Girele
9663
#1413809 2019-05-15 21:40 Girele

aiwita rašė:


Perskaičiau ir nesupratau ar čia kas nors pasikeitė?


Taigi senos buvo panaikintos.
Dabar - naujos patvirtintos.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

akeva
556
#1413846 2019-05-16 19:28 akeva

Gita1 rašė:


Aš tik vieną momentą užsifiksavau sau, bet nežinau gal tiesiog blogai iki šiol dariau: inventorizuojama kas mėnesį.. pas mane buvo kas ketvirtį..


Gerai darėte :)

Naujos pinigų gavimo ir išmokėjimo kvitų naudojimo
taisyklės
Paskelbtos naujos, nuo 2019-05-14 galiojančios pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitų naudojimo
taisyklės. Dokumentų formos ir jų pildymo taisyklės iš esmės nesikeitė. Nauja tai, kad
inventorizuoti kvitus ir patikrinti, ar atskaitingas asmuo įmokėjo visus pinigus, reikės kartą per
mėnesį. Anksčiau buvo reikalaujama tą daryti kas ketvirtį. Jeigu kvitus naudoja individualiąją veiklą
vykdantis asmuo, jam nereikia pildyti kvitų knygos ir atlikinėti inventorizacijų.
Nuo 2019-05-14 įsigalioja naujos VMI viršininko įsakymu patvirtintos, kiek pakeistos ir papildytos
pinigų priėmimo ir išmokėjimo kvitų naudojimo taisyklės. Pagal taisykles pinigų priėmimo kvitai
naudojami gryniesiems pinigams priimti parduodant prekes ir paslaugas bei gaunant avansą
(anksčiau apie avansą taisyklėse nebuvo rašoma). Pinigų išmokėjimo kvitai naudojami mokant už
perkamas prekes ar paslaugas.
Primename, kad šios taisyklės nenustato kvitų naudojimo atvejų. Juos nustato LRV 2002-08-13
nutarimas Nr. 1283 „Dėl Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir tokių
atvejų LRV nutarime yra daugiau nei VMI viršininko patvirtintose taisyklės. Pavyzdžiui, Kasos
aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo 24 ir 23.4 punkte nurodyta, kad pinigų priėmimo
kvitas gali būti naudojamas, kai grynieji „priimami kaip avansas, užstatas arba už anksčiau kreditan
parduotas prekes“.
VMI viršininko patvirtintose Pinigų priėmimo ir pinigų išmokėjimo kvitų naudojimo, išrašymo ir
apskaitos taisyklėse yra pateikta dokumentų pavyzdžių, nustatyti jų rekvizitai ir pateiktas blankų
apskaitos knygos pavyzdys. Jų pildymo reikalavimai įmonėms nesikeitė.
Naujose taisyklėse pakeitimų yra individualiąją veiklą vykdantiems asmenims. Taisyklėse nurodyta,
kad kvituose šie asmenys turi įrašyti savo vardą, pavardę ir individualiosios veiklos pažymos ar
verslo liudijimo numerį.
Individualiąją veiklą vykdantis asmuo gali nepildyti kvitų blankų apskaitos knygos ir neprivalo
inventorizuoti blankų bei tikrinti, ar visi pinigai pagal kvitus yra gauti (ar įmokėti į banko sąskaitą).
Įmonės, kaip ir anksčiau, tą darys, ir netgi dažniau nei iki 2019-05-01. Nuo šiol reikalaujama
inventorizuoti atskaitingų asmenų turimus blankus ir patikrinti tų asmenų atsiskaitymą ne rečiau
kaip kartą per mėnesį (Taisyklių 16 p.).
Taisyklėse liko reikalavimas kompiuteriniu būdu pildomas blankų apskaitos knygas spausdinti,
numeruoti, pasirašyti ir segti į bylas (Taisyklių 11.1 p.). Tačiau pasiekta ir didelė pažanga:
nebereikalauja ranka pildomų žurnalų perrišti virvele, klijuoti popieriaus juostelės, antspauduoti ir
vadovui bei vyr. buhalteriui pasirašyti. Pakanka ranka pildomų žurnalų lapus sunumeruoti
(Taisyklių 11.2 p.).

KALANKE
900
#1415011 2019-06-30 16:40 KALANKE
Laba diena.
Vis tiek turiu neaiškų klausimą. Daleiskim įmonė kasos aparato neturi, ofisas (įmonė regsitruota gyv name), o paslaugos bus atliekamos nuomojame pastate. Praktiškai darbuotojas ten ir priims pinigus. Tai rašyti klientui KPO ar Pinigų priėmimo kvitą? Paskui aš "susirenku" iš jo ir vedu į programą?
Ir ar gali būti dviejų rūšių PPK, nes kai yra programa-spausdintume per programą, nuomojame pastate nėra kompiuterio-pildytume ranka?t.y. atspausdintume blankus?

Serebro
2612
#1415016 2019-07-01 09:31 Serebro

KALANKE rašė:


Laba diena.
Vis tiek turiu neaiškų klausimą. Daleiskim įmonė kasos aparato neturi, ofisas (įmonė regsitruota gyv name), o paslaugos bus atliekamos nuomojame pastate. Praktiškai darbuotojas ten ir priims pinigus. Tai rašyti klientui KPO ar Pinigų priėmimo kvitą? Paskui aš "susirenku" iš jo ir vedu į programą?
Ir ar gali būti dviejų rūšių PPK, nes kai yra programa-spausdintume per programą, nuomojame pastate nėra kompiuterio-pildytume ranka?t.y. atspausdintume blankus?


Mano nuomone taip: jei kasa yra pas jus (gyv name), tai priimant pinigus visur kitur nei pas jus, išrašyčiau ppk. Programos ppk ir ranka išrašytų ppk serijas atskirčiau, ir naudočiau, jei jums patogu dviejų rūšių ppk. Jei kasa būtų nuomojamose patalpose, tada jau priimant pinigus išrašyčiau kpo.

KALANKE
900
#1415018 2019-07-01 10:20 KALANKE
Dėl PPK supratau, tik dar vienas klausimas, kai "susirinksiu" iš darbuotojo tuos PPK ar nereikia jokio dokumento užpildyti kai jis man juos perduos ?

Serebro
2612
#1415019 2019-07-01 10:43 Serebro

KALANKE rašė:


Dėl PPK supratau, tik dar vienas klausimas, kai "susirinksiu" iš darbuotojo tuos PPK ar nereikia jokio dokumento užpildyti kai jis man juos perduos ?


ppk buna pildoma ppk apskaitos knyga. Kaip suprantu pagal ppk pinigai bus įnešami į kasą, vadinasi turi būti kpo šiam faktui. Ar tai visiems dienos ppk bendrą rašysit kpo, ar tai visiems savaitės ppk rašysit bendrą kpo, kaip nusistatysit. Pas mane kpo atneša vieną visos savaitės visiems ppk. O ppk tikrai nebūna daug (iki 10 vnt per savaitę).

KALANKE
900
#1415027 2019-07-01 13:36 KALANKE
Na kortele atsiskaityti nebus įmanoma, tai kiekvienam klientui bus rašomas PPK. Taip, supratau šiuo klausimu, tą apskaitos knygą peržiūrėjau, nelabai supratau skiltyse "gauta" ką rašyti.

aiwita
6106
1   #1415042 2019-07-01 21:17 aiwita

KALANKE rašė:


Na kortele atsiskaityti nebus įmanoma, tai kiekvienam klientui bus rašomas PPK. Taip, supratau šiuo klausimu, tą apskaitos knygą peržiūrėjau, nelabai supratau skiltyse "gauta" ką rašyti.


Kai nuperkat kvitus.

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

Saule65
1526
#1415044 2019-07-01 21:47 Saule65
Įmonė atsidarė parduotuvę kitam mieste. Pardavėjos inkasuoja pinigus ir įneša į banko sąskaitą. Arba kartais atvažiuoja vyr. buhalterė ir pasiima pinigus ir juos įneša į kasą. Kaip manote ar reikėtų inkasavimui joms pildyti pinigų priėmimo kvitus? Juos suvesčiau kaip gavo atskaitingas, o kai įneš į banką, tada nukabinsiu skolą nuo jų? Arba perduos vyr. buhalterei ir ji pasirašys, kad gavo. Kaip Jūs darytumėte?

Serebro
2612
#1415050 2019-07-02 09:51 Serebro

Saule65 rašė:


Įmonė atsidarė parduotuvę kitam mieste. Pardavėjos inkasuoja pinigus ir įneša į banko sąskaitą. Arba kartais atvažiuoja vyr. buhalterė ir pasiima pinigus ir juos įneša į kasą. Kaip manote ar reikėtų inkasavimui joms pildyti pinigų priėmimo kvitus? Juos suvesčiau kaip gavo atskaitingas, o kai įneš į banką, tada nukabinsiu skolą nuo jų? Arba perduos vyr. buhalterei ir ji pasirašys, kad gavo. Kaip Jūs darytumėte?


Aš bet kokiu atveju darau įnešimą į kasą, o paskui iš kasos jau tie pinigai ar tai į banką keliauja, ar tai kitoms įmonėms išlaidoms. Man atrodo, galima ir tiesiai į banką nešti. Kas liečia apskaitą-jūs vis tiek turėtumėte turėti kasos aparato buhalterinę sąskaitą. Vadinasi, jei įneša tiesiai į banką-mažinat šią buh sąskaitą ir didinat banko sąskaitą. Kontrolei aš mėnesio gale pasižiūriu iš viso kiek inkasuota iš aparato ir kiek įnešta konkretaus žmogaus. Pas mane tas pats žmogus visada atlieka inkasacijas, todėl man labai lengva susižiūrėti. Na aš taip darau smile

KALANKE
900
#1415057 2019-07-02 11:05 KALANKE
O ar įmonėje gali būti ir PPK ir kasos aparatas? Turbūt kvailai paklausiau smile ?Ir jei rašomas PPK tai būtina PVM sąskaita faktūra ar ne? Nesuprantu kaip PVM reikės išskirti ir į programą susivesti.

Serebro
2612
1   #1415059 2019-07-02 11:54 Serebro

KALANKE rašė:


O ar įmonėje gali būti ir PPK ir kasos aparatas? Turbūt kvailai paklausiau smile ?Ir jei rašomas PPK tai būtina PVM sąskaita faktūra ar ne? Nesuprantu kaip PVM reikės išskirti ir į programą susivesti.


gali naudoti įmonė ir kasos aparatą, ir ppk. Jei prekybos vietoje yra kasos aparatas ir yra gaunami pinigai grynais-manyčiau reikia pinigus įmušti į kasos aparatą, o ne ppk rašyti. PPK rašyčiau, jei dėl tam tikrų aplinkybių nėra galimybės įmušti į kasos aparatą (dingo elektra ir pan.). Nes ppk daugiau naudojamas, kai pinigai gaunami ne kasos vietoje, ne kasos aparato vietoje, o kažkur kitur. Aš taip galvoju.
Aš pajamas apskaitau iš kasos aparato atskiru įrašu, ne per ppk ar kpo. Turiu buhalterinę sąskaitą (kasos aparatas xxxx gatvėj), tuo atskiru įrašu darau viso mėnesio pajamoms registruoti:
D kasos aparatas
K pvm
K pajamas
Kai įneša į kasą:
D kasa
K kasos aparatas

KALANKE
900
#1415068 2019-07-02 14:24 KALANKE
Ačiū labai, daug informacijos gavau.

Tabeliss
1523
#1415707 2019-07-29 12:07 Tabeliss
Jeigu pinigų priėmimo kvitus spausdinam iš programos ar reikia turėti/pildyti PINIGŲ PRIĖMIMO IR / ARBA IŠMOKĖJIMO KVITŲ BLANKŲ APSKAITOS KNYGĄ?

Saule65
1526
#1415708 2019-07-29 13:03 Saule65
Pagal taisykles reikia. tik galite nepildyti visų grafų.

Gita1
7711
#1415746 2019-07-30 20:28 Gita1
Situacija tokia: vadovas užsisakė prekę. Sąskaita "atėjo" kartu su preke, supakuota. Mokėjo grynais kurjeriui. Iš kurjerio gavo atspausdintą ir kompiuteriu supildytą Pinigų priėmimo kvitą, kuriame ties ta vieta už ką parašyta "išpirkos mokestis" ir kodas. Ant sąskaitos tokio kodo nėra. Ar neturėjo kvite būti nurodyta kokią sąskaitą apmoka? Jeigu ne vienoda suma, tai tie du dokumentai niekaip nesusiriša... Ar galiu priimti tokius dokumentus ir išmokėti vadovui pinigus? Gal pačiai ranka užrašyti pvm sf numerį ir baigt čia nervuotis? smile

Saule65
1526
#1415751 2019-07-31 08:36 Saule65
Jie kodą rašo, savo kliento kažkokį, kažkada klausiau.

dassi
966
#1415763 2019-07-31 14:31 dassi
Sveiki, jei įmonė perka automobilį iš fizinio asmens ir išrašo pirkimo-padavimo sutartį, ar būtina dar išrašyt pinigų išmokėjimo kvitą, ar pirkimo-pardavimo sutartis atstoja ir prekės pardavimą ir pinigų išmokėjimą

Gita1
7711
#1415765 2019-07-31 14:41 Gita1
Sutartis yra tik susitarimas, kad perkamas - parduodamas, o pačio fakto ji neįrodo..

Eurika71
59
#1415923 2019-08-07 13:10 Eurika71

Gita1 rašė:


Situacija tokia: vadovas užsisakė prekę. Sąskaita "atėjo" kartu su preke, supakuota. Mokėjo grynais kurjeriui. Iš kurjerio gavo atspausdintą ir kompiuteriu supildytą Pinigų priėmimo kvitą, kuriame ties ta vieta už ką parašyta "išpirkos mokestis" ir kodas. Ant sąskaitos tokio kodo nėra. Ar neturėjo kvite būti nurodyta kokią sąskaitą apmoka? Jeigu ne vienoda suma, tai tie du dokumentai niekaip nesusiriša... Ar galiu priimti tokius dokumentus ir išmokėti vadovui pinigus? Gal pačiai ranka užrašyti pvm sf numerį ir baigt čia nervuotis? smile
Tai ar išmokėti vadovui pinigus? Gal kas turėjot tokią situaciją?Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR