Loreta
28821
#1386438 2018-03-08 20:19 Loreta
Man išvis per Swedbank neina prisijungti nei prie vienos VMI sistemos

Špyga taukuota...

ausyte
5242
#1386584 2018-03-12 10:30 ausyte
Sveiki,
kažkaip susimaišiau, jeigu gaunam prekes iš Anglijos įmonės PVM mokėtojos, mes taip pat esam PVM mokėtojai, tai iSAF kokį PVM nurodyti? Ačiū

Tininga
49502
#1386587 2018-03-12 10:37 Tininga

ausyte rašė:


Sveiki,
kažkaip susimaišiau, jeigu gaunam prekes iš Anglijos įmonės PVM mokėtojos, mes taip pat esam PVM mokėtojai, tai iSAF kokį PVM nurodyti? Ačiū

PVM16Nadiausra
58
#1387065 2018-03-15 15:12 Nadiausra
Mes esam transporto (pervežimo) įmonė, buvom išrašę vieną sąskaitą-faktūrą Latvijai, ar reikia pildyti FRO564 formą?

renatikes
102
#1387101 2018-03-15 20:30 renatikes
Taip

Nadiausra rašė:


Mes esam transporto (pervežimo) įmonė, buvom išrašę vieną sąskaitą-faktūrą Latvijai, ar reikia pildyti FRO564 formą?names
2566
#1387215 2018-03-19 08:23 names
Sveiki.
Išrašytas pardavimas pagal 33 str. 1d.2p, ISAF bus PVM5?
Ir kas pildoma registro tipas - "mokėjimo duomenys"?

ausyte
5242
#1387291 2018-03-19 16:43 ausyte
Sveiki,
gauta sąsk. už viešbučio paslaugas komandiruotės metu Islandijoje, įmonė PVM mokėtoja. Ar tokią sąsk reikia traukti į iSAF?

Tininga
49502
#1387292 2018-03-19 16:45 Tininga

ausyte rašė:


Sveiki,
gauta sąsk. už viešbučio paslaugas komandiruotės metu Islandijoje, įmonė PVM mokėtoja. Ar tokią sąsk reikia traukti į iSAF?

Nereikia.ausyte
5242
#1387293 2018-03-19 16:46 ausyte
ačiū

Editabuh42
9
#1387301 2018-03-19 20:47 Editabuh42
Galbūt kas nors susidūrėte?
Lietuvos PVM mokėtojas perka Danijoje iš Danijos PVM mokėtojo ilgalaikį turtą (žemės ūkio technika). sąskaitoje PVM nulinis. Su PVM deklaracija viskas aišku, deklaruojam 21 eilutė ( ne pirmas kartas). Bet štai su iSAF neteko susidurt. man visiškai neaišku kokiu kodu pateikti. Visus pertikrinau, niekas netinka, nebent PVM100.
gal žinote kas nors? Būčiau dėkinga. smile

renatikes
102
#1387303 2018-03-19 21:24 renatikes
ISAF kodas PVM 16. Isafe menamo PVM nerodot.


Editabuh42 rašė:


Galbūt kas nors susidūrėte?
Lietuvos PVM mokėtojas perka Danijoje iš Danijos PVM mokėtojo ilgalaikį turtą (žemės ūkio technika). sąskaitoje PVM nulinis. Su PVM deklaracija viskas aišku, deklaruojam 21 eilutė ( ne pirmas kartas). Bet štai su iSAF neteko susidurt. man visiškai neaišku kokiu kodu pateikti. Visus pertikrinau, niekas netinka, nebent PVM100.
gal žinote kas nors? Būčiau dėkinga. smileEditabuh42
9
#1387304 2018-03-19 21:30 Editabuh42 redaguota: 2018-03-19 21-39
Bet PVM16 tarifas 21 %. Mano sąskaitoje PVM 0%?

renatikes
102
#1387305 2018-03-19 21:40 renatikes
Prekių iš ES registravimas registre: PVM16 kodas ir PVM tarifas
2017-02-22 / Konsultacija

Nors PVM klasifikatoriuje prie iš ES įsigyjamų prekių nurodytas 21 proc. PVM tarifas, teikiant duomenis PVM sąskaitų faktūrų registrui reikia įrašyti 0 procentų. Registrų pildymo taisyklės prieštaringos, todėl rekomenduotume vadovautis tiesioginiais VMI specialistų nurodymais.

Klausimas

Įmonė iš ES tiekėjo pirko prekių. PVM sąskaitą faktūrą įtraukiu į PVM sąskaitų faktūrų registrą taikydama PVM16 kodą. i.SAF sistema išmeta pranešimą „neteisingas mokesčio tarifas“. Visas tokias operacijas reikia taisyti rankiniu būdu įrašant 0 proc., nors klasifikatoriuje prie PVM16 nurodytas 21 proc. tarifas. Gal galite pakomentuoti.

MERITS atsakymas

PVM sąskaitų faktūrų registro tvarkymo ir pateikimo taisyklių 7 punkte nurodyta, kad „gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrai tvarkomi, remiantis PVM sąskaitose faktūrose nurodytais duomenimis“. Kitaip tariant, į registrus reikia įrašyti tokius duomenis, kokie yra nurodyti PVM sąskaitoje faktūroje – gautame dokumente.

Taisyklėse taip pat pasakyta, kad Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti įrašytas:

„24.8.2. PVM tarifas, jeigu nurodytas PVM sąskaitoje faktūroje (išskyrus užsienio valstybės PVM tarifą) .“

Tačiau rinkmenos 3.1.1.9.1.3 laukelio „Mokesčio tarifas“ paaiškinime nurodyta, kad jame turi būti įrašytas „PVM tarifas procentais“. Laukelis gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (pvz.: PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 proc., turi būti įrašoma „0“.

Kaip matyti, taisyklės yra prieštaringos: jos reikalauja į registrus rašyti tai, kas nurodyta sąskaitoje, liepia nenurodyti užsienietiško PVM tarifo ir nurodyti tokį tarifą, koks pateiktas klasifikatoriuje. Prie PVM16 kodo iš tiesų yra nurodytas 21 proc. PVM tarifas, o iš ES gautose už prekes išrašytose sąskaitose paprastai būna nurodytas 0 proc. užsienietiškas PVM.

Kodėl PVM klasifikatoriuje, kuris yra vienas iš audito rinkmenos (SAF-T) priedų, prie PVM16 kodo, skirto prekių įsigijimui iš ES registruoti, nurodytas 21 proc. PVM, atsakyti negalime. Gali būti, kad tai susiję su VMI planais rengti preliminarias PVM deklaracijas. Tačiau, kaip paaiškėjo, šis tarifas registrams netinka ir teikiant duomenis į i.SAF turėtų būti nurodytas 0 proc. tarifas. Reikia manyti, kad mokesčių administratorius ras sprendimą ir galbūt ištaisys netikslumą PVM klasifikatoriuje. Iki tol rekomenduotume savo apskaitos sistemoje PVM16 kodui priskirtą tarifą pakeisti į 0 proc. tarifą.

renatikes
102
#1387306 2018-03-19 21:41 renatikes
Iš Vokietijos įsigijo automobilį, kuris gali būti naudojamas kaip krovininis
2017-05-25 / Konsultacija

Kai įmonė įsigyja automobilį iš ES su 0 proc. PVM, ji visuomet turi skaičiuoti PVM Lietuvoje. Ar galės atskaityti šį PVM, priklauso nuo to, kokiai kategorijai automobilis priskiriamas (kokia raidė nurodyta jo techniniame pase) ir, jeigu tai yra lengvasis automobilis, – nuo to, kaip jis bus naudojamas: bus parduotas, nuomojamas, vežami keleiviai ar važinės įmonės darbuotojai.

Klausimas

Lietuvos įmonė, PVM mokėtoja, perka iš Vokietijos įmonės, PVM mokėtojos, lengvąjį automobilį, kuris gali būti naudojamas ir kaip krovininis. Vokiškoje PVM sąskaitoje faktūroje nurodytas 0 proc. PVM tarifas. Kokios mokestinės prievolės atsiranda Lietuvos įmonei, kaip deklaruojamas sandoris ir kokie įrašai registruojami buhalterinėje apskaitoje?

MERITS atsakymas

Dėl PVM

Lietuvos įmonei, PVM mokėtojai, įsigijus iš Vokietijos įmonės lengvąjį automobilį su 0 proc. PVM, tokį įsigijimą iš ES reikės deklaruoti PVM deklaracijoje (FR0600). Deklaracijos 21 laukelyje „Iš ES įsigytos prekės“ reikės įrašyti automobilio vertę, o nuo jos apskaičiuotą menamą PVM sumą įrašyti į 25 laukelį „Įsigytų prekių ir paslaugų pirkimo PVM“ bei 34 laukelį „Iš ES įsigytų prekių pardavimų PVM“.

Ar įmonė galės atskaityti nuo lengvojo automobilio vertės apskaičiuotą pirkimo PVM sumą, priklauso ne nuo to, ar įsigytas automobilis gali būti naudojamas kaip krovininis automobilis (ši aplinkybė pagal PVMĮ apskritai nėra aktuali), o nuo to, kokiai kategorijai automobilis priskiriamas (lengvųjų ar krovininių) ir, jeigu priskiriamas lengviesiems automobiliams, kaip jis bus naudojamas.

Apie transporto priemonių kategorijas, kurioms nėra ribojama PVM atskaita, plačiau skaitykite konsultacijoje „M1 ir N1 kategorijų automobilių pirkimo PVM atskaita“.

Kai automobiliai priskiriami krovininių automobilių kategorijai (N), PVM atskaita galima. Tuomet apskaičiuotą PVM sumą įmonė galėtų įrašyti į FR0600 deklaracijos 35 laukelį „Atskaitomas PVM“.

Jeigu įmonė įsigijo lengvajį automobilį ir jis skirtas naudoti įmonės veikloje, o ne perparduoti, nuomoti ar keleiviams vežti už atlygį, tuomet įmonė tokio pirkimo PVM negalės atskaityti ir PVM sumą teks sumokėti į biudžetą (PVMĮ 62 str. 2 d. 3 p.).

Iš užsienio įmonių gautos sąskaitos privalo būti įtrauktos į Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrą, jeigu LT įmonei atsiranda prievolė skaičiuoti „atvirkštinį“ PVM (PVM sąskaitų faktūrų registrų tvarkymo ir pateikimo taisyklių 10 p.), todėl sąskaita turi būti įtraukta į registrą nurodant PVM16 kodą „Atvejai, kai iš kitų valstybių narių prekių įsigijimas laikomas įvykusiu šalies teritorijoje (PVMĮ 4-1 ir 12-2 straipsniai)“.

Dėl įrašų apskaitoje

Jeigu įmonė lengvąjį automobilį naudos veikloje ir jo pirkimo PVM atskaita negalima, įmonė, gavusi sąskaitą, apskaitoje registruos ilgalaikio turto įsigijimą:

D 1230 Transporto priemonių įsigijimo savikaina
K 443 Skolos tiekėjams

D 63081 Neatskaitomo PVM sąnaudos
K 4492 Mokėtinas PVM

Jeigu įmonė galės atskaityti automobilio pirkimo PVM, tuomet registruojama:

D 1230 Transporto priemonių įsigijimo savikaina
K 443 Skolos tiekėjams

D 2431 Gautinas PVM
K 4492 Mokėtinas PVM

Neatskaitomo PVM sąnaudas įmonė galės priskirti prie leidžiamų atskaitymų (PMĮ 24 str. 2 d.).

renatikes
102
#1387307 2018-03-19 21:42 renatikes
Iš mano pateiktų konsultacijų, turėtumėt teisingai atsirinkti :)

Editabuh42 rašė:


Bet PVM16 tarifas 21 %. Mano sąskaitoje PVM 0%?
Editabuh42
9
#1387308 2018-03-19 21:43 Editabuh42
Ačiū Jums labai, ištikrųjų viskas labai prieštaringa, o tokio išaiškinimo man labai reikėjo :)

Prekių iš ES registravimas registre: PVM16 kodas ir PVM tarifas
2017-02-22 / Konsultacija

Nors PVM klasifikatoriuje prie iš ES įsigyjamų prekių nurodytas 21 proc. PVM tarifas, teikiant duomenis PVM sąskaitų faktūrų registrui reikia įrašyti 0 procentų. Registrų pildymo taisyklės prieštaringos, todėl rekomenduotume vadovautis tiesioginiais VMI specialistų nurodymais.

Klausimas

Įmonė iš ES tiekėjo pirko prekių. PVM sąskaitą faktūrą įtraukiu į PVM sąskaitų faktūrų registrą taikydama PVM16 kodą. i.SAF sistema išmeta pranešimą „neteisingas mokesčio tarifas“. Visas tokias operacijas reikia taisyti rankiniu būdu įrašant 0 proc., nors klasifikatoriuje prie PVM16 nurodytas 21 proc. tarifas. Gal galite pakomentuoti.

MERITS atsakymas

PVM sąskaitų faktūrų registro tvarkymo ir pateikimo taisyklių 7 punkte nurodyta, kad „gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registrai tvarkomi, remiantis PVM sąskaitose faktūrose nurodytais duomenimis“. Kitaip tariant, į registrus reikia įrašyti tokius duomenis, kokie yra nurodyti PVM sąskaitoje faktūroje – gautame dokumente.

Taisyklėse taip pat pasakyta, kad Gaunamų PVM sąskaitų faktūrų registre turi būti įrašytas:

„24.8.2. PVM tarifas, jeigu nurodytas PVM sąskaitoje faktūroje (išskyrus užsienio valstybės PVM tarifą) .“

Tačiau rinkmenos 3.1.1.9.1.3 laukelio „Mokesčio tarifas“ paaiškinime nurodyta, kad jame turi būti įrašytas „PVM tarifas procentais“. Laukelis gali būti neužpildytas (elementas tuščias), jeigu pagal PVM klasifikatoriaus reikšmę nėra PVM tarifo (pvz.: PVM neapmokestinami tiekimai, nurodytas ne Lietuvos PVM tarifas). Jeigu PVM tarifas yra 0 proc., turi būti įrašoma „0“.

Kaip matyti, taisyklės yra prieštaringos: jos reikalauja į registrus rašyti tai, kas nurodyta sąskaitoje, liepia nenurodyti užsienietiško PVM tarifo ir nurodyti tokį tarifą, koks pateiktas klasifikatoriuje. Prie PVM16 kodo iš tiesų yra nurodytas 21 proc. PVM tarifas, o iš ES gautose už prekes išrašytose sąskaitose paprastai būna nurodytas 0 proc. užsienietiškas PVM.

Kodėl PVM klasifikatoriuje, kuris yra vienas iš audito rinkmenos (SAF-T) priedų, prie PVM16 kodo, skirto prekių įsigijimui iš ES registruoti, nurodytas 21 proc. PVM, atsakyti negalime. Gali būti, kad tai susiję su VMI planais rengti preliminarias PVM deklaracijas. Tačiau, kaip paaiškėjo, šis tarifas registrams netinka ir teikiant duomenis į i.SAF turėtų būti nurodytas 0 proc. tarifas. Reikia manyti, kad mokesčių administratorius ras sprendimą ir galbūt ištaisys netikslumą PVM klasifikatoriuje. Iki tol rekomenduotume savo apskaitos sistemoje PVM16 kodui priskirtą tarifą pakeisti į 0 proc. tarifą.

[/quote]

Editabuh42
9
#1387309 2018-03-19 21:46 Editabuh42
Ačiū dar kartą smile smile smile

vaiper
362
#1387601 2018-03-23 08:38 vaiper
Sveiki,
labai reikia skubios pagalbos, turime išrašyti sąskaitą, esame PVM mokėtojai o sąskaitą reikia išrašyti be PVM..
Kokiu pagrindu (koks įstatymu vadovaujantis) tai turiu padaryti? smile smile

Dianaval
654
#1387603 2018-03-23 08:56 Dianaval

vaiper rašė:


Sveiki,
labai reikia skubios pagalbos, turime išrašyti sąskaitą, esame PVM mokėtojai o sąskaitą reikia išrašyti be PVM..
Kokiu pagrindu (koks įstatymu vadovaujantis) tai turiu padaryti? smile smile


Tai priklauso nuo to už kokias paslaugas rašote sąskaitą, pagal tai ir pritaikot atitinkamą straipsnį.

vaiper
362
#1387606 2018-03-23 09:21 vaiper redaguota: 2018-03-23 09-24
mes teikem matinimo paslauga jungtiniu tautu organizacijai (jie organizavo konferencija) praso saskaitos be pvm.. bet panikoj nerandu nieko konkretaus pagal ka tureciau israsyti saskaita be PVM? smile
nebent geciau remtis siuo straipsniu:
47 Straipsnis. Diplomatinėms atstovybėms, konsulinėms įstaigoms, Europos Sąjungos institucijoms, jų įsteigtoms įstaigoms ir tarptautinėms organizacijoms ar jų atstovybėms, taip pat šių atstovybių ir konsulinių įstaigų personalui ir jo šeimos nariams skirtos prekės ir paslaugos

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis