mmuch
112
#945724 2011-05-02 11:50 mmuch redaguota: 2011-09-11 07-20

DaivaJ rašė:

Prašau pagalbos smile
Meta tokius neatitikimus, tik niekaip nepagaunu, ką turėčiau pataisyt.
Gal jūsų galvos bus šviesesnės ir užvesite mane ant kelio.
5 VSAFAS "Segmentai" 1 priedo "Pagr. veiklos sąnaudos" 13 stulpelyje suvedžiau per metus priskaičiuotą nusidėvėjimą ir amortizaciją. O stulpelyje "Iš viso (pateikta ataskaitose)" yra daugiau ( skirtumą sudaro suma, nemokamai gauto turto jau sukauptas nusidėvėjimas).
Gal aš, pildydama 12-ojo VSAFAS 1 priedą "Ilgalaikis materialusis turtas", neteisingai įrašiau jau gautą sukauptą nusidėvėjimą (rašiau 7 eilutėje "Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma")?Taip pas jus kažkas negerai su nusidėvėjimu. Mano kolegė ir buvo įrašiusi į tą 7 eilutę. Ta eilutė yra pildoma, jei gautas turtas jau prieš gavimą turėjo sukaupęs nusidėvėjimą. tai tas nusidėvėjimas ir būtų įrašomas į šią eilutę.

jurate_kr
1263
#945730 2011-05-02 11:53 jurate_kr redaguota: 2011-09-11 07-20

nnnata rašė:


gal vmi ir sodra suderino?


ne su šitais susiderinti jau praradau viltį smile

vilka81
618
#945735 2011-05-02 11:56 vilka81
Jūratėlė, gal gali parašyti kaip reikia suderinti ir ką su mokesčiais ir sodra (kur eiti, kokias sumas ir formas traukti?)

jurate_kr
1263
#945747 2011-05-02 12:14 jurate_kr redaguota: 2011-09-11 07-20
11. Kaip suderinti operacijas su SODRA?
Sumas reikia derinti su VSDF atitinkamu skyriumi (t. y. ne biudžetine įstaiga, o fondu). Šio subjekto kodas prasideda raide
„M“ (kodų sąrašas pateikiamas „VSS menamų kodų sąraše“: www.finmin.lt/web/finmin/vsakis/schema).
Deriname priskaičiuotą socialinio draudimo mokestį nuo priskaičiuoto darbo užmokesčio (likučius - E15 grup÷je, pajamas
/ sąnaudas - E17 grup÷je, pinigų srautus - E19 grup÷je). Reik÷tų atkreipti d÷mesį, jog į derinamą sumą neįtraukiame
priskaičiuoto socialinio draudimo mokesčio nuo atostogų rezervo (informaciją apie priskaičiuotas atostogų rezervo
sąnaudas reikia pateikti prie nederinamų operacijų - E39 grup÷je). Pirmais metais reikia pateikti ir derinamą tarpusavio
operacijų informaciją E04 grup÷je, o nederinamą pradinių likučių informaciją E22 grup÷je.
12. Kokią mokesčių informaciją biudžetin÷s įstaigos derina su VMI?
Biudžetin÷s įstaigos mokesčių sumas su Valstybin÷s mokesčių inspekcijos fondu (ne biudžetine įstaiga) derina tik pinigų
srautus (E19 grup÷je). Visa kita informacija, kurią administruoja VMI (mok÷tinos / gautinos sumos, pajamos / sąnaudos),
pateikiama kaip nederinamos operacijos su VMI fondu (E37 grup÷je). Pirmais metais reikia pateikti ir nederinamą
pradinių likučių informaciją E20 grup÷je.
Pvz., jeigu biudžetin÷ įstaiga moka gyventojų pajamų mokestį, tuomet E20 grup÷je ji tur÷s pateikti mok÷tiną gyventojų
pajamų mokestį arba šio mokesčio permokos sumą 2010-01-01, E37 grup÷je tur÷s pateikti mok÷tiną gyventojų pajamų
mokestį arba šio mokesčio permokos sumą 2010-12-31. E19 operacijoje tur÷s suderinti su VMI fondu per metus sumok÷to
gyventojų pajamų mokesčio sumą.

DaivaJ
742
#945750 2011-05-02 12:18 DaivaJ redaguota: 2011-09-11 07-20

mmuch rašė:DaivaJ rašė:

Prašau pagalbos smile
Meta tokius neatitikimus, tik niekaip nepagaunu, ką turėčiau pataisyt.
Gal jūsų galvos bus šviesesnės ir užvesite mane ant kelio.
5 VSAFAS "Segmentai" 1 priedo "Pagr. veiklos sąnaudos" 13 stulpelyje suvedžiau per metus priskaičiuotą nusidėvėjimą ir amortizaciją. O stulpelyje "Iš viso (pateikta ataskaitose)" yra daugiau ( skirtumą sudaro suma, nemokamai gauto turto jau sukauptas nusidėvėjimas).
Gal aš, pildydama 12-ojo VSAFAS 1 priedą "Ilgalaikis materialusis turtas", neteisingai įrašiau jau gautą sukauptą nusidėvėjimą (rašiau 7 eilutėje "Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma")?Taip pas jus kažkas negerai su nusidėvėjimu. Mano kolegė ir buvo įrašiusi į tą 7 eilutę. Ta eilutė yra pildoma, jei gautas turtas jau prieš gavimą turėjo sukaupęs nusidėvėjimą. tai tas nusidėvėjimas ir būtų įrašomas į šią eilutę.


Aš ten rašiau nusidėvėjimą, sukauptą iki gavimo.
Bet kodėl man "meta", kad nesutampa su 870 (sąnaudomis)? Aš jų juk nepatyriau.

Išmintis ateina su amžiumi. Bet kartais būna, kad amžius ateina vienas.
public.fotki.com/Bandytoja/

dangus
48
#945787 2011-05-02 12:55 dangus
o tai galima eksportuoti ir nesuderinus su VMI ir sodra t.y. su raudonu kryželiu

Joeva
214
#945796 2011-05-02 13:05 Joeva redaguota: 2011-09-11 07-20

dangus rašė:

o tai galima eksportuoti ir nesuderinus su VMI ir sodra t.y. su raudonu kryželiu


taip galima tik po eksporto iš karto panaikinkite įmonės fiksavimą.

puma101
13
#945802 2011-05-02 13:19 puma101 redaguota: 2011-09-11 07-20

DaivaJ rašė:


smile smile smile smile smile Aš jau visa savaitė su VSAKIS "santykiauju"-darbų pabaigai galo krašto nesimato.
PASIRAŠYKITE PETICIJĄ PRIEŠ VSAKIS

VSAKIS NE !!!

www.peticijos.lt/visos/6028

puma101
13
#945806 2011-05-02 13:22 puma101 redaguota: 2011-09-11 07-20

mmuch rašė:DaivaJ rašė:

Prašau pagalbos smile
Meta tokius neatitikimus, tik niekaip nepagaunu, ką turėčiau pataisyt.
Gal jūsų galvos bus šviesesnės ir užvesite mane ant kelio.
5 VSAFAS "Segmentai" 1 priedo "Pagr. veiklos sąnaudos" 13 stulpelyje suvedžiau per metus priskaičiuotą nusidėvėjimą ir amortizaciją. O stulpelyje "Iš viso (pateikta ataskaitose)" yra daugiau ( skirtumą sudaro suma, nemokamai gauto turto jau sukauptas nusidėvėjimas).
Gal aš, pildydama 12-ojo VSAFAS 1 priedą "Ilgalaikis materialusis turtas", neteisingai įrašiau jau gautą sukauptą nusidėvėjimą (rašiau 7 eilutėje "Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma")?Taip pas jus kažkas negerai su nusidėvėjimu. Mano kolegė ir buvo įrašiusi į tą 7 eilutę. Ta eilutė yra pildoma, jei gautas turtas jau prieš gavimą turėjo sukaupęs nusidėvėjimą. tai tas nusidėvėjimas ir būtų įrašomas į šią eilutę.pasira6yk peticija VSAKIS - NE!!!:
www.peticijos.lt/visos/6028

jurate_kr
1263
#945809 2011-05-02 13:25 jurate_kr redaguota: 2011-09-11 07-20

nnnata rašė:

ar ir pas jus iki geguzes 8 dienos terminas? pasikeite?


Kur Jūs naujus terminus radot?

dangus
48
#945811 2011-05-02 13:28 dangus
o tai su sodra derinate su centais

DaivaJ
742
#945813 2011-05-02 13:29 DaivaJ redaguota: 2011-09-11 07-20

puma101 rašė:DaivaJ rašė:


smile smile smile smile smile Aš jau visa savaitė su VSAKIS "santykiauju"-darbų pabaigai galo krašto nesimato.
PASIRAŠYKITE PETICIJĄ PRIEŠ VSAKIS

VSAKIS NE !!!

www.peticijos.lt/visos/6028


PASIRAŠIAU smile

Išmintis ateina su amžiumi. Bet kartais būna, kad amžius ateina vienas.
public.fotki.com/Bandytoja/

DaivaJ
742
#945815 2011-05-02 13:31 DaivaJ redaguota: 2011-09-11 07-20

jurate_kr rašė:nnnata rašė:

ar ir pas jus iki geguzes 8 dienos terminas? pasikeite?


Kur Jūs naujus terminus radot?


Spausk, kur raudonai parašyta "čia"
Prisegti failai
JURATE.doc 130 KB


Išmintis ateina su amžiumi. Bet kartais būna, kad amžius ateina vienas.
public.fotki.com/Bandytoja/

dela
18
#945818 2011-05-02 13:32 dela
sveiki, gal galit padėti su klaida - 2VSAAFAS 1pr. ir 2pr. C.V. eil. pokytis per ataskaitini laikotarpi turi sutapti su 5VSAFAS 1pr. eil. "Pinigai ir pinigų ekvivalentu padidėjimas(sumažėjimas). kaip pataisyti? Ką reikėtų daryti? Kaip suprantu tai turi sutapti su praeito atskaitinio laikotarpio eilute, bet as nematau t laikotarpio suvestų likučių. Ką ne taip darau?

jurate_kr
1263
#945820 2011-05-02 13:41 jurate_kr redaguota: 2011-09-11 07-20
[quote=DaivaJ][/quote]
Dėkui, man kaip studentui visada paskutinės nakties trūksta smile

VITE
89
#945821 2011-05-02 13:44 VITE redaguota: 2011-09-11 07-20

dela rašė:

sveiki, gal galit padėti su klaida - 2VSAAFAS 1pr. ir 2pr. C.V. eil. pokytis per ataskaitini laikotarpi turi sutapti su 5VSAFAS 1pr. eil. "Pinigai ir pinigų ekvivalentu padidėjimas(sumažėjimas). kaip pataisyti? Ką reikėtų daryti? Kaip suprantu tai turi sutapti su praeito atskaitinio laikotarpio eilute, bet as nematau t laikotarpio suvestų likučių. Ką ne taip darau?Pinigų srautų ataskaitoje įrašyk skaičius į stulpelį IŠ VISO ir klaida turėtų dingti.

DaivaJ
742
#945824 2011-05-02 13:51 DaivaJ redaguota: 2011-09-11 07-20

DaivaJ rašė:

Prašau pagalbos smile
Meta tokius neatitikimus, tik niekaip nepagaunu, ką turėčiau pataisyt.
Gal jūsų galvos bus šviesesnės ir užvesite mane ant kelio.
5 VSAFAS "Segmentai" 1 priedo "Pagr. veiklos sąnaudos" 13 stulpelyje suvedžiau per metus priskaičiuotą nusidėvėjimą ir amortizaciją. O stulpelyje "Iš viso (pateikta ataskaitose)" yra daugiau ( skirtumą sudaro suma, nemokamai gauto turto jau sukauptas nusidėvėjimas).
Gal aš, pildydama 12-ojo VSAFAS 1 priedą "Ilgalaikis materialusis turtas", neteisingai įrašiau jau gautą sukauptą nusidėvėjimą (rašiau 7 eilutėje "Neatlygintinai gauto turto sukaupta nusidėvėjimo suma")?


PADĖKIT smile smile smile

Išmintis ateina su amžiumi. Bet kartais būna, kad amžius ateina vienas.
public.fotki.com/Bandytoja/

nnnata
275
#945825 2011-05-02 13:52 nnnata redaguota: 2011-09-11 07-20

jurate_kr rašė:nnnata rašė:

ar ir pas jus iki geguzes 8 dienos terminas? pasikeite?


Kur Jūs naujus terminus radot?
ten, kur atsidarius vsaki, trecia - kazkas pan. "administravimas" kita info ar kazkaip
'
ten rodo, kurie darbai pradeti, pabaigti ir naujas terminas irasytas, buvo geguzes 2d.

peleda74
46
#945826 2011-05-02 13:52 peleda74
E04-100 - Sukauptos gautinos sumos iš biudžeto gali būti likutis iš 228 sąskaitos debeto, ar tik 226?

195084214
46
#946069 2011-05-03 09:43 195084214
Laba diena ,suprantu ,kad dabar visi "santikiauja " smile su Vsakis ,bet man reikia pagalbos sutvarkant šį mėnesį
Mirė darbuotojo tėvas išmokėjome pašalpą nemoku sukontuoti smile
laukiu pagalbos ir iš anksto dėkoju.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis