Luka_Paciolis
3835
#1110664 2012-11-29 18:13 Luka_Paciolis redaguota: 2012-11-30 16-46
DĖL GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 2 STRAIPSNIO 14 DALIES 5 PUNKTO APIBENDRINTO PAAIŠKINIMO (KOMENTARO) PAKEITIMO

GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 17, 22 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO IR PAKEITIMO ĮSTATYMO

NAUJAS LEIDINYS PAJAMOS NATURA

Luka_Paciolis
3835
#1111585 2012-12-04 06:44 Luka_Paciolis
DĖL MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO ĮSTATYMO KOMENTARŲ (APIBENDRINTŲ PAAIŠKINIMŲ) PAKEITIMO (PAPILDYMO)

Luka_Paciolis
3835
#1112253 2012-12-06 07:57 Luka_Paciolis redaguota: 2012-12-06 08-10
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 5 STRAIPSNIO 4 DALIES 2, 5 IR 8 PUNKTŲ APIBENDRINTO PAAIŠKINIMO (KOMENTARO)

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO ĮSTATYMO 12 STRAIPSNIO APIBENDRINTO PAAIŠKINIMO (KOMENTARO)

VMI biudžeto surenkamoji sąskaita – ir „ Medicinos banke“

mariska
8698
#1112262 2012-12-06 08:41 mariska
vz.lt/article/2012/12/6/maitinimo-istaigose-neliks-nefiskaliniu-dokumentu

Nuo 2013 m. gegužės 1 d. įsigalios Valstybinės mokesčių inspekcijos įsakymas, kuriuo nustatyta prievolė, kad visos išankstinės sąskaitos klientams patektų į EKA kontrolinę juostą ir būtų patvirtinamos fiskaliniais kvitais.Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Luka_Paciolis
3835
3   #1113333 2012-12-10 22:38 Luka_Paciolis
Dėmėsio visiems galvojantiems apie karjerą ES institucijose smile
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos tinklapyje www.socmin.lt/
yra reklaminis skydelis "Įsidarbinimo galimybės ES institucijose" (pačioje apačioje, dešinėje). Užėjus ten atidaro puslapį su informacija apie greitas paskolas interenetu... ir, kad nepasirodytų mažai, pateikiama nuoroda "Pažintys su europiečiais" www.dating.lt
Štai kur karjera...


mariska
8698
#1113363 2012-12-11 08:57 mariska
vz.lt/article/2012/12/11/teismas-persigalvojo-feniksai-mokesciais-nebaudziami

Lietuvos vyriausiasis admi­nistracinis teismas nustatė, kad Valstybinė mokesčių inspekcija nėra pranašesnė už kitus bankrutuojančios įmonės kreditorius ir perkelti nesumokėtų mokesčių „feniksui“ negali.

Kaip teigia Aistė Medelienė, advokatų kontoros „Lawin Lideika, Petrauskas, Valiūnas“ asocijuotoji teisininkė, teismas aiškiai pasakė, kad bankrutuojanti įmonė ir naujai įsteigta savarankiška įmonė, nepriklausomai nuo jų tarpusavio santykio, yra dvi atskiros mokesčių mokėtojos ir kiekviena atsakinga už tik jai tenkančias mokestines prievoles.
„Maža to, teismas suabejojo, ar turinio viršenybės prieš formą principas, įtvirtintas Mokesčių administravimo įstatyme, gali būti vertinamas kaip savaime sudarantis prielaidas perkelti vieno mokesčių mokėtojo mokestines prievoles kitam savarankiškam mokesčių mokėtojui, nesusijusiam mokestiniu teisiniu santykiu, kuris ir sukūrė tokią mokestinę prievolę“, – teismo sprendimą komentuoja p. Medelienė.

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Voveruska01
3965
#1113510 2012-12-11 16:01 Voveruska01
Paskelbtas aprašas "Parama pirmajam darbui" ir priedai, kurie turės būti užpildyti, norint gauti paramą.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=438297&p_query=&p_tr2=2
Luka_Paciolis
3835
#1113854 2012-12-13 08:06 Luka_Paciolis
INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS, JOS UŽPILDYMO IR PATEIKIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMO

mariska
8698
#1113862 2012-12-13 08:59 mariska
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=439126&p_query=&p_tr2=2

DĖL PREKIŲ (PASLAUGŲ) PIRKIMO–PARDAVIMO KVITO FORMOS BEI ŠIŲ KVITŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Neliko 16 straipsnyje išvardytų rekvizitų kvitui. Vietoj jų yra nuoroda į kitą teisės aktą

Verslo liudijimus įsigiję gyventojai privalo išrašyti kvitus, kai tai yra numatyta Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522; 2005, Nr. 97-3654). Kvito vienas egzempliorius įteikiamas pirkėjui, o kitas lieka pardavėjui.“

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Luka_Paciolis
3835
#1115405 2012-12-19 12:35 Luka_Paciolis
DĖL PELNO MOKESČIO ĮSTATYMO 4 STR. 6 D. 1 PUNKTO, 5 STR. 4 DALIES IR 28 STR. 2 DALIES APIBENDRINTŲ PAAIŠKINIMŲ (KOMENTARŲ) PAKEITIMO IR PAPILDYMO

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO ĮSTATYMO 2, 4, 6, 7, 11 ir 14 STRAIPSNIŲ KOMENTARO PAKEITIMO


Sandra_v
4591
#1115441 2012-12-19 13:51 Sandra_v
Paskelbtas vadovais negalinčių tapti asmenų sąrašas
www.lrytas.lt/verslas/karjera-ir-rinkodara/paskelbtas-vadovais-negalinciu-tapti-asmenu-sarasas.htm

www.bankrotodep.lt/

Linda6
12010
1   #1115845 2012-12-20 14:11 Linda6
www.vmi.lt/lt/?itemId=10830919 pakeitimai 2013 m.

Žavinga atrodo viskas, į ką žiūrima su meile. O. Morngerstern

Byla
12136
#1115946 2012-12-20 19:35 Byla
MMA nuo 2013-01-01 vz.lt/default.aspx?siteid=423058c2-6d5d-4927-912b-8e5cb314cd2e&PublicationId=BA78AAA7-93AB-441F-8FB9-E6FDE0E4BCCB&pageno=0

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

jonux
1305
1   #1116936 2012-12-28 10:07 jonux
Čia prie Bylos info
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=440351

Luka_Paciolis
3835
#1117211 2012-12-29 09:11 Luka_Paciolis
„DĖL BENDROS PVM SĄSKAITOS FAKTŪROS ĮFORMINIMO ATVEJŲ, REIKALAVIMŲ ŠIŲ PVM SĄSKAITŲ FAKTŪRŲ REKVIZITAMS IR PIRKIMO PVM SĄSKAITOSE FAKTŪROSE NURODYTŲ PVM SUMŲ PRISKYRIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Mokesčių administravimo įstatymo 42-1 straipsnio "Informacijos apie sandorius pateikimas" komentaras

SPORTO VEIKLOS PAJAMŲ APMOKESTINIMAS


Luka_Paciolis
3835
#1118086 2013-01-03 07:58 Luka_Paciolis
PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO ĮMOKŲ, MOKAMŲ NUO 2013 M. SAUSIO 1 DIENOS

Leidinys "KAIP APMOKESTINAMOS 2011 METŲ IR VĖLESNIŲ MOKESTINIŲ LAIKOTARPIŲ VERTYBINIŲ POPIERIŲ PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBĖN PAJAMOS"

Luka_Paciolis
3835
#1118760 2013-01-05 08:38 Luka_Paciolis
VMI prie FM viršininko 2012-12-27 įsakymas Nr. VA-118 " DĖL valstybinės mokesčių inspekcijos prie lietuvos respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 369 „DĖL SU PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO GRĄŽINIMU SUSIJUSIŲ FORMŲ IR JŲ UŽPILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

IRUTE78
2558
#1118952 2013-01-06 16:22 IRUTE78
Ar VAS'ų pakeitimus čia dedate ? Ar tik mokestinius ?
Patvirtintas 6-asis VAS „Aiškinamasis raštas“, į kurį perkelti visi informacijos atskleidimo reikalavimai. 2013-01-03
Audito ir apskaitos tarnyba parengė ir patvirtino 6-ąjį verslo apskaitos standartą „Aiškinamasis raštas“, kuriame pateikti visi informacijos atskleidimo įmonės aiškinamajame rašte reikalavimai, kurie iki šiol buvo skelbiami atskiruose verslo apskaitos standartuose, išskyrus specialių veiklos sričių, nurodytų standarto bendrosiose nuostatose. Audito ir apskaitos tarnybos direktoriaus 2012 m. gruodžio 21 d. įsakymai, pagal kuriuos nuo 2013 m. sausio 1 d. netenka galios ankstesnis standartas ir visų kitų verslo apskaitos standartų skyriai apie informacijos atskleidimą aiškinamajame rašte, nes jų nuostatos perkeltos į naują 6-ąjį VAS, yra paskelbti leidinyje „Valstybės žinios“ 2012 m. gruodžio 29 d. Standartas taikomas sudarant 2013 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. Standartas gali būti taikomas ir sudarant ankstesnių ataskaitinių laikotarpių finansines ataskaitas. www.aat.lt/index.php?id=1076

Luka_Paciolis
3835
#1119349 2013-01-07 19:23 Luka_Paciolis
Turime gerų naujienų visoms Europos įmonėms – nuo 2013 m. sausio 1 d. bus taikomos paprastesnės ir modernesnės PVM sąskaitų faktūrų išrašymo taisyklės.

Plačiau: vz.lt/opinion/2012/12/19/naujamete-pvm-dovana-imonems#ixzz2HJN3N6G0

Luka_Paciolis
3835
#1119401 2013-01-08 08:16 Luka_Paciolis
MINIMALUS FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMAS NUO 2013 METŲ

PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO ĮSTATYMO 19, 31, 32, 60, 64, 71, 80, 81, 91 STRAIPSNIŲ IR 1 PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS Nr. XII-78
Šiuo PVM įstatymo pakeitimo įstatymu:

1) iki 2013 m. gruodžio 31 dienos pratęstas lengvatinio 9 procentų PVM tarifo taikymas šilumos energijai tiekiamai gyvenamosioms patalpoms šildyti (įskaitant šilumos energiją perduodamą per karšto vandens tiekimo sistemą), į gyvenamąsias patalpas tiekiamam karštam vandeniui arba šaltam vandeniui karštam vandeniui paruošti ir šilumos energijai, sunaudotai šiam vandeniui pašildyti, o taip pat lengvatinio 5 procentų PVM tarifo taikymas vaistams ir medicinos pagalbos priemonėms, kai šių prekių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo nustatyta tvarka (PVM įstatymo 19 str. pakeitimas);

2) patikslintas naujo pastato ar statinio apibrėžimas PVM įstatymo 32 straipsnio 1 dalies 1 punkte. Vietoje naudotos sąvokos „pripažinimo tinkamu naudoti“ įrašoma „užbaigimo įteisinimo teisės aktų nustatyta tvarka“. Taigi, naujas pastatas ar statinys – tai nebaigtas pastatas ar statinys, taip pat baigtas pastatas ar statinys - 24 mėnesius po jo užbaigimo (užbaigimo įteisinimo teisės aktų nustatyta tvarka) arba esminio pagerinimo;

3) panaikintas reikalavimas, kad, siekiant pasinaudoti importuotų prekių importo PVM atskaita, importo PVM būtų sumokėtas (PVM įstatymo 64 straipsnio 5 dalies pakeitimas);

4) patikslintos PVM įstatymo 71 straipsnio 1 dalies nuostatos, t. y. pagal šiame straipsnyje nurodytas išimtis prievolės registruotis PVM mokėtoju, skaičiuoti ir mokėti PVM į biudžetą užsienio apmokestinamajam asmeniui nėra tais atvejais, kai šalies teritorijoje tiekiamos tik tokios prekės ir (arba) teikiamos tik tokios paslaugos, už kurias prievolė apskaičiuoti ir sumokėti į biudžetą PVM pagal PVM įstatymo 95 straipsnio 2, 3, 4 dalių nuostatas tenka pirkėjui. Tačiau užsienio apmokestinamajam asmeniui reikia registruotis PVM mokėtoju 95 straipsnio 5 dalyje nurodytais atvejais, neatsižvelgiant į tai, kad jam neįsiregistravus PVM mokėtoju prievolė apskaičiuoti ir sumokėti PVM taip pat tenka pirkėjui;

5) tikslinama sąvoka „įrengimai“, t.y. PVM įstatymo 31, 60 straipsniuose ir 1 priede vietoje naudotos sąvokos „įrengimai“ įrašoma „įrenginiai ir įranga“;

6) atsisakoma reikalavimo PVM sąskaitose faktūrose ar mokėjimą įforminančiuose apskaitos dokumentuose privalomai nurodyti asmens kodą (PVM įstatymo 80 ir 81 straipsnių pakeitimas);

7) patikslinta PVM įstatymo 91 straipsnio 2 dalies 5 punkto nuostata, nustatant, kad PVM skirtumas pasibaigus mokestiniam laikotarpiui negrąžinimas žemės ūkio produkcijos tiekėjams PVM mokėtojams už importuotus degalus, trąšas, sėklas, pašarus, priemones nuo kenkėjų ir piktžolių, jeigu į PVM atskaitą įtraukta importo PVM suma įskaityta vadovaujantis PVM įstatymo 94 straipsnio nuostatomis.

Atkreiptinas dėmesys, PVM įstatymo pakeitimo įstatymo nuostatos, dėl 80 ir 81 straipsnių bei 91 straipsnio 2 dalies 5 punkto (nurodytos šio rašto 6 ir 7 punktuose) įsigalioja nuo 2013 m. kovo 1 dienos.


mic.vmi.lt/documentpublicone.do?id=1000119550
Nuo 2013 m. sausio 1 dienos nustojo galioti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3 d. nutarimas Nr. 603 ,,Dėl žemės mokesčio“ (Žin., 1993, Nr. 35-804). Šis nutarimas ir jį keitę nutarimai pripažinti nustojusiais galios 2012 m. gruodžio 12 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybei priėmus nutarimą Nr. 1527 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. rugpjūčio 3d. nutarimo Nr. 603 ,,Dėl žemės mokesčio“ ir jį keitusių nutarimų pripažinimo netekusiais galios“(Žin., 2012, Nr. 146-7540).Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Deporo, UAB
Ašigalio g. 51-13, Kauno m., Kauno m. sav. 49145
2021 - 2021 2021 - 2022
Radviliškio šokių klubas Patrepsėlis
Maironio g. 10, Radviliškio m., Radviliškio miesto sen., Radviliškio r. sav. 82133
2015 - 2020 -
Eko Job, UAB
Baltijos pr. 123-4, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. 93224
2020 - 2020 2022 - 2022
Sonerga, UAB
2, Krivėnų k., Babtų sen., Kauno r. sav. 54291
2014 - 2017 -
Aidos Žvirblienės įmonė - -
BMS GERUSTBAU, UAB - -
Viešoji įstaiga HESONOS KLUBAS
Parko g. 49, Grūto k., Viečiūnų sen., Druskininkų sav. 66441
2015 - 2020 2018 - 2022
Bankroto administravimo kontora, UAB
Žirmūnų g. 68, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 09124
2015 - 2016 2018 - 2022
LT STANDART, IĮ
Ukmergės g. 315B, Vilniaus m., Vilniaus m. sav. 06306
2015 - 2016 2021 - 2021
Italici vini gustus, MB
Gegučių g. 7, Plembergo k., Ariogalos sen., Raseinių r. sav. 60293
2019 - 2020 -
Bandelita, UAB
J. Basanavičiaus g. 128-32, Kėdainių m., Kėdainių miesto sen., Kėdainių r. sav. 57369
2015 - 2020 2018 - 2022
Sveikatos klubas Daigelis - -
Gijota, UAB
Kovo 11-osios g. 120-46, Kauno m., Kauno m. sav. 49379
2015 - 2020 2018 - 2022
Asociacija Mes miestui - -
Rufinija, UAB
Rotušės a. 2-3, Kretingos m., Kretingos miesto sen., Kretingos r. sav. 97140
2015 - 2020 2018 - 2022