mariska
8698
#1078437 2012-07-16 09:38 mariska
Buhalterinės apskaitos įstatymo pakeitimas, susijčs su Mažają Bendrija. Jos apskaitą gali tvarkyti ir tos bendrijos narys.

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429534&p_query=&p_tr2=2Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8698
#1078438 2012-07-16 09:38 mariska redaguota: 2012-07-16 09-42
FA įstatymo papildymas

Mažųjų bendrijų FA sudaroma pagal VAS

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429535&p_query=&p_tr2=2

Atiinkamai mažųjų bendrijų sąvokomis papildytas PMĮ 17 str. ir 21 str. (komandiruotės)

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429536&p_query=&p_tr2=2

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8698
#1078441 2012-07-16 09:47 mariska
BAĮ pakeitimas, kuriame man aktualiausiai :

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429546&p_query=&p_tr2=2


„8 straipsnis. 10 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 10 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„10 straipsnis. Apskaitos tvarkymas

1. Ūkio subjekto apskaitą tvarko:

1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris);

2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo.

2. Ūkio subjekto apskaitos tvarkyti negali ūkio subjekto vadovas, išskyrus šio straipsnio 5 ir 6 dalyse nustatytus atvejus.

3. Šio straipsnio 1 dalies 2 punkte nurodyti asmenys turi atitikti šio įstatymo 102 straipsnyje nustatytus reikalavimus.

4. Biudžetinių įstaigų apskaita tvarkoma šio straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatyta tvarka arba centralizuotai.

5. Mažosios bendrijos apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti tos bendrijos narys.

6. Individualios įmonės apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti tos įmonės savininkas.

7. Ūkininko ūkio apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti pats ūkininkas arba ūkininko partneriai.

8. Gyventojo, kuris verčiasi individualia veikla, apskaitą, be šio straipsnio 1 dalyje nurodytų subjektų, gali tvarkyti pats gyventojas.“


Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8698
#1078442 2012-07-16 09:48 mariska
Na ir priimtas mažųjų bendrijų įstatymas :)


www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=429530&p_query=&p_tr2=2

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


compiuter
139
#1078670 2012-07-17 09:48 compiuter
Klausimėlis - ar UAB gali persiregistruoti į MB, nes dirba 2 žmonės. Kaip su atskaitomybę MB?


virbuh
8016
#1078889 2012-07-18 09:13 virbuh
Socialinių įmonių patikrinimo grafikas 2013m:

www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430266&p_query=&p_tr2=2

allana
1504
#1078998 2012-07-18 11:56 allana
www.vdi.lt/index.php?-1382334460

Parengta atmintinė darbdaviams „Jei darbe - neblaivus darbuotojas“.

allana
1504
#1079249 2012-07-19 12:14 allana
įsigalioja 2012 m. rugpjūčio 1 d.,
Apie darbuotojo darbo pradžią privaloma pranešti ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.

Fidexperta
15
#1079702 2012-07-23 08:34 Fidexperta
Dėl Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2, 6, 12, 16 ir 22 straipsnių pakeitimo įstatymo www.vmi.lt/lt/?itemId=10828965"> www.vmi.lt/lt/?itemId=10828965

Informacinis pranešimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr.1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių“ pakeitimo www.vmi.lt/lt/?itemId=10828958"> www.vmi.lt/lt/?itemId=10828958

Fidexperta
15
#1079884 2012-07-24 09:58 Fidexperta redaguota: 2012-07-24 10-02
papildytas GPMI 17 str. 1 d. 29 p.komentaras 3-4 punktu ir 17 str. 1 d. 30 punkto komentaras papildomas 10-1 punktu.
Analogiškai abiejuose papildymuose nurodoma kad:
"Tais atvejais, kai mažinamas įstatinis kapitalas, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatas, gali būti:
- sumažinama akcijų nominali vertė, arba
- anuliuojamos akcijos.
Tais atvejais, kai bendrovė mažina įstatinį kapitalą, pirmiausia turi būti anuliuotos tos bendrovės išleistos akcijos, kurias yra įgijusi pati bendrovė ar jos dukterinės bendrovės. Kitų asmenų visų turimų akcijų (tiek įsigytų iki 1999-01-01, tiek vėliau) skaičius mažinamas proporcingai. Likusių (neanuliuotų akcijų) įsigijimo data nesikeičia.
Mažinant akcijų nominalią vertę, jų vertė sumažinama proporcingai, tačiau jų įsigijimo data taip pat nesikeičia.“
Pagal Žemės ūkio bendrovių įstatymo nuostatas sumažinus žemės ūkio bendrovės pagrindinį kapitalą pajų vertė sumažinama proporcingai. Bendrovės pajininkams proporcingai pajų vertei paskirstomas sumažintas pagrindinis kapitalas. Proporcingai pajų vertei paskirstomi ir atsiradę dėl turto perkainojimo sumažėję pajai. Sumažėjusių pajų įsigijimo data nesikeičia."

komentarą galite rasti mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000114177


Fidexperta
15
#1079885 2012-07-24 10:04 Fidexperta
VMI parengė Lietuvos PVM įstatymo 58 ir 60 str. komentarų pakeitimus ir papildymus

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000114106

mariska
8698
#1080574 2012-07-26 15:51 mariska
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=430830&p_query=&p_tr2=2

Pakeistos FR512 taisyklės (dėl paramos skyrimo)


Gyventojas pateiktą prašymą turi teisę patikslinti iki mokestinio laikotarpio, einančio po to mokestinio laikotarpio, už kurį nuo gautų pajamų prašoma pervesti (pradėti pervesti) sumokėto pajamų mokesčio dalį, rugpjūčio 20 dienos.“


Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


sonata600
1535
#1080608 2012-07-26 16:37 sonata600
www.socmin.lt/index.php?-1342404054

Nuo rugpjūčio 1 d. įsigalioja Darbo kodekso pakeitimai, kuriuose nustatoma, kad darbuotojas privalo pradėti dirbti kitą po darbo sutarties sudarymo dieną, jeigu vėlesnė darbo pradžia nenustatyta šalių susitarimu.
Darbdavys turės pranešti „Sodrai“ apie asmens darbo pradžią ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios.
Taip tikimasi sumažinti nelegalaus darbo ir piktnaudžiavimo atvejų, nes nesąžiningi darbdaviai negalės remtis paaiškinimais, neva darbuotojas tik šiandien pradėjo darbą, o darbo sutartis dar rengiama. Taigi, šiomis nuostatomis siekiama geriau užtikrinti pradedančių dirbti darbuotojų interesus – darbuotojas galės nepradėti dirbti, o darbdavys negalės versti darbuotojo pradėti dirbti, kol nebus sudaryta darbo sutartis.
Per 2011 metus nustatyti 2120 nelegaliai, t. y. be darbo sutarties, dirbę asmenys.
Šioms Darbo kodekso nuostatoms vieningai pritarė tiek darbdavių organizacijų, tiek profesinių sąjungų atstovai Trišalėje taryboje.
Pagal dabar galiojančią tvarką, darbdaviai apie asmens įdarbinimą „Sodrai“ turėjo pranešti tą pačią dieną.

Fidexperta
15
#1082405 2012-08-02 15:57 Fidexperta
PMĮ 18 str. 2 dalies komentaras

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000114441

mariska
8698
#1082496 2012-08-03 08:42 mariska
www.sodra.lt/index.php?cid=182&new_id=22653

Nauja tvarka dėl naujų darbo rinkos dalyvių. Mokėsim viską, o poto kažkaip ir kažkada mums tai gražins.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Elvusia
20037
#1084337 2012-08-13 12:15 Elvusia
Na štai, mokesčių mokėtojai, nedeklaravę savo pajamų, sulauks VMI dėmesio.

rašė:

„Pagal šiuo metu turimą informaciją, daugiau nei 83 tūkst. mokesčių mokėtojų, kurie privalėjo deklaruoti pajamas, šios prievolės dar neįvykdė. Didžiąją dalį jų sudaro gyventojai pasinaudoję didesniu nei priklauso neapmokestinamuoju pajamų dydžiu“ – teigė Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko pavaduotoja Vilma Vildžiūnaitė, ir pažymi, jog taip pat tarp nepateikusiųjų yra nemažai tokių, kurie vykdė individualią veiklą pagal pažymą arba buvo išsiėmę verslo liudijimą arba pardavė nekilnojamąjį turtą neišlaikę nuosavybėje trejus metus ar penkerius metus, jei turtas buvo įsigytas nuo 2011 metų.


www.vmi.lt/lt/?itemId=10829191


Draugai yra lyg tylūs angelai, kurie pakelia mus aukštyn, kai mūsų sparnai pamiršta, kaip reikia skraidyti…
Stiprus ne tas, kas vien savo žvilgsniu gali parblokšti ant žemės, o tas, kas viena savo šypsena pakelia suklupusį.

mariska
8698
#1090477 2012-09-11 09:09 mariska
VMI išleido komentarus dėl MB nario pajamų apmokestinimo

Tai B klasės pajamos

Mažųjų bendrijų narių pajamos, nuo kurių mokėtos VSD įmokos, pagal GPMĮ 2 str. 34 str. nuostatas laikomos su darbo santykiais susijusiomis pajamomis ir apmokestinamos taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.


Mažųjų bendrijų narių pajamos, gautos iš šios bendrijos paskirstytojo pelno, laikomos dividendais ir apmokestinamos taikant 20 proc. pajamų mokesčio tarifą.

mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000115002
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000114993

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Modestas
7023
#1090895 2012-09-12 23:38 Modestas
Dar pridėsiu
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000115002

KAIP APMOKESTINAMOS IR KOKIAI KLASEI PAGAL PAJAMŲ MOKESČIO MOKĖJIMO TVARKĄ PRISKIRIAMOS MAŽOSIOS BENDRIJOS VADOVO (NUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO IR NENUOLATINIO LIETUVOS GYVENTOJO), PAJAMOS?


Mažosios bendrijos vadovo (nuolatinio Lietuvos gyventojo) pagal paslaugų sutartį gaunamas atlygis pagal pajamų mokesčio mokėjimo tvarką priskiriamas A klasės pajamoms, nuo kurių Mažoji bendrija privalo apskaičiuoti, išskaičiuoti ir Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau – GPMĮ) 23 straipsnyje nustatytais terminais sumokėti į biudžetą 15 proc. pajamų mokestį.

Mažosios bendrijos vadovo (nenuolatinio Lietuvos gyventojo) pagal paslaugų sutartį gautas atlygis, pagal GPMĮ 5 str. nuostatas nėra pajamų mokesčio objektas.

mariska
8698
#1090905 2012-09-13 09:11 mariska
Informacija apie priemonę „Parama pirmajam darbui“
Tekstas : Darbdaviams siūloma nauja paramos forma įdarbinant darbinės patirties neturinčius darbuotojus. Ja naudojantis, darbdaviams bus kompensuojama dalis pirmą kartą įsidarbinusio jauno žmogaus darbo užmokesčio. Tam skirta 32 mln. litų Europos socialinio fondo lėšų.
Nuo 2010 m. liepos 1 d. darbdaviams buvo suteikta galimybė naudotis „Sodros“ įmokų lengvata įdarbinant pirmą kartą pagal darbo sutartį dirbančius žmones. Tai buvo priemonė, skirta ne vien jaunimui, bet visiems, kas iki šiol neturėjo darbo patirties. Už pirmą kartą pagal darbo sutartį įdarbintą asmenį darbdaviui „Sodros“ įmokos buvo sumažintos nuo 31 proc. iki 7,7 proc. – jis buvo atleistas nuo pensijų socialinio draudimo įmokų, tačiau turėjo pareigą mokėti motinystės, ligos, nedarbo, nelaimingų atsitikimų darbe įmokas. Ši lengvata galiojo iki šių metų liepos 31 d.
Buvusią „Sodros“ įmokų lengvatą darbdaviams keičia nauja paramos forma – dalies darbo užmokesčio kompensavimas. Nors nuo rugpjūčio darbdavys turi mokėti visas „Sodros“ įmokas už pirmą kartą įsidarbinusį jauną asmenį, įskaitant pensijų draudimo įmokas, tačiau vėliau, jam pageidaujant (pateikus paraišką), bus kompensuojama fiksuota darbuotojo atlyginimo dalis. Toks dalies darbo užmokesčio kompensavimas darbdaviams bus teikiamas pagal ES fondų lėšomis finansuojamą priemonę „Parama pirmajam darbui“.
Parama bus teikiama pirmą kartą įsidarbinusiems ir iki tol pagal darbo sutartį nedirbusiems žmonėms nuo 16 iki 29 metų – juos įdarbinusiems darbdaviams bus kompensuojama dalis darbo užmokesčio ne ilgesniam kaip 12 mėnesių laikotarpiui.
Pirmą kartą įsidarbinusiu pagal darbo sutartį laikomas žmogus, iki tol Lietuvoje nedirbęs ir neturėjęs valstybės tarnautojo statuso. Toks statusas išsaugomas 12 kalendorinių darbo mėnesių nuo įsidarbinimo pirmą kartą, nepaisant to, kiek kartų per tuos 12 kalendorinių mėnesių jaunuolis sudaro darbo sutartį. Darbinė veikla iki 18 metų pagal darbo sutartį (pvz., moksleivių sezoniniai darbai atostogų metu) nėra įskaičiuojama į minėtą 12 mėnesių laikotarpį.
Darbdaviui, įdarbinusiam jauną žmogų, bus kompensuojama dalis (fiksuoto dydžio suma) pastarajam mokamo darbo užmokesčio. Kitaip tariant, darbdavys darbuotojui mokės nustatytą darbo užmokestį ir visas įmokas „Sodrai“, tačiau dalis išmokėtos sumos darbdaviui bus kompensuojama iš priemonės „Parama pirmajam darbui“ lėšų.
Šios priemonės parama galės pasinaudoti privatūs ir viešieji juridiniai asmenys (išskyrus biudžetines ir viešąsias įstaigas, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina tik valstybės arba savivaldybių institucijos, įstaigos), užsienio įmonių filialai bei atstovybės, fiziniai asmenys.
Dalies darbo užmokesčio kompensavimas bus teikiamas nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. įdarbintiems žmonėms, t.y. darbdavys, įdarbinęs jauną asmenį bet kuriuo metu nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. ir vėliau, nuo spalio mėnesio turės galimybę kreiptis dėl dalies darbo užmokesčio kompensavimo, pateikdamas būtinus paramai gauti dokumentus priemonės „Parama pirmajam darbui“ valdytojui UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA). Planuojama, kad kompensavimas bus vykdomas kas kalendorinį ketvirtį.
Svarbu atkreipti dėmesį į tai, kad toks paramos teikimas bus tęstinis procesas, t.y. darbdaviai galės kreiptis bet kuriuo metu, atsiradus tokiam poreikiui.
Atnaujinta su šia priemone susijusi informacija bei paraiškos forma ir kiti dokumentai, kuriuos turės pateikti darbdaviai paramai gauti, bus skelbiami interneto svetainėse www.esparama.lt, www.socmin.lt, www.invega.lt. Parengus visus priemonės įgyvendinimui būtinus dokumentus, darbdaviai bus informuoti per „Sodros“ elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą EDAS. Iškilus konkretiems klausimams dėl paramos pirmą kartą įsidarbinusiems jauniems asmenims, galite skambinti į INVEGĄ tel. (+370 5) 210 0601 bei rašyti el. paštu viktorija.jonusaite@invega.lt.
SADM ryšių su visuomnene skyrius, tel. 8 5 266 8122.


Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


smalsuole
2861
#1091824 2012-09-17 15:01 smalsuole
Dažniausiai užduodami klausimai apie projektą „Parama pirmajam darbui“
Tekstas : Visus klausimus ir atsakymus rasite Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos puslapyje adresu: www.socmin.lt/index.php?1123302961.
Kl.: Nuo kada bus galima kreiptis dėl paramos?
Ats.: Ne anksčiau kaip nuo spalio mėnesio. Apie konkrečią datą bus paskelbta interneto svetainėse www.esparama.lt, www.socmin.lt, www.invega.lt., darbdaviai taip pat bus informuoti per „Sodros“ elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą EDAS
Kl.: Kur reikės kreiptis dėl paramos?
Ats.: Paraišką ir kitus būtinus paramai gauti dokumentus darbdaviai turės teikti priemonės „Parama pirmajam darbui“ valdytojui UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA).
Kl.: Kur šiuo metu galima gauti informaciją?
Ats.: Iškilus konkretiems klausimams dėl paramos pirmą kartą įsidarbinusiems jauniems asmenims, galite rašyti el. paštu viktorija.jonusaite@invega.lt.
Visa informacija bei paramai gauti būtini dokumentai, kuriuos turės pateikti darbdavys, bus skelbiami interneto svetainėse www.esparama.lt, www.socmin.lt, www.invega.lt. Parengus visus priemonės „Parama pirmajam darbui“ įgyvendinimui būtinus dokumentus, darbdaviai taip pat bus informuoti per „Sodros“ elektroninę draudėjų aptarnavimo sistemą EDAS.
Kl.: Kokia tai bus parama?
Ats.: Pirmą kartą įsidarbinusių ir iki tol pagal darbo sutartį ir valstybės tarnyboje Lietuvos Respublikoje nedirbusių asmenų nuo 16 iki 29 metų dalies darbo užmokesčio kompensavimas.
Kl.: Nuo kada įdarbintiems žmonėms bus teikiamas dalies darbo užmokesčio kompensavimas?
Ats.: Dalies darbo užmokesčio kompensavimas bus teikiamas už:
1) nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. ir vėliau įdarbintus asmenis (t.y. darbdavys, įdarbinęs jauną asmenį bet kuriuo metu nuo 2012 m. rugpjūčio 1 d. ir vėliau, nuo spalio mėnesio turės galimybę kreiptis dėl dalies darbo užmokesčio kompensavimo);
2) iki 2012 m. rugpjūčio 1 d. įdarbintus asmenis, tačiau tiek laiko (kalendorinių mėnesių), kiek liko iš 12 mėnesių (konkretaus darbuotojo kompensacijos laikotarpis) atėmus jau dirbtų mėnesių skaičių. Pvz., jei darbuotojas dirba nuo 2012 m. gegužės mėnesio 1 d., vadinasi, darbdavys galės gauti dalies darbo užmokesčio kompensaciją nuo rugpjūčio 1 d. iki 2013 m. gegužės 1 d.
Planuojama, kad kompensavimas bus vykdomas kas kalendorinį ketvirtį.
Kl.: Kaip darbdaviui sužinoti, ar asmuo, ketinantis įsidarbinti jo įmonėje gali pretenduoti į dalies darbo užmokesčio kompensavimą?
Ats.: Informaciją apie konkretaus asmens turimą buvusios darbinės veiklos trukmę gali suteikti pats asmuo, ketinantis įsidarbinti arba, darbdaviui su minėtu asmeniu sudarius darbo sutartį ir pačiam darbuotojui sutikus, dėl informacijos apie darbuotojo darbinės veiklos trukmę darbdavys gali kreiptis į „Sodrą“.
Kl.: Ar LR teisėtai dirbantys užsieniečiai turi teisę gauti paramą?
Ats.: Taip.
Kl.: Ar atleidus asmenį ir vėl jį priėmus, jam 12 mėn. terminas skaičiuojamas iš naujo?
Ats.: Ne.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Vandenės grožio salonas, MB - -
Paskynų bendruomenė
Sodų g. 2, Paskynų k., Šimkaičių sen., Jurbarko r. sav. 74320
2015 - 2020 -
Parama, UAB - -
Klubas FWS - -
Komika, UAB
Santariškių g. 75-34, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08457
2020 - 2020 -
Borteka, UAB
Pavilnio Sodų 13-oji g. 26, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11303
2015 - 2016 2018 - 2022
REN.LT, UAB
V. Kudirkos g. 63, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76331
- 2018 - 2018
Prasmingos idėjos, VšĮ
Užupio g. 21-21, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 01202
2017 - 2020 2018 - 2022
TELEMED, UAB
Savanorių pr. 178A, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 03154
2015 - 2020 2018 - 2022
Žemės ūkio kooperatyvas Nagarbos ūkis
Rūdaičių k., Kretingos sen., Kretingos r. sav.
2015 - 2020 2018 - 2022
Metalistas property, UAB
Šermukšnių g. 19, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35113
- 2021 - 2022
Eurorentbus, UAB
Kalvarijų g. 125, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 08221
2018 - 2018 2018 - 2022
Malinauskienės gamybos, paslaugų įmonė
J. Basanavičiaus a. 4-2, Marijampolės m., Marijampolės sav. 68309
- 2018 - 2018
Vile Projects, UAB
Partizanų g. 61-806, Kauno m., Kauno m. sav. 49282
2015 - 2020 2018 - 2022
Salaja, UAB
Gintaro g. 12, Vydmantų k., Vydmantų sen., Kretingos r. sav. 97222
- 2021 - 2022