Luka_Paciolis
3709
#1343272 2016-12-28 09:17 Luka_Paciolis
NEKILNOJAMOJO TURTO MASINIO VERTINIMO 2016 METŲ DUOMENŲ IR VIETOVĖS PATAISOS KOEFICIENTŲ PAGAL TURTO PASKIRTĮ IR VIETOVĘ TVIRTINIMO NUO 2017 M. SAUSIO 1 D.

Registrų centro skelbiamos 2016m. mokestines nekilnojamo turto vertės.

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Luka_Paciolis
3709
#1343279 2016-12-28 10:04 Luka_Paciolis
METINĖS PAJAMŲ DEKLARACIJOS GPM308 FORMOS IR JOS PRIEDŲ UŽPILDYMO, PATEIKIMO BEI TIKSLINIMO TAISYKLIŲ PAKEITIMAS

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Luka_Paciolis
3709
2   #1343578 2016-12-29 20:36 Luka_Paciolis
Informacija asmenims turintiems apdraustųjų

Nuo 2017-01-01 keičiasi 1-SD, 2-SD, 9-SD, 12-SD, 13-SD, NP-SD, SAM pranešimų bei PT el. prašymo formų versijos.

Draudėjams, privalantiems mokėti įmokas į garantinį fondą, nuo 2017-01-01 teikiant 1-SD, 2-SD, SAM pranešimus prie draudėjo tarifo (P1 laukelis) reikia prisumuoti 0,2 % dydžio įmokas į garantinį fondą.

Pvz. draudėjo tarifas 30,98 % +0,2 % = 31,18 %. Bendras draudėjo ir apdraustojo tarifas 39,98 % + 0,2% = 40,18 %.

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Luka_Paciolis
3709
1   #1343636 2016-12-30 10:50 Luka_Paciolis
Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2017 m.

Akcizų tarifų, taikomų apdorotam tabakui (išskyrus rūkomąjį tabaką), pasikeitimai nuo 2017 m. kovo 1 d.Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Linda6
12023
1   #1343656 2016-12-30 11:32 Linda6
Išieškojimo dokumentus antstoliui galime pateikti ir internetu adresu
www.antstoliai.lt

www.youtube.com/watch?v=u243pi5Wq9E&feature=youtu.be

Žavinga atrodo viskas, į ką žiūrima su meile. O. Morngerstern

Luka_Paciolis
3709
#1343685 2016-12-30 13:22 Luka_Paciolis
Keičiasi galinčių pasinaudoti GPM lengvatomis ratas

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI) informuoja, jog nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau — GPMĮ) pakeitimai, apribosiantys GPM lengvatų taikymą. Įstatymu pakeista iki 2016 gruodžio 31 d. galiojusi nuostata, leidusi gyventojams taikyti lengvatą – susigrąžinti 15 proc. sumokėtų visų, neriboto dydžio įmokų pagal gyvybės draudimo sutartis ir įmokas į pensijų fondus.

„Įstatymas papildytas nuostata, kad pajamų mokesčiu neapmokestinama gyvybės draudimo įmokų ir pensijų įmokų į pensijų fondus suma negali viršyti 2000 eurų per mokestinį laikotarpį, t.y. gyventojas už atitinkamą mokestinį laikotarpį pradedant 2017 metais galės susigrąžinti ne daugiau kaip 300 Eur (2000x0,15) sumokėto pajamų mokesčio sumą.",- teigia VMI Teisės departamento direktorė Rasa Virvilienė, ir primena, jog pasilieka galioti ir apribojimas, kad bendra atimamų išlaidų suma negali viršyti 25 procentų gyventojo apmokestinamųjų pajamų.

Pažymėtina, jog įstatymo pakeitime numatyta, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. gyvybės draudimo išmoka bus neapmokestinama pajamų mokesčiu tik tokiu atveju, jeigu draudimo sutartyje numatytas naudos gavėjas nesikeitė nuo draudimo sutarties sudarymo datos, išskyrus atvejus, kai naudos gavėjas buvo pakeistas dėl naudos gavėjo mirties, dėl santuokos ar skyrybų arba jeigu naudos gavėjas – savo vaikas (įvaikis, globotinis) buvo pakeistas kitu savo vaiku (įvaikiu, globotiniu), taip pat, jeigu naudos gavėjas keitėsi iki 2016 m. gruodžio 31 d.

Šaltinis: VMI

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


agiedre
3022
1   #1343972 2017-01-03 13:09 agiedre
jau ir individualistai (pagal pažymą bei ūkininkai) galės gauti ligos pašalpas, ta proga padidėja tarifas Sodrai
www.sodra.lt/lt/situacijos/imoku-tarifai/imoku-tarifai-savarankiskai-dirbantiems

Šiandien veidrodyje tokius siaubus rodė!!!

Luka_Paciolis
3709
#1344911 2017-01-10 10:50 Luka_Paciolis
Supaprastinta mėnesinių deklaracijų apie A klasės išmokas pildymo tvarka

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Luka_Paciolis
3709
#1345058 2017-01-11 09:36 Luka_Paciolis
Atnaujintas leidinys „PVM atskaitos tikslinimas“
Šiame leidinyje paaiškinta kokiais atvejais ir kokia tvarka susidarius tam tikroms aplinkybėms turi būti tikslinama PVM mokėtojo į PVM atskaitą įtraukta įsigytų prekių, paslaugų ir ilgalaikio turto pirkimo (importo) PVM suma.

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Kristiana__
8277
4   #1345381 2017-01-12 14:55 Kristiana__
VDI skelbia naujas sankcijas nuo sausio 1 d.

www.vdi.lt/Forms/Naujienos1.aspx?Tekstai_ID=847

P.S. O jo joi, kokios rimtos baudelės smile

Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

ras123
693
#1347909 2017-02-01 11:34 ras123
www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/2b96f841d98911e68d79c2033f194657

Luka_Paciolis
3709
#1349221 2017-02-12 09:20 Luka_Paciolis
Patvirtintos pelno mokesčio deklaracijos PLN204 formos užpildymo taisyklės

Taisyklės papildytos nuostata, kad, pildant deklaracijos PLN204 19 laukelį, pagal Įmonių finansinės atskaitomybės įstatymą labai mažų įmonių kategorijai priskirtos įmonės, kurios pildo trumpą finansinių ataskaitų rinkinį, pačios apskaičiuoja ir įrašo pelno (nuostolio) prieš apmokestinimą sumą.

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Luka_Paciolis
3709
#1349627 2017-02-15 13:59 Luka_Paciolis
VMI informuoja, jog institucijos interneto svetainėje pradėjo skelbti sąrašus įmonių, kurios daugiau nei du mėnesius nesumokėjo deklaruotų mokesčių į valstybės biudžetą. Šiame sąraše nurodytos įmonės, kurios turi didesnę nei 10 tūkst. eurų mokesčių skolą. Su sunkumais susiduriančių ir sumokėti mokesčius valstybei vėluojančių įmonių sąrašas paskelbtas adresu Ilgalaikių skolininkų sąrašasNekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Dorota1
13318
1   #1350900 2017-02-28 10:04 Dorota1
Peticija
peticijos.lt/visos/72284/

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


smalsuole
2814
#1353813 2017-03-27 13:52 smalsuole
VMI pasiaiškino smile

vz.lt/finansai-apskaita/2017/03/27/vmi-paaiskino-kodel-avansinio-pelno-mokescio-deklaracijas-issiunte-visiems

Luka_Paciolis
3709
#1354232 2017-03-30 07:28 Luka_Paciolis
PVM sąskaitas faktūras teikti bus paprasčiau
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau - VMI) informuoja, kad verslo atstovai jau gali duomenis į i.SAF teikti pasinaudodami žiniatinklio paslauga, t.y. automatiškai perduodant registrus į VMI. Taip pat suteikiama galimybė savarankiškai administruoti gaunamus pranešimus iš i.MAS sistemos ir taip sumažinti tiesiogiai neaktualios informacijos srautą.

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Luka_Paciolis
3709
#1354617 2017-04-04 08:23 Luka_Paciolis
Leidinys "Kaip išvengti įtraukimo į sandorius, susijusius su sukčiavimu PVM srityje“

Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau - VMI prie FM), teikdama mokesčių mokėtojams pagalbą, jiems vykdant mokestines prievoles, parengė šį leidinį „Kaip išvengti įtraukimo į sandorius, susijusius su sukčiavimu PVM srityje“ (toliau - Leidinys), kuriame pateikiami patarimai ekonominę veiklą vykdantiems asmenims (toliau - asmenys), kaip jie, įgyvendindami Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką, galėtų įsitikinti, jog jų sudaromais sandoriais nebus prisidedama prie sukčiavimo mokesčių srityje.
Leidinys nėra teisės aktas ir sprendimus dėl jo įgyvendinimo apimties, atsižvelgdami į konkrečias aplinkybes, asmenys turi priimti patys. Leidinys yra tik rekomendacinio pobūdžio ir jo nesilaikymas neturi tiesioginių teisinių pasekmių.

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


mariska
8680
#1355242 2017-04-11 09:25 mariska
vz.lt/finansai-apskaita/2017/04/11/vmi-svelnina-poziuri-i-valdybas

VMI ir valdybos nariai

Better than mountains can be only mountains.

www.youtube.com/watch?v=AYHB0Z4mEd0&index=9&list=RDEMs8WP6XVB3ElH4PsOtIT0jQ


Byla
12130
#1355802 2017-04-18 18:32 Byla
vz.lt/finansai-apskaita/2017/04/18/vmi-atleidzia-evaztarascio-gniauztus#ixzz4eb8eU5Gh
Važtaraščių teikimas VMI liberalėja.

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

Lari
964
#1356463 2017-04-26 10:02 Lari
Pakeisti Smulkiojo ir vidutinio verslo statuso deklaravimo dokumentai ir patikslinta vidutinio metinio darbuotojų skaičiaus apskaičiavimo tvarka


Ūkio ministras 2017 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. 4-250 pakeitė savo ankstesnį 2008 03 26 įsakymą Nr. 4-119 ir, jį išdėstęs nauja redakcija, patvirtino gegužės 1 d. įsigaliosiantį naują Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašą, kuris nustato smulkiojo ar vidutinio verslo (SVV) subjekto statuso deklaravimo procedūros tvarką ir Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos pildymo tvarką.

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracija – tai ūkio ministro įsakymu patvirtintos formos dokumentas, kuriame verslo subjektas (tai SVV subjekto statusą deklaruojanti įmonė arba SVV subjekto statusą deklaruojantis verslininkas) nurodo Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str. 1, 2, 3 dalyse ir 4 str. 1 dalyje nustatytas priskyrimo SVV subjektui sąlygas ir deklaruoja savo, kaip SVV subjekto, statusą.

Primintina, kad gegužės 1 d.[/b] įsigaliosiančio naujojo Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo 3 str. 1, 2, 3 dalyse nustatytos didesnės ribos, pagal kurias labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės priskiriamos SVV subjektams.

Deklaraciją sudaro šios naujomis redakcijomis patvirtintos formos:

Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma F1;
Partnerinių įmonių duomenys P1 forma ir jos priedas „Partnerinės įmonės aprašymas“ (toliau – formos P1 priedas),
Susijusių įmonių duomenys S1 forma ir jos priedas „Susijusios įmonės aprašymas“ (toliau – formos S1 priedas).Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis