asolo
1166
#1191931 2013-11-21 11:31 asolo
Tininga. ačiū, bet ar darbo sutartį parašyta minimalus 2000 Lt. pas mus rašoma -mokėti 1800 mėnesinį atlyginimą. O ar teismo išaiškinimas yra mums kaip įstatymas ar tik rekomendacija. Kodėl tada vyriausybė nekeičia VDU apskaičiavimo tvarkos, visai susibalamutinau

Tininga
49737
#1191934 2013-11-21 11:40 Tininga

asolo rašė:


Tininga. ačiū, bet ar darbo sutartį parašyta minimalus 2000 Lt. pas mus rašoma -mokėti 1800 mėnesinį atlyginimą. O ar teismo išaiškinimas yra mums kaip įstatymas ar tik rekomendacija. Kodėl tada vyriausybė nekeičia VDU apskaičiavimo tvarkos, visai susibalamutinau

Tai būtent VDU aprašas ir buvo paaiškintas. Kam jį keisti, jei jis apie tai ir kalba?

6.12. Pagal šį Aprašą dienos (valandos) vidutinis darbo užmokestis negali būti mažesnis už skaičiuojamąjį mėnesį teisės aktuose ar kolektyvinėje sutartyje (jeigu jos nėra – darbo sutartyje) nustatytą toms pareigoms, profesijai ar atitinkamos kategorijos darbams minimalų valandinį (dienos) atlygį arba minimalios mėnesinės algos pagrindu apskaičiuotą to mėnesio valandinį (dienos) užmokestį pagal darbuotojo ar įmonės darbo (pamainos) grafiką, o jeigu šie dydžiai nenustatyti – negali būti mažesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintus atitinkamus minimalius darbo užmokesčio dydžius.


asolo
1166
#1191939 2013-11-21 12:01 asolo
Nu suprantu kad čia kalba apie minimalią algą , minimalų valandinį (dienos) atlygį.Nors nusišauk nesuprantu kitaip.Ir visur 6.12 rašoma - o jei šie dydžiai nenustatyti- negali būti mažesnis už LRV patvirtintus minimalius darbo užmokesčio dydžius.1000 lt. minimali alga tai iki jos ir pritraukiam.

Alina55
11033
#1191942 2013-11-21 12:05 Alina55
"o jei šie dydžiai nenustatyti" - bet Jūsų darbuotojo DS nustatyti šie dydžiai - 1800 Lt.

Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

asolo
1166
#1191947 2013-11-21 12:21 asolo
Alina, alga nustatyta -1800 Lt. bet nė žodeliu neparašyta, kad ji minimali. Kad jau dešimt kart skaitau ir visur minimali...

asolo
1166
#1191948 2013-11-21 12:21 asolo
Alina, alga nustatyta -1800 Lt. bet nė žodeliu neparašyta, kad ji minimali. Kad jau dešimt kart skaitau ir visur minimali...

asolo
1166
#1191949 2013-11-21 12:23 asolo
smile

Alina55
11033
1   #1191952 2013-11-21 12:31 Alina55 redaguota: 2013-11-21 12-35
Gal pagelbės A. Bartkevičiaus straipsnis:
„Įmonėje daliai darbuotojų, gaunančių minimalią algą, padidinti atlyginimai: nuo rugpjūčio 1 d. – iki 850 Lt, kai kuriems kitiems nuo rugsėjo 1 d. arba spalio 1 d. – po 50 arba 100 Lt. Einantiems atostogų rugpjūčio mėn. ar vėliau apskaičiuota atostoginių suma būna mažesnė už padidintą atlyginimą. Ar tokiais atvejais privalu didinti atostoginius iki naujų atlyginimų dydžio?“ – teiraujasi Vida R., vienos Šiaulių įmonės vyriausioji buhalterė.
Darbuotojams darbo sutartyse nustatyta mėnesinė alga ir kiti darbo apmokėjimo dydžiai ir sąlygos taikomi skaičiuojant darbo užmokestį už dirbtą laiką ir atliktą darbą.
Tuo tarpu darbo užmokestis už kasmetines atostogas priklauso nuo darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio, kuris visais atvejais skaičiuojamas vadovaujantis Vyriausybės 2003 m. gegužės 27 d. nutarimu Nr. 650 patvirtintu Darbuotojo ir valstybės tarnautojo vidutinio darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarkos aprašu (Žin., 2003, Nr. 52-2326, su vėlesniais pakeitimais).
Darbo užmokestis už kasmetines atostogas apskaičiuojamas darbuotojo vidutinio vienos darbo dienos (valandos) užmokesčio, nustatyto pagal minėtą Aprašą, dydį padauginus iš darbo dienų (valandų) skaičiaus darbuotojui suteiktų atostogų (pagal darbuotojo arba įmonės darbo (pamainos) grafiką) laikotarpiu. Esant suminei darbo laiko apskaitai, taikomas 5 dienų darbo savaitės grafikas (jeigu nenustatyta trumpesnė darbo savaitė).
Teisės aktais nėra numatyta prievolė primokėti iki darbuotojui nustatytos mėnesinės algos tuo atveju, kai apskaičiuota darbo užmokesčio už kasmetines atostogas suma yra mažesnė už nustatytą algą.
Būtina atsižvelgti, taip pat ir skaičiuojant atostoginius, į vieną saugiklį, tai yra Aprašo 6.12 punktą, kuriuo nustatyta, kad darbuotojo apskaičiuotas skaičiuojamojo laikotarpio, tai yra 3 paskutiniųjų kalendorinių mėnesių (Aprašo 6.1 p.), dienos (valandos) vidutinis darbo užmokestis negali būti mažesnis už skaičiuojamąjį mėnesį, tai yra tą mėnesį, kurį atliekamas darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio ir atitinkamų išmokų apskaičiavimas teisės aktuose ar kolektyvinėje sutartyje toms pareigoms nustatytos minimalios mėnesinės algos (arba to nesant – darbo sutartyje nustatytos algos) pagrindu apskaičiuotą pagal darbuotojo ar įmonės darbo (pamainos) grafiką to mėnesio dienos (valandos) užmokestį.
Vertėtų priminti, kad Darbo kodekso 188 str. 2 dalyje nurodyta, kad konkretūs darbo apmokėjimo dydžiai (valandiniai tarifiniai atlygiai, mėnesinės algos), kitos darbo apmokėjimo formos ir sąlygos, darbo normos (išdirbio, laiko, aptarnavimo ir kt.) nustatomos kolektyvinėse ir darbo sutartyse. Nesant įmonėje kolektyvinės sutarties, darbo apmokėjimo sąlygos ir dydžiai (tarp jų konkrečioms pareigybėms minimalūs ir maksimalūs algų dydžiai) gali būti nurodomi vidaus (lokaliniame) teisės akte, o konkrečiam darbuotojui – darbo sutartyje nurodomas algos dydis, kitos darbo apmokėjimo sąlygos. Tais atvejais, kai įmonėje konkrečioms pareigybėms nenustatyti minimalūs ir maksimalūs algų dydžiai, minėto Aprašo 6.12 punkto nuostatos taikomos atsižvelgiant į darbo sutartyje nurodytą algos dydį.
Jeigu minėti dydžiai (atlygiai, mėnesinės algos ar jų minimalūs ir (ar) maksimalūs dydžiai) nenustatyti (pvz., esant vienetiniam, akordiniam darbo apmokėjimui, kai nustatomi darbų įkainiai), tuomet, taikant Aprašo 6.12 punktą, vadovaujamasi Vyriausybės patvirtintais minimalaus darbo užmokesčio – minimalios mėnesinės algos ar minimalaus valandinio atlygio, dydžiais. Taigi minėtomis 6.12 punkto nuostatomis siekiama ginti darbuotojų interesus tais atvejais, kai padidėja jų skaičiuojamojo mėnesio, tai yra to mėnesio, kurį atliekamas darbuotojo vidutinio darbo užmokesčio ir atitinkamų išmokų apskaičiavimas, darbo užmokestis, palyginus su trijų paskutinių mėnesių vidutiniu darbo užmokesčiu.
Pavyzdžiui, jeigu darbuotojui atostoginiai skaičiuojami spalio mėn., o nuo rugsėjo (ar nuo spalio) 1 d. arba anksčiau yra nustatyta padidinta, 2000 Lt, pareiginė alga, o jo einamoms pareigoms įmonėje patvirtinta algos „šakutė“, tai yra algos min ir max dydis – 1800–2100 (ar daugiau) Lt, minėta Aprašo 6.12 punkto nuostata taikoma 1800 Lt; jeigu toms pareigoms nustatyta algos „šakutė“ – 2000–2300 (ar daugiau) Lt, arba kai įmonėje nėra įteisinta toms pareigoms algos „šakutė“, o darbo sutartyje nustatyta vadinamoji fiksuoto dydžio – 2000 Lt, alga, Aprašo 6.12 punkto nuostata taikoma 2000 Lt.


Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

asolo
1166
#1191964 2013-11-21 13:10 asolo
Tada dar paklausiu, o jei jo atlyginimas nedidėjo, o VDU gavosi mažesnis dėl to. kad 10 men. 23 d. dienos, tai VDU gavosi mažesnis. Tai nieko man pritraukinėti iki lapkričio vidurkio neriekia smile

Alina55
11033
#1191968 2013-11-21 13:15 Alina55
Tuomet naudojatės lapkričio (skaičiuojamojo) mėn. VDU.

Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

Alina55
11033
#1191970 2013-11-21 13:17 Alina55
11 mėn. DU + 11 mėn. atostoginiai negali būti mažiau už 1800 Lt.

Didybės viršūnėje nepamiršk, ką reiškia draugas nelaimėje. A. Šileris

DovileSem
44
#1192128 2013-11-22 13:02 DovileSem

Tininga rašė:DovileSem rašė:


Aiskiau nepasidare man, gal galetut paskaiciuoti, nes dar niekada neteko to skaiciuoti. Esu dar jaunas buhalteris...bijau pridaryti klaidu....

Tada surašykite tikslias datas bei darbuotojo grafiko valandas.Dirbo:

Rugsėjo mėn. 42 val. (21 d.d.) 254,52 Lt
Spalio mėn. 17 val. (9 d.d.) 109,08 Lt
Lapkričio mėn. 28 val. (14 d.d.) 169,68 Lt

Laikotarpis nuo 2013 09 02 iki 2013 11 21

Tininga
49737
#1192130 2013-11-22 13:21 Tininga

DovileSem rašė:


Dirbo:
Rugsėjo mėn. 42 val. (21 d.d.) 254,52 Lt
Spalio mėn. 17 val. (9 d.d.) 109,08 Lt
Lapkričio mėn. 28 val. (14 d.d.) 169,68 Lt
Laikotarpis nuo 2013 09 02 iki 2013 11 21

Jei dirbtos valandos sutampa su nustatytom, tai skaičiuosime taip:

koef. 87/463=0,188
Atostogų sukaupta: 6,21 k.d.
VDU: 6,13
0,188*6,13*8*6,21*0,7=40,08 Lt.DovileSem
44
#1192152 2013-11-22 16:16 DovileSem

Tininga rašė:DovileSem rašė:


Dirbo:
Rugsėjo mėn. 42 val. (21 d.d.) 254,52 Lt
Spalio mėn. 17 val. (9 d.d.) 109,08 Lt
Lapkričio mėn. 28 val. (14 d.d.) 169,68 Lt
Laikotarpis nuo 2013 09 02 iki 2013 11 21

Jei dirbtos valandos sutampa su nustatytom, tai skaičiuosime taip:

koef. 87/463=0,188
Atostogų sukaupta: 6,21 k.d.
VDU: 6,13
0,188*6,13*8*6,21*0,7=40,08 Lt.Biskiuka užsiiurejau, kad blogai parasiusi dienas buvau
Rugsėjo mėn. 42 val. (21 d.d.) 254,52 Lt
Spalio mėn. 18 val. (9 d.d.) 109,08 Lt ( cia buvau parasiusi 17 val., o turejo buti 18 val.)
Lapkričio mėn. 28 val. (14 d.d.) 169,68 Lt
Laikotarpis nuo 2013 09 02 iki 2013 11 21

Prisegu savo skaiciavima jei galite patikrinkite.
Labai dekinga.
Prisegti failai
Nepanaudotu_atostogu__paskaiciavimas_or.pdf 69 KB

Tininga
49737
#1192155 2013-11-22 16:31 Tininga
Dar kartą sudauginkite savo parašytus skaičius. Na, aš niekaip negaunu tokios sandaugos. Aš gaunu 40,07.


DovileSem
44
#1192159 2013-11-22 16:36 DovileSem
oi :))) siandien technika neklauso. Labai aciu už pastabas.

O jei zmogus dirba pav. puse etato 500 lt men. tai skaiciuojasi paprastai ar ir su kokiais koeficientais papildomais ?

Tininga
49737
#1192160 2013-11-22 16:38 Tininga

DovileSem rašė:


oi :))) siandien technika neklauso. Labai aciu už pastabas.

O jei zmogus dirba pav. puse etato 500 lt men. tai skaiciuojasi paprastai ar ir su kokiais koeficientais papildomais ?

Jei dirba 5 d.d. savaitę, tai viskas įprastai, be koef. skaičiuojama.DovileSem
44
#1192163 2013-11-22 16:46 DovileSem

Tininga rašė:DovileSem rašė:


oi :))) siandien technika neklauso. Labai aciu už pastabas.

O jei zmogus dirba pav. puse etato 500 lt men. tai skaiciuojasi paprastai ar ir su kokiais koeficientais papildomais ?

Jei dirba 5 d.d. savaitę, tai viskas įprastai, be koef. skaičiuojama.Labai dekinga uz pagalba smile

Ingusia22
2383
#1192995 2013-11-28 10:09 Ingusia22
kas įeina skaičiuojant atostoginius? jei tarkim salio mėn. darbuotojui buvo priskaityta atlyginimas, už ligos dienas, ir priedas prie atlyginimo. Tai čia pliusuosis tik atlyginimas ir priedas? ar priedas nesiskaičiuos?

Tu juokiesi, nes aš kitokia. Aš juokiuosi, nes tu toks kaip kiti...

Tininga
49737
#1192996 2013-11-28 10:25 Tininga

Ingusia22 rašė:


kas įeina skaičiuojant atostoginius? jei tarkim salio mėn. darbuotojui buvo priskaityta atlyginimas, už ligos dienas, ir priedas prie atlyginimo. Tai čia pliusuosis tik atlyginimas ir priedas? ar priedas nesiskaičiuos?

DU, priedas skaičiuojasi.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis