kroska
430
#594699 2008-12-29 18:34 kroska
gal kas žino, asr tantjemos eina iš pelno, ar galima dėti į sąnaudas?

DEATHandTAXES
20
#603072 2009-01-14 16:49 DEATHandTAXES
Padėkit rasti teisingą atsakymą įstatymų ir įvairių poįstatyminių aktų peripetijose: aišku, kad nuo 2009 m. sausio 1 d. tantjemos apmokestinamos 20 proc. tarifu, tačiau neaišku, ar reikia nuo tantjemų dar mokėti ir sveikatos draudimo mokestį? Jeigu reikia, tai kokį - 6 ar 9 proc.? Ar turi čia įtakos asmens darbo santykiai, t.y. jeigu pvz. valdybos narys dar dirba bendrovėje pagal darbo sutartį, ar turi jis mokėti sveikatos draudimo mokestį nuo gautų tantjemų?Ir atvirkščiai, jeigu ne dirba pagal DS, tokiu atveju ar turi mokėti Sodrai? Žiauriai pasiklydęs... Embarassed

artas71
12730
#603083 2009-01-14 17:03 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-06

DEATHandTAXES rašė:

Padėkit ....EmbarassedVietoj divų dabar mokės tantjemas.

15%+6%
verslas.banga.lt/lt/patark.full/43d24cfbe1830

Tantjemos negali būti ir laikomos su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusiomis pajamomis. Darbo santykių ir jų esmę atitinkančių santykių sąvoka apibrėžta Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo 2 str. 31 dalyje: "Tai santykiai, kai darbas atliekamas pagal darbo sutartis, taip pat bet kokia kita veikla, vykdoma teisinių santykių, kurie iš esmės (susitarimu dėl darbo apmokėjimo sąlygų, darbo vietos ir funkcijų, darbo drausmės ir kt.) atitinka darbo sutarties sukuriamus darbdavio ir darbuotojo santykius, pagrindu".

Kitaip nei įmonės direktoriaus, prezidento ir pan. atveju, valdybos narių funkcijoms atlikti Lietuvos įstatymai nereikalauja sudaryti darbo sutarties. Laikas, praleistas atliekant valdybos ar stebėtojų tarybos nario funkcijas, nėra įskaičiuojamas į darbo stažą, nesuteikiama teisė į atostogas, nedarbingumo pašalpas sergant ir pan.

Valdybos ar stebėtojų tarybos nariai nėra įmonės darbuotojai, tarp jų ir įmonės nėra subordinacinių ryšių – esminio darbo santykių elemento. Atsižvelgiant į pačių santykių pobūdį, jų pripažinimas darbo ar jų esmę atitinkančiais santykiais prieštarautų ne tik Lietuvos, bet ir tarptautinei praktikai.

Tokią poziciją įtvirtino ir Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2004 m. spalio 27 d. civilinės bylos Nr. 3K-3-480 nutartyje vienareikšmiškai pripažinęs, kad bendrovės valdybos nariams kaip ir administracijos vadovui pavedama veikti bendrovės vardu Akcinių bendrovių įstatymo ir bendrovės įstatų pagrindu.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

DEATHandTAXES
20
#603291 2009-01-15 08:38 DEATHandTAXES
Ačiu už išsamų atsakymą. O kaip bus tokiu atveju, jeigu vis dėl to valdybos nariai bus susiję su įmone ir darbo santykiais, t.y. gaus darbo užmokestį kas mėnesį ir plius tantjemas už darbą valdyboje?

40
49
#613001 2009-02-01 13:38 40 redaguota: 2011-09-11 06-08

artas71 rašė:

Dėl išmokėjimo termino - jo nėra nustatyta. Gal būt taikytina dividendų išmokėjimo tvarka - per 1 mėn. nuos paskelbimo.


Ar butina tureti isakyma rementis akcininku sprendimu, pvz. tantjemu pastoviu sumu mokejimas numatytas i prieki ir velesniais metais...

Loreta13
31050
#613026 2009-02-01 14:49 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-08

40 rašė:

Ar butina tureti isakyma rementis akcininku sprendimu, pvz. tantjemu pastoviu sumu mokejimas numatytas i prieki ir velesniais metais...

Kadangi tantjemos išmokamos konkrečiu laiku, kurio niekaip negali numatyt akcininkai, manau, įsakymas reikalingas.

artas71
12730
#613055 2009-02-01 17:42 artas71 redaguota: 2011-09-11 06-08

40 rašė:

Ar butina tureti isakyma rementis akcininku sprendimu, pvz. tantjemu pastoviu sumu mokejimas numatytas i prieki ir velesniais metais...


tantjemos yra mokamos
a) tik iš likutinio pelno;
b) tik akcininkų sprendimu.
59 straipsnio 2 dalies 11 punktas.

Numatote į priekį...O jeigu nebus to pelno skirstymui? Čia kas, net geriau už privilegijuotas akcijas?

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

wolf
11264
#904634 2011-01-20 13:14 wolf
Kolegos keliam tantjemų temą.
Prašau įvertinti tokia tantjemų registravimo apskaitoje teisingumą:
____________________
UAB A akcininkų susirinkimas 2011 m. kovo 31 d. skirstė pelną ir nutarė 2011 metais tantjemoms išmokėti skirti 10 000 Lt. Akcininkų sprendimas registruojamas sudarant rezervą tantjemoms išmokėti. Rezervo sudarymas rodo, kokią sumą įmonė gali skirti tantjemoms.
Registruojant sudarytą rezervą, daromas įrašas:
D 34 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)
K 333 Kiti rezervai (tantjemoms ir premijoms).

2011 m. balandžio 10 d. buvo apskaičiuotos tantjemos valdybos nariams. Mokėtinos tantjemos apskaitoje registruojamos ta data, kada apskaičiuojamos ir įmonės vadovas pasirašo įsakymą dėl jų išmokėjimo.
Apskaičiavus tantjemas, apskaitoje daromi tokie įrašai:
D 6118 Kitos bendrosios sąnaudos – 10 000 Lt
K 4482 Mokėtinos tantjemos – 8 500 Lt
K 4462 Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis – 1 500 Lt.

Rezervas tantjemoms gali būti naikinamas tik visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu. 2012 metais akcininkai, skirstydami pelną, nusprendė tantjemoms panaudotą rezervą panaikinti. Panaikinant panaudotą rezervą, apskaitoje daromi tokie įrašai:
D 333 Kiti rezervai (tantjemoms ir premijoms) – 10 000 Lt
K 34 Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) – 10 000 Lt.
_______________________

Ir dar dėl kaupimo principo - kai manote tantjemos už 2010 m. išmokėtos 2011 m., kurių metų leidžiami atskaitymai ?

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


amadina22
19802
#904665 2011-01-20 13:41 amadina22
Buvau ne taip supratusi, ištrinu

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

wolf
11264
#904740 2011-01-20 14:17 wolf
Na va o aš galvojau nuomonė atsirado.

Gerai pradėsime nuo klausimų. Kodėl siūloma pelno skirtimą registruoti per įsipareigojimus, o preminių, tantjemų ir t.t. skirimas iš pelno per rezervus ?

Ar turimą omeny, kad antru atveju nežinomos tikslios sumos ? Ar kitos priežastys?

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Rainis
15064
#904753 2011-01-20 14:31 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-12

wolf rašė:


Ir dar dėl kaupimo principo - kai manote tantjemos už 2010 m. išmokėtos 2011 m., kurių metų leidžiami atskaitymai ?


Sakyčiau, kad bloga paskutinė korespondencija.
Rezervą grąžinote atgal į pelną, tokiu būdu gaunasi, kad tantjemas išmokėjote ne iš pelno, o tiesiog jos pasidarė paprasčiausi leidžiami atskaitymai.
Negali taip būti.
Siūlyčiau tokius variantus:
1. Jei buvo suformuotas rezervas tantjemoms, tai naikinamas jis turi būti taip:
D 333 Kiti rezervai
K 6118 Kitos sąnaudos.
Tikrai tantjemų pavidalu išmokėtas pelnas (per rezervų sąskaitas) neturi grįžti atgal į pelną smile
2. Man labiau tiktų kitas variantas - neformuojant rezervų, o einant per pelno paskirstymo sąskaitas:
a) skiriama dalis pelno tantjemoms:
D 34 Nepaskirstytas pelnas
K 65 Pelnas tantjemoms
b) sudarius išmokėjimo sąrašus:
D 65 Pelnas tantjemoms
K 48 Mokėtinos tantjemos
K 48 Mokėtinas GPM.
3. Dar paprastesnis:
D 34 Pelnas
K 48 Mokėtinos tantjemos.
Ir sudarius sąrašus:
D 48 Mokėtinos tantjemos
K 48 Mokėtinas GPM.
Tarp kitko, ir akcinių bendrovių įstatyme kaip tai nenumatoma sudaryti rezervus tantjemoms ir premijoms - manau, kad šis kelias netinkamas.
Dėl kaupimo principo - nematau, kur jį galima pritaikyti. Tantjemos - tai pelno dalis, o ne veiklos sąnaudos.

amadina22
19802
#904763 2011-01-20 14:36 amadina22 redaguota: 2011-09-11 07-12
12) dividendai ar kitaip paskirstytas pelnas (pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) už valdybos ar stebėtojų tarybos narių veiklą, darbuotojų naudai ar šio Įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nurodytai naudai teikti, nelaikoma paskirstytuoju pelnu);
Pastaba. 1 dalies 12 punkto nuostatos taikomos apskaičiuojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Rainis
15064
#904785 2011-01-20 14:51 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-12

amadina22 rašė:

12) dividendai ar kitaip paskirstytas pelnas (pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) už valdybos ar stebėtojų tarybos narių veiklą, darbuotojų naudai ar šio Įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nurodytai naudai teikti, nelaikoma paskirstytuoju pelnu);
Pastaba. 1 dalies 12 punkto nuostatos taikomos apskaičiuojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.


Ką norite tuo pasakyti?
Pateikėte, kaip suprantu, ištrauką iš GPMĮ.
Teisingai - nelaikoma, nes apmokestinama kitaip, pagal kitas taisykles.
Nors šiaip tai ta ištrauka labiau tiktų į "Nesąmonių muziejų", kai atidžiau įsiskaitai.
O Wolf siūlė diskusiją ne apie apmokestinimą, bet apie registravimą apskaitoje.

amadina22
19802
#904793 2011-01-20 14:57 amadina22 redaguota: 2011-09-11 07-12

Rainis rašė:amadina22 rašė:

12) dividendai ar kitaip paskirstytas pelnas (pelno dalis, paskirta metinėms išmokoms (tantjemoms) už valdybos ar stebėtojų tarybos narių veiklą, darbuotojų naudai ar šio Įstatymo 26 straipsnio 2 dalyje nurodytai naudai teikti, nelaikoma paskirstytuoju pelnu);
Pastaba. 1 dalies 12 punkto nuostatos taikomos apskaičiuojant 2010 metų ir vėlesnių metų mokestinių laikotarpių pelno mokestį.


Ką norite tuo pasakyti?
Pateikėte, kaip suprantu, ištrauką iš GPMĮ.
Teisingai - nelaikoma, nes apmokestinama kitaip, pagal kitas taisykles.
Nors šiaip tai ta ištrauka labiau tiktų į "Nesąmonių muziejų", kai atidžiau įsiskaitai.
O Wolf siūlė diskusiją ne apie apmokestinimą, bet apie registravimą apskaitoje.Čia ištrauka iš PMĮ 31 straipsnis
Aš galvojau, kad tantjemos - neleidžiami atskaitymai, bet radau tą, ką čia pacitavau.


Wolf klausė:
Ir dar dėl kaupimo principo - kai manote tantjemos už 2010 m. išmokėtos 2011 m., kurių metų leidžiami atskaitymai ?

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Cha-cha
5594
#904795 2011-01-20 14:58 Cha-cha redaguota: 2011-09-11 07-12

Rainis rašė:

Pateikėte, kaip suprantu, ištrauką iš GPMĮ.
Teisingai - nelaikoma, nes apmokestinama kitaip, pagal kitas taisykles.
Nors šiaip tai ta ištrauka labiau tiktų į "Nesąmonių muziejų", kai atidžiau įsiskaitai.
O Wolf siūlė diskusiją ne apie apmokestinimą, bet apie registravimą apskaitoje.Čia ištrauka iš pelno mokesčio įstatymo. 31 straipsnis. Nuo 2010 metų tentjemos nepriskiriamos neleidžiamiems atskaitymas, vadinasi tampa leidžiamais atskaitymais

Sunaikink savyje kerštą ir pyktį, jie daugiau kenkia tau, negu kitiems

wolf
11264
#904800 2011-01-20 15:01 wolf redaguota: 2011-09-11 07-12
Raini
Tai ne mano mintis - tai ištrauka iš auditorės Almos VAITKUNSKIENĖS straipsnio.
O pavyzdys - tai beveik ideali 8-ojo metodiniu rekomendacijų kopija - su pakeistais skaičiais.

[quote:dbe3d69551]1. Jei buvo suformuotas rezervas tantjemoms, tai naikinamas jis turi būti taip:
D 333 Kiti rezervai
K 6118 Kitos sąnaudos.
Tikrai tantjemų pavidalu išmokėtas pelnas (per rezervų sąskaitas) neturi grįžti atgal į pelną icon_exclaim.gif [/quote]
Beje nesutinku su Jūsų pirma pastaba - rezervas tai laikinas pelno skirstimo apribojimas, todėl jis suformuojamas iš pelno, ir ji naikinant pelnas didinamas, nes skirstimo apribojimas nereikalingas.

Beje nori atskirti 2 sąvokas SĄNAUDOS ir LEIDŽIAMI ATSKAITYMAI.
Tai būtent kad tantjemos tapo leidžiamais atskaitymais, jų atvaizdavimo apskaitoje principai nepasikeitė.

Metodinių rekomendacijų rengimo nuomonė Premijos ir tantjemos nėra tiesioginės išmokos įmonės savininkams, todėl jos priskirtinos įmonės sąnaudoms. - čia nuomonė, kuri tikrai diskutuotina - nes Pelno skirstymas yra pelno skirstymas.
Tada Jūsų pasiūlytas 2 ir 3 p. variantas yra NETEISINGAS

Pagal 3 p. principus galima skirtyti tik dividendus.

Paskutinis Jūsų sakinis vėl gi prieštarauja rengėju nuomonei, bet ne tame esme.

Esmė tame kad ne apie šnekame: šnekame apie LEIDŽIAMUS atskaitymus (pamirškite sąnaudas jei tai jums trukdo) ir kaupimo principą

1. Pagrindinę klaida matau tame, kad GPM įsipareigojimas išskirtas ne Tantjemų IŠMOKĖJIMO momentų, o tantjemų apskaičiavimo momentu.
2. Vėl gi grįžtame prie būtinumo formuoti rezervus. Jei Akc.Susirinkimas priėmė sprendimas skirti 15000 LT tantjemų - tai yra gautinis sprendimas, kodėl būtina formuoti rezervą, kokie dar gali būti skaičiavimai ir t.t. Jei Aks.Susirinkimas nusprendė kad reikia skirti bet nenustatė konkrečios sumos - tada taip galima formuoti rezervą, vertinti valdybos darbą ir t.t.

[/quote]

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


wolf
11264
#904806 2011-01-20 15:05 wolf redaguota: 2011-09-11 07-12

Luka_Paciolis rašė:

Pasikeitus PM įstatymo nuostatoms, kuriomis jau nėra laikoma pelno dalies paskyrimu tantjemom, vadinasi įmonės vadovas gali pats numatyti sumą jų išmokėjimui. Ir 2010 m. gruodžio 31 d. apskaitoje registruojama:
D 4482 Mokėtinos tantjemos
D 61188 Kitos įvairios bendrosios sąnaudos (leidžiami atskaitymai)


Luka nesutinku. Pelno skirstymą reglamentuoja ABĮ, o ne PMĮ, TODĖL vadovas neturi teisės priimti skirstimo sprendimų (pasiūlyti gali aišku), be to kad valdyba ar stebėtojų taryba yra aukštesnis valdymo organas nei vadovas.

Norite debetuoti 4 Klasę ar kredituoti 6 kl ?

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


wolf
11264
#904839 2011-01-20 15:23 wolf redaguota: 2011-09-11 07-12

Luka_Paciolis rašė:


Wolf, norėčiau atkreipti dėmesį, kad pelno skirstymo projektą ruošia įmonė, t.y. vadovas. O akcininkai jį arba tvirtina arba ne arba perskirsto savaip. Tačiau akcininkams visuomet reikia pateikti ir finansinius rodiklius apie įmonės mokumą, kad akcininkai nepažeistų ABĮ, t.y paskiriant dividendus ar premijas bei tantjemas, po kurių išmokėjimo įmonė netaptų nemokia.
Todėl manau, kad reikėtų sušaukti neeilinį akcininkų susirinkimą dėl PMĮ pasikeitimo ir akcininkai šiame susirinkime priimtų sprendimą kokio dydžio skiria premijoms bei tantjemoms išmokėti bei nustatys sąlygas kada galima skirti už 2010 m. Na o jau 2011 m. visuotiniame akcininkų susirinkime galės paskirti šių išmokų dydį 2011 m.
Tokiu atveju nereikės sudaryti atskiro rezervo , kurio sudarymas iš grynojo 2010 m. pelno jau būtų neteisingas akcininkų atžvilgiu.


Luka aš reguoju į Jūsų parašymą kad PMĮ įtakuoją ar suteikia VADOVUI kažkokias papildomas teises, kurių jis iki tol neturėjo. - tikrai ne.
Be abejo projektas rengiamas vadovo iniciatyva

Mano klausimas Jums ar Jūsų nuomone vAS, nesušaukiant neeilinio AS, turi privaloma tvarka formuoti rezervus ? Jei akcininkai neatsižvelgdami į PPP (pelno paskirstymo projektą), protokole numato, konkrečiai paskirta sumą tantjemoms - tai blogai ?

Kaip ir kodėl reikia aiškinti akcininkui, kad dabar reikia formuoti rezervą, ivertintant kad ABĮ 59 str. 2 d 11 p. numato atskirą skirstomo pelno forma, o rezervas - pagal savo prasme yra kita forma.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


wolf
11264
#904846 2011-01-20 15:26 wolf redaguota: 2011-09-11 07-12

Luka_Paciolis rašė:wolf rašė:

Luka nesutinku. Pelno skirstymą reglamentuoja ABĮ, o ne PMĮ, TODĖL vadovas neturi teisės priimti skirstimo sprendimų (pasiūlyti gali aišku), be to kad valdyba ar stebėtojų taryba yra aukštesnis valdymo organas nei vadovas.

Kaip matome vėl du įstatymai tarpusavyje nesuderinti. Jei jau pakeitė PMĮ tuomet reikėjo pakeitimus daryti ir ABĮ. Nes kaip gali akcininkai skirti savo grynojo pelno dalį šioms išmokoms, jei tai įmonei yra leidžiami atskaitymai pagal PMĮ, vadinasi šiomis išmokomis galima mažinti įmonės apmokestinamąjį pelną ir tuo pačiu sumažinti PM. Tuomet nematau prasmės šių išmokų rezervo sudarymui.


Čia galima sutikti - tačiau tai jau yra kad Civilinė teisė dažnai eina atskirai nuo mokestinės. Tačiau įvertinant kad tai būtų leidžiami atskaitymai - pelno skirstymo momentu - tai tokios problemos nėra - nes viskas persikelia į kitus metus.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus


Rainis
15064
#904861 2011-01-20 15:53 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-12
Kolegos, jūsų dėka persiskaičiau naujausius PMĮ pakeitimus, visai nebuvau atkreipęs dėmesio - neturiu tokių didelių įmonių su valdybomis ir stebėtojų tarybomis.
Ir galai nesueina niekaip, kai bandau sudėti PMĮ, ABĮ ir GPMĮ ir 8 .
1. ABĮ nenumatyta sudaryti rezervo tantjemoms - 8 būtent siūlomas rezervas.
2. PMĮ tantjemos jau ne iš pelno - ABĮ iš pelno.
3. GPMĮ su PMĮ suderintas, tantjemos ne iš pelno, neleidžiamuose atskaitymuose tik dividendai, kaip išmokos iš paskirstyto pelno.
Wolf teisybė - tai leidžiami atskaitymai, normalios veiklos sąnaudos, apmokestinamos turbūt kaip A klasės išmokos 15 proc. tarifu.
Ne tiek baisu tie įstatymų nesutapimai ar korespondencijos.
Man baisu kitkas - patyliukais, per daug nesigarsinant tantjemos tampa normaliomis sąnaudomis.
Kiek įsivaizduoju, tai tantjemos ir ne šimtais litų išmokamos bankuose, elektros skirstymo tinkluose, šilumos tinkluose, kitose didelėse ir dažnai monopolinėse įmonėse. Be jokios abejonės, visose valstybinėse įmonėse. Valdybose ir stebėtojų tarybose ministerijų atstovai. Dažniausiai įmonės sukurtos ne privataus kapitalo pagrindu.
Normalios sąnaudos, įskaičiuojamos į produkcijos ir paslaugų savikainą.
Smulkios įmonėlės dreba, ar teisingai apmokestino kelis direktoriaus ne įmonės reikalais nuvažiuotus kilometrus ir sunaudotą benziną. Visas kapitalas, visas turtas - paties savininko, valstybė neįdėjo nei vieno lito į jo įmonę.
Ir visa tai diržų veržimo dienomis.Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Skrivanek vertimų biuras, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Švitrigailos g. 11M
2015 - 2020 2018 - 2021
SLS Hydraulics, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Giedraičių g. 36-2
2015 - 2020 2018 - 2021
Individuali įmonė - -
Viešoji įstaiga Baltijos gintarėlių sportinių šokių konkursas - -
G. Liutkevičiaus firma - -
Zipis, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Perkūnkiemio g. 8-70
2018 - 2020 2018 - 2021
Stragutės mėsa, UAB
Tauragės r. sav. Stragutės k. Vėjų g. 8
2015 - 2018 2018 - 2019
Poilsio erdvė, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. M. Daukšos g. 8-10A
2019 - 2020 2019 - 2021
Undinė, UAB - -
Visagino lopšelio-darželio Auksinis gaidelis profesinė sąjunga - -
Etina, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. A. Goštauto g. 8-220
2015 - 2020 2018 - 2021
Semper amicus, VšĮ - -
Mandeira, UAB
Šilalės r. sav. Reistrų k. Knygnešių g. 7
2015 - 2020 2018 - 2018
ŽŪB VG Ausieniškės
Elektrėnų sav. Ausieniškių k. Paukštyno g. 9
2015 - 2020 2018 - 2021
JANVALDA, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Dilgynės g. 3
2015 - 2020 2018 - 2021