Luka_Paciolis
3742
#1239097 2014-09-03 12:50 Luka_Paciolis
Valdantieji sutarė didinti minimalią algą
www.delfi.lt/verslas/verslas/valdantieji-sutare-didinti-minimalia-alga.d?id=65733852

Valdančiųjų partijų lyderiai trečiadienį sutarė šiemet nuo spalio didinti minimalią mėnesio algą 35 litais.
"Šiandien sutarta ir priimtas kompromisinis sprendimas minimalią mėnesio algą didinti nuo šių metų spalio 1 dienos 35 litais“, - tvirtino Vyriausybės vadovas."

Nesupratau, ar jau nebegalioja 6 mėn. terminas? smile


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Loreta13
31050
6   #1239170 2014-09-03 19:50 Loreta13
Reik manyt derinasi prie apvalios 300 EUR sumos :)

mariska
8697
#1239523 2014-09-08 09:09 mariska
Pataisius ES direktyvą, nuo 2015 m. gruodžio 31 d. įmonės negalės naudotis mokesčių planavimo galimybėmis, kurių suteikia vadinamosios hibridinės paskolos. Naudojant šią priemonę vienoje šalyje ta pati suma priskiriama palūkanoms – pelną mažinančioms sąnaudoms, o kitoje – neapmokestinamiems dividendams. Taip iš viso nesumokama jokių mokesčių.

Plačiau: vz.lt/article/2014/9/7/dar-viena-mokesciu-planavimo-galimybe-maziau#ixzz3ChZgihlU

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8697
#1240020 2014-09-10 14:10 mariska
www.lat.lt
teismų praktija dėl žalos atlyginimo.

Dėl priteistinos žalos dydžio (sprendžiant dėl darbuotojo materialinės atsakomybės)
DK 257 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad atlygintina žala nustatoma tokio dydžio, kurį darbdavys regreso teise įgijo dėl darbuotojo padarytos žalos atlyginimo, bei DK 257 straipsnio 5 dalyje nustatyta, kad darbo ginčą nagrinėjantis organas gali sumažinti atlygintinos žalos dydį atsižvelgdamas į aplinkybes, lėmusias žalos atsiradimą, taip pat į atsakovo turtinę padėtį, išskyrus atvejus, kai žala padaroma tyčia. Konstatuotina, kad nagrinėjamoje byloje yra pagrindas mažinti ieškovui priteistinos žalos dydį, remiantis DK 257 straipsnio 5 dalies norma. Bylos duomenys rodo, kad kasatoriaus turtinė padėtis yra bloga: dėl sunkios materialinės padėties kasatoriui atidėtas dalies žyminio mokesčio mokėjimas, 2010 m. rugsėjo 6 d. Marijampolės apylinkės teismo patvirtintos taikos sutarties (panaikinta atnaujinus procesą) sąlygos taip pat rodo, kad kasatorius neturi lėšų – jis buvo įsipareigojęs žalos ieškovui atlyginimui imti paskolą iš banko. Pažymėtina, kad tai, jog pagal civilinės atsakomybės institutą kasatoriaus veiksmai, kvalifikuoti kaip didelis neatsargumas, CMR konvencijos prasme prilygintini tyčiniams, nereiškia, kad šie jo veiksmai gali būti vertinami kaip tyčiniai pagal materialinę atsakomybę reglamentuojančias darbo teisės normas. Įvertinusi nurodytas aplinkybes, kasacinis teismas sprendžia, kad iš kasatoriaus priteistos žalos suma mažintina 1/3 dalimi.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. birželio 27 d. nutartis, priimta civilinėje byloje UAB „TFA Logistic“ v. V. S., If P&C Insurance AS, bylos Nr. 3K-3-350/2014.


Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


mariska
8697
3   #1240023 2014-09-10 14:13 mariska
Įdomi teismų praktika, dėl vadovo atleidimo reorganizavimo atveju.
Dėl darbuotojų perkėlimo reorganizavimo atveju
DK 138 straipsnis įtvirtina bendrąją taisyklę, kad reorganizavimas (nepriklausomai nuo to, ar jis buvo realus ar formalus) nesudaro pagrindo atleisti darbuotojus, jie turi būti perkelti į naująją įstaigą (įmonę), perimančią reorganizuojamosios teises ir pareigas. Kasatoriaus nurodomų pertvarkymų realumas galėtų būti aktualus įmonėje, perėmusioje reorganizuojamos įmonės teises ir pareigas, t. y. pastaroji negalėtų atleisti perimtų darbuotojų vien formalių pertvarkymų pagrindu (DK 129 straipsnis). Taip pat atkreiptinas dėmesys į tai, kad nors viešosios įstaigos vadovo darbo sutarties nutraukimui taikytini bendrieji DK nustatyti darbo sutarties nutraukimo pagrindai, o pagal Europos Sąjungos Teisingumo Teismo praktiką (žr., pvz., 1985 m. liepos 11 d. sprendimą Mikkelsen byloje Nr. 105/84) įmonės direktoriui, dirbančiam pagal darbo sutartį, taip pat taikomos Direktyvoje nustatytos apsaugos garantijos, tačiau pirmiau nurodyta bendroji taisyklė, susijusi su privalomu darbuotojų perėmimu, besąlygiškai šiam specifiniam subjektui negali būti taikoma. Biudžetinių įstaigų įstatymo 9 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad biudžetinės įstaigos vadovas yra vienasmenis biudžetinės įstaigos valdymo organas, taigi, vienu metu šios funkcijos negali vykdyti du asmenys. Nagrinėjamoje byloje nustatyta, kad Centras buvo prijungtas prie Mokyklos, kuri tęsė veiklą, todėl, nenustačius, kad Mokyklos vadovo (direktoriaus) vieta buvo laisva, nėra galimybės daryti išvadą, kad Centro direktorius (ieškovas) turėjo ir galėjo būti perkeltas į Mokyklos direktoriaus pareigas. Savaiminis prijungiamo juridinio asmens vadovo darbo santykių perkėlimas nenustačius, kad naujai suformuotame juridiniame asmenyje yra laisva vadovo pareigybė, reikštų protingumo ir teisėtumo principų pažeidimą bei sukurtų situaciją, paneigiančią vienasmenio valdymo principą. Dėl šios priežasties, nesant galimybių perkelti direktorių į naująjį juridinį asmenį, jis gali būti atleistas DK 129 straipsnio 2 dalies pagrindu.
Lietuvos Aukščiausiojo Teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegijos 2014 m. gegužės 9 d. nutartis, priimta civilinėje byloje V. A. v. Širvintų rajono savivaldybė, Širvintų sporto mokykla, bylos Nr. 3K-3-263/2014.


Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Luka_Paciolis
3742
1   #1240260 2014-09-11 13:19 Luka_Paciolis
Atnaujinta SODROS svetainė
www.sodra.lt/lt/

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Tess
20313
#1240297 2014-09-11 14:51 Tess
Ir Registrų centras atsinaujino.
www.registrucentras.lt/

P.S. Kol supratau kas kur. smile

Luka_Paciolis
3742
#1240377 2014-09-12 08:18 Luka_Paciolis
FNTT rekomenduoja, kaip elgtis su įnešančiais grynuosius pinigus

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Luka_Paciolis
3742
#1240447 2014-09-12 14:32 Luka_Paciolis
Galimi VMI e. paslaugų trikdžiai

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, jog šiandien nuo 16.00 val. iki sekmadienio ryto bus tvarkomi VMI IT sistemų serverių nepertraukiamo maitinimo šaltinio įrenginiai, todėl galimi e. paslaugų trikdžiai.

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Tess
20313
3   #1240767 2014-09-15 16:27 Tess
Gavau laišką iš JAR:
Laba diena,

Maloniai primename, kad iki 2014 m. spalio 1 d. turite pateikti duomenis apie mažosios bendrijos narius Juridinių asmenų dalyvių informacinei sistemai (JADIS), jeigu to dar nesate padarę.

Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad duomenys į JADIS teikiami tik elektronine forma per Registrų centro klientų savitarnos sistemą, o šių duomenų pagrindu suformuoti dalyvių sąrašai pasirašomi kvalifikuotu sertifikatu patvirtintu elektroniniu parašu.

Primename, kad įsigyti kvalifikuotu sertifikatu patvirtintą elektroninį parašą galite elektroninis.lt prekybos vietoje Jūsų mieste.

Duomenis į JADIS gali teikti mažosios bendrijos vadovas, atstovas, vienintelis narys (priklausomai nuo bendrijos valdymo sistemos) arba įgaliotas asmuo, kurio duomenys įregistruoti nustatyta tvarka.

Daugiau informacijos apie JADIS rasite bei rūpimus klausimus užduoti galėsite interaktyvaus konsultavimo paslaugos interneto svetainėje info.registrucentras.lt. Pagalba ir konsultacijos taip pat teikiamos telefonu (8 5) 268 8262, „Omnitel“ ir „Bitė“ klientams –1637.

Pagarbiai
Registrų centras

jonux
1305
1   #1241028 2014-09-17 11:03 jonux
Dėl valstybės remiamų pajamų
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/c08d90303cce11e498a79e861091cd92
Dėl bazinės socialinės išmokos
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f7bdfb303cce11e498a79e861091cd92

Luka_Paciolis
3742
4   #1241278 2014-09-18 15:02 Luka_Paciolis
Ir štai tokiems mokesčių inspektoriams svarstoma suteikti neribotą, nevaržytą teisę sekti visų Lietuvos gyventojų ir įmonių bankų sąskaitų duomenis smile smile

www.delfi.lt/verslas/verslas/sulaike-mokesciu-inspektoriu.d?id=65870238

Ryte 55 Seimo nariai pritarė Eligijus Masiulis siūlymui išbraukti bankų sekimą numatančias pataisas iš posėdžio darbotvarkės. Daugelio partijų atstovų balsai persvėrė prieš balsavusius arba susilaikiusius socialdemokratus ir dalį konservatorių. Per pastaruosius tris mėnesius šis klausimas išbraukiamas iš darbotvarkės jau ketvirtą kartą!
Reikia tikėtis, kad šis klausimas daugiau niekada nebus įtrauktas į dienotvarkę

www.delfi.lt/verslas/verslas/k-leontjeva-kur-atsidurs-jusu-banko-duomenys-kai-juos-seks-vmi.d?id=65877304

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Dorota1
13558
1   #1241728 2014-09-23 07:03 Dorota1
www.delfi.lt/verslas/verslas/10-tukst-lt-paskolos-istatymas-kaip-nemoketi-notarui.d?id=65916330
Daugiau nei 10 tūkst. Lt (3 tūkst. eurų) paskolinti savo artimiesiems sugalvoję gyventojai turės minti notarų biuro slenkstį. Seimas palaimino įstatymo pataisas, kuriomis paskolos grynaisias, viršijančios 10 358 Lt (3 tūkst. eurų), turės būti pasirašytos notaro. Žinoma, už šią paslaugą teks papildomai susimokėti arba ieškoti nemokamo sprendimo.

www.trikotazoabc.lt


Byla
12136
2   #1241799 2014-09-23 11:09 Byla
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d4fc2ac0422011e48f819e33a7306fcc
Trumpai tariant, - jei paklausimas sudėtingas, galima į jį neatsakinėti. smile

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

Luka_Paciolis
3742
1   #1242103 2014-09-24 16:26 Luka_Paciolis
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.74, 1.105 ir 6.871 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo Nr. VIII-1835 44 ir 47 straipsnių pakeitimo įstatymas

Lietuvos Respublikos įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatymo Nr. VIII-1087 3, 15, 27, 59, 77 ir 80 straipsnių pakeitimo įstatymas

Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 11 d. įsakymo Nr. V-100 „Dėl Pažymos apie galiojančias administracines nuobaudas formos patvirtinimo“ pakeitimo

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


viollagirl
1
#1242147 2014-09-24 18:52 viollagirl
www.socmin.lt/lt/naujienos/pranesimai-spaudai/ministre-a.-pabedinskiene-z9ka.html

Luka_Paciolis
3742
#1242307 2014-09-25 12:34 Luka_Paciolis
Užmaršius įmonių vadovus pasieks VMI priminimai

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Tess
20313
1   #1242490 2014-09-26 08:24 Tess
Na va pagaliau sulaukėm nutarimą dėl darbo užmokesčio didinimo.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=483073&p_tr2=2

jurgitukasas
79
#1242532 2014-09-26 11:05 jurgitukasas

Tess rašė:


Na va pagaliau sulaukėm nutarimą dėl darbo užmokesčio didinimo.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=483073&p_tr2=2


bet šis uždarbis didinamas tik valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų ab, uab?

Luka_Paciolis
3742
5   #1242547 2014-09-26 12:33 Luka_Paciolis

jurgitukasas rašė:


bet šis uždarbis didinamas tik valstybės įmonių ir valstybės kontroliuojamų ab, uab?

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Butų savininkų bendrija Lazdynas
Kauno m. sav. Kauno m. Kranto al. 60
- 2018 - 2021
TOHOCON, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Islandijos pl. 95-57
2015 - 2016 2019 - 2020
Lietuvos jaunųjų bitininkų asociacija Gintarinis spiečius
Šiaulių r. sav. Ginkūnų k. Švedės g. 53
2018 - 2018 -
Bobkatika, MB
Vilniaus r. sav. Didžiosios Riešės k. Veneros g. 21
2019 - 2020 -
Pasaulinė Sveikatos Sąjunga, VšĮ - -
Daugiabučio namo Korsako g. 36 savininkų bendrija
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. K. Korsako g. 36
- 2018 - 2021
Bilsas, UAB - -
Individuali įmonė
Tauragės r. sav. Pagramančio mstl.
- 2018 - 2021
RANKINIO SPORTO KLUBAS AUSMA - -
Šilutės rajono savivaldybės administracijos Saugų seniūnija - -
Individuali įmonė
Telšių r. sav. Telšių m. Kęstučio g. 20
- 2018 - 2021
Alhenri, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Vėjo g. 173
2015 - 2015 -
Vaikobilis, MB
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Taikos pr. 24-13
2016 - 2016 -
AUTOANDREIOS, MB - -
DAAB group, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Dariaus ir Girėno g. 42B-104
2015 - 2015 -