Biushalteris
6
#682248 2009-08-01 18:36 Biushalteris redaguota: 2011-09-11 06-22
DK 169 str. 1 d. aiškiai nustato, kad už kiekvienus darbo metus kasmetinės atostogos suteikiamos tais pačiais metais. Tad niekaip nesuprantu, kodėl dauguma buhalterių visgi skaičiuoja 28/365?
o ne 28/(365-28). Juk neatostogaujame 13 mėnesį? Juk per vienuolika mėnesių užsidirbame šias atostogas. Čia dar pakenčiama paklaida... o ką daryti, kurių atostogos 56 kalendorinės dienos, kurie per 10 mėnesių užsidirba atostogas: čia paklaida gerokai viršina 10 %. Gal žinote kas tokio skaičiavimo moko? Būtų įdomu susipažinti....

Loreta13
31055
#682252 2009-08-01 19:55 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-22

Biushalteris rašė:

Gal žinote kas tokio skaičiavimo moko?

Atostogos irgi uždirba atostogas. 170 DK straipsnis.
www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=349803

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Panaikinta
4560
#682258 2009-08-01 20:38 Panaikinta
Gal žinote kas tokio skaičiavimo moko?

"Verslo tyrimų ir teisės analizės studija" yra 2002 m. išleidusi tokį leidinį pavadinimu "LR Atostogų įstatymas ir jo komentaras ir LR Darbo apmokėjimo įstatymas ir jo komentaras" Taigi pateikiu ištrauką iš jų komentare esančio pavyzdžio: " ...Todėl, šiuo atveju, viską sudėjus, priklausytų kompensacija už maždaug 11.5 mėnesių nepanaudotų atostogų kalendorinių dienų sumą. Jeigu skaitytojai priklauso minimalios 28 kalendorinių dienų trukmės kasmetinės atostogos, tai ši suma būtų: 11.5 x (28 k.d. : 12 mėn) = 26.83 k.d."

Biushalteris
6
#682266 2009-08-01 21:34 Biushalteris redaguota: 2011-09-11 06-22

Regvita rašė:

Gal žinote kas tokio skaičiavimo moko?

"Verslo tyrimų ir teisės analizės studija" yra 2002 m. išleidusi tokį leidinį pavadinimu "LR Atostogų įstatymas ir jo komentaras ir LR Darbo apmokėjimo įstatymas ir jo komentaras" Taigi pateikiu ištrauką iš jų komentare esančio pavyzdžio: " ...Todėl, šiuo atveju, viską sudėjus, priklausytų kompensacija už maždaug 11.5 mėnesių nepanaudotų atostogų kalendorinių dienų sumą. Jeigu skaitytojai priklauso minimalios 28 kalendorinių dienų trukmės kasmetinės atostogos, tai ši suma būtų: 11.5 x (28 k.d. : 12 mėn) = 26.83 k.d."


Kad problema taptų aiškesne, pateikiu nuorodą į kitą forumą:
www.teisescentras.lt/forumas/dload.php?action=file&file_id=9&sid=4451c23b794c7a3284a76ba4b60bcefb"> www.teisescentras.lt/forumas/dload.php?action=file&file_id=9&sid=4451c23b794c7a3284a76ba4b60bcefb[/url]

Panaikinta
4560
#682269 2009-08-01 21:42 Panaikinta
smile

Panaikinta
4560
#682295 2009-08-02 10:14 Panaikinta redaguota: 2011-09-11 06-22

prosas rašė:

Šitie samprotavimai neteisingi.
Žmogus už 11 mėnesių darbo neužsidirba 28 dienų atostogų.
28 dienos atostogų jam suteikiamos už darbo metus, t.y. 365 dienas.
Kadangi pasakyta, kad atostogos suteikiamos tais pačiais metais,
ir kad nebūtų nesusipratimo,
kitoje kodekso vietoje pasakyta, kad į tuos darbo metus,
už kuriuos suteikiama 28 dienos atostogų, įeina:
- ir dirbtas laikas
- ir apmokamų atostogų laikas (už atostogas priklauso atostogos).
Vadinasi, kai žmogus 11 mėnesių dirba, o paskui mėnesį atostogauja,
jis atostogauja ne už 11 darbo mėnesių, bet už visus metus,
t.y. už 11 darbo mėnesių ir už 1 mėnesį pačių atostogų, t.y. už visas 365 dienas.Tai yra diskutuotinas klausimas, kadangi DK matau prieštaravimų. Sutinku su Jūsų komentaru tik tuo atveju, jei atostogos suteikiamos antraisiais ir paskesniais metais, tuo tarpu jei yra pirmais ir kiekvienais suteikiamos einamaisiais metais tuomet jau tai netinka. Kodėl? Štai keletas pavyzdžių:
1 pavyzdys:
Darbuotojas pradėjo dirbti įmonėje 2006-01-02 ir darbo santykiai pasibaigė 2009-08-01.

Atostogos 28 k.d. už laikotarpį 2006-01-02/2007-01-01 jam suteiktos einamaisiais metais , t.y. 2006-12-01. Skaičiuojant priklausytų ne 28 k.d., o 25.63 k.d. (28k.d./12 mėn.))arba (11mėn. x2.33 k.d.) Vadinasi šios atostogos suteiktos jam avansu neišdirbus pilnų 12 mėnesių. Ir negalima taikyti DK 170 str.5 p., nes jam dar ir atostogos per šį darbo laikotarpį nebuvo suteiktos.

Sekančiais metais jam atostogos (28 k.d.) už laikotarpį 2007-01-02/2008-01-01 suteiktos 2008 m. kovo mėnesį (2008-03-01). Šiuo atveju darbuotojas per šį laikotarpį užsidirbo 28 k.d. (12mėn x 2.33 k.d.) nors per šį laikotarpį nebuvo atostogų laikotarpio.

Dar kitais metais darbuotojui buvo suteiktos atostogos 2009 m.birželio mėnesį (2009-06-01) už laikotarpį 2008-01-02/2009-01-01 - 28 k.d. Per šį laikotarpį darbuotojas atostogavo 2008 m. kovo mėnesį, tačiau vadovaujantis DK 170 str.5p. į darbo laiką, duodančio teisę į kasmetines atostogas yra įskaitomas ir šių atostogų laikas. Todėl darbuotojui priklauso 28 k.d. (12 x2.33).

Kadangi jo darbo santykiai pasibaigia 2009-08-01, reikia paskaičiuoti kiek priklauso jam nepanaudotų atostogų už laikotarpį 2009-01-02/2009- 08-01 tai būtų 7 mėnesiai per kuriuos jis užsidirbo atostogas, tačiau į šį laikotarpį taip pat įskaičiuojamos ir birželio mėnesį suteiktos atostogos. Kadangi pirmaisiais metais jam buvo suteiktos kasmetinės atostogos 28 k.d. tik už 11 mėnesių, o ne už 12 mėnesių vadinasi skaičiuojant nepanaudotas atostogas reikia įvertinti šias dienas ir jas išminusuoti. Vadinasi jam priklauso nepanaudotų atostogų 17.7 k.d. ((28 k.d. x 213 d.)/(365-28)) arba 17.82 k.d. (7 mėn. x 2.545 k.d.(7/12-1))

P.S. gauta paklaida nes skaičiuojant dienomis yra tiksliau apskaičiuojama.

2 pavyzdys:
Darbuotojas pradėjo dirbti įmonėje 2006-01-02 ir darbo santykiai pasibaigė 2009-08-01.

Atostogos 28 k.d. už laikotarpį 2006-01-02/2007-01-01 jam suteiktos 2007-03-01. Už šį laikotarpį jam priklauso 28 k.d., nes jis išdirbo pilnus 12 mėnesių.

Sekančiais metais jam atostogos (28 k.d.) už laikotarpį 2007-01-02/2008-01-01 suteiktos 2008 m. kovo mėnesį (2008-03-01). Šiuo atveju darbuotojas per šį laikotarpį užsidirbo 28 k.d. (12mėn x 2.33 k.d.) nors per šį laikotarpį nebuvo atostogų laikotarpio.

Dar kitais metais darbuotojui buvo suteiktos atostogos 2009 m.birželio mėnesį (2009-06-01) už laikotarpį 2008-01-02/2009-01-01 - 28 k.d. Per šį laikotarpį darbuotojas atostogavo 2008 m. kovo mėnesį, tačiau vadovaujantis DK 170 str.5p. į darbo laiką, duodančio teisę į kasmetines atostogas yra įskaitomas ir šių atostogų laikas. Todėl darbuotojui priklauso 28 k.d. (12 x2.33).

Kadangi jo darbo santykiai pasibaigia 2009-08-01, reikia paskaičiuoti kiek priklauso jam nepanaudotų atostogų už laikotarpį 2009-01-02/2009- 08-01 tai būtų 7 mėnesiai per kuriuos jis užsidirbo atostogas, tačiau į šį laikotarpį taip pat įskaičiuojamos ir birželio mėnesį suteiktos atostogos. Kadangi pirmaisiais metais jam buvo suteiktos kasmetinės atostogos 28 k.d. už 12 mėnesių, tai skaičiuojant nepanaudotas atostogas nereikia įvertinti šių dienas ir jų išminusuoti. Vadinasi jam priklauso nepanaudotų atostogų 16.34 k.d. ((28 k.d. x 213 d.)/365) arba 16.31 k.d. (7 mėn. x 2.33k.d.)

Loreta13
31055
#682299 2009-08-02 10:28 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-22

Regvita rašė:

Kaip matote yra skirtumas ir šį skirtumą buhalteris skaičiuodamas NKA turi įvertinti.

Kažkoks marazmas :)))

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

amadina22
19802
#682300 2009-08-02 10:37 amadina22
Regvita, jūs išradinėjate dviratį. Daug kas pasaulyje yra apsprendžiama susitarimu. Jei yra numatyta už metus suteikti mėnesį atostogų, tai ir suteikiame. Jei sugalvos mėnesį atostogų suteikti už 11 dirbtų mėnesių ir tai įteisins įstatymu, taip ir darysime.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Panaikinta
4560
#682301 2009-08-02 10:45 Panaikinta redaguota: 2011-09-11 06-22

amadina22 rašė:

Regvita, jūs išradinėjate dviratį. Daug kas pasaulyje yra apsprendžiama susitarimu. Jei yra numatyta už metus suteikti mėnesį atostogų, tai ir suteikiame. Jei sugalvos mėnesį atostogų suteikti už 11 dirbtų mėnesių ir tai įteisins įstatymu, taip ir darysime.Aš dviračio neišradinėju smile pateikiau pavyzdžius ir jų paskaičiavimus vadovaudamasi DK. Be to jau ir yra DK nuostata, kad pirmos atostogos yra galimos suteikiant tik išdirbus 6 mėnesius (dalinės) arba po 11 mėnesių (pilnos) smile

Panaikinta
4560
#682316 2009-08-02 11:34 Panaikinta redaguota: 2011-09-11 06-22

prosas rašė:

Pirmas pavyzdys neteisingas.
Skaičiuojant nepanaudotas atostogas už paskutinių metų 7 mėnesius, vėl dirbtinai bandoma įsivaizduoti, kad 28 dienos atostogų priklauso ne už 12 mėnesių, bet už 11 mėnesių.
To niekada nebuvo.
Jei žmogus 2006 metais gruodžio mėnesį atostogavo už 2006 metus, tai reiškia tik tai, kad jis gavo atostogas po 11 mėnesių, bet ne už 11 mėnesių.
Tas atostogas jis gavo už 12 mėnesių, kaip ir visas likusias.
Tiesiog, kadangi jis dirbo dar tik 11 mėnesių, o gavo visas 28 dienas atostogų, tai reiškia tik tai, kad 2,33 dienos atostogų jis gavo avansu.
Toms 2,33 dienoms jam dar trūko 1 mėnesio atostogų stažo, kurį jis sėkmingai surinko atostogaudamas ir naujiems metams viskas susinulino.Sutinku su Jumis, todėl ir pakviečiau padiskutuoti, nes šios temos autorius buvo tokį patį klausimą pateikęs kitame portale ir niekaip negalėjau aš jo įtikinti kad toks skaičiavimas yra neteisingas, todėl kai pamačiau kad šis klausimas atsirado šiame portale, tiesiog pabandžiau šio portalo dalyvius išprovokuoti diskusijai ir padėti šiam klaidingam skaičiavimui tašką. smile

Biushalteris
6
#682337 2009-08-02 14:52 Biushalteris redaguota: 2011-09-11 06-22

Regvita rašė:prosas rašė:

Pirmas pavyzdys neteisingas.
Skaičiuojant nepanaudotas atostogas už paskutinių metų 7 mėnesius, vėl dirbtinai bandoma įsivaizduoti, kad 28 dienos atostogų priklauso ne už 12 mėnesių, bet už 11 mėnesių.
To niekada nebuvo.
Jei žmogus 2006 metais gruodžio mėnesį atostogavo už 2006 metus, tai reiškia tik tai, kad jis gavo atostogas po 11 mėnesių, bet ne už 11 mėnesių.
Tas atostogas jis gavo už 12 mėnesių, kaip ir visas likusias.
Tiesiog, kadangi jis dirbo dar tik 11 mėnesių, o gavo visas 28 dienas atostogų, tai reiškia tik tai, kad 2,33 dienos atostogų jis gavo avansu.
Toms 2,33 dienoms jam dar trūko 1 mėnesio atostogų stažo, kurį jis sėkmingai surinko atostogaudamas ir naujiems metams viskas susinulino.Sutinku su Jumis, todėl ir pakviečiau padiskutuoti, nes šios temos autorius buvo tokį patį klausimą pateikęs kitame portale ir niekaip negalėjau aš jo įtikinti kad toks skaičiavimas yra neteisingas, todėl kai pamačiau kad šis klausimas atsirado šiame portale, tiesiog pabandžiau šio portalo dalyvius išprovokuoti diskusijai ir padėti šiam klaidingam skaičiavimui tašką. smileRealus pavyzdys: 2008m. rugsėjo 1 d. priimami į darbą du dėstytojai.
Pirmasis išdirbęs 309 dienas išėjo atostogų. Jam buvo suteiktos 56 k.d.. Suskaičiavus k.d. nesunku įsitikinti, kad visi darbo metai ir sudaro 365 dienas (šiuo atveju, gali būti ir 366 k.d.). Šis dėstytojas ir kitais metais išdirbęs 309 arba 310 dienų gaus 56 dienas atostogų.
Dabar antrasis dėstytojas, išdirbęs tiek pat dienų 309 buvo atleistas iš darbo ir jam buvo paskaičiuota kompensacija už 47,4 k.d. (56/365*309).Kitais mokslo metais šis dėstytojas rugsėjo pirmąją vėl priimamas į darbą ir vėl bus atleistas kada išdirbs 309 arba 310 k.d..
Rezultatas toks: abu dirba vienodą dienų skaičių, atostogauja vienodą dienų skaičių, tačiau vienam paskaičiuojama 56 k.d. atostogų, kitam47: kas čia?
Man tai akivaizdus apsurdas: Jums?

Panaikinta
4560
#682338 2009-08-02 15:06 Panaikinta
smile

Biushalteris
6
#682342 2009-08-02 15:14 Biushalteris redaguota: 2011-09-11 06-22
[quote:1c1c7d1240]Sakykite, kodėl atleidžiamam darbuotojui yra taikoma ši formulė, jei jis užsidirbo 56 k.d. atostogų? Atleidžiamam darbuotojui buvo blogai paskaičiuotos priklausančios kasmetinės atostogos, jos jam priklauso 56 k.d.ir jis gali jas pasiimti ir tik po to būti atleidžiamas arba gauti kompensaciją už šias atostogas.
Užduodate tokį klausimą, kurį turėtumėte pateikti buhalteriams kurie skaičiavo šiam darbuotojui kompensaciją, nes tai yra jų klaida, bet ne bloga aplamai nepanaudotų atostogų skaičiavimo praktika.[/quote]
Jei atleidžiamam darbuotojui būtų skaičiuojama 56/(365-56)*309- viskas o.k.,
bet jam buvo skaičiuota 56/365*309.
O kaip skaičiuotumėt Jūs, kad sakote, kad jam taip pat priklausė 56 k.d.?

Panaikinta
4560
#682343 2009-08-02 15:37 Panaikinta redaguota: 2011-09-11 06-22

Biushalteris rašė:

[quote:057a6d6bd6]Sakykite, kodėl atleidžiamam darbuotojui yra taikoma ši formulė, jei jis užsidirbo 56 k.d. atostogų? Atleidžiamam darbuotojui buvo blogai paskaičiuotos priklausančios kasmetinės atostogos, jos jam priklauso 56 k.d.ir jis gali jas pasiimti ir tik po to būti atleidžiamas arba gauti kompensaciją už šias atostogas.
Užduodate tokį klausimą, kurį turėtumėte pateikti buhalteriams kurie skaičiavo šiam darbuotojui kompensaciją, nes tai yra jų klaida, bet ne bloga aplamai nepanaudotų atostogų skaičiavimo praktika.


Jei atleidžiamam darbuotojui būtų skaičiuojama 56/(365-56)*309- viskas o.k.,
bet jam buvo skaičiuota 56/365*309.
O kaip skaičiuotumėt Jūs, kad sakote, kad jam taip pat priklausė 56 k.d.?[/quote]

Iš Jūsų pateikto pavyzdžio supratau, kad abu dėstytojai turėjo teisę į pilnas 56 k.d. kasmetines atostogas.
Patikslinu savo atsakymą:Kadangi konkrečiai nurodėte išdirbtų dienų skaičių, tai antrasis (atleidžiamas iš darbo) išdirbo 10 pilnų mėnesių ir dar vieno mėnesio 6 dienas, kadangi jam yra pirmos atostogos nuo darbo pradžios, todėl nepanaudotų atostogų jam priklauso tik 47,4 k.d (10.16 mėn. x 4.66 k.d.)

Biushalteris
6
#682345 2009-08-02 15:44 Biushalteris redaguota: 2011-09-11 06-22
[quote:48a46125bd]Iš Jūsų pateikto pavyzdžio supratau, kad abu dėstytojai turėjo teisę į pilnas 56 k.d. kasmetines atostogas.
Patikslinu savo atsakymą:Kadangi konkrečiai nurodėte išdirbtų dienų skaičių, tai antrasis (atleidžiamas iš darbo) išdirbo 10 pilnų mėnesių ir dar vieno mėnesio 6 dienas, kadangi jam yra pirmos atostogos nuo darbo pradžios, todėl nepanaudotų atostogų jam priklauso tik 47,4 k.d (10.16 mėn. x 4.66 k.d.) [/quote]
Taigi, kaip Jūs galėtumėt pakomentuot skirtingus paskaičiavimus vienodai dirbusiems dėstytojams. Pagal DK reikėtų skaičiuoti abiem vienodai, tačiau skaičiavimo praktika yra diskriminacinė.Ką galėtumėt pasakyti apie tai?

Rainis
15064
#682348 2009-08-02 15:55 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-22

"Biushalteris" rašė:

[quote:a648ccb74b] skaičiavimo praktika yra diskriminacinė.


Skaičiavimo praktika nėra diskriminuojanti.
Jūs tiesiog nesuprantate (nenorite suprasti) labai aiškių Proso paaiškinimų.
Pirmasis dėstytojas, kuris neišeina iš darbo, išdirbęs 309 dienas, gauna 56 k.d. atostogų, iš jų 4,67 k.d. avansu.
Antrasis dėstytojas po 309 dienų išeina iš darbo. Jis dar nedirbo visus metus, todėl jam nepriklauso visos 56 k.d. atostogų, o tik 47,4 k.d., už jas ir paskaičiuojama kompensacija.

Panaikinta
4560
#682349 2009-08-02 16:02 Panaikinta
Manau, kad aiškiau jau nebeįmanoma paaiškinti, kaip paaiškinta Proso ir Rainio komentaruose.

mickute7
242
#724760 2009-11-26 09:49 mickute7
Darbuotojas priimtas 11-23 , atleistas 11-25 . Nepanaudotu atostogu priklauso 0.16 d.d.. bet siaip skaiciuojasi is paskutiniu 3 menesiu vidurkio. O tai pagal ka dabar man skaiciuoti ?

Rainis
15064
#724762 2009-11-26 09:52 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-30

mickute7 rašė:

Darbuotojas priimtas 11-23 , atleistas 11-25 . Nepanaudotu atostogu priklauso 0.16 d.d.. bet siaip skaiciuojasi is paskutiniu 3 menesiu vidurkio. O tai pagal ka dabar man skaiciuoti ?


Pagal DS nustatytą atlyginimą.

laura9
10683
#724764 2009-11-26 09:52 laura9 redaguota: 2011-09-11 06-30

mickute7 rašė:

Darbuotojas priimtas 11-23 , atleistas 11-25 . Nepanaudotu atostogu priklauso 0.16 d.d.. bet siaip skaiciuojasi is paskutiniu 3 menesiu vidurkio. O tai pagal ka dabar man skaiciuoti ?


Imate 11 mėn. DU ir dalinate iš dirbtų dienų sk.

Pradžia – svarbiausia darbo dalis.
Plato, filosofas

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis