mariska
8698
#1092824 2012-09-20 09:22 mariska
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000115785

MB

Leidžiami atskaitymai yra visos faktiškai patirtos įprastinės tokiai veiklai sąnaudos, būtinos pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti, jeigu šis Įstatymas nenustato ko kita. Leidžiamiems atskaitymams taip pat priskiriamos visos išlaidos darbuotojų naudai, jeigu ši darbuotojų gauta nauda pagal GPMĮ nuostatas yra gyventojų pajamų mokesčio objektas.

Mažosios bendrijos leidžiamiems atskaitymams priskiriama suma, nuo kurios pagal valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos mažosios bendrijos nario valstybinio socialinio draudimo įmokos. Taigi mažosios bendrijos nario asmeniniams poreikiams faktiškai išsiimtos lėšos priskiriamos prie leidžiamų atskaitymų.

PM įstatyme nustatyta, kad prie ribojamų dydžių leidžiamų atsakitymų priskiriamos ir mažosios bendrijos nario komandiruočių sąnaudos.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


wwind
1619
#1092888 2012-09-20 11:28 wwind
www.vmi.lt/lt/?itemId=10829712

"Vilniaus AVMI, kovodama su nelegalaus darbo ir atlyginimų vokeliuose apraiškomis, pradėjo tikrinti įmones, kuriose 2011 m. ir 2012 m. vidutinis darbo užmokestis buvo mažesnis nei 800 Lt, o didelė dalis darbuotojų dirbo ne visą darbo dieną. Didžiausias tokių įtarimų šešėlis krenta ant statybų, automobilių remonto, mažmeninės ir didmeninės prekybos įmonių."

Labas rytas:)


Lea_deleted
1613
#1093195 2012-09-21 10:04 Lea_deleted redaguota: 2012-09-21 10-08
Pasikeitė: "alkoholinių gėrimų realizavimo įmonių, EUROPOS JURIDINIŲ ASMENŲ IR JŲ FILIALŲ,
užsienio juridinių asmenų atstovybių Lietuvos respublikoje
reprezentacinėms reikmėms TAISYKLĖS"
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=432948&p_query=&p_tr2=2


Nebereikia siųsti faksu (na ir absurdas, ar kas realiai siųsdavo?) alkoholio pardavimo reprezentacinėms reikmėms pvm.s.f. VTAKT'ui (dabar jau jis NTAKD), dabar ne vėliau kaip iki kito mėn 15 d. tokios faktūros turi "suplaukti" į pardavėjo buveinę ir turi būti laikomos atskiroje byloje.

Alina55
11033
#1093952 2012-09-25 10:58 Alina55
Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2010 m. birželio 4 d. įsakymo Nr. V-243 "Dėl Duomenų apie apdraustuosius ir draudėjus pateikimo ir tikslinimo taisyklių, socialinio draudimo pranešimų/prašymo formų ir jų elektroninių duomenų struktūros aprašų patvirtinimo" pakeitimo (Įsigalioja 2012-09-23)
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=433354&p_query=&p_tr2=2

mariska
8698
#1094875 2012-09-27 12:29 mariska
www.socmin.lt/index.php?-917247490

prie VDI bus įsteigtos darbo ginčo komisijos ir darbo ginčai bus sprendžiami ne įmonės viduje, o darbo inspekcijoje.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8698
#1095969 2012-10-02 13:49 mariska
www.sodra.lt/index.php?cid=182&new_id=22963


Sodra turi bendrą telefoną informavimui

1883


smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile smile

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Sandra_v
4591
1   #1096129 2012-10-03 10:13 Sandra_v
Seimo Socialinių reikalų ir darbo komitetas siūlo iki šių metų lapkričio 1-osios sukauptas nepanaudotas atostogas daugiau kaip už trejus darbo metus leisti darbuotojams išnaudoti iki 2015 metų lapkričio.

DELFI Jums tiekia kokybišką nemokamą turinį. Jūs atsidėkotumėte mums, jei dalintumėtės šiuo tekstu siųsdami jo nuorodą, o ne kopijuodami tekstą. verslas.delfi.lt/business/sukauptos-atostogos-gali-ir-dingti.d?id=59640153#ixzz28DZ4W8T0

lancile
53
#1097133 2012-10-08 14:04 lancile
Pakeista VMI nuomonė taikoma praėjusiems mokestiniams laikotarpiams!

2012 m. liepos 31 d. raštu Nr. (18.10-31-1)-R-6633 VMI prie FM pakeitė Pelno mokesčio įstatymo 18 straipsnio komentarą. VMI nuomone, įmonei pasirinkus ilgalaikio turto likvidacinę vertę iki 10 proc. tokio turto įsigijimo kainos ir šį turtą nudėvėjus pagal PMĮ 1 priedėlio nusidėvėjimo normatyvus, turtą nurašant likvidacinė vertė laikytina leidžiamais atskaitymais. Tokia VMI prie FM pozicija (nors kelis metus ir pavėluota) taikytina nuo 2009 metų mokestinio laikotarpio.

www.buhalteris.lt/index.php?cid=820&new_id=341992

lancile
53
#1097389 2012-10-09 13:40 lancile
Startuoja nauja VMI interneto svetaine:

nauja.vmi.lt/


Voveruska01
3965
#1097720 2012-10-10 15:53 Voveruska01
1) Įregistruota pirmoji Lietuvoje teritoriniu lygiu sudaryta kolektyvinė sutartis

Šį mėnesį Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje įregistruota pirmoji Lietuvoje teritoriniu lygiu sudaryta kolektyvinė sutartis tarp Vakarų Lietuvos statybininkų ir projektuotojų profesinių sąjungų susivienijimo ir Asociacijos Vakarų Lietuvos statybos ir projektavimo įmonių grupės.

www.socmin.lt/index.php?-25835764

2) Socialinės apsaugos ir darbo ministro Donato Jankausko pasirašytu įsakymu duotas startas teikti paraiškas įmonių darbuotojų mokymų finansavimui iš Europos Sąjungos lėšų gauti.
Šios priemonės tikslas – tobulinti darbuotojų ir vadovų kvalifikaciją, žinias ir gebėjimus įmonėse, didinti darbuotojų gebėjimus prisitaikyti prie įmonės reikmių ir darbo rinkos pokyčių.
Paraiškas teikti gali tiek valstybės, savivaldybių įmonės, tiek ir privatūs juridiniai asmenys ir kt.
www.socmin.lt/index.php?-572174855


mariska
8698
#1098742 2012-10-16 09:34 mariska
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=434829&p_query=&p_tr2=2

pakeista DĖL MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI NAUDOJAMŲ APSKAITOS DOKUMENTŲ IŠRAŠYMO IR PRIPAŽINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Aktualu:

aprašytas dokumentas dėl skolų pripažinimo beviltiškomis smile kokie turi būti rekvizitai

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


jonux
1305
#1099279 2012-10-17 14:58 jonux
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435074
Įmokų į sodros biudžetą kodai

uoga3
180
#1099490 2012-10-18 09:01 uoga3
Galime matyti įmones, kurias ruošiasi tikrinti VDI už ketvirtį. Taip pat yra pateiktas klausimynas.
Rengiamasi tam, kad greitu laiku teiksime deklaracijas ir VDI.
www.vdi.lt/index.php?1403163548

Dorota1
13558
#1099572 2012-10-18 10:38 Dorota1

uoga3 rašė:


Galime matyti įmones, kurias ruošiasi tikrinti VDI už ketvirtį. Taip pat yra pateiktas klausimynas.
Rengiamasi tam, kad greitu laiku teiksime deklaracijas ir VDI.
www.vdi.lt/index.php?1403163548nieko nematau

www.trikotazoabc.lt


Girele
9664
#1099786 2012-10-18 14:58 Girele

Dorota1 rašė:uoga3 rašė:


Galime matyti įmones, kurias ruošiasi tikrinti VDI už ketvirtį. Taip pat yra pateiktas klausimynas.
Rengiamasi tam, kad greitu laiku teiksime deklaracijas ir VDI.
www.vdi.lt/index.php?1403163548nieko nematau


žr. "Planine tvarka 2012 m. IV ketv. tikrinamų ūkio subjektų sąrašas."

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.


mariska
8698
#1099968 2012-10-19 09:37 mariska
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=435172&p_query=&p_tr2=2

Patvirtintas mažųjų bendrijų VAS'as

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8698
#1100414 2012-10-22 08:59 mariska
www.vdi.lt/kontaktai/Atmintines/MR.aspx

VDI paruošė atmintines, rekomendacijas ir sudėjo į vieną vietą, suskirstė pagal veiklas. Nors tai tik rekomendacijos, bet tikrai verta pasiskaityti :) man patiko.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8698
#1100468 2012-10-22 12:29 mariska
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=434543&p_query=&p_tr2=2

va teip... buvo sąvoka "operatyvinė veikla", o dabar bus "kriminalinė žvalgyba" smile

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Luka_Paciolis
3825
#1101022 2012-10-24 08:31 Luka_Paciolis
Mokesčių inspekcijos paruoštas Įsakymo projektas 12-3534-01, 2012 m. spalio 23 d.
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2007 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. VA-25 "Dėl baudų skyrimo ir delspinigių skaičiavimo metodikos patvirtinimo" pakeitimo

Filippova
1475
#1101331 2012-10-25 09:36 Filippova
Turėsime pranešti SoDrai apie apdraustųjų profesijas.


LRV nutarimu pakeisti Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai. Nuostatai suderinti su Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo, Lietuvos Respublikos darbo kodekso 98, 99 straipsnių ir priedo pakeitimo ir papildymo ir Kodekso papildymo 981 straipsniu įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso 170, 178, 179, 180, 184 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo nuostatomis, taip pat padaryti kiti pakeitimai.

Pažymėtina, kad Nuostatų 25.1 punkte draudėjai įpareigoti pateikti teritorinei registro tvarkymo įstaigai duomenis apie apdraustojo asmens profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių:

„25.1. Draudėjas pateikia teritorinei registro tvarkymo įstaigai duomenis apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią, nurodydamas apdraustojo vardą, pavardę, asmens kodą, apdraustojo asmens profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių, asmens socialinio draudimo numerį (kai asmeniui jau suteiktas socialinio draudimo numeris pagal šių Nuostatų 30 punktą), ir valstybinio socialinio draudimo pradžios datą (šių Nuostatų 19.1-19.4, 20.1.1, 20.2.24 ir 20.6 punktai). Pranešimas apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią pateikiamas apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžios dieną, išskyrus šių Nuostatų 25.3, 25.7, 25.8 ir 25.9 punktuose numatytus atvejus ir atvejį, kai vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu (Žin., 2002, Nr. 64-2569) su darbuotoju sudaroma darbo sutartis. Kai su darbuotoju sudaroma darbo sutartis, pranešimas apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią turi būti pateikiamas ne vėliau kaip prieš vieną darbo dieną iki numatytos darbo pradžios."

LRV nutarimu nustatyta, kad draudėjai duomenis apie apdraustųjų asmenų profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių teritoriniams registro tvarkytojams pradeda teikti 2013 m. lapkričio 1 dieną, o duomenis apie visų esamų apdraustųjų asmenų profesiją pagal Lietuvos profesijų klasifikatorių teritoriniams registro tvarkytojams privalo pateikti iki 2014 m. kovo 1 dienos.

_________________

LRV nutarimas dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. balandžio 25 d. nutarimo Nr. 435 „Dėl Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro steigimo, jo nuostatų patvirtinimo ir veiklos pradžios nustatymo" pakeitimo skelbiamas interneto tinklalapyje adresu:
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=434821&p_query=&p_tr2=2

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
692-oji daugiabučio namo savininkų bendrija - -
Teotransa, UAB
Smilgos g. 2-27, Kėdainių m., Kėdainių miesto sen., Kėdainių r. sav. 57272
2018 - 2020 2018 - 2022
VIKOBAS, UAB - -
Danutės Kelpšienės Įmonė
Vilniaus g. 206, Šiaulių m., Šiaulių m. sav. 76299
- 2018 - 2021
Vilniaus lopšelis-darželis Pasaka
Žirmūnų g. 110, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09123
- 2018 - 2022
SIA RIKTA V Panevėžio filialas
Tinklų g. 51, Panevėžio m., Panevėžio m. sav. 35115
- 2018 - 2022
TAKTAS, UAB
Gilužio g. 4-6, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06279
2015 - 2020 2018 - 2022
Ritos Stoškuvienės įmonė
Karklų g. 3, Radviliškio m., Radviliškio miesto sen., Radviliškio r. sav. 82126
- 2018 - 2020
MAX-DENTA, UAB
Vytauto pr. 37, Kauno m., Kauno m. sav. 44352
2015 - 2020 2018 - 2022
T.G.S. invest, UAB - -
Ivegra, UAB
Jaunimo g. 4A-412, Akademijos mst., Akademijos sen., Kauno r. sav. 53341
2015 - 2020 2018 - 2020
Credit Consulting Services, UAB
K. Būgos g. 1, Kauno m., Kauno m. sav. 44355
2017 - 2020 2018 - 2022
Asociacija Radijo klubas Elektronas - -
Smalsuolis, VšĮ
Paeglinės Sodų 1-oji g. 1, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 11305
2015 - 2018 2018 - 2022
Kauno būsimųjų pedagogų klubas
Vytauto pr. 44, Kauno m., Kauno m. sav. 44329
2018 - 2020 -