lorita
2780
#442288 2007-10-02 22:26 lorita
Berods, kaip matosi, šiuo klausimu konsultacijos gana skirtingos:). Loretos13 patarime neakcentuojamas konkretus padidėjusių išlaidų komp. dydis (4 p.). Tokiu atveju reikia mokėti 50% DU (VDI taip konsultavo)..

Loreta13
31050
#442290 2007-10-02 22:36 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-33

lorita rašė:

Berods, kaip matosi, šiuo klausimu konsultacijos gana skirtingos:). Loretos13 patarime neakcentuojamas konkretus padidėjusių išlaidų komp. dydis (4 p.). Tokiu atveju reikia mokėti 50% DU (VDI taip konsultavo)..

Konsultavo neteisingai, nes mano nurodytame nutarime yra nurodyta, kad tas kompensavimas neturi būti didesnis, nei dienpinigiai Lietuvoje. Juk 50% atlyginimo gali būt ir 2000 Lt ir daugiau, bet tiek kompensuot nevalia, jei dirbama Lietuvoje:))[quote:c493117e23]ne daugiau kaip tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje dienpinigių norma dirbant Lietuvos Respublikos teritorijoje[/quote]

lorita
2780
#442292 2007-10-02 22:44 lorita
Taip, sutinku, taikomas nutarimo 2 p. O kaip Jūs, Loreta13, suprantate 4 p.

Loreta13
31050
#442294 2007-10-02 22:54 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-33

lorita rašė:

Taip, sutinku, taikomas nutarimo 2 p. O kaip Jūs, Loreta13, suprantate 4 p.

Yra du ribojimai ir jie abu turi būti tenkinami.
Tai dienpinigiai ir 50% atlyginimo.
Nepamirškite, kad yra atlyginimų ir 200 Lt į mėn., yra ir 15000.
Pirmu atveju, ribos 50%, o ne dienpinigiai, antru dienpinigiai, o ne pusė atlyginimo.
Beje, dar kartą pasikartosiu, kad tai turi būti kaskart skaičiuojama už faktiškai dirbtą laiką tokiomis sąlygomis.
T.y. kas mėn. skaičiuojame faktą, lyginame su abiem kriterijais, randame mažesnį ir tik tada mokame.

lorita
2780
#442295 2007-10-02 23:03 lorita
Ačiū, Loreta13.
P.s. Pastebėjau, kad savo žinutėje neįrašiau žodelio "iki" 50% DU.

zuikyte
188
#442542 2007-10-03 13:48 zuikyte
Ar priedus išmokėti kitame žiniaraštyje nei atlyginimai?
Kaip tabelyje pasižymėti, kad dirbo kelionėje, lauko sąlygomis?

aciū

Loreta13
31050
#442788 2007-10-03 19:55 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 05-34

zuikyte rašė:

Ar priedus išmokėti kitame žiniaraštyje nei atlyginimai?
Kaip tabelyje pasižymėti, kad dirbo kelionėje, lauko sąlygomis?

Galima tame pačiame, pažymint už ką jis. Tabelyje galima prisikurti savus žymėjimus - kaip jums patogu.

Elza
29
#451456 2007-10-30 12:25 Elza redaguota: 2011-09-11 05-35
Darbininkai dirba kitame mieste, jiems galima mokėti papildomai po 15,60 Lt per dieną. Ta suma neapsimokestina nei GPM, nei SoDros mokesčiais?
www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=203813
5. Nurodytosios 1 punkte išlaidos kompensuojamos tuo atveju, kai darbuotojui nemokamos komandiruotės išlaidos. Šios išmokos neįskaitomos į darbuotojo vidutinį darbo užmokestį (Darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. sausio 17 d. nutarimu Nr. 100 (Žin., 1996, Nr. 7-181), 4.5 punktas). Vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sudarymo ir vykdymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 530 (Žin., 2002, Nr. 41-1535), 18.5 punktu, nuo šių išmokų neskaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos.

Tai reiškia, kad dienpinigių nebegalima mokėti? Tiesiog tokį priedą rodyti patogiau nei komandiruotę? Tik tokia nauda? Ačiū už atsakymus, pirmą kartą susiduriu su tokiais dalykais.

gretha
132
#451466 2007-10-30 12:36 gretha
Aš sakyčiau ne "tik tokia nauda", o "net tokia nauda". Juk kiek papildomų popierių reikia komandiruotėms įforminti, o šiam priedui viso labo įsakymo :)
Na gal dar šie tiek ta nauda priklauso nuo įmonės veiklos profilio - mes kadangi esame statybininkai, ir darbuotojų tikrai nemažai - tai šio priedo mokėjimas labai palengvina du skaičiavimą - programoje įvedu kaip dienos priedą ir automatiškai paskaičiuoja pagal dirbtas dienas.

Elza
29
#451468 2007-10-30 12:36 Elza
Gal ir kitiems bus naudinga?
www.kaunodiena.lt/lt/?id=6&aid=40629
Ar priskiriamos bendrovės leidžiamiems atskaitymams darbuotojams kompensuojamos padidėjusios išlaidos, jeigu jos viršija tvarkoje nustatytus dydžius?

- Tuo atveju, kai bendrovės darbuotojams kompensuojamos išlaidos dėl jų darbo, atliekamo kelionėje, lauko sąlygomis, susijusio su važiavimais arba kilnojamojo pobūdžio, viršija tvarkoje nustatytą dydį arba yra mokamos ne tik minėtos kompensacijos, bet ir komandiruočių dienpinigiai, tai tokie išmokėti dienpinigiai ir išlaidų dalis, viršijanti nustatytą dydį, vadovaujantis PMĮ 17 straipsnio 1 dalies ir PMĮ 31 straipsnio 1 dalies 13 punkto nuostatomis, yra priskiriami vieneto neleidžiamiems atskaitymams.

Tai reikia suprasti, kad tikrai mokėti negalima.

Elza
29
#451471 2007-10-30 12:39 Elza
Ačiū. Sutinku, bet aš suprantu, kad reikia būtinai ir DS pakeitimų, vien tik įsakymo neužtenka?

danaga
1265
#451472 2007-10-30 12:39 danaga redaguota: 2011-09-11 05-35

Elza rašė:


Tai reikia suprasti, kad tikrai mokėti negalima.Aišku, kad negalima ir dienpinigius ir kompensaciją kartu mokėti smile


Rolf
17232
#451473 2007-10-30 12:40 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-35

Elza rašė:


Tai reiškia, kad dienpinigių nebegalima mokėti? Tiesiog tokį priedą rodyti patogiau nei komandiruotę? Tik tokia nauda? Ačiū už atsakymus, pirmą kartą susiduriu su tokiais dalykais.Jei mokat kompensaciją, tai dienpinigių negalite mokėti.
Kompensuojamų išmokų dydis ir mokėjimo tvarka taikomi darbuotojams, kurių darbo sutartyje nurodyta, kad darbas yra atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra kilnojamojo pobūdžio ir dėl to susidaro padidėjusios išlaidos.

Padidėjusios išlaidos gali būti kompensuojamos iki 50 procentų mėnesinės algos ar valandinio tarifinio atlygio už faktiškai dirbtą laiką, bet ne daugiau kaip Finansų ministerijos patvirtinta tarnybinių komandiruočių Lietuvos Respublikos teritorijoje dienpinigių norma dirbant Lietuvos Respublikos teritorijoje.

Visais atvejais padidėjusios išlaidos kompensuojamos tik už faktiškai dirbtą laikąRolf
17232
#451481 2007-10-30 12:45 Rolf redaguota: 2011-09-11 05-35

Elza rašė:

Ačiū. Sutinku, bet aš suprantu, kad reikia būtinai ir DS pakeitimų, vien tik įsakymo neužtenka?Tokios kompensacojos turi būti darbo sutartyje įrašytos. Vien įsakymo tikrai neužtenka

www3.lrs.lt/pls/inter2/dokpaieska.showdoc_l?p_id=203813Elza
29
#451514 2007-10-30 13:16 Elza
Ačiū už pagalbą, dar vienas klausimėlis:). O jei darbuotojai dirba kokioje nors fermoje? Betonuoja grindis? Tokius priedus galima mokėti? Iš ryto išvažiuoja ir grįžta vakare namo, bet dirba nešildomose patalpose, durys atviros, ten yra šalta.
Ir jeigu galima, tai kaip skaityti nuo kada galima? Nuo spalio 1 d., nuo spalio 15 d.? Nuo tada, kai pradeda šildyti:)? Kas nustato nuo kada rudenį ir iki kada pavasarį galima mokėti tokius priedus, jeigu galima mokėti?

Elza
29
#451536 2007-10-30 13:41 Elza redaguota: 2011-09-11 05-35
O gal galima mokėti ir vasarą tokį priedą, jei darbas nėra konkrečioje vietoje? Ta prasme - nėra įmonės patalpose?
Kaip darote statybininkai? Kažką statote, remontuojate objekte? Ar mokate tokius priedus?
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000026343&tree_id=1000002000

Kompensuojamų išmokų dydis ir mokėjimo tvarka taikomi darbuotojams, kurių darbo sutartyje nurodyta, kad darbas yra atliekamas kelionėje, lauko sąlygomis, susijęs su važiavimais arba yra kilnojamojo pobūdžio ir dėl to susidaro padidėjusios išlaidos.

Soffy
9209
#451561 2007-10-30 14:49 Soffy redaguota: 2011-09-11 05-35
Labai įdomi tema, o niekas nešneka smile. Štai ką aš radau:
Dėl higieninės darbo aplinkos veiksnių klasifikacijos tvirtinimo
sena.sam.lt/lt/sam/teisine-informacija/ta-pilnas/?strid=70460
2.9. Oro temperatūra, dirbant lauko sąlygomis:
šiltuoju metų laikotarpiu
iki+30,0 °C
+ (30,1 - 32,0 °C)
+ (32,1 - 40,0 °C)

šaltuoju metų laikotarpiu
iki minus 10,0 °C
minus (10,1 - 14,0 °C)
minus (14,1 - 20,0 °C
Tai kaip yra su tais lauko priedais, mokate VISADA statybininkams, nes jie dirbtuvėse tikrai niekada nedirba:) ar kaip?

GrazinaV
197
#451581 2007-10-30 15:20 GrazinaV
Pas mane įmonė kerta miška,darbuotojai visada lauke,tai skaičiuojame visada lauko priedus.Buvau su paskaičiavimu nuėjusi pas draugę i mokesčius (ji revizore) tai sake kad gerai.tik kad neviršytų tų 15.60 Lt.

Soffy
9209
#451998 2007-10-31 14:57 Soffy
Ačiū:), Jūsų atveju kaip ir aišku, kad galima mokėti, bet kaip yra su statybomis?
Betonuojame gyvenamojo namo grindis Palangoje, tai kaip ir nėra lauko temperatūra, bet ir ne Klaipėdoje dirbame? Arba rajone betonavome neapšildomo sandėlio grindis?
Pasakykite kas nors ką nors, o tai išmokėsiu tuos priedus ir paskui verksiu smile.

GrazinaV
197
#452003 2007-10-31 15:07 GrazinaV
Rašykite į VMI raštu paklausimą,gausite atsakyma ir bus ramu.Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Arūno Radzio IĮ "Randala" - -
TVIRTA, UAB
Utenos r. sav. Paisetės I k. Labanoro g. 10
2015 - 2016 2018 - 2018
AUTOESTETIKA, UAB - -
Vanset, UAB - -
TORNITA, UAB - -
Hidrauliniai sprendimai, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Rūdupio aklg. 2
2018 - 2019 2018 - 2021
Kauno stalo teniso federacija - -
Montuojam, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Savanorių pr. 172-41
- 2018 - 2019
Pure Fields, UAB
Elektrėnų sav. Vievio m. Stoties g. 65
2015 - 2019 2018 - 2021
Ūlos juvelyrų studija, UAB
Vilniaus r. sav. Avižienių k. Sudervės g. 8B
2015 - 2020 2018 - 2021
Šilalės rajono žemdirbių asociacija - -
DATAMOBILE LT, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. Šiaurės pr. 61-42
2015 - 2020 -
Nijolės Čiupienės IĮ - -
Pasaulinis komunikacijos tinklas, MB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žemynos g. 43-81
2017 - 2020 -
Individuali įmonė - -