kapceviciene
1072
#1011853 2011-12-12 13:37 kapceviciene
Ačiū ir aš taip galvojau.

000018
112
#1012021 2011-12-12 20:56 000018
Laba vakara, gal galėsite padėti. reikia sugalvoti tokias korespondencijas: D sąnaudos K nuosavybė; D įsiskolinimai K nuosavybė; D įsiskolinimai K pajamos; D pajamos K įsiskolinimai. nebedirba galva nuo tokių nesąmonių. Gal Jums pavyks padėti. smile

Loreta13
31050
#1012037 2011-12-12 22:22 Loreta13

000018 rašė:

reikia sugalvoti tokias korespondencijas: D sąnaudos K nuosavybė; D įsiskolinimai K nuosavybė; D įsiskolinimai K pajamos; D pajamos K įsiskolinimai. nebedirba galva nuo tokių nesąmonių. Gal Jums pavyks padėti. smile

Čia jau kažkada (gal prieš metus) sprendėme tokias užduotis :)))
Matyt ta pati dėstytoja davė.
1. Sumažėjo turto, sumažėjo nuosavo kapitalo
a) Kai turtas perkainojamas periodiškai, kai vertė sumažėja.
D 321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas (rezultatai )
K 1211 Pastatų ir statinių perkainotos vertės dalis
b) Taisant esmines ankstesnių laikotarpių klaidas retrospektyviniu būdu.
D 3424 Ankstesnių metų esminių klaidų taisymo pelnas (nuostoliai)
K 20110 Žaliavų, medžiagų, sudedamųjų dalių ir detalių įsigijimo savikaina
K 20120 Nebaigtos gamybos savikaina
K 20130 Pagamintos produkcijos savikaina
K 20140 Pirktų prekių, skirtų perparduoti, įsigijimo savikaina
K 202 Išankstiniai mokėjimai ir kt.
2. Didėja turtas, sąnaudos mažėja
a) Kai tiekėjas taiko nuolaidą prekėms po pardavimo. Pirkėjas apmokėjo tiekėjui ir prekės parduotos.
D 2434 Kitos gautinos skolos
D 2021 Išankstiniai mokėjimai tiekėjams
K 6000 Parduotų prekių savikaina
b) Visų atsargų nukainojimo iki grynosios galimo realizavimo vertės suma ir visi
atsargų nuostoliai turi būti pripažįstami to laikotarpio, kuriuo buvo atliekami nukainojimai ir (ar) susidarė nuostoliai, veiklos sąnaudomis.
Bet kokio atsargų nukainojimo atstatymo, atliekamo dėl grynosios galimo
realizavimo vertės augimo, suma turi būti mažinamos to laikotarpio veiklos sąnaudos.
D 20149 Pirktų prekių, skirtų perparduoti, vertės sumažėjimas
K 6131 Atsargų vertės sumažėjimo sąnaudos

3. Nuosavas kapitalas mažėja, pajamos didėja
a) Nepanaudota dotacijos dalis pripažįstama ataskaitinio laikotarpio pajamomis, jei nėra kito reikalavimo.
D 352 Dotacijos, susijusios su pajamomis 43 000
K 6111 Remonto ir eksploatacijos sąnaudos 40 000
K 522 Kitos netipinės veiklos pajamos 3 000

4. Nuosavas kapitalas didėja, pajamos mažėja
a) Tarkime, kad dotacijos sutartyje nėra numatyta, kaip pasielgti su likučiu, jei ne visa bus panaudota. Pagal nutylėjimą, dedame į pajamas. Tarkime dotacijos davėjai sužino, kad ne visa dotacijos suma buvo panaudota nurotytam tikslui (pirko paslaugas pigiau), todėl jie reikalauja, kad likutis būtu panaudotas kitu tikslu arba grąžintas iki nurodytos datos. Tam laikotarpiui, kol bandoma panaudoti, likutis iš pajamų iškeliamas į dotacijas.
D 522 Kitos netipinės veiklos pajamos
K 352 Dotacijos, susijusios su pajamomis

5. Nuosavas kapitalas didėja, sąnaudos didėja
a) Dotacijos, susijusios su turtu, apskaitoje ir finansinėje atskaitomybėje pateikiamos taip: ilgalaikiu turtu ar ilgalaikiam turtui įsigyti skirta dotacija visa suma užregistruojama kaip gautina ar gauta dotacija. Gauta dotacija pripažįstama panaudota dalimis, t.y. mažinamas balanso straipsnis „Dotacijos, subsidijos“ tiek, kiek to turto nudėvima, ir mažinamas atitinkamas sąnaudų (pavyzdţiui, nusidėvėjimo) straipsnis.
D 351 Dotacijos, susijusios su turtu
K 6115 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos
Galimas variantas, kad skaičiuojant nusidėvėjimą padaryta klaida, todėl klaida atstatoma sekančiu būdu.
D 6115 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos
K 351 Dotacijos, susijusios su turtu
Prisegti failai
Copy of attachment.xls 48 KB
Copy of attachment-1.xls 54 KB

000018
112
#1012072 2011-12-13 07:37 000018
Labai ačiū, Loreta,
greičiausiai ta pati dėstytoja, nes užduotis ta pati smile

teikmina
34
#1012254 2011-12-13 13:34 teikmina
Laba diena iškylo toks klausimelis. Esame individuali veikla Pvm moketojai, uzsiimame maisto produktu prekyba. Noreciau pasiteirauti del sask. korespondencijos:
Kai perkame:darome tokia korespondencija
D 20140 prekės skirtos perparduoti
D 2431 pirkimo PVM
K 443 skola tiekėjams
Kai parduodame:tokia
D 2411 pirkėjai
K 4484 pardavimo PVM
K 5000 pardavimai
D 6000 parduotų prekių savikaina
K 20140 prekės skirtos perparduoti
o ka daryti su prekiu likuciu sask. 20140 metu gale,kaip ji yra uzdaroma ar paliekama??? smile Tikiosiu jusu pagalbos. Aciu

vvirginija1
8526
#1012266 2011-12-13 13:49 vvirginija1

teikmina rašė:


o ka daryti su prekiu likuciu sask. 20140 metu gale,kaip ji yra uzdaroma ar paliekama??? smile

Tai tas prekių likutis kuris lieka metų pabaigai persikelia į kitų metų pradžią ir viskas vyksta toliau


Grožis-tai atviras rekomendacinis laiškas, iš anksto užkariaujantis širdį (A.Šopenhaueris)

teikmina
34
#1012294 2011-12-13 14:26 teikmina
Aciukas, taip ir maniau,bet norejau isitikinti))

abeto
106
#1012557 2011-12-14 00:08 abeto
Gal kas yra susidūręs su tokia situacija: įmonės nuolatinis tiekejas išrašys 2011.12 mėn. kreditinę saskaitą su nuolaida prekėms (perkamos perpardavimui), bet pati sąskaita už prekes bus išrašyta tik 2012.01 mėn. Kokia būtų korespondencija gavus kreditinę sąskaitą? Gal:
D 4 kl. Skola tiekėjui
K 4 kl. Būsimųjų laikotarpių pajamos?

Tik nelabai patinka gautą nuolaidą laikyti pajamomis.

O gavus sąskaitą prekėms 2012 m.
1. Registruojame pirkimo sąskaitą
D 2 kl. Prekės perpardavimui
K 4 kl. Skola tiekėjui

2. Iš naujo įvetiname gautų prekių savikainą,
D 4 kl. Būsimųjų laikotarpių pajamos
K 2 kl. Prekės perpardavimui

?

Rainis
15064
#1012610 2011-12-14 10:09 Rainis

abeto rašė:


Gal kas yra susidūręs su tokia situacija: įmonės nuolatinis tiekejas išrašys 2011.12 mėn. kreditinę saskaitą su nuolaida prekėms (perkamos perpardavimui), bet pati sąskaita už prekes bus išrašyta tik 2012.01 mėn. Kokia būtų korespondencija gavus kreditinę sąskaitą? Gal:
D 4 kl. Skola tiekėjui
K 4 kl. Būsimųjų laikotarpių pajamos?

Tik nelabai patinka gautą nuolaidą laikyti pajamomis.

O gavus sąskaitą prekėms 2012 m.
1. Registruojame pirkimo sąskaitą
D 2 kl. Prekės perpardavimui
K 4 kl. Skola tiekėjui

2. Iš naujo įvetiname gautų prekių savikainą,
D 4 kl. Būsimųjų laikotarpių pajamos
K 2 kl. Prekės perpardavimui

?


Kreditinė sąskaita perkamoms prekėms ir dar su nuolaida? gal pasiskaitykite, ką rašote.

Jurratte
96
#1012700 2011-12-14 13:26 Jurratte
Laba diena, dviejų įmonių darbuotojas vyko į komandiruotę, parvežti prekių. Buvo važiuota įmonės A automobiliu. Įmonė A išstatė sąskaitą įmonei B už sunaudotą kurą. Kokia sąskaitų korespondencija turėtų padaryti įmonė B? Ar tai leidžiami atskaitymai?

amadina22
19802
#1012703 2011-12-14 13:34 amadina22

Jurratte rašė:


Laba diena, dviejų įmonių darbuotojas vyko į komandiruotę, parvežti prekių. Buvo važiuota įmonės A automobiliu. Įmonė A išstatė sąskaitą įmonei B už sunaudotą kurą. Kokia sąskaitų korespondencija turėtų padaryti įmonė B? Ar tai leidžiami atskaitymai?Jis dirba įmonėse A ir B?
Prekes pirko įmonėms A ir B?
Čia pasidalino automobilio eksploatacijos ir kuro išlaidas tarp dviejų įmonių?


Tai tik mano nuomonė. Jei aš neteisi, pataisykite.

Jurratte
96
#1012713 2011-12-14 13:54 Jurratte
Taip, tas pats darbuotojas dirba abiejose įmonėse ir prekes vežė taip pat abiems įmonėms, tik visos sąskaitos išrašytos vienos įmonės vardu ir norima, kad antroji įmonė kompensuotų dalį išlaidų.

Jurratte
96
#1012724 2011-12-14 14:11 Jurratte
Na tai kokia būtų korespondencija:
D????
D2431
K4488


Prašau padėkit...

Loreta13
31050
#1012867 2011-12-14 20:38 Loreta13

abeto rašė:

įmonės nuolatinis tiekejas išrašys 2011.12 mėn. kreditinę saskaitą su nuolaida prekėms (perkamos perpardavimui), bet pati sąskaita už prekes bus išrašyta tik 2012.01 mėn. Kokia būtų korespondencija gavus kreditinę sąskaitą? Gal:

Įdomus variantas :))
Nuolaida 2011 metais, o prekės 2012 :))
Beje, rašant kreditinę sąskaitą reik nurodyt už kokias prekes (jei pagal kokią tai konkrečią PVM s/f taikoma nuolaida), arba laikotarpį, už kurį pirkėjui nuo apyvartos taikoma nuolaida.
Įdomu, ką jums rašys kreditinėje smile
Jei nurodys apyvartos nuolaidą už 2011 metus, bus elementoriška:
D avansinis mokėjimas tiekėjui - būtų negražu debetuot skolą tiekėjams :))
K 609 pirkimo nuolaidos, diskontai


Dalia29
12709
#1012879 2011-12-14 22:27 Dalia29

Jurratte rašė:


Taip, tas pats darbuotojas dirba abiejose įmonėse ir prekes vežė taip pat abiems įmonėms, tik visos sąskaitos išrašytos vienos įmonės vardu ir norima, kad antroji įmonė kompensuotų dalį išlaidų.


O ta antroji įmonė nenori išrašyti normalios sąskaitos tai kitai įmonei? Kam daryti sudėtingai tai, kas gali būti paprasta?

Dalia29
12709
#1012883 2011-12-14 22:56 Dalia29

Loreta13 rašė:abeto rašė:

įmonės nuolatinis tiekejas išrašys 2011.12 mėn. kreditinę saskaitą su nuolaida prekėms (perkamos perpardavimui), bet pati sąskaita už prekes bus išrašyta tik 2012.01 mėn. Kokia būtų korespondencija gavus kreditinę sąskaitą? Gal:

Įdomus variantas :))
Nuolaida 2011 metais, o prekės 2012 :))Loreta13, čia ne įdomu, čia siaubiakas. Žmonės daro nesąmones (kažką, matyt, nori apgauti, kažkur kažką susimažinti) ir klausia kaip tai sukoresponduot.
Bliamba, abeto, jei jūs laikot save finansininke, jūs turite kryžium gulti prieš tokias operacijas, o ne klausti nesąmonių. Sorry, bet gal kartais reikia į akis žmogui pasakyti, kad susimąstytų.

Jurratte
96
#1012898 2011-12-15 08:18 Jurratte
O kaip turėtų atrodyti kompensacinė sąskaita? Ar rašai tiesiog už kurą ar kompensacija už kurą? Ji turėtų būti su PVM ar be, jei kuras pirktas Lietuvoje ir ES?

naujoke21
52
#1012909 2011-12-15 09:18 naujoke21
Laba diena, darau buhalterinės apskaitos namų darbą, gal galėtumėte truputį padėti.. Kaip daryti sąskaitų uždarymą ir kaip su pelno mokesčiu? Darau D5... K390 D390 K6... ir tada pelno mokestį D651 K4451 ir kaip uždaryti tada 651? Ačiū.. smile

Voveruska01
3965
#1012911 2011-12-15 09:34 Voveruska01
Taip ir uždarot. D390 K 651.
Ir 390 sąskaitoj lieka grynojo pelno suma.


naujoke21
52
#1012915 2011-12-15 09:48 naujoke21
ir tada 390 uždarau su 341, taip?Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Individuali įmonė - -
Dretis, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Smėlio g. 18-8
2016 - 2016 2018 - 2018
Autosporto klubas Eva, VšĮ
Zarasų r. sav. Salako mstl. Dūkšto g. 31
2016 - 2020 -
Dacitas, UAB - -
Kauno m. Krišnos sąmonės religinė bendruomenė
Kauno m. sav. Kauno m. Savanorių pr. 37
- 2018 - 2021
DTC international, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Žirmūnų g. 39-46
2015 - 2020 2018 - 2021
Destran, UAB
Klaipėda Artojo g. 7E
2020 - 2020 2021 - 2021
LUX OPERA, UAB - -
Šiaurės ekspertas, MB
Vilnius J. Savickio g. 4
2020 - 2020 2020 - 2021
KAPUR, UAB - -
Indigo vaikas LT, VšĮ - -
Individuali įmonė - -
Individuali įmonė - -
Vlakita, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Architektų g. 56-101
2015 - 2020 2018 - 2021
Autoplovykla 69, UAB
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Debreceno g. 96-72
2016 - 2019 2018 - 2021