Dalia29
12709
#915093 2011-02-13 13:55 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 07-14

artas71 rašė:

[Vietoj divų dabar mokės tantjemas.

15%+6%
verslas.banga.lt/lt/patark.full/43d24cfbe1830Žinutė parašyta 2009 metų sausio mėnesį...
Ir tą straipsnį verta perskaityti. Auditorė stebisi, kodėl tantjemos yra neleidžiami atskaitymai.

Samajana
6099
#915100 2011-02-13 14:44 Samajana redaguota: 2011-09-11 07-14

Rainis rašė:Dalia29 rašė:

Aš vistiek nesuprantu, kas tokio įvyko.


Nesuprantate, nes nenorite suprasti. Ir jūsų atsirašinėjimai yra tipiška demagogija.
Kalbu apie apmokestinimo NELYGYBĘ.


Nesinervuok, Raini
Kiti supranta iš pusės sakinio ...
PMĮ pakeitimas. Reikia atsakyti tik į vieną klausimą.
Po pakeitimo mokesčiai didės ar mažės...
Visa kita paskiau demagogija
Jinai yra monopolistė smile

Yra taip kaip yra,todėl negali būti kitaip...

Rainis
15064
#915115 2011-02-13 15:50 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-14
[quote=Dalia29][/quote]
Demagogija šiuo atveju pavadinau jūsų nenorą suprasti mano pasipiktinimo esmę, o atsirašinėjimą, nukrypstant į kitus dalykus. Tai iš mano pusės visiškai nereiškia jokio pykčio jums. Atvirkščiai - pykstate jūs, ir jau mudviejų susirašinėjime ne pirmą kartą, bet tiek to. Ir to jūsų pykčio priežasties niekaip nesuprantu - kam reikia normalioje diskusijoje nuo diskusijos objekto vis bandyti persimesti į subjektą, svaidant vienokias ar kitokias pastabas?
Dėl įvairių išmokų apmokestinimo nelygybės - taip, išmokos apmokestinamos labai nevienodai. Ir tai man taip pat nepatinka. Nors visos išmokos mokamos iš darbuotojų uždirbto pelno, bet labiausiai apmokestinamos premijos iš pelno, išmokamos darbuotojams. Tada - dividendai. Ir dabar atsiradusi visiškai nelogiška apmokestinimo lengvata tik tantjemoms.
Aš visą laiką tvirtinu, kad šis tantjemų apmokestinimo pakeitimas naudingas tik stambiojo verslo, didelių AB valdybų ir stebėtojų tarybų nariams, nes smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, nors sukuria didžiausią nacionalinio produkto dalį, jų akcininkai negalės pasinaudoti ta lengvata. Nes tų akcininkų dažniausiai yra per mažai, kad galėtų suformuoti valdybą. Taikykim tą patį apmokestinimo principą visoms išmokoms iš pelno - štai tai būtų puiku.
O dabar lengvata tik tam tikrai nedideliai visuomenės grupei, ir vargu ar tikrai labai nusipelniusiai, vėl kažkokiam elitui - tai normalu?

Dalia29
12709
#915160 2011-02-13 22:40 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 07-14

Rainis rašė:

[Demagogija šiuo atveju pavadinau jūsų nenorą suprasti mano pasipiktinimo esmę, o atsirašinėjimą, nukrypstant į kitus dalykus. Tai iš mano pusės visiškai nereiškia jokio pykčio jums. Atvirkščiai - pykstate jūs, ir jau mudviejų susirašinėjime ne pirmą kartą, bet tiek to. Ir to jūsų pykčio priežasties niekaip nesuprantu - kam reikia normalioje diskusijoje nuo diskusijos objekto vis bandyti persimesti į subjektą, svaidant vienokias ar kitokias pastabas?


Va čia jau gražu, nei vienoje temoje (turite omeny apie nepripažintą pelną?), aš pykau mažiausiai. Ir tuo labiau jokių asmeniškumų žmogui, kuris tikrai nusimano daugelyje dalykų, su kuriais aš kuo puikiausiai sutinku, net diskusint nepradedu. O jei kažkas kliūna, tai jau demagogija ir pyktis?
Įdomiausia, kad aš ir klausiu, kas yra šios diskusijos objektas? Nes aš nesuprantu, nematau naujo reiškinio, tantjemos jau nuo "Adomo ir Ievos " egzistuoja.
Ar tai, kad tantjemos patapo leidžiamais atskaitymais?
Ar aplamai, kad yra toks reiškinys kaip tantjemos, kuriomis galima (ypač Lietuvoje)papiktnaudžiauti, išmokant nevertiems jų asmenims? Nuo to ir pradėkime.
teigia, kad išmoka iš pelno yra dividendai. Kodėl taip yra. Matyt, tokia tarptautinė praktika. Tantjemos ne, jos prilyginamos premijoms. Kodėl kai kurie taip įsikibo, kad tai PRIVALO būti išmoka iš pelno. ABĮ vėlgi nereglamentuoja finansinės apskaitos, teisingai, tantjemos siejamos su pelnu, nes jam nebūnant , jos negali būti mokamos, bet premijos taip pat siejamos su pelnu.Aš net skaičiau tokį pasiūlymą, kad tantjemos, mokamos asmenims iš šalies, turėtų būti mokamos iš pelno. Tokia praktika panašu, kad neprigijo, bent jau rekomendacijų neskaičiau. Aš tikrai nedrįsčiau vadinti apskaitos kūrėjų beraščiais, matyt, jie turi savo raciją.
Todėl apskaitininkai atmeta skirstomą pelną, lieka mokesčiai. Šiuo atveju GPM. Juo ir apmokestina. Prisiminkim laikus, kai tantjemos buvo apmokestinamos kitu GPM tarifu nei dividendai. Pasikeitė tarifai, pasikeitė GPM įstatymas, tarifai buvo suvienodinti. Tantjemos tapo ekonomiškai naudingesnės. Sodra. Vėlgi, žmonėms iš šono išmokos Sodra neapmokestinamos, pagaliau jau buvo išaiškinta ir išsiaiškinta. Neužkraukit dar vienos naštos įmonei, o be to socialinis draudimas turi kitą reikšmę.
Pelno mokestis. Vėlgi, jei tai sąnaudos, tokios kaip ir premijos, jos yra leidžiami atskaitymai. kažkokios naudos iš to įmonės, be abejo, turės, bet ar tai jau tikrai toookia nauda. Nežinau, bandau skaičiuot.
Išvada- "kalti" apskaitos specialistai. Jie "sujaukė" nusistovėjusią tvarką.
Aš asmeniškai labiau piktinuosi tokiu aukštu dividendų apmokestinimu. Nes užsienietis, investuodamas Lietuvoje, tikrai nenori atiduoti valstybei tokios didelės dalies savo pinigėlių, tuo labiau, kad kaimyninėse šalyse ir nereikia. O dar tai, kad dividendus išsimoka ir vidutinis verslas...
Ir dar. Jei jau tikrai įtariate sąmokslą, tai , mano nuomone, pirmiausia būtų kovojama prieš aukštą dividendų apmokestinimą.
Dabar padaryta "skylutė", kad su savo verslu neišsikraustytų į kokį Kazachstaną. Labai to nenorėtusi.

G_SP
6
#939094 2011-04-12 11:22 G_SP
Įsikišiu į Jūsų turiningą pokalbį su savo kvailu raštvedybišku klausimu :)
Kokia turėtų būti veiksmų ir dokumentų seka, nusprendus išmokėti tantjemas? (Mes turime ir akcininkus, ir Valdybą)
1. Valdyba siūlo akcininkams išmokėti tam tikro dydžio (bendra suma) tantjemas;
2. Akcininkai patvirtina pasiūlytą sumą išmokėti;
3. Valdyba paskirsto kokias tiksliai sumas išmokėti, kokia tvarka ir kokiomis dienomis.

Dokumentai turėtų būti tokie: valdybos susirinkimo protokolas (dėl sprendimo pateikti akcininkams svarstymui tantjemų išmokėjimą), akcininkų susirinkimo protokolas (su sprendimu išmokėti tantjemas), valdybos susirinkimo protokolas (su sprendimu, kam ir kiek pinigų išmokėti). Ar teisingai? Ar reikalingas įmonės vadovo įsakymas dėl tantjemų išmokėjimo?

Rainis
15064
#940003 2011-04-14 13:28 Rainis
Paskaitykite - pagaliau ir protingesni už mane žmonės pamatė tą, prieš ką aš jau seniai protestavau ir kai kurių forumo dalyvių buvau suniekintas:
www.delfi.lt/news/ringas/lit/aracas-saziningai-moketi-mokescius-yra-garbinga-ir-teisinga-taip-jau-nebegalvoju.d?id=44396165

Rinka
459
#948190 2011-05-09 16:23 Rinka
o gali būti UAB valdybos nariu visiškai pašalinis žmogus "iš gatvės"?

Rinka
459
#948456 2011-05-10 12:25 Rinka redaguota: 2011-09-11 07-20

Luka_Paciolis rašė:Rinka rašė:

o gali būti UAB valdybos nariu visiškai pašalinis žmogus "iš gatvės"?

Taip.
Valdybos nariu gali būti renkamas tik fizinis asmuo.Valdybos nario kadencijų skaičius neribojamas. Bendrovės valdybos nariu negali būti:

1) bendrovės stebėtojų tarybos narys;

2) asmuo, kuris pagal teisės aktus neturi teisės eiti šių pareigų.(ABĮ 33 str.6d.)Ačiū.O kokia galėtų būti logika jei vienas akcininkas ir prisiima valdybą? Hm , turėtų būti nebent kompetetinga kokia nors? finansininkai ?

amadina22
19802
#948492 2011-05-10 13:32 amadina22 redaguota: 2011-09-11 07-21

Luka_Paciolis rašė:Rinka rašė:

O kokia galėtų būti logika jei vienas akcininkas ir prisiima valdybą? Hm , turėtų būti nebent kompetetinga kokia nors? finansininkai ?

Valdybą turi sudaryti ne mažiau kaip trys nariai – fiziniai asmenys. Valdybos nariu negali būti tik bendrovės, dukterinės bendrovės, bendrovę patronuojančios bendrovės stebėtojų tarybos narys. Taigi, tiek bendrovės vadovas, tiek bendrovės darbuotojas, tiek akcininkas, tiek bet kuris kitas fizinis asmuo, kuriam neatimta teisė eiti šių pareigų, gali būti valdybos nariu.


O jei yra vienas akcininkas, ar reikalinga ta valdyba?

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

amadina22
19802
#948509 2011-05-10 13:48 amadina22 redaguota: 2011-09-11 07-21

Luka_Paciolis rašė:amadina22 rašė:

O jei yra vienas akcininkas, ar reikalinga ta valdyba?

Visuotinis akcininkų susirinkimas turi teisę rinkti stebėtojų tarybos narius, jeigu stebėtojų taryba nesudaroma – valdybos narius, o jeigu nesudaroma nei stebėtojų taryba, nei valdyba – bendrovės vadovą (ABĮ 20 str.1 d. 20 p.)
Vadinasi akcininkas gali pasirinkti kas turi valdyti bendrovę, t.y ar bendrovės valdymui pasirinkti kolegialų valdymo organą − valdybą, ar vienasmenį valdymo organą − bendrovės vadovą, kuriam pavesti atlikti valdybos kompetencijai priskirtas funkcijas.Akcininkas dar ir bendrovės vadovas mūsų atveju, tai viskas tvarkoj.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Rainis
15064
#948525 2011-05-10 14:12 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-21
Amadina, šis klausimas ne be reikalo pateiktas temoje "Tantjemos".
Tantjemos ne tik apmokestinamos mažesniu tarifu, negu dividendai, bet ir yra leidžiami atskaitymai iš pelno.
Todėl kaip suprantu, UAB'ai, kurie turi tik vienintelį akcininką, svarsto, kaip susimažinti mokesčius.
Ir atrodo, kad prie tokio varianto neprisikabinsi - sukūrei valdybą iš savo šeimos narių, parašei keletą posėdžio protokolų, ir jau gali išmokėti tantjemas.
Tiek nepatogu, kad apribotas pelno procentas, kurį galima išmokėti tantjemomis - bet vis šis tas.

amadina22
19802
#948527 2011-05-10 14:14 amadina22 redaguota: 2011-09-11 07-21

Rainis rašė:


Amadina, šis klausimas ne be reikalo pateiktas temoje "Tantjemos".
Tantjemos ne tik apmokestinamos mažesniu tarifu, negu dividendai, bet ir yra leidžiami atskaitymai iš pelno.
Todėl kaip suprantu, UAB'ai, kurie turi tik vienintelį akcininką, svarsto, kaip susimažinti mokesčius.
Ir atrodo, kad prie tokio varianto neprisikabinsi - sukūrei valdybą iš savo šeimos narių, parašei keletą posėdžio protokolų, ir jau gali išmokėti tantjemas.
Tiek nepatogu, kad apribotas pelno procentas, kurį galima išmokėti tantjemomis - bet vis šis tas.Ačiū už patarimus.

Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Rinka
459
#948536 2011-05-10 14:25 Rinka redaguota: 2011-09-11 07-21

Luka_Paciolis rašė:Rainis rašė:

Ir atrodo, kad prie tokio varianto neprisikabinsi - sukūrei valdybą iš savo šeimos narių, parašei keletą posėdžio protokolų, ir jau gali išmokėti tantjemas.

Norėčiau atkreipti dėmesį, kad mokesčių administratorius, vertindamas mokesčių mokėtojų sandorius, atsižvelgia į tokių sandorių turinį, o ne į jų formalią išraišką, todėl įmonei (mokesčių mokėtojui) derėtų būti pasiruošusiam pagrįsti tantjemų kolegialių organų nariams mokėjimą. smileVa Va, mes ir ieškom tos logikos smile

Uranija
73
#966553 2011-07-08 11:06 Uranija
Laba diena, jeigu gerai suprantu, tai valdybos narimas mokamos tantjemos gali kiekvienam buti skirtingo dydzio. Nera taip, kad reiketu dalinti tarkim i 5 lygias dalis?

Aciu

Cat
122
#996902 2011-10-19 11:25 Cat
Sveiki. ABĮ parašyta, kad tantjemoms ir darbuotojų premijoms negalima skirti daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno. Ar premijoms yra priskiriamos ir metų eigoje mokėtos premijos? Juk daug kas moka priedus ir premijas prie atlyginimų metų eigoje.

Rainis
15064
#996922 2011-10-19 12:08 Rainis

Cat rašė:


Sveiki. ABĮ parašyta, kad tantjemoms ir darbuotojų premijoms negalima skirti daugiau kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno. Ar premijoms yra priskiriamos ir metų eigoje mokėtos premijos? Juk daug kas moka priedus ir premijas prie atlyginimų metų eigoje.


Jei skirstant pelną buvo sudarytas rezervas premijoms, tada metų eigoje išmokamos premijos priskiriamos mokamoms iš pelno, ir reikia kontroliuoti, ar neviršytas limitas.
Bet jei mokama pagal darbo sutartyje nustatytą apmokėjimo sistemą, tada ne.

Cat
122
#996935 2011-10-19 12:31 Cat
Labai ačiū už atsakymą. Gal kur nors yra parašyta apie tai? Ar iš praktikos?

Rainis
15064
#996938 2011-10-19 12:34 Rainis

Cat rašė:


Labai ačiū už atsakymą. Gal kur nors yra parašyta apie tai? Ar iš praktikos?


www.buhalteris.lt/lt/?cid=820&new_id=289505

Eglucia
400
#1040051 2012-03-12 13:48 Eglucia
Sveiki, turiu klausimą.
Pagal PMĮ, tantjemoms galima skirti nedaugiau, kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno.

Yra pavyzdys:
"Jei bendrasis skirstytinas pelnas 150 000 Lt, tačiau ataskaitinių metų pelno dalis sudaro 40 000 Lt, tai tantjemoms, premijoms ir kitoms išmokoms iš pelno negalima skirti daugiau kaip 8 000 Lt."

Klausimas:
Tarkim, iš pavyzdyje nurodytos paskirstytinos pelno sumos 110 000 Lt yra pelnas, uždirbtas 2010 m. Tantjemos už 2010 m. nebuvo paskirtos. Ar galima jas skirti kartu su tantjemom už 2011 m.? Ar čia tas ribojimas yra bendrai tantjemom, nežiūrint iš kurių metų pelno jos skiriamos? Kaip tai nesinori palinkti "nenutantjeminto" 2010 m. pelno...

wolf
11263
#1040076 2012-03-12 14:08 wolf

Eglucia rašė:


Sveiki, turiu klausimą.
Pagal PMĮ, tantjemoms galima skirti nedaugiau, kaip 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno.

Yra pavyzdys:
"Jei bendrasis skirstytinas pelnas 150 000 Lt, tačiau ataskaitinių metų pelno dalis sudaro 40 000 Lt, tai tantjemoms, premijoms ir kitoms išmokoms iš pelno negalima skirti daugiau kaip 8 000 Lt."

Klausimas:
Tarkim, iš pavyzdyje nurodytos paskirstytinos pelno sumos 110 000 Lt yra pelnas, uždirbtas 2010 m. Tantjemos už 2010 m. nebuvo paskirtos. Ar galima jas skirti kartu su tantjemom už 2011 m.? Ar čia tas ribojimas yra bendrai tantjemom, nežiūrint iš kurių metų pelno jos skiriamos? Kaip tai nesinori palinkti "nenutantjeminto" 2010 m. pelno...
Jei skirstant 2010 m. pelną tantjemos nebuvo paskirtos - jų negalima paskirti kitais metais ar "perkelti" į kitus metus
ABĮ nurodo kad ribojimas yra 1/5 grynojo ataskaitinių finansinių metų pelno.

Tikriausiai žinote ir apie 2 apribojimą, kad paskirtų tantjemų suma neturi viršyti 33,3 % paskirtų dividendų sumos.

DK: Darbdavys privalo imtis priemonių padėti darbuotojui vykdyti jo šeiminius įsipareigojimus

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR