Girele
9449
#1413809 2019-05-15 21:40 Girele

aiwita rašė:


Perskaičiau ir nesupratau ar čia kas nors pasikeitė?


Taigi senos buvo panaikintos.
Dabar - naujos patvirtintos.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

akeva
551
#1413846 2019-05-16 19:28 akeva

Gita1 rašė:


Aš tik vieną momentą užsifiksavau sau, bet nežinau gal tiesiog blogai iki šiol dariau: inventorizuojama kas mėnesį.. pas mane buvo kas ketvirtį..


Gerai darėte :)

Naujos pinigų gavimo ir išmokėjimo kvitų naudojimo
taisyklės
Paskelbtos naujos, nuo 2019-05-14 galiojančios pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitų naudojimo
taisyklės. Dokumentų formos ir jų pildymo taisyklės iš esmės nesikeitė. Nauja tai, kad
inventorizuoti kvitus ir patikrinti, ar atskaitingas asmuo įmokėjo visus pinigus, reikės kartą per
mėnesį. Anksčiau buvo reikalaujama tą daryti kas ketvirtį. Jeigu kvitus naudoja individualiąją veiklą
vykdantis asmuo, jam nereikia pildyti kvitų knygos ir atlikinėti inventorizacijų.
Nuo 2019-05-14 įsigalioja naujos VMI viršininko įsakymu patvirtintos, kiek pakeistos ir papildytos
pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitų naudojimo taisyklės. Pagal taisykles pinigų priėmimo kvitai
naudojami gryniesiems pinigams priimti parduodant prekes ir paslaugas bei gaunant avansą
(anksčiau apie avansą taisyklėse nebuvo rašoma). Pinigų išmokėjimo kvitai naudojami mokant už
perkamas prekes ar paslaugas.
Primename, kad šios taisyklės nenustato kvitų naudojimo atvejų. Juos nustato LRV 2002-08-13
nutarimas Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir tokių
atvejų LRV nutarime yra daugiau nei VMI viršininko patvirtintose taisyklės. Pavyzdžiui, Kasos
aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo 24 ir 23.4 punkte nurodyta, kad pinigų priėmimo
kvitas gali būti naudojamas, kai grynieji „priimami kaip avansas, užstatas arba už anksčiau kreditan
parduotas prekes“.
VMI viršininko patvirtintose Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir
apskaitos taisyklėse yra pateikta dokumentų pavyzdžių, nustatyti jų rekvizitai ir pateiktas blankų
apskaitos knygos pavyzdys. Jų pildymo reikalavimai įmonėms nesikeitė.
Naujose taisyklėse pakeitimų yra individualiąją veiklą vykdantiems asmenims. Taisyklėse nurodyta,
kad kvituose šie asmenys turi įrašyti savo vardą, pavardę ir individualiosios veiklos pažymos ar
verslo liudijimo numerį.
Individualiąją veiklą vykdantis asmuo gali nepildyti kvitų blankų apskaitos knygos ir neprivalo
inventorizuoti blankų bei tikrinti, ar visi pinigai pagal kvitus yra gauti (ar įmokėti į banko sąskaitą).
Įmonės, kaip ir anksčiau, tą darys, ir netgi dažniau nei iki 2019-05-01. Nuo šiol reikalaujama
inventorizuoti atskaitingų asmenų turimus blankus ir patikrinti tų asmenų atsiskaitymą ne rečiau
kaip kartą per mėnesį (Taisyklių 16 p.).
Taisyklėse liko reikalavimas kompiuteriniu būdu pildomas blankų apskaitos knygas spausdinti,
numeruoti, pasirašyti ir segti į bylas (Taisyklių 11.1 p.). Tačiau pasiekta ir didelė pažanga:
nebereikalauja ranka pildomų žurnalų perrišti virvele, klijuoti popieriaus juostelės, antspauduoti ir
vadovui bei vyr. buhalteriui pasirašyti. Pakanka ranka pildomų žurnalų lapus sunumeruoti
(Taisyklių 11.2 p.).

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis