinio dokumento išrašymo tvarka.
Svarbiausiai, kad :
Nuo 2011-01-01 pirkėjui (klientui) PVM mokėtojui debetinį dokumentą galima išrašyti ne tik prekių grąžinimo atveju, bet kitais atvejais, pvz., kai suteikiamos tam tikros nuolaidos.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


daisy1
888
#894120 2010-12-28 09:46 daisy1
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000092572
Gan įdomus VMI informacinis pranešimas dėl bendrovės Nidera bylos prieš Lietuvos VMI prie FM Europos Teisingumo Teisme.
Taikymas Lietuvoje:
Asmenys, iki įsiregistravimo PVM mokėtojais, vykdę prekių tiekimus su 0proc PVM tarifu (pvz. prekių tiekimai į kitas valstybes nares ar trečiąsias šalis), turi teisę pasinaudoti įsigytų prekių bei paslaugų, skirtų iki įsiregistravimo PVM mokėtojais įvykdytiems tiekimams, pirkimo atskaita ir paprašyti susigrąžinti iš biudžeto atskaitomas pirkimo PVM sumas.
Asmenys, kurie iki įsiregistravimo PVM mokėtojais užsiėmė kita PVM apmokestinama veikla (ne tiekimai į kitas valstybes nares ar trečiąsias šalis), ir viršijo 100 000Lt ribą, tačiau laiku neįsiregistravo PVM mokėtojais, turi teisę pasinaudoti PVM atskaita, tenkančia apmokestintai PVM prekių bei paslaugų vertei ( t.y. ataskaitoje FR0608 deklaruotai apmokestinamai vertei)

mariska
8697
#894161 2010-12-28 10:12 mariska
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=388796&p_query=&p_tr2=

DK 162 straipsnio papildymas ir pakeitimas

1. Papildyti 162 straipsnį nauju 12 punktu:

„12) gruodžio 24-tąją – Kūčių dieną;“.

2. Buvusį 162 straipsnio 12 punktą laikyti 13 punktu.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8697
#895522 2010-12-31 08:38 mariska
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=390223&p_query=&p_tr2=DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2009 M. GRUODŽIO 15 D. ĮSAKYMO Nr. VA-96 „DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8697
#896475 2011-01-04 09:36 mariska
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=390016&p_query=&p_tr2=

Ilgai keptas, lauktas ir nelabai lauktas "Vartojamojo kredito įstatymas"

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Lari
1041
#897343 2011-01-05 12:30 Lari redaguota: 2011-09-11 07-10
Pranešimas dėl Pelno mokesčio įstatymo pakeitimų
Informacinis pranešimas dėl Pelno mokesčio įstatymo pakeitimų
Registracijos Nr. (18.10-31-1)-R-11793 2010-12-13


Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informuoja, kad įsigaliojo Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 5, 25, 31, 32, 40¹, 51 ir 53 straipsnių pakeitimo įstatymas Nr. XI-1156 (Žin., 2010, Nr. 145-7413) ir Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo 2, 5, 12, 34, 41, 58 straipsnių pakeitimo ir papildymo ir įstatymo papildymo 40¹ straipsniu ir IX1 skyriumi įstatymo 10 straipsnio pakeitimo įstatymas Nr. XI-1157 (Žin., 2010, Nr. 145-7414). Šiais įstatymais nustatyti tokie (neįskaitant redakcinio pobūdžio pataisų) Lietuvos Respublikos pelno mokesčio įstatymo (Žin., 2001, Nr. 110-3992, toliau – PMĮ) pakeitimai:

Metinės pelno mokesčio deklaracijos pateikimo terminas

Pagal PMĮ 51 str. 2 dalies pakeitimą, metinė pelno mokesčio ir (arba) metinė fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos (kartu su finansine atskaitomybe, jeigu teisės aktų nustatyta tvarka ji privalo būti sudaryta) pateikiamos pasibaigus mokestiniam laikotarpiui iki kito mokestinio laikotarpio šešto mėnesio pirmos dienos. Šios nuostatos taikomos deklaruojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.
Vienetai, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, 2010 metų metinę pelno mokesčio deklaraciją ir (arba) metinę fiksuoto pelno mokesčio deklaraciją turės pateikti iki 2011 m. birželio 1 dienos.

Pelno mokesčio ir (arba) fiksuoto pelno mokesčio sumokėjimo pagal metinę pelno mokesčio deklaraciją terminas nepasikeitė: vienetai ir nuolatinės buveinės, kurių mokestinis laikotarpis sutampa su kalendoriniais metais, pelno mokestį ir (arba) fiksuotą pelno mokestį pagal 2010 metų metines pelno mokesčio (arba) fiksuoto pelno mokesčio deklaracijas turės sumokėti iki 2011 m. spalio 1 dienos.

Veiklą baigiančių vienetų ir nuolatinių buveinių paskutinio mokestinio laikotarpio metinės pelno mokesčio deklaracijos ir (arba) metinės fiksuoto pelno mokesčio deklaracijos pateikimo ir pelno mokesčio sumokėjimo terminai nepasikeitė.

Išsamūs PMĮ nuostatų pakeitimai bus paaiškinti PMĮ atitinkamų straipsnių apibendrintuose paaiškinimuose (komentaruose).
Viršininko pavaduotoja Vilma VILDŽIŪNAITĖ

MZ Nr1(708) 2011 01 03-09

desidero
3
#897586 2011-01-05 19:57 desidero
Laba diena gal galite sudalyvauti apklausoje
www.manoapklausa.lt/apklausa/251785958/
apie individualios veiklos apskaitą.

mariska
8697
#897687 2011-01-06 08:24 mariska redaguota: 2011-09-11 07-10
Registracijos Nr. (18.40-31-1)-R-53 2011-01-04
Naujas dokumentas
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad 2011 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauji žemės ir statinių verčių žemėlapiai bei buvo nustatyta nauja masinio vertinimo būdu vertinamo nekilnojamojo turto mokestinė vertė, kuri galios 2011-2015 metais.

Nekilnojamojo turto mokestis už 2010 metus turi būti deklaruotas ir sumokėtas iki 2011 m. vasario 1 d. pagal iki šiol galiojusią mokestinę vertę. Tad mokesčių mokėtojai, nežinantys jiems nuosavybės teise priklausančio ar perimto nekilnojamojo turto mokestinės vertės už 2010 metus turėtų kreiptis į VĮ „Registrų centras“ dėl pažymos apie mokestinę vertę išdavimo.Registro centro svetainėje rodo jau naują vertę, o skaičiuoti reikia pagal seną

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Tatu
1778
#899110 2011-01-10 08:10 Tatu
www.aktualijos.lt/index.php?option=com_content&task=view&intro_only=1&id=5974&Itemid=79

Prekių vežimo PVM lentelė, parašyta, kad šaltinis VMI 2011-01-04 - bet VMI nieko neradau, gal dėl "profilaktikos" smile


batukas
3282
#899314 2011-01-10 12:40 batukas
www.am.lt/VI/index.php#a/3903

Aplinkos apsaugos ministerija paskelbe aplinkosauginiu mokesciu koeficientus

Visos moterys yra angelai, bet kai apkarpo sparnus, tenka skraidyti ant šluotos!

Tatu
1778
#899820 2011-01-11 10:09 Tatu
PREKIŲ VEŽIMO PASLAUGŲ APMOKESTINIMAS PVM NUO 2011-01-01

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000093317&tree_id=1000007249


mariska
8697
#900872 2011-01-12 15:19 mariska redaguota: 2011-09-11 07-11
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=390703&p_query=&p_tr2=DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo


Labai įdomus punktas atsirado

1.9. Taisyklių 31 punkto antrajame sakinyje prieš žodį „dienas“ įrašau žodį „darbo“ ir šį sakinį išdėstau taip:

Draudėjas 1-SD pranešimą privalo pateikti per 3 darbo dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžios.“

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


wolf
11263
#901109 2011-01-13 07:50 wolf redaguota: 2011-09-11 07-11
VMI patvirtino:
Nekilnojamojo turto perleidimo ir nuomos pajamos apmokestinamos tik 15%, GPM, VSD ir įmokos nemokamos
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000094556

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


wolf
11263
#901113 2011-01-13 07:56 wolf redaguota: 2011-09-11 07-11

mariska rašė:

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=390703&p_query=&p_tr2=DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO fondo valdybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 „Dėl duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo“ pakeitimo


Labai įdomus punktas atsirado

1.9. Taisyklių 31 punkto antrajame sakinyje prieš žodį „dienas“ įrašau žodį „darbo“ ir šį sakinį išdėstau taip:

Draudėjas 1-SD pranešimą privalo pateikti per 3 darbo dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžios.“


Atsiprašau bet papildysiu - kad neatrodytų kad visas 1-SD formas reikia pateikti per 3 darbo dienas.
Pakeitimas taikomas TIK reorganizuojant draudėją prijungimo arba išdalijimo būdu

Paprastai 1-SD ir toliau pateikiamą darbuotojo priėmimo į darbo dieną (yra išimčių)

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


jonux
1305
#902127 2011-01-14 13:37 jonux
Nuo sausio 01 d. atšaukiami keli laikinai priimti Darbo Kodekso pakeitimai
Prisegti failai
Nuo 2011 m grazina.doc 31 KB

Laceratia
2262
#903655 2011-01-18 13:38 Laceratia redaguota: 2011-09-11 07-11
2011 m. sausio 17 d., Vilnius. Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, kad š.m. sausio 19-20 dienomis dėl planuojamų vykdyti atnaujinimo darbų laikinai neveiks Elektroninio deklaravimo sistema (toliau – EDS).

Atlikus sistemos atnaujinimo darbus, teikdami deklaracijas EDS vartotojai prie įprastinių dokumentų formų nuo šiol galės pridėti ir papildomus dokumentų priedus, o jų popierinio formato variantų papildomai jiems pristatyti į VMI nebereikės. Pvz., užsienyje gyvenantys Lietuvos mokesčių mokėtojai prie elektroniniu būdu teikiamos pajamų deklaracijos EDS galės pateikt ir pažymą apie savo draustumą užsienyje, o popierinio formato pažymos kopijos siųsti į VMI neturės. Be to, atnaujinus EDS, bus sudaryta galimybė pateikti didelės apimties dokumentų failus, užtikrinant sklandų ir nenutrūkstamą sistemos veikimą.

„Patobulinus EDS, gyventojams bus dar paprasčiau pateikti deklaracijas elektroniniu būdu, o tai ypač aktualu artėjant metiniam pajamų deklaracijų teikimo bumui“, — teigia VMI prie FM viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė.

VMI primena, jog paėjusiais metais atnaujinus EDS buvo pristatyta „draugiškesnė vartotojui“ EDS išorine išvaizda. Taip pat sudaryta galimybė EDS vartotojams visas deklaracijas pildyti tiesiogiai portale „online“ režimu naudojant bet kurią interneto naršyklę, todėl pildant deklaraciją vartotojui nebereikia parsisiųsti deklaracijos pildymo programos bei deklaracijos šablono į savo kompiuterį, o ją užpildžius vėl persiųsti VMI. Patobulinus elektroninio deklaravimo paslaugą, mokesčių mokėtojai VMI gali teikti EDS saugiu elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus.

EDS atnaujinimo darbai vykdomi įgyvendinant projektą ,,Elektroninio deklaravimo paslaugos plėtros ir PVM grąžinimo Europos Sąjungos šalių mokesčių mokėtojams el. paslaugos sukūrimas“, finansuojamą Europos Sąjungos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis. EDS tobulinimo darbams bus panaudota 6,8 mln. litų ES fondo lėšų.

Tuo metu, kai neveiks EDS, VMI interneto svetainė adresu http://www.vmi.lt bei Mokesčių informacijos centro Konsultacinė informacijos bazė (KMDB) mic.vmi.lt mokesčių mokėtojams bus prieinamos. Visą informaciją mokesčių klausimais teiks ir Mokesčių informacijos centro specialistai telefonu 1882.

mardze
2
#906095 2011-01-23 21:18 mardze
SODROS Naujienos

(2011-01-21)
2011 m. sausio 26 d. EDAS portalo Draudėjo srities skiltyje "Suvestinės" pasirinkus "20. Valstybinio socialinio draudimo ir sveikatos draudimo fondų lėšų finansinė ataskaita F4" bus galima sudaryti metines finansines ataskaitas F4 ir F4-1, kurios iki 2011 m. sausio 31 d. turi būti patvirtintos, pasirašant saugiu elektroniniu parašu, sukurtu saugia parašo formavimo įranga ir patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu sertifikatu arba kitais būdais (Žin.,2010,Nr.23-1111).

draudejai.sodra.lt/lt/

Galėjo kokiai 30 dienai tą ataskaitą paruošti......


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR