taxnare
361
#742339 2010-01-12 18:10 taxnare
Ar 2009-12-31 D 111 sąskaitoje likęs pinigų likutis (pvz.1000 Lt) turi atsispindėti K 230 sąskaitoje (1000 Lt)?Tą pinigų likutį asignavimų valdytojui pervesime 2010-01 mėn.,o asignavimų valdytojas į valstybės biudžetą perves.Ar naujame s-tų plane: K 230 1000 turi persikelti į K 31 Sukauptas perviršis ar deficitas 1000 Lt.

renata1113
1953
#742397 2010-01-12 21:56 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-34

taxnare rašė:

Ar 2009-12-31 D 111 sąskaitoje likęs pinigų likutis (pvz.1000 Lt) turi atsispindėti K 230 sąskaitoje (1000 Lt)?Tą pinigų likutį asignavimų valdytojui pervesime 2010-01 mėn.,o asignavimų valdytojas į valstybės biudžetą perves.Ar naujame s-tų plane: K 230 1000 turi persikelti į K 31 Sukauptas perviršis ar deficitas 1000 Lt.O kokios tai lesos? Uz suteiktas paslaugas ar nepanaudoti asignavimai?

taxnare
361
#742409 2010-01-13 06:52 taxnare
Už suteiktas paslaugas surinktos lėšos,bet nepervestos į valstybės iždą.

renata1113
1953
#742477 2010-01-13 08:27 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-34

taxnare rašė:

Už suteiktas paslaugas surinktos lėšos,bet nepervestos į valstybės iždą.O kodėl jūs nenaudojate sąskaitos 400 ?
ir jei tas sumas jūs turite pervesti į iždą, tuomet tai bus 6 kl, pervestinos sumos

taxnare
361
#742489 2010-01-13 08:43 taxnare
Aš naudoju D111 1000 K178/a 1000.Mes pinigus pervedame asignavimu valdytojui,o jis visus surinktus pinigus perveda i valstybes biudzeta.Pas mane K178/a Atsiskaitymai su debitoriais-kreditoriais (Mokėtina suma į asignavimų valdytojo sąskaita).

renata1113
1953
#742493 2010-01-13 08:46 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-34

taxnare rašė:

Aš naudoju D111 1000 K178/a 1000.Mes pinigus pervedame asignavimu valdytojui,o jis visus surinktus pinigus perveda i valstybes biudzeta.Pas mane K178/a Atsiskaitymai su debitoriais-kreditoriais (Mokėtina suma į asignavimų valdytojo sąskaita).tai ir bus atitinkamai pagal turinio viršenybės prieš formą principą:
D 2 kl. pinigai
K 6 kl. pervestinos sumos

taxnare
361
#742501 2010-01-13 08:52 taxnare
Buvau seminare,kur perkėlinėjome likučius.Tai turiu didziosios knygos pvz.2009-12-31 (čia tik dalis s-tų-dėl kurių man kyla klausimas.2 Lt esantys D111,atsiranda K230):
D 061 2557 Lt
D 063 14083 Lt
D 100 159 Lt
D 111 2 Lt
D210 300 Lt
K 230 17101 Lt (s-tų 061+063+100+111+210 debetai)

Dar vienas įrašas didžiojoje knygoje buvo:
D 172 9724 Lt
K 400 9724 Lt
172 s-ta "Tiksliniai atsiskaitymai" 9724 Lt paskirstoma taip:
Ilgalaikis debetinis įsiskolinimas - 5600 Lt;
Trumpalaikės gautinos sumos - 4124 Lt

renata1113
1953
#742519 2010-01-13 09:11 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-34

taxnare rašė:

Buvau seminare,kur perkėlinėjome likučius.Tai turiu didziosios knygos pvz.2009-12-31 (čia tik dalis s-tų-dėl kurių man kyla klausimas.2 Lt esantys D111,atsiranda K230):
D 061 2557 Lt
D 063 14083 Lt
D 100 159 Lt
D 111 2 Lt
D210 300 Lt
K 230 17101 Lt (s-tų 061+063+100+111+210 debetai)

Dar vienas įrašas didžiojoje knygoje buvo:
D 172 9724 Lt
K 400 9724 Lt
172 s-ta "Tiksliniai atsiskaitymai" 9724 Lt paskirstoma taip:
Ilgalaikis debetinis įsiskolinimas - 5600 Lt;
Trumpalaikės gautinos sumos - 4124 LtNa žinote tokius rebusus spręsti forume nematant dokumentų sunkoka, tai jei buvote seminare, ten pakankamai viską detaliai aiškina juk, o ir likučių perkėlimo formose, 2 priedas labai gera "špargalka"
Jie yra likučiai D 061, 063 sąkaitoje, tai keliauja į D 2 kl. atsargos
D 100, 111 į D 2 kl. pinigai
D 210 į arba D 31 arba D 2 kl. ateinančių laikotarpių sąnaudos (jau čia reikia žiūrėti kas tą sumą sudaro)
K 230 į K 31 deficitas arba perviršis arba į K 4 kl . finansavimo sumos (vėl reikia žiūrėti pagal pirminius dokumentus)

D 172 į D 2 kl. gautinos sumos

K 400 į K 31 deficitas arba perviršis, arba 6 kl. pervestinos sumos

Skaivita
132
#742616 2010-01-13 10:55 Skaivita
"o ir likučių perkėlimo formose, 2 priedas labai gera "špargalka" "-o kur ten tiksliai ta spargalka?

romen
1198
#742627 2010-01-13 11:08 romen
Renata,o kaip mes tau atsilyginsime už visus tuos debetus -kreditus,nes mano supratimu tu čia vos ne vienintelė tikrai gaudaisi. Ačiū gali ir neužtekti,juk dar beveik nepradėjom

Jurge5908
5
#742656 2010-01-13 11:54 Jurge5908 redaguota: 2011-09-11 06-34

renata1113 rašė:taxnare rašė:

Tarkime priskaičiavau avanso už sausio mėn.15000 Lt (2010-01-14),tačiau pateikiu paraišką 20000 Lt sumai (2010-01-14).2010-01-16 ministerija perveda pinigus.Avansą mokėsiu 2010-01-17.Kokią korespondenciją reikia atlikti?Ar būtinai privalau pateikti paraišką 15000 Lt sumai?

Registruoju avanso sąnaudas 2010-01-14:
D 8701001 15000
K 6921001 15000
Registruoju finansavimo pajamas 2010-01-14:
D 2282701 20000
K 7024001 20000
Pateikiu paraišką 2010-01-14:
D 2221004 20000
K 2282701 20000
D 4242002 20000
K 4142001 20000
Gauname pinigus 2010-01-16:
D 2411101 20000
K 2221004 20000
D 4142001 20000
K 4242002 20000
Išmoku avansą 2010-01-17 15000 Lt:
D 6921001 15000
K 2411101 15000

Prašau pakomentuoti. O kaip bus,kai sausio gale priskaičiuosiu DU sąnaudas?Kaip čia bus su tuo priskaičiuotu avansu?Visiškai neteisingai.
Avansas tai ne sąnaudos, finansavimo pajamos registruojamos tik tada, kai patiriamos sąnaudos.

pateikiate paraišką
D 2 kl. gautinas finansavimas 20000
K 4 kl. gautinas finansavimas 20000

ministerija patvirtina paraiska
D 4 kl. gautinas finansavimas 20000
K 2 kl gautinas finansavimas 20000

ministerija perveda pinigus
D 2 kl pinigai 20000
K 4 kl. gautas finansavimas 20000

apmokate avansus
D 6 kl. moketinos sumos darbuotojams 15000
K 2 kl. pinigai 15000
D 4 kl. gautas finansavimas 15000
K 4 kl. panaudotas finansavimas 15000

priskaitote DU už 01men 2010-01-31
D 8 kl. DU sanaudos
K 6 kl. moketinos sumos

ir tik tada registruojate finansavimo pajamas
D 4 kl. panaudotas finansavimas
D 2 kl sukauptos finansavimo sumos
K 7 kl. finansavimo pajamos
Ne visai teisingai.
Pagal 24 VSAFAS 12 punktą: išankstinis darbo užmokesčio mokėjimas (avansas) apskaitoje registruojamas kaip turtas (išankstiniai apmokėjimai), o apskaičiuojant darbo užmokestį išankstinio apmokėjimo suma mažinama įsipareigojimo (mokėtina darbo užmokesčio) suma.

renata1113
1953
#742688 2010-01-13 12:28 renata1113
Iš esmės taip, bet kokią tai įtaką turi finansinių ataskaitų straipsniams pagal 2 VSAFAS 5 punkto nuostatas, kai apskaitoje reigstruojame jūsų cituotą 24 VSAFAS 12 punktą pvz. 2010-01-10 datai:
D 2 kl. išankstiniai apmokėjimai
K 2 kl. pinigai

D 6 kl. moėtinos sumos darbuotojams
K 2 kl. išankstiniai apmokėjimai?

Nes 2010-01-31 likučiai 6 kl. mokėtinos sumos vis tiek bus be jau išmokėtų avansų sumos, o 2 kl. sąskaitose likučia bus "užsidarę".

taxnare
361
#742820 2010-01-13 15:02 taxnare
Na gerai tarkime pas mane taip:
D 111 1000
K 400 1000 (Pervestina suma asignavimų valdytojui)

Perkelsiu į naujas sąskaitas:
K 400 1000 į K 685XXXX 1000
Bet tai ta 1000 Lt suma mano liko 2009 metais nepanaudota,aš ją asignavimų valdytojui pervesiu 2010 metais.Tai čia gaunasi kaip sukauptas perviršis.Man dar įtariu kažkokių papildomai operacijų reikės.Ar nereikia dar papildomai apskaityti D 2283001 1000 K 31 XXXXX 1000

renata1113
1953
#742825 2010-01-13 15:07 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-34

taxnare rašė:

Na gerai tarkime pas mane taip:
D 111 1000
K 400 1000 (Pervestina suma asignavimų valdytojui)

Perkelsiu į naujas sąskaitas:
K 400 1000 į K 685XXXX 1000
Bet tai ta 1000 Lt suma mano liko 2009 metais nepanaudota,aš ją asignavimų valdytojui pervesiu 2010 metais.Tai čia gaunasi kaip sukauptas perviršis.Man dar įtariu kažkokių papildomai operacijų reikės.Ar nereikia dar papildomai apskaityti D 2283001 1000 K 31 XXXXX 1000nesutikčiau, nes jūs juk užregistruojate kaip pervestiną sumą ,6 kl. ir kada pervesite, tuomet D 6 kl (pervestinos sumos) K 2 kl. pinigai

taxnare
361
#742913 2010-01-13 17:13 taxnare
Yra pagrindinės veiklos pajamos,kurios yra gautos vykdant BĮ nuostatuose nustatytą veiklą.Taip pat yra kitos veiklos pajamos.tarkime jeigu aš gaunu pajamas už paslaugas,kurios yra aptartos nuostatuose,tai K7412001.O jeigu gaunu pajamų,kurios nenustatytos mūsų nuostatuose,tai ar gerai suprantu,kad turiu naudoti K 7419001?

taxnare
361
#742954 2010-01-13 19:17 taxnare redaguota: 2011-09-11 06-34

renata1113 rašė:taxnare rašė:

Na gerai tarkime pas mane taip:
D 111 1000
K 400 1000 (Pervestina suma asignavimų valdytojui)

Perkelsiu į naujas sąskaitas:
K 400 1000 į K 685XXXX 1000
Bet tai ta 1000 Lt suma mano liko 2009 metais nepanaudota,aš ją asignavimų valdytojui pervesiu 2010 metais.Tai čia gaunasi kaip sukauptas perviršis.Man dar įtariu kažkokių papildomai operacijų reikės.Ar nereikia dar papildomai apskaityti D 2283001 1000 K 31 XXXXX 1000nesutikčiau, nes jūs juk užregistruojate kaip pervestiną sumą ,6 kl. ir kada pervesite, tuomet D 6 kl (pervestinos sumos) K 2 kl. pinigaiGerai tada,o kas su ta 1000 Lt suma 2010-12-31 bus.Tai nėra 2010 metų pajamos,tos sumos neapskaitysiu K7412001,nes tai yra 2009 pajamos.O 2010-12-31 visos pajamų grupės sąskaitos turės būti uždaromos ir sukaupiamas einamųjų metų perviršis 2010 m. gruodžio 31 d. O pas mane tie 2009 metų 1000 Lt nebus apskaityti 2010 metų K7412001,bet aš juos pervesiu asignavimų valdytojui,o paskui padarius paraišką naudosiu.Jau pati nebesuprantu nieko.

renata1113
1953
#742992 2010-01-13 21:51 renata1113
Juk tą sumą atgausite, kai pateiksite paraišką, jau kaip finansavimą.
Va tada ir įgysite teisę tą sumą pagal atitiknamus požymius registruoti 7kl.

taxnare
361
#743518 2010-01-14 15:10 taxnare
Gerai as 2009-12-31 likusi nepervesta pinigu likuti (t.y.1000 Lt) uzregistruoju:
D 241XXXX 1000
K 685XXXX 1000
Pervedu pinigus asignavimu valdytojui 2010-01-13:
D 685XXXX 1000
K 241XXXX 1000
Registruojami gauti pinigai is valstybes biudzeto pagal pateikta paraiska 2010-01-15:
D 241XXXX 1000
K 2283001 1000 (si saskaita turetu uzsidaryti,o pas mane pasikabina)
Cia jau liecia 2010 metus:Tik gavus apmokejima uz suteikta paslauga (pagal israsyta s/f),kartu privalau registruoti ir pervestinas sumas asignavimu valdytojui:
D 241XXXX
K 2262001
D 2283001
K 685XXXX
O 2009 metu like pinigai pas mane tai nera 2010 metu pradzioje apskaityti D2283001.Tai gal sioje situacijoje tuos 1000 Lt papildomai reikia apskaityti D 2283001 1000 K31XXXXX 1000 (kaip 2009 metu pervirsi)?Kaip as juos galiu pripazinti 2010 metu pajamomis (K741XXXX),jei jos 2009 metu?

Joana
369
#743626 2010-01-14 17:01 Joana
labas vakaras, prašau padėti sukontuoti: pagal teismo sprendimą išmokėjome 2009 m. 12 mėn. GPM išskaičiuotą iš išeitinės komensacijos darbuotojui kuris buvo atleistas 2008 m. kadangi tą GPM mes turime susigrąžinti iš VMI nes jis buvo išlaikytas ir sumokėtas, išmokėjome per 100 sąs. o kaip toliau?

renata1113
1953
#743636 2010-01-14 17:28 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-34

taxnare rašė:

Gerai as 2009-12-31 likusi nepervesta pinigu likuti (t.y.1000 Lt) uzregistruoju:
D 241XXXX 1000
K 685XXXX 1000
Pervedu pinigus asignavimu valdytojui 2010-01-13:
D 685XXXX 1000
K 241XXXX 1000
Registruojami gauti pinigai is valstybes biudzeto pagal pateikta paraiska 2010-01-15:
D 241XXXX 1000
K 2283001 1000 (si saskaita turetu uzsidaryti,o pas mane pasikabina)
Cia jau liecia 2010 metus:Tik gavus apmokejima uz suteikta paslauga (pagal israsyta s/f),kartu privalau registruoti ir pervestinas sumas asignavimu valdytojui:
D 241XXXX
K 2262001
D 2283001
K 685XXXX
O 2009 metu like pinigai pas mane tai nera 2010 metu pradzioje apskaityti D2283001.Tai gal sioje situacijoje tuos 1000 Lt papildomai reikia apskaityti D 2283001 1000 K31XXXXX 1000 (kaip 2009 metu pervirsi)?Kaip as juos galiu pripazinti 2010 metu pajamomis (K741XXXX),jei jos 2009 metu?Na taip, pervedate.

Tada registruojate paraišką iždui:
D 2 kl. Gautinas finansavimas 1000 Lt.
K 4 kl. Gautinas finansavimas 1000 Lt.

Iždas patvirtina paraišką:
D 4 kl. Gautinas finansavimas 1000 Lt.
K 2 kl. Gautinas finansavimas 1000 Lt.

Perveda jums pinigus:
D 2 kl. Pinigai 1000 Lt.
K 4 kl. Gautas finansavimas 1000 Lt.

Apmokate kažkokias tai anksčiau užregistruotas sąnaudas (sąnaudų registravimą praleidžiame):
D 6 kl. Mokėtinos sumos tiekėjams 1000 Lt.
K 2 kl. Pinigai 1000 Lt.
D 4 kl. Gautas finansavimas 1000 Lt.
K 4 kl. Panaudotas finansavimas 1000 Lt.

Ir registruojate finansavimo pajamas (nes jūs apmokėjote patirtas sąnaudas)
D 4 kl. Panaudotas finansavimas
K 7 kl. Finansavimo pajamos

Nes finansavimo sumos arba jų dalis pripažįstamos finansavimo pajamomis tais laikotarpiais, kuriais parodomos sąnaudos, kurioms kompensuoti buvo skirtos finansavimo sumos, t. y. kai jos panaudojamos (20 VSAFAS 27 p.)
Beje gruodžio 31 d. yra paskelbta nauja 20 VSAFAS redakcija.

Taip pat miela kolege, savo apskaitą mes tvarkome taip, kaip kiekviena suprantame, nes už savo darbą turime atsakyti pačios.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis