taxnare
361
#808980 2010-05-21 15:10 taxnare redaguota: 2011-09-11 06-48

KLEVELIS rašė:taxnare rašė:

BENDROJI DALIS:
Informacija apie įstaigą
Įstaigos veikla
Darbuotojų skaičius
Informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus
Informacija apie filialus ar struktūrinius padalinius
Svarbios sąlygos ir aplinkybės, kurioms esant veikia įstaiga ir kurios gali paveikti tolesnę įstaigos veiklą


Ačiū labai23 VSAFAS: Sutrumpinto aiškinamojo rašto bendrojoje dalyje turi būti pateikiami bendrieji duomenys apie viešojo sektoriaus subjektą:
15.1. tarpinį finansinių ataskaitų rinkinį rengiantį viešojo sektoriaus subjektą identifikuojantys (t. y. viešojo sektoriaus subjekto pavadinimas, kodas, kontroliuojantis subjektas ir pan.) ir veiklą (funkcijas) trumpai apibūdinantys duomenys;
15.2. informacija apie kontroliuojamus ir asocijuotuosius subjektus ir kitus subjektus turi būti pateikta pagal 6-ojo VSAFAS „Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas“ 1 ir 2 prieduose pateiktas formas;
15.3. jei viešojo sektoriaus subjektas neturi kontroliuojamų arba asocijuotųjų subjektų, tai jis šį faktą turi nurodyti sutrumpintame aiškinamajame rašte;
15.4. jei viešojo sektoriaus subjektas turi filialų ar kitų struktūrinių padalinių, sutrumpintame aiškinamajame rašte turi nurodyti jų buveinių adresus ir pagrindinę veiklą, jei ji skiriasi nuo pagrindinės viešojo sektoriaus subjekto veiklos;
15.5. informacija apie svarbias sąlygas ir aplinkybes, kurioms esant veikia viešojo sektoriaus subjektas ir kurios gali paveikti tolesnę viešojo sektoriaus subjekto veiklą.

ErnestaR
449
#809006 2010-05-21 15:37 ErnestaR
Laba diena,
Gal kas turite forma 299 Valgiaraštis (reikalavimas) maisto produktams išduoti kompiuterini varianta?
Labai aciu smile

jurate_kr
1263
#809138 2010-05-21 18:30 jurate_kr
Man paaiškinamąjame liepė bendrojoje dalyje gana išsamiai parašyti apie savo veiklą, nurašyti iš įstatų kokia pagrindinė, kokią kitą veiklą vykdo. O pastabose irgi aiškinti kiekvieną skaičių, iš ko susideda. pvz. pinigai: kiek kasoj, kiek biudžetinių banke, kiek spec lėšų.

daimar
36
#809244 2010-05-22 18:58 daimar
Kas ataskaitas jau daro, o kai kurie glušiukai tokie kaip aš vis dar likučių persikelt negali smile Pasibaigė sesija pagaliau, tai pradėjau dirbt. smile
Kaip ir viskas aišku, bet ne visai viskas. Gal galėtų kas pagelbėti, kad nenugrybaučiau vėl. smile
1 klausimas:
sąskaitoje 200 Debete tarkim - 10000 Lt.
(aš kaip supratau iš knygos senos buhalterės, kad į tą sumą įeina gautos sąskaitos už komunalines paslaugas, kitas paslaugas, priskaičiuotas DU+30,98 % Sodra ir nurašomi maisto produktai), tai jeigu iš biudžeto bus apmokamas visas šitas reikalas, tai aš turėčiau tą sumą įkelti į 228?
Žiūrėjau lyg Renata anksčiau rašė, kad jeigu iš biudžeto tai į 228, o jei iš spec.programų, tai į 310.
Bet va su maisto produktais man neaišku ką daryt, nes dalį sumos už maistą mokam iš biudžeto, o dalį iš spec.programų, o kokio dydžio dalį sudaro spec.programų suma toje bendroje sumoje nu niekaip neatknisu. Kaži ar blogai bus, jeigu aš viską surašysiu į tą 228 naują sąskaitą?

2 klausimas:
sąskaitoje 400 Kredite tarkim - 3000 Lt
(čia kaip ir suma, kurią liko skolingi tėvai už darželį, taip supratau?)
tai dabar aš šitą sumą turėčiau įkelti į naują sąskaitą K310? Ar į 6825004 Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus? Į kurią geriau reikėtų?


Iš tikro tai niekaip nepagaunu esmės tos 310 sąskaitos - Sukauptas perviršis ar deficitas? Kas tai yra? Tipo kaip UAB'uose Pelnas(Nuostolis)? Ar kaip?

P.S. Paaiškinkit prašau kaip durnam, a smile

jolama
595
#809269 2010-05-22 23:06 jolama
Nurašomas ūkinis inventorius iš nebalansinės sąskaitos:

D 8710 ?
K 021

renata1113
1953
#809276 2010-05-23 09:29 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-48

jolama rašė:

Nurašomas ūkinis inventorius iš nebalansinės sąskaitos:

D 8710 ?
K 021nebalansinėse sąskaitoje dvejybinio įrašo nėra. Juk iškeldami į nebalansinę nurašinėjote
D 8710 K 202

O nebalansinėse sąskaitose tas sumas arba kaupiate arba eliminuojate.

renata1113
1953
#809277 2010-05-23 09:32 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-48

daimar rašė:

Kas ataskaitas jau daro, o kai kurie glušiukai tokie kaip aš vis dar likučių persikelt negali smile Pasibaigė sesija pagaliau, tai pradėjau dirbt. smile
Kaip ir viskas aišku, bet ne visai viskas. Gal galėtų kas pagelbėti, kad nenugrybaučiau vėl. smile
1 klausimas:
sąskaitoje 200 Debete tarkim - 10000 Lt.
(aš kaip supratau iš knygos senos buhalterės, kad į tą sumą įeina gautos sąskaitos už komunalines paslaugas, kitas paslaugas, priskaičiuotas DU+30,98 % Sodra ir nurašomi maisto produktai), tai jeigu iš biudžeto bus apmokamas visas šitas reikalas, tai aš turėčiau tą sumą įkelti į 228?
Žiūrėjau lyg Renata anksčiau rašė, kad jeigu iš biudžeto tai į 228, o jei iš spec.programų, tai į 310.
Bet va su maisto produktais man neaišku ką daryt, nes dalį sumos už maistą mokam iš biudžeto, o dalį iš spec.programų, o kokio dydžio dalį sudaro spec.programų suma toje bendroje sumoje nu niekaip neatknisu. Kaži ar blogai bus, jeigu aš viską surašysiu į tą 228 naują sąskaitą?
Na patarsiu nelabai "buhalteriškai", dėkit į 228, po to, kažkada tas likutis "išlys", pakoreguosit kaip klaidų taisymą pagal 7 VSAFAS. Klaida tikrai neesminė bus, tai apie tai aiškinamąjame rašte nurodyti tikrai nereikės.

renata1113
1953
#809278 2010-05-23 09:34 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-48

daimar rašė:

2 klausimas:
sąskaitoje 400 Kredite tarkim - 3000 Lt
(čia kaip ir suma, kurią liko skolingi tėvai už darželį, taip supratau?)
tai dabar aš šitą sumą turėčiau įkelti į naują sąskaitą K310? Ar į 6825004 Pervestinos sumos į savivaldybių biudžetus? Į kurią geriau reikėtų?


Iš tikro tai niekaip nepagaunu esmės tos 310 sąskaitos - Sukauptas perviršis ar deficitas? Kas tai yra? Tipo kaip UAB'uose Pelnas(Nuostolis)? Ar kaip?

P.S. Paaiškinkit prašau kaip durnam, a smilekeliate
D 226 K 31

O 31 tam tikra prasme kaip UAB-uose pelnas - nuostolis. smile Ji parodo skirtumą tarp 7 ir 8 kl. sąskaitų.

daimar
36
#809279 2010-05-23 10:02 daimar
Renata, AČIŪ AČIŪ labai! smile
Juhu! Vadinasi kaip ir teisingai persikėliau likučius pagal 1 ir 2 žiniaraščius smile Pagaliau smile Na o toliau kaip nors.

daimar
36
#809380 2010-05-23 20:53 daimar
Renata, help smile
Aš čia dabar galvoju bekilnodama likučius:
jeigu aš D200 sąskaitą įkeliu į D228 (ir ten bus DU, sodra ir GPM + atsiskaitymas su tiekėjais - viskas iš biudžeto lėšų).
Tai kaip aš sausio mėn. darysiu kontuotes pateikdama paraiškas?
Nes realiai tai aš pinigų prašiau sausio mėn. ir kaip man reikės tas paraiškas užregistruot?

Nes pateikiant paraišką aš suprantu, kad veiksmai tokie:
D222 Gautinos finansavimo sumos
K415 Finansavimo sumos (gautinos)

O aš sukišu viską į 228 ir kaip iš ten iškrapštysiu?

Gal man tada reikėjo kelti kitaip? Aš čia pasiknaisiojau po forumą dar radau tokį tavo pasiūlymą kontuoti perkeliant likučius:
D 31 K691, 692, 693 (1 lentelėje įrašyti)
D 222 arba 228 K 41 (gautinas) (3 lentelėje įrašyti)

Jomajo su tais likučiais jau man smile smile

daimar
36
#809404 2010-05-23 21:38 daimar
Ir dar man kyla labai didelių abejonių dėl D070 trumpalaikio materialaus turto. Perkėliau pagal 1 lentelę į D202 Ūkinį inventorių.
O kodėl reikėtų paskui pagal 3 lentelę iškelti į užbalansinę sąskaitą K202 ir nurašyti Finansavimo sumas (gautos) D425 (ir D426 dar pas mane)?

Vėl aš šitoje vietoje nesuprantu tos užbalansinės sąskaitos esmės, dėl to sudėtingiau man.
Ar gali tai inventorius pasilikti balansę ar negali? Ir kokią tai turi įtaką? Gal galite pagelbėti smile

Nes aš kaip galvoju, pvz. reikės man ką nors nurašyti (ar užpajamuoti) iš to inventoriaus ir ką tada? Kelt iš užbalansinės į balansinę ir tada nurašyt ar kaip? O jeigu taip daryt, tai kam makaluotis?

Help smile

renata1113
1953
#809467 2010-05-24 09:11 renata1113
Labas rytas, daimar, parašiau privačią žinutę.

daimar
36
#809624 2010-05-24 12:51 daimar
Ačiū Renata! smile

lyda
193
#809636 2010-05-24 13:00 lyda redaguota: 2011-09-11 06-48

renata1113 rašė:lyda rašė:O tai visai nesvarbu už ką skolos už ilgalaikį irgi taip kelt?
ir kokie įrašai toliau būtų?

K228 „Sukauptos gautinos sumos“ D 42 Finansav.sumos panaudotos? rašant paraiskakeliate
D 228 K 691
paraišką teikiate ir gaunate finansavimą
D 222 K 41X
D 41X K 222
D 241 K 42X (gautos)
apmokate
D 691 K 241
užregistruojate panaudotas finansavimo sumas
D 42X (P) K 228Tai vistiek man dar neaišku, o ar ne skaiciuojant nusidėvėjimą registruojamos panaudotos finansavimo sumos K42, tai taip išeitų įrašas mažins panaudoto finansavimo sumas D 42X (P) K 228 . Ar čia gerai bus? Nelabai suprantu šito įrašo reikšmės.
Ilgalaikis turtas už kurį stovi kreditorinis įsiskolinimas visiškai nedėvėtas t.y. naujas.

JolantaZ
84
#809645 2010-05-24 13:12 JolantaZ
Sveiki, gal kas jau turit parašę ar bent jau šabloną aiškinamojo rašto? Gal galit pasidalinti?

renata1113
1953
#809665 2010-05-24 13:44 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-48

lyda rašė:


Tai vistiek man dar neaišku, o ar ne skaiciuojant nusidėvėjimą registruojamos panaudotos finansavimo sumos K42, tai taip išeitų įrašas mažins panaudoto finansavimo sumas D 42X (P) K 228 . Ar čia gerai bus? Nelabai suprantu šito įrašo reikšmės.
Ilgalaikis turtas už kurį stovi kreditorinis įsiskolinimas visiškai nedėvėtas t.y. naujas.tame pavyzdyje buvo apmokamos išlaidos kurios į 200 buvo priskaitytos 2009 metais.

O 2010 metais yra skirtumų. Ar pajamas (finansavimo) pripžįsti tada, kai jau viskas yra apmokėta ar pripžįsti tada, kai gauni sąskaitą ir ją tik poto apmokėsi, kai jau pripažinai pajamas.

jolama
595
#809675 2010-05-24 14:02 jolama
Apie turto nuomą.
Nuomuojam patalpas.
Priskaityta už nuomą D 2252001 K 7312001
Gaunam pinigus D 2411101 K 2252001
? (radau tokį įrašą) D 229 K 6816001 (ką jis reiškia?)
Pervedam D 6816001 K 2411101


Gal dar čia ko trūksta?

jolama
595
#809694 2010-05-24 14:26 jolama
Dar klausimukas.

Pas mus nuomininkai moka už komunalinius patarnavimus.
D 2269
K 7419
?


Ir dar . Mes esam mokykla. Sąskaitų plane yra išskirtos sąskaitos tarkim 2267 (gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose), 7417 (apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos). gal šitas sąskaitas reikia naudoti?

renata1113
1953
#809740 2010-05-24 15:50 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-48

jolama rašė:

Apie turto nuomą.
Nuomuojam patalpas.
Priskaityta už nuomą D 2252001 K 7312001
Gaunam pinigus D 2411101 K 2252001
? (radau tokį įrašą) D 229 K 6816001 (ką jis reiškia?) REGISTRUOJATE PERVESTINĄ SUMĄ BIUDŽETUI REIŠKIA smile
Pervedam D 6816001 K 2411101


Gal dar čia ko trūksta?viskas OK smile

renata1113
1953
#809743 2010-05-24 15:52 renata1113 redaguota: 2011-09-11 06-48

jolama rašė:

Dar klausimukas.

Pas mus nuomininkai moka už komunalinius patarnavimus.
D 2269
K 7419
?


Ir dar . Mes esam mokykla. Sąskaitų plane yra išskirtos sąskaitos tarkim 2267 (gautinos įmokos už paslaugas švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose), 7417 (apskaičiuotos paslaugų švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose pajamos). gal šitas sąskaitas reikia naudoti?Už komunalinius
D 22X K 87 (11 VSAFAS 8 p), nes juk čia senoji 200 "atsistato"

ir sąskaitas kurias ketinate 2267 ir 7417 naudoti LABAI TINKAMOS

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis