Samajana
6112
#1246001 2014-10-24 12:45 Samajana
Taip K 6klasė D 3..(suvestinės sąskaitos)
D5klasė k 3..(suvestinės saskaitos)
Ir džiaugiesi pelnu
D 3..(suvestinės sąskaitos) k 34... (pelnas)

Yra taip kaip yra,todėl negali būti kitaip...

mildutte
3
#1247259 2014-11-05 19:54 mildutte
Esu visiškai dar žalia smile , tad gal galėtumėte patikrinti, pataisyti :
Turėjau likučius sąskaitų ( sąskaitoms skaičiukus teko prisiskirti, bet manau gerai padariau smile )
Programinė įranga 1140
Įrangos amortizacija (-) 1147
Pastatai 1210
Pastatų nusidėvėjimas (-) 1217
Transporto priemonės 1220
Transporto priemonių nusidėvėjimas (-) 1227
Kitas materialusis turtas 1260
Kito materialiojo turto nusidėvėjimas (-) 1267
Pirktos prekės, skirtos perparduoti 20140
Būsimų laikotarpių sąnaudos (laikr. prenumerata gruodžio mėn.) 2024
Pirkėjai 2411
Atskaitingi asmenys 2435
Terminuoti indėliai 262 ( smile )
Kitas trumpalaikis turtas 2631
Sąskaitos banke 2711
Kasa 2721
Paprastosios akcijos 3011
Privalomasis rezervas 331
Kiti rezervai 333
Finansinės skolos kredito įmonėms 4421
Skolos tiekėjams 4431
Gauti išankstiniai apmokėjimai 4441
Mokėtinas darbo užmokestis 4461
Mokėtinas gyventojų pajamų mokestis 4462
Mokėtinos socialinio draudimo įmokos 44631
Pardavimo pajamos 5000
Parduotų prekių savikaina 6000
Darbuotojų darbo užmokesčio ir su juo susijusios sąnaudos 6103
Remonto sąnaudos 6111
Darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudos 6114 ( smile kuo skiriasi nuo 6103)
Kitos bendrosios sąnaudos 6118

1. 12-01 SF STA Nr.1334 UAB ,,Stata” pateikė sąskaitą faktūrą už pastato remontą.
D 6111
K 443
2. 12-02 PVM SF TAK Nr.1775 Iš UAB ,,Takas” įsigyta buhalterinė programa už 3320 litų. Už programos diegimo darbus sutarta sumokėti 420 litų. PVM 21 %
D 1140
D2431
K4431
3. 12-03 Banko išrašas Grąžinta paskola bankui.
D 4421
K 2711
4. 12-04 MN 220 Biudžetui sumokėtas gyventojų pajamų mokestis už lapkričio mėn.
K2711
D4462
5. 12-05 MN 221 Sumokėtos socialinio draudimo įmokos VSDFV Panevėžio skyriui už lapkričio mėn.
D 44631
K2711
6. 12-06 KIO 292 Pagal atlyginimų mokėjimo žiniaraštį išmokėti atlyginimai už lapkričio mėnesį.
D4461
K2721
7. 12-07 SF TAK Nr.1776 Už darbuotojų mokymą dirbti kompiuterine įranga sutarta sumokėti UAB ,,Takas” (gauta sąskaita faktūra).
D 1140 ; K 4431

8. 12-08 Teismo nutartis Pirkėjas UAB ,,Vasara” pateikė bendrovei 1440 litų ieškinį nes ši laiku neįvykdė sutartyje nustatytų sąlygų prekių tiekimui. Teismas ieškinį patenkino ir priteisė delspinigius. smile smile

9. 12-09 Banko išrašas Pirkėjai sumokėjo už pirktas prekes lapkričio mėn.
D2711 K2411
10. 12-10 MN 222 Sumokėti pinigai UAB ,,Stata” už pastato remontą.
D 4431 K 2711
11. 12-11 SF KOP Nr.2233 Nupirktas skolon kopijavimo aparatas už 2100 litų įmonės
buhalterijai iš AB ,,KOPI”. Sutarta sumokėti per 15 dienų.
D 1260 K 4431
12. 12-12 MN 223 Įmonė apdraudė pastatus pagal draudimo polisą AB ,,Lietuvos draudimas” laikotarpiui 2012-01-01 iki 2011-12-31.
del šito abejoju smile ar reikia to ką parašiau laužtiniuoseskliausteliuose [D 2024 K 4431 ] kadangi turim MN tai gal užtenka D4431 K 2711
13. 12-13 PVM SF FON Nr.3045 Iš UAB ,,Fonas” skolon nupirkta prekių (apmokėti per 15 dienų, už kiekvieną pavėluotą dieną delspinigiai 0,1 proc. prekių vertės) skirtų perparduoti. Prekių įsigijimo savikaina .., PVM 21 %, Iš viso:.. .
D 20140 D2431 K4431
14. 12-14 MN 224 Sumokėta AB ,,KOPI“ už kopijavimo aparatą pagal SF KOP Nr.2233, 2011 – 12 – 11.
D4431 K2711
15. 12-15 PVM SF GER Nr.1150 Pirkėjui UAB ,,Baras” parduota prekių skolon:Parduotų prekių vertė (Staltiesės 10 vnt. x 105,00 Lt; Kilimai 4 vnt. x 560,00 Lt; Užuolaidos 100 m x 71,50 Lt) , PVM 21 %, Parduotų prekių įsigijimo savikaina ... .
K 20140 D2411 K4484 K5000 D6000
16. 12-16 Avanso apyskaitaNr.33 Sekretorė atsiskaitė už jai išduotą avansą kanc. prekėms
pirkti.(Pateikė PVM sąskaitą faktūrą CCC Nr.00111) Kanceliarinės prekės, PVM 21 %

17. 12-17 KPO 200 Sekretorė Zita Ausytė grąžino nepanaudoto avanso dalį (avanso apyskaita Nr. 33).
smile

18. 12-18 Banko išrašas Pirkėjas UAB ,,Baras” sumokėjo už prekes pirktas 12-15.
D 2711 K2411
19. 12-19 Banko išrašas Įmonė gavo ilgalaikį banko kreditą. Grąžinti privalės per 3-is metus.
D 2711 K 401
20. 12-20 MN 225 Bankui sumokėtos palūkanos už suteiktą kreditą
tai čia pirmiausia reikia užregistruoti palūkanas D630 K 4421, o paskuj jas išmokam sąskaitose D 4421 K2711 ?
21. 12-21 MN 226 Įmonė biudžetui sumokėjo delspinigius už nesavalaikį PVM įmokų pervedimą.
Gal kas galėtų paaiškinti apie delspinigius? smile

22. 12-22 MN 227 Pervesta tiekėjui UAB ,,Fonas” už prekes pagal SF FONNr.3045, 12-13.
D4431 K 2711
23. 12-23 MN 228 Sumokėta už laikraščių prenumeratą 2012 metams
D 2024 K 2711
24. 12-24 PVM SF ELKNr. 2001 Iš AB ,Elka” įsigyti skolon lyginimo įrengimai, kurie bus naudojami įmonės veikloje, PVM 21 %
D 1220 D2431 K4431
25. 12-25 MN 229 Sumokėtas avansinis pelno mokestis
26. 12-26 PVM SF GER Nr.1151 KPO 201 Už grynus pinigus parduota: Prekių pardavimo vertė, PVM 21 %, Parduotų prekių savikaina.
K20140 K4484 K5000 D6000 D2721
27. 12-27 SF AUS Nr.2333 UAB ,,Ausys” pateikė sąskaitą už mobiliojo telefono
paslaugas. D6118 K4431
28. 12-28 Koreg. įrašas Nurašyta į sąnaudas 12 mėn. laikraščių prenumerata
D 6118 K2024
29. 12-29 Buh. pažyma Priskaitytas transporto priemonių nusidėvėjimas Priskaitytas pastato usidėvėjimas K 1217 K1227 D6115
30. 12-30 Atlyg.suvestinė Priskaityta : Darbo užmokestis pardavėjoms Soc. draudimo įmokos 30,98 proc. K 4461 D 6114; K4463 D6114
31. 12-31 Atlyg. suvestinė Priskaityta į garantinį fondą D6114 K4464
32. 12-31 Atlyg. suvestinė Išskaityta: Gyventojų pajamų mokestis Soc. draudimo įmokos 3 %+6% PSD D4461 K4462; D4461 K4464
33. 12-31 PVM SF KOM Nr.2112 Gauta PVM sąskaita faktūra už komunalinius patarnavimus K4431 D6118 D2431
34. 12-31 Banko išrašas Bankas priskaitė ir pervedė į įmonės sąskaitą palūkanas už terminuotą indėlį.
D2711 K262

endrika16
5
#1250591 2014-12-07 15:46 endrika16
Gal kas galėtumėt patikrint ar nėra klaidų.

2014-09-01 Balanso sąskaitų likučiai:
Pastatai 200000
Transporto priemonės 100000
Pastatų nusidėvėjimas 35000
Transporto priemonių nusidėvėjimas 25000
Prekės skirtos perparduoti 54000
Pinigai banke 4000
Kasa 3000
Akcinis kapitalas 301000

Rugsėjo mėn užregistruotos operacijos:
1) 09-02 Užpajamuoti skolon pirkti baldai iš UAB "Dalia" pirkimo kaina 9300+PVM
D1240 9300
D2431 195300
K443 204600
2) 09-04 Parduotas skolon automobilis už 15000. Automobilio likutinė vertė 12000. Automobilio įsigijimo savikaina 20000
D27 15000
D624 12000
K1240 20000
K443 27000
3) 09-15 Įmonė sumokėjo už 2009-09-02 pirktas prekes dalį skolos t.y. 3000
D241 3000
K443 3000
4) 09-20 Parduoti skolon baldai J. Jonyno individualiai įmonei pardavimo kaina 7000+PVM. Parduotų baldų savikaina 4000
D60 4000
D2014 7000
D2431 147000
K443 151000
5) 09-30 Pirktas skolon lengvasis automobilis už 25000+PVM
D1230 25000
D6123 525000
K4011 550000

Rainis
15064
#1250608 2014-12-07 18:18 Rainis

endrika16 rašė:


Gal kas galėtumėt patikrint ar nėra klaidų.

2014-09-01 Balanso sąskaitų likučiai:
Pastatai 200000
Transporto priemonės 100000
Pastatų nusidėvėjimas 35000
Transporto priemonių nusidėvėjimas 25000
Prekės skirtos perparduoti 54000
Pinigai banke 4000
Kasa 3000
Akcinis kapitalas 301000

Rugsėjo mėn užregistruotos operacijos:
1) 09-02 Užpajamuoti skolon pirkti baldai iš UAB "Dalia" pirkimo kaina 9300+PVM
D1240 9300
D2431 195300
K443 204600

2) 09-04 Parduotas skolon automobilis už 15000. Automobilio likutinė vertė 12000. Automobilio įsigijimo savikaina 20000
D27 15000
D624 12000
K1240 20000
K443 27000
3) 09-15 Įmonė sumokėjo už 2009-09-02 pirktas prekes dalį skolos t.y. 3000
D241 3000
K443 3000

4) 09-20 Parduoti skolon baldai J. Jonyno individualiai įmonei pardavimo kaina 7000+PVM. Parduotų baldų savikaina 4000
D60 4000
D2014 7000
D2431 147000
K443 151000
5) 09-30 Pirktas skolon lengvasis automobilis už 25000+PVM
D1230 25000
D6123 525000
K4011 550000


Bandžiau "pajuodinti" klaidas, bet viskas vien juoda.
Arba grynas nesąmones surašėte, arba sąskaitų numerius naudojate nestandartinius.
Surašykite korespondencijas su sąskaitų pavadinimais, bus aiškiau ir pačiai, bus galima ir klaidas pataisyti.

endrika16
5
#1251112 2014-12-11 08:50 endrika16
Bandžiau taisyti klaidas gal galit pažiūrėt

2014-09-01 Balanso sąskaitų likučiai:
Pastatai 200000
Transporto priemonės 100000
Pastatų nusidėvėjimas 35000
Transporto priemonių nusidėvėjimas 25000
Prekės skirtos perparduoti 54000
Pinigai banke 4000
Kasa 3000
Akcinis kapitalas 301000

Rugsėjo mėn užregistruotos operacijos:
1) 09-02 Užpajamuoti skolon pirkti baldai iš UAB "Dalia" pirkimo kaina 9300+PVM
D201 9300
D2431 1953
K402 11253
2) 09-04 Parduotas skolon automobilis už 15000. Automobilio likutinė vertė 12000. Automobilio įsigijimo savikaina 20000
D241 15000
K1128 12000
3) 09-15 Įmonė sumokėjo už 2009-09-02 pirktas prekes dalį skolos t.y. 3000
D443 3000
K272 3000
4) 09-20 Parduoti skolon baldai J. Jonyno individualiai įmonei pardavimo kaina 7000+PVM. Parduotų baldų savikaina 4000
D201 4000
D2411 8470
K4484 1470
5) 09-30 Pirktas skolon lengvasis automobilis už 25000+PVM
D1220 25000
D2431 5250
K402 30250

KJurate
6603
#1251113 2014-12-11 09:20 KJurate
nesupratau, kodėl perkant skolon naudojate ilgalaikes skolas tiekėjams? juk nepasakyta , ka lizingo būdu...o baldai pas Jus atsargos ar ilgalaikis turtas?

o parduodant prekes: nurašote prekes, o nei pajamų, nei savikainos neatsiranda?
atidžiai pasižiūrėkite logiką

oi, pas mane egazime būtų striuka

Mokymasis – tai patirtis. Visa kita – tik informacija. A. Einšteinas
861296231

endrika16
5
#1251132 2014-12-11 10:59 endrika16
Bandžiau pataisyti klaidas gal galit pažiūrėti

2014-09-01 Balanso sąskaitų likučiai:
Pastatai 200000
Transporto priemonės 100000
Pastatų nusidėvėjimas 35000
Transporto priemonių nusidėvėjimas 25000
Prekės skirtos perparduoti 54000
Pinigai banke 4000
Kasa 3000
Akcinis kapitalas 301000

Rugsėjo mėn užregistruotos operacijos:
1) 09-02 Užpajamuoti skolon pirkti baldai iš UAB "Dalia" pirkimo kaina 9300+PVM
D1240 9300
D2014 195300
K50 204600
2) 09-04 Parduotas skolon automobilis už 15000. Automobilio likutinė vertė 12000. Automobilio įsigijimo savikaina 20000
D1247 15000
D624 12000
K1240 20000
K521 7000
3) 09-15 Įmonė sumokėjo už 2009-09-02 pirktas prekes dalį skolos t.y. 3000
D272 3000
K241 3000
4) 09-20 Parduoti skolon baldai J. Jonyno individualiai įmonei pardavimo kaina 7000+PVM. Parduotų baldų savikaina 4000
D60 4000
D2014 7000
D2431 147000
K443 151000
5) 09-30 Pirktas skolon lengvasis automobilis už 25000+PVM
D1230 25000
D6123 525000
K4011 550000

KJurate
6603
#1251134 2014-12-11 11:08 KJurate
Rašykite prie sąskaitų numerių ką ji reiškia šis veiksmas, tada bus pačiai aišku ką parašėte, nes dabar keistoka:
1) 09-02 Užpajamuoti skolon pirkti baldai iš UAB "Dalia" pirkimo kaina 9300+PVM
D1240 9300 padidėja ilgalaikis turtas 9300 smile
D2014 195300 padidėja prekės skirtos parduoti nors turėtų pūti pirkimo PVM 1953

K50 204600 padidėja pajamos smile (ar tikrai tai norėta parašyti?) nors turėtų būti skola tiekėjui 11253

tikrai viso uždavinio nespręsiu, bet kai suprasite ką darote, bus didesnė nauda
jei jau turto sąskaitas naudojate iš keturių skaitmanų, tai ir kitas sąskaitas atitinkamai formuokite, juk pavyzdiniame sąskaitų plane jie labai tiksliai aprašyti, mažai ten kūrybos

Mokymasis – tai patirtis. Visa kita – tik informacija. A. Einšteinas
861296231

endrika16
5
#1255336 2015-01-13 10:45 endrika16
Gal kas galėtumėt patikrinti ar nėra klaidų.

A. Jurkutės individuali įmonė „Arbatinė“ nuomoja kavinei patalpas ir teikia maitinimo paslaugas. Šios įmonės 20X3 m. kovo 31 d. buvo tokie sąskaitų likučiai:
Įrengimai 12790
Įrengimų nusidėvėjimas 4260
Pinigai 8700
Maisto produktų atsargos 6690
Arbatžolių atsargos 2500
A. Jurkutės kapitalas 1500
Mokėtini atlyginimai 4800
Skola bankui 20000
Mokėtinos palūkanos 120

Balandžio mėn. ūkinės operacijos:
1) 2d. už suteiktas paslaugas iš klientų gauta 500
D27
K500
2)3d. sumokėta 120 palūkanų bankui už kovo mėn.
D4481
K27
3)4d. sumokėta 4200 už balandžio ir gegužės mėn. kavinės patalpų nuomą
D2021
K27
4)8d. per savaitę už suteiktas paslaugas iš klientų gauta 2200
D27
K500
5)8d. darbuotojams išmokėti 4800 atlyginimai už kovo mėn.
D446
K27
6)15d. už kavinės darbuotojų kvalifikacijos kėlimą sumokėta 480
D6111
K27
7)16d. už 1250 išsimokėtinai įsigyta maisto produktų atsargų
D201
K443
8)17d. gautas užsakymas maitinti seminaro dalyvius
D
K
9)20d. sumokėta 260 už valgiaraščių lankstinukų spausdinimą. Lankstinukai padėti ant stalų.
D6112
K27
10)21d. išrašyta 500 sąskaita už seminaro dalyvių maitinimą. Sąskaitą klientai įsipareigojo apmokėti per 10 dienų
D6113
K27
11)30d. už paslaugų teikimą balandžio mėn. gauta 6800
D27
K500
12)30d. darbuotojams išmokėti 4650 atlyginimai už balandžio mėn.
D6113
K27
13)30d. įmonės savininkė išėmė iš įmonės kasos asmeninėms reikmėms 1000
D30
K27

Papildoma informacija:
1) įrengimų naudingo tarnavimo laikas-5m. 12790/5m./12mėn=213,17
D6115
K1238
2)balandžio mėn. pajamoms uždirbti sunaudota maisto produktų atsargų už 5740 ir arbatžolių atsargų už 750.
D6002
K201
3)metinės banko paskolos palūkanos yra 7 proc. (20000*7 proc/100)365=3,84*30d.=115,20
D63
K4481
4)nuomos sąnaudos 4200/2 mėn=2100
D6114
K2021
5)maisto produktų atsargos 6690-1250=5740
D6001
K201karinakarinute
11
#1256441 2015-01-17 21:33 karinakarinute
Gal galėtumėt pažiūrėti ar nėra klaidų.

2014-09-01 balanso sąskaitų likučiai:
Pastatai 150000
Pastatų nusidėvėjimas 12000
Prekės skirtos perparduoti 50000
Pinigai banke 5000
Pinigai kasoje 4000
Skolos tiekėjams 8000
Akcinis kapitalas 189000

Rugsėjo mėnesį užregistruotos operacijos:
1) 09-02 parduotos statybinės medžiagos skolon AB "SKAISTĖ" pardavimo kaina 4200+PVM. Parduotų prekių savikaina 2800.
D241 7000
K50 4200
K4484 2800
D60 7000
K2014 7000
2) 09-05 pirktas skolon lengvasis automobilis už 30000+PVM.
D1230 30000
D6123 60000
K443 90000
3) 09-15 parduotas skolon pastatas už 60000. Sukauptas pastato nusidėvėjimas 8000. Pastato įsigijimo savikaina 60000.
D121 60000
K1217 8000
K1210 60000
K521 52000
4) 09-20 užpajamuotos statybinės medžiagos pirktos už 3100+PVM. Sumokėta grynaisiais iš kasos.
D2014 68200
D2431 3100
K443 65100
5) 09-30 gauta skola už 2009-09-02 skolon parduotas statybines medžiagas į įmonės kasa.
D443 7000
K50 7000

igorvorobjov
414
#1256453 2015-01-18 00:17 igorvorobjov
Padarei dvejetui ;)
1. D 241 5082
K 50 4200
K 4484 882
D 60 2800
K 2014 2800
2. Gerai
3. D 241 60000
D 1217 8000
K 1210 8000
K 1210 52000
K 521 8000
4. D 2014 3100
D2431 651
K 272 3751
5. Debete turi būti kasa (272), kredite pirkėjai (241) suma 5082.
Tikiuosi nereikės gintis, nes nežinau kaip paaiškinsi kaip pardavei pastatą.

karinakarinute rašė:


Gal galėtumėt pažiūrėti ar nėra klaidų.

2014-09-01 balanso sąskaitų likučiai:
Pastatai 150000
Pastatų nusidėvėjimas 12000
Prekės skirtos perparduoti 50000
Pinigai banke 5000
Pinigai kasoje 4000
Skolos tiekėjams 8000
Akcinis kapitalas 189000

Rugsėjo mėnesį užregistruotos operacijos:
1) 09-02 parduotos statybinės medžiagos skolon AB "SKAISTĖ" pardavimo kaina 4200+PVM. Parduotų prekių savikaina 2800.
D241 7000
K50 4200
K4484 2800
D60 7000
K2014 7000
2) 09-05 pirktas skolon lengvasis automobilis už 30000+PVM.
D1230 30000
D6123 60000
K443 90000
3) 09-15 parduotas skolon pastatas už 60000. Sukauptas pastato nusidėvėjimas 8000. Pastato įsigijimo savikaina 60000.
D121 60000
K1217 8000
K1210 60000
K521 52000
4) 09-20 užpajamuotos statybinės medžiagos pirktos už 3100+PVM. Sumokėta grynaisiais iš kasos.
D2014 68200
D2431 3100
K443 65100
5) 09-30 gauta skola už 2009-09-02 skolon parduotas statybines medžiagas į įmonės kasa.
D443 7000
K50 7000Annastasija
17
#1256992 2015-01-20 14:16 Annastasija
Sveiki,

Ar būtų žmogus, kuris apsiimtų atlikti mokesčių savarankiško darbo praktinę dalį, reiktų užpildyti PVM deklaraciją, pelno mokesčio deklaraciją, menesinės A klasės pajamų deklaraciją. Žinoma atsilyginčiau. smile smile

Lapute123
129
#1267020 2015-03-30 12:22 Lapute123
Sveiki,

gal kas suprantate laiko vertės skaičiavimus? Reikėtų pagalbos su 2 uždaviniais....

karinakarinute
11
#1267034 2015-03-30 13:01 karinakarinute
kokios sąskaitos naudojamos skaičiuojant mokėtina pvm

artas71
12730
#1267081 2015-03-30 16:32 artas71

karinakarinute rašė:


kokios sąskaitos naudojamos skaičiuojant mokėtina pvmwww.aat.lt/get.php?f.2678


www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

esis
21
#1267090 2015-03-30 16:58 esis redaguota: 2015-03-30 17-02
Sveiki, gal kas galetu pagelbeti ir paaiskintu kaip isspresti pridedama uzduoti? skaiciavau taip:
20261*0,314=6361,95
20261+2% = 20666,22
20666,22*0,312 =6447,86
6447,86-6361,95 = 85,91
6361,95 - 100%
85,91 -X%
x= 100*85,91 /6361=1.35%
atsakymas A (bet sistema sako, kad atsakymas neteisingas)
Prisegti failai

Uzduotis.png 28 KB

artas71
12730
#1267095 2015-03-30 17:13 artas71 redaguota: 2015-03-30 17-19
Skaičiavote naudodami duomenis, kurie neturi dalyvauti skaičiavimuose (pvz. BVP gyventojui). Užduotyje neduota, kaip pasikeitė gyventojų skaičius 2000-2003 metais.

1.Apskaičiuokite 2000 m. BVP (absoliutus dydis-mln.).
2.Apskaičiuokite, kiek finansavo valstybė 2000 m. (absoliutus dydis-mln.)
3.Apskaičiuokite 2003 m BVP (absoliutus dydis-mln.).
4.Apskaičiuokite viso MMTT išlaidas 2003 m ((absoliutus dydis-mln.).
5.Apskaičiuokite finansuojamą valstybės dalį 2003 m. (absoliutus dydis-mln.).
6.Apskaičiuokite pokyti 2003-2000 m.

E. atsakymas neteisingas.


www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

esis
21
#1267122 2015-03-30 21:05 esis redaguota: 2015-03-30 21-11
aciu uz pagalba, teisingas atsakymas D, tik nesuprantu kaip ji gauti :(

artas71
12730
#1267123 2015-03-30 21:12 artas71
Labai tikiuosi, kad supratote, kodėl taip reikia skaičiuoti.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

esis
21
#1267130 2015-03-30 22:10 esis
bandziau skaiciuoti taip kaip jus paaiskinote, jei teisingai suskaiciavau gavau 6,2 proc., bet ne 4,25 smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis