nelisimelevic
4
#1106226 2012-11-13 12:41 nelisimelevic
Laba diena, jau kiek bandžiau niekaip man nepavyksta apskaičiuoti BNP pajamų ir išlaidų metodų. Pateikta labai daug rodiklių, greičiausiai neteisingai priskiriu prie metodo ir nesutampa gale skaičiai. Jeigu kas supranta ir gali padėti, bučiau labai dėkinga.

Rodikliai:

Namų ūkio vartojimo išlaidos 490
Amortizaciniai atskaitymai 54
Renta 28
Socialiniai draudimo įnašai 40
Transferiniai mokėjimai 24
Nuosavybės pajamos 35
Palūkanos 26
Dividendai 28
Darbo užmokestis 473
Grynasis eksportas 64
Nepaskirstytas įmonių pelnas 42
Netiesioginiai mokesčiai 36
Asmeniniai mokesčiai 52
Įmonių pelno mokesčiai 38
Įmonių pelnas 108
Vyriausybės pirkimai 86
Gyventojų santaupos 32
Grynosios investicijos 66

Luka_Paciolis
3709
#1106235 2012-11-13 13:01 Luka_Paciolis
BNP - Bendras nacionalinis produktas?

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


nelisimelevic
4
#1106236 2012-11-13 13:04 nelisimelevic
taip

nelisimelevic
4
#1106237 2012-11-13 13:04 nelisimelevic
va taip skamba užduotis Apskaičiuokite: a) bendrąjį nacionalinį produktą (pajamų ir išlaidų metodais)

Luka_Paciolis
3709
#1106243 2012-11-13 13:12 Luka_Paciolis redaguota: 2012-11-13 13-24
Išlaidų apskaitos metodas
1.namų ūkių vartojimo išlaidos – vartotojų piniginių išlaidų galutinėms prekėms bei paslaugoms pirkti suma. Tai gali būti trumpalaikio vartojimo prekės (maistas, rūbai), ilgalaikio vartojimo reikmenys (šaldytuvai, automobiliai ir t. t.), paslaugos (bankų, kirpyklų paslaugos, juridinės konsultacijos);
2.investicijos– tai firmų išlaidos naujoms įmonėms statyti, įrenginiams pirkti, gatavų prekių atsargoms papildyti; pagal kilmę investicijos gali būti vidaus ir išorės (užsienio kapitalo). Firmų investicijos vadinamos bendrosiomis privačiomis vidaus investicinėmis išlaidomis; vyriausybės investicinės išlaidos į šias išlaidas nepatenka;
3.vyriausybės išlaidos – tai centrinės ir vietinės valdžios institucijų išlaidos baigtinėms prekėms bei paslaugoms, taip pat darbo jėgai įsigyti ar naudoti. Šios išlaidos susideda iš dviejų dalių: išlaidų esamam vartojimui valstybės finansuojamose įstaigose, bei investicinių išlaidų (valstybinių ligoninių statyba, kelių tiesimas ir pan.). Valstybė įvairiais atvejais atskiriems asmenims, šeimoms bei organizacijoms be jokio ekvivalento teikia piniginę paramą – moka transferinius mokėjimus. Valstybės mokami transferiniai mokėjimai nepadidina BNP, o tik jį perskirsto, todėl jie neįtraukiami į valstybės išlaidas, nustatant BNP kaip atskirą vyriausybės išlaidų dalį.
Taigi, jeigu nagrinėjama uždara mišrioji ekonomika, neturinti ryšio su aplinkiniu pasauliu, arba jeigu abstrahuojamasi nuo ryšio su užsienio šalimis, tai BNP, apskaičiuojant išlaidų būdu, būtų išreiškiamas šia formule: 1+2+3;
4.Nagrinėjant atviros ekonomikos modelį, įvertinamos užsienio sektoriaus išlaidos – prekių ir paslaugų grynasis eksportas. Prekių ir paslaugų grynasis eksportas – šalies eksporto (prekių ir paslaugų, pagamintų šalyje, bet parduotų užsienyje) ir importo (prekių ir paslaugų, pagamintų užsienyje, bet nupirktų naudoti kitoje šalyje) skirtumas: prekių ir paslaugų grynasis eksportas = prekių ir paslaugų eksportas - prekių ir paslaugų importas.
Taigi, susumavus visų keturių ekonomikos sektorių išlaidas apskaičiuojamas BNP atviros ekonomikos sąlygomis: 1+ 2+3+4.

Pajamų apskaitos metodas

BNP apskaičiuojant pajamų metodu, rinkos kainomis yra per metus gautų darbo užmokesčio, palūkanų, rentos, pelno, nusidėvėjimo (amortizacijos) bei netiesioginių mokesčių suma.
Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


nelisimelevic
4
#1106376 2012-11-13 20:17 nelisimelevic
tai kad nepadeda...nesutampa vis tiek


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis