victoryy
726
#1392819 2018-05-24 13:52 victoryy

Niemand rašė:Tess rašė:


Turiu sutikimą tokį. Mes įtraukdavom tokią pastraipą tiesiog į prašymą priimti į darbą.Toks "sutikimas" jau savaime yra procedūrinis pažeidimas, o jei nėra dokumentuota normalus teisinis pagrindas - tai ir materialinis pažeidimas - neteisėtai tvarkomi duomenys.
Bendra taisyklė - darbuotojas negali duoti sutikimo darbdaviui duomenų apsaugos kontekste, nes toks sutikimas nėra laisvas, o darbdavio reikalavimas duoti sutikimą VISADA yra neteisėtas jau pats savaime ir gali lemti neteisėtą duomenų tvarkymą, jei nėra pagrindžiamas duomenų tvarkymas kitais pagrindais..
Išimtys iš taisyklės - kai darbuotojas yra ne darbuotojas, o tik kandidatas (CV tvarkymas "kadrų rezervo" tikslais) arba kai duomenų tvarkymas yra toks mažareikšmis, kad nekyla abejonių dėl realios (angl. genuine) darbuotojo galimybės nesutikti be jokių neigiamų pasekmių (pvz., nuotrauka web puslapyje).


Tai taip išeina jog įdarbinant darbuotojus ir visus jų duomenis tvarkant pagal įstatymus jokių sutikimų nereikia ir viskas daroma taip kaip ir įprastai?

ara
1442
#1392820 2018-05-24 13:54 ara
Mūsų įmonės specialistas paaiškino paprastai,(kaip ir minėjo Niemand) jei įstatymo pagrindu reikalaujama asmens kodo, naudojate be rūpesčio. Pav. darbo sutartys, deklaracijos ir pan.

victoryy
726
#1392824 2018-05-24 13:58 victoryy

ara rašė:


Mūsų įmonės specialistas paaiškino paprastai,(kaip ir minėjo Niemand) jei įstatymo pagrindu reikalaujama asmens kodo, naudojate be rūpesčio. Pav. darbo sutartys, deklaracijos ir pan.


Ačiū už pagalbą

Niemand
4626
2   #1392826 2018-05-24 14:01 Niemand

victoryy rašė:Niemand rašė:Tess rašė:


Turiu sutikimą tokį. Mes įtraukdavom tokią pastraipą tiesiog į prašymą priimti į darbą.Toks "sutikimas" jau savaime yra procedūrinis pažeidimas, o jei nėra dokumentuota normalus teisinis pagrindas - tai ir materialinis pažeidimas - neteisėtai tvarkomi duomenys.
Bendra taisyklė - darbuotojas negali duoti sutikimo darbdaviui duomenų apsaugos kontekste, nes toks sutikimas nėra laisvas, o darbdavio reikalavimas duoti sutikimą VISADA yra neteisėtas jau pats savaime ir gali lemti neteisėtą duomenų tvarkymą, jei nėra pagrindžiamas duomenų tvarkymas kitais pagrindais..
Išimtys iš taisyklės - kai darbuotojas yra ne darbuotojas, o tik kandidatas (CV tvarkymas "kadrų rezervo" tikslais) arba kai duomenų tvarkymas yra toks mažareikšmis, kad nekyla abejonių dėl realios (angl. genuine) darbuotojo galimybės nesutikti be jokių neigiamų pasekmių (pvz., nuotrauka web puslapyje).


Tai taip išeina jog įdarbinant darbuotojus ir visus jų duomenis tvarkant pagal įstatymus jokių sutikimų nereikia ir viskas daroma taip kaip ir įprastai?Sutikimų nereikia, bet darbuotojai, kaip ir visi likę fiziakai turėtų būti informuojami ir šviečiami pagal GDPR 13 str.

Kai iš duomenų subjekto renkami jo asmens duomenys, duomenų valdytojas asmens duomenų gavimo metu duomenų subjektui pateikia šią informaciją (glausta, skaidria, suprantama ir lengvai prieinama forma, aiškia ir paprasta kalba):
- duomenų valdytojo tapatybę ir kontaktinius duomenis, jei yra, duomenų apsaugos pareigūno, kontaktinius duomenis;
- duomenų tvarkymo tikslus, dėl kurių ketinama tvarkyti asmens duomenis, taip pat duomenų tvarkymo teisinį pagrindą;
- tai, ar asmens duomenų pateikimas yra teisės aktais arba sutartyje numatytas reikalavimas, ar reikalavimas, kurįbūtina įvykdyti norint sudaryti sutartį, taip pat tai, ar duomenų subjektas privalo pateikti asmens duomenis, irinformaciją apie galimas tokių duomenų nepateikimo pasekmes;
- teisėtus duomenų valdytojo interesus, kai duomenys tvarkomi šiuo pagrindu;
- jei yra, asmens duomenų gavėjus arba asmens duomenų gavėjų kategorijas;
- kai taikoma, apie duomenų valdytojo ketinimą asmens duomenis perduoti į trečiąją valstybę;
- tai, kad esama automatizuoto sprendimų priėmimo, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui.
- duomenų saugojimo laikotarpį arba, jei tai neįmanoma, kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nustatyti.

Kai iš duomenų subjekto renkami jo asmens duomenys, duomenų valdytojas asmens duomenų gavimo metu duomenų subjektui papildomai informuoja duomenų subjektą apie jo teises („išaiškina teises“):
- teisę prašyti, kad duomenų valdytojas leistų susipažinti su duomenų subjekto asmens duomenimis;
- teisę prašyti, kad duomenų valdytojas duomenis ištaisytų arba ištrintų, arba apribotų duomenų tvarkymą,
- kai duomenų tvarkymas grindžiamas teisėtu interesu, teisę prieštarauti (angl. object), kad duomenys būtų tvarkomi,
- kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą;
- teisę į duomenų perkeliamumą;
- teisę pateikti skundą priežiūros institucijai.

Praktiškai tai reiškia, kad turi egzistuoti dokumentacija, kurioje ši info pateikiama, ir darbuotojai su ja turi būti supažindinti. Dokumentacijos forma nesvarbi, tik turinys. Gali būti skyrius darbo tvarkos taisyklėse, atskira duomenų tvarkymo politika (aprašas, įrašai, procedūros ir t.t.) ar bet kokia kitokia organizaciškai patogi forma.

Kristuliaaa
28
#1392872 2018-05-25 09:41 Kristuliaaa
Sveiki brangieji, gal galite pasakyti, ar reikia sutikimu žmoniu, jei ateina fizinis asmuo ir perka prekes iš parduotuvės, ir prašo kad jo vardu išrašytu PVM sąskaitą, ir aišku, ten bus duomenys jo, asmens kodas, vardas pavardė, adresas, tvarkos patvirtintos, bet kaip dėl sutikimų labai įdomu...ačiū atsakiusiems

Niemand
4626
#1392874 2018-05-25 10:11 Niemand

Kristuliaaa rašė:


Sveiki brangieji, gal galite pasakyti, ar reikia sutikimu žmoniu, jei ateina fizinis asmuo ir perka prekes iš parduotuvės, ir prašo kad jo vardu išrašytu PVM sąskaitą, ir aišku, ten bus duomenys jo, asmens kodas, vardas pavardė, adresas, tvarkos patvirtintos, bet kaip dėl sutikimų labai įdomu...ačiū atsakiusiemsSutikimu nereikia, nebent marketingui duomenis ketinat naudot, bet teoriškai reikia informavimo ir švietimo, kaip aukščiau nurodyta. Reglamentas švietimo aspektu niekam jokiu išimčiu nesuteikia.

pele-pelyte
1723
#1393146 2018-05-29 12:48 pele-pelyte
Sveiki, ar teisingai suprantu:
1. Darbuotojų sutikimų nereikia, kai jų duomenys naudojami deklaracijoms teikti, DS koregavimui, banko pavedimuose ir pan.
2. Sutikimų nereikia, kai perka/parduoda prekes ir būtinas deklaravimas.
3. Sutikimų REIKIA, kai nori panaudoti duomenis analizei, straipsniui, pateikiant kažkokius privačius duomenis visuomenei ir pan.

Niemand
4626
#1393174 2018-05-29 14:32 Niemand

pele-pelyte rašė:


Sveiki, ar teisingai suprantu:
1. Darbuotojų sutikimų nereikia, kai jų duomenys naudojami deklaracijoms teikti, DS koregavimui, banko pavedimuose ir pan.
2. Sutikimų nereikia, kai perka/parduoda prekes ir būtinas deklaravimas.
3. Sutikimų REIKIA, kai nori panaudoti duomenis analizei, straipsniui, pateikiant kažkokius privačius duomenis visuomenei ir pan.
Sutikimų nereikia ne tik dėl deklaravimo, bet ir kai duomenys reikalingi pačios sutarties plačiaja prasme įvykdymui, pvz., banko sąskaitos pavedimams, kontaktų, kad derinti kylančius klausimus, buto kapitalinio remonto projekto siekiant tą patį kapitalinį remontą atlikti rangovui ir t.t.
Analizei (business intelligence) bendru atveju nereikia, nebent analizės esmė yra parduoti duomenis google, kad šie analizuotų savo reikmėms, arba analizuoti duomenis kažkokiais keistais ne moksliniais tikslais, neturinčiais nieko bendro su įmonę ir fiziaką siejančius santykiais.
Bendras testas tvarkymo teisėtumui - "kam reikia tokių duomenų santykių su fiziaku kontekste?". Jei gali daugmaž argumentuotai atsakyti, reiškia tvarkai teisėtai, Yra išimčių (beje, neišsprendžiamų jokiais sutikimais, dėl sveikatos, teistumo ir stebėjimo/sekimo duomenų).
Sutikimas - išimtinis pagrindas duomenų tvarkymui, naudojamas labai retais atvejais. Pats savaime jis nieko neįteisina ir nuo nieko neapdraudžia.

pele-pelyte
1723
#1393178 2018-05-29 14:38 pele-pelyte
Tai kaip supratau, realiai tų sutikimų ir nereikia.

Niemand
4626
1   #1393182 2018-05-29 15:00 Niemand

pele-pelyte rašė:


Tai kaip supratau, realiai tų sutikimų ir nereikia.Sutikimų reikia:
- Marketingui (reklama, naujienlaiškiai ir pan.), nors žadama keisti eprivacy direktyvą ir leisti bent dalinai be (opt out vietoje opt in);
- Duomenų pardavimui į šoną (google ir co) kai tai yra "papildomas uždarbis", o ne vartotojui teikiamų paslaugų apmokėjimo būdas (pvz., snukiaknygė vartotojui yra tarsi nemokama, bet realiai pardavinėja vartotojų duomenis, iš to uždirba ir tai yra jų pagrindinė veikla, kitaip tariant vartotojas atsiskaito už paslaugas savo asmens duomenimis);
- Egzotika, persidengianti su bendromis žmogaus teisėmis ir teise į atvaizdą (nuotraukos internete, statistai kine ir pan.).

Kitais atvejais, jei ne ypatingi duomenys ir ne teistumas, pakanka duomenų reikalingumo testo.

RamintaR
81
#1393183 2018-05-29 15:13 RamintaR
Ar geras toks punktas DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKOJE?
UAB ........ tvarkomi tokie darbuotojų asmens duomenys: asmens vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, gyvenamoji vieta, šeimyninė padėtis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, socialinio draudimo pažymėjimo numeris, asmeninės banko sąskaitos numeris, informacija apie teistumą, neįgalumą, darbuotojo artimuosius (sutuoktinis, vaikai ir/ar kiti išlaikomi asmenys) ir pan.

Niemand
4626
#1393187 2018-05-29 16:01 Niemand

RamintaR rašė:


Ar geras toks punktas DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKOJE?
UAB ........ tvarkomi tokie darbuotojų asmens duomenys: asmens vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, gyvenamoji vieta, šeimyninė padėtis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, socialinio draudimo pažymėjimo numeris, asmeninės banko sąskaitos numeris, informacija apie teistumą, neįgalumą, darbuotojo artimuosius (sutuoktinis, vaikai ir/ar kiti išlaikomi asmenys) ir pan.Negeras, nes nenurodomi iš vis jokie pagal reglamentą reikalingi duomenys/nuostatos.
Vienu punktu neišsiversite.
Informacija apie teistumą negali būti tvarkoma nuolat, tik kai prireikia konkrečiu atveju, specialiai numatytu įstatymo (pvz., viešojo pirkimo metu). Negalima disponuoti teistumo, jei nėra konkretaus įstatymo leidžiančio tą daryti konkrečioje situacijoje. Kai nebelieka specialaus įstatyminio pagrindo turi būti grąžinama darbuotojui ir/ar sunaikinama.
Socialinio draudimo numeris jums absoliučiai niekam nereikalingas (nebent užsienietis darbuotojas), t.y. pažeidžia duomenų minimizavimo principą.
Šeiminė padėtis ir pan. išskirtina į atskirą kategoriją duomenų, kuriuos darbuotojas pats sprendžia - teikti ar ne.
Darbo užmokesčio, laiko, susirašinėjimo ir t.t. duomenų netvarkote? smile

RamintaR
81
#1393188 2018-05-29 16:28 RamintaR

Niemand rašė:RamintaR rašė:


Ar geras toks punktas DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKOJE?
UAB ........ tvarkomi tokie darbuotojų asmens duomenys: asmens vardas ir pavardė, gimimo data, asmens kodas, gyvenamoji vieta, šeimyninė padėtis, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, socialinio draudimo pažymėjimo numeris, asmeninės banko sąskaitos numeris, informacija apie teistumą, neįgalumą, darbuotojo artimuosius (sutuoktinis, vaikai ir/ar kiti išlaikomi asmenys) ir pan.Negeras, nes nenurodomi iš vis jokie pagal reglamentą reikalingi duomenys/nuostatos.
Vienu punktu neišsiversite.
Informacija apie teistumą negali būti tvarkoma nuolat, tik kai prireikia konkrečiu atveju, specialiai numatytu įstatymo (pvz., viešojo pirkimo metu). Negalima disponuoti teistumo, jei nėra konkretaus įstatymo leidžiančio tą daryti konkrečioje situacijoje. Kai nebelieka specialaus įstatyminio pagrindo turi būti grąžinama darbuotojui ir/ar sunaikinama.
Socialinio draudimo numeris jums absoliučiai niekam nereikalingas (nebent užsienietis darbuotojas), t.y. pažeidžia duomenų minimizavimo principą.
Šeiminė padėtis ir pan. išskirtina į atskirą kategoriją duomenų, kuriuos darbuotojas pats sprendžia - teikti ar ne.
Darbo užmokesčio, laiko, susirašinėjimo ir t.t. duomenų netvarkote? smile


Čia Pačiolio siūlomas politikos variantas, bet man kyla daug klausimų.
Jeigu darbuotojas nepateikia socialinio draudimo numerio įsidarbinant, vis tiek ji sužinai Sodros sistemoje. Jis įrašomas Sodrai teikiamose ataskaitose.

Niemand
4626
#1393190 2018-05-29 18:05 Niemand

RamintaR rašė:


Čia Pačiolio siūlomas politikos variantas, bet man kyla daug klausimų.
Jeigu darbuotojas nepateikia socialinio draudimo numerio įsidarbinant, vis tiek ji sužinai Sodros sistemoje. Jis įrašomas Sodrai teikiamose ataskaitose.1. Tikėtina, pačiolis ruošė ją naujo DK, o ne GDPR kontekste. DK buvo rengiamas neatsižvelgiant į GDPR ir nėra suderintas, nors jame ir figuruoja terminai "asmens duomenys" ir "duomenų apsaugos politika".
2. SODRA nėra implementavusi GDPR ir toli gražu ne tik šiuo aspektu, bet tai ne įmonių bėda. Kažkur per metus situacija turėtų keistis, šiuo metu SODROS žmogeliukai dar tik intensyviai lanko kursus ir laužo galvą, nuo ko pradėti. (P.S. įmonėms irgi nepatarčiau panikuoti ir verstis per galvą)

martynas05
231
#1393192 2018-05-29 19:47 martynas05

Niemand rašė:


(P.S. įmonėms irgi nepatarčiau panikuoti ir verstis per galvą)


o ką patarumėte sveikatos priežiūros įstaigai smile (geriausiai, kad pas mus niekas nieko nesiima smile šiuo klausimu daryti), o turbūt papuolame į itin jautrią zoną - vaikai, pacientai ir t.t.

Niemand
4626
#1393193 2018-05-29 20:04 Niemand

martynas05 rašė:Niemand rašė:


(P.S. įmonėms irgi nepatarčiau panikuoti ir verstis per galvą)


o ką patarumėte sveikatos priežiūros įstaigai smile (geriausiai, kad pas mus niekas nieko nesiima smile šiuo klausimu daryti), o turbūt papuolame į itin jautrią zoną - vaikai, pacientai ir t.t.Galim pasiūlyti savo paslaugas, turim nemažai klientu aspį smile
Iš tikro ten viskas santykinai paprasta, tik mediku instinktyviai bijoma.

names
2566
#1393306 2018-05-30 14:15 names
Kaip pasielgti tokiu atveju. Darbuotojai išvažiuoja į ilgas keliones.Visad paršydavom artimųjų telefono nr. jei kas nutiktų. Kaip dabar pasilegti, nebegalima prašyti ?Reikia to darbuotojaus artimųjų sutikimo ar kaip?

Niemand
4626
#1393311 2018-05-30 14:35 Niemand

names rašė:


Kaip pasielgti tokiu atveju. Darbuotojai išvažiuoja į ilgas keliones.Visad paršydavom artimųjų telefono nr. jei kas nutiktų. Kaip dabar pasilegti, nebegalima prašyti ?Reikia to darbuotojaus artimųjų sutikimo ar kaip?Nereikia smile
Taip ir įsivaizduoju tokį sutikimą:
Duomenų tvarkymo tikslas - kad žinotumėm kam tavo lavonėlį priduoti
Paduodi tokį sutikimą pasirašyti ir taip išraiškingai į akis pasižiūri smile

names
2566
#1393312 2018-05-30 14:41 names redaguota: 2018-05-30 15-24
Tai darbuotojas gali nurodyti artimojo telefono numerį ar ne anketoje? smile Sutikimo tai nereikia, rašėt . .Ir kaip tas sakinys turėtų skambėti ir dėl kokių priežasčių mes to telefono numerio prašome?

Niemand
4626
#1393329 2018-05-30 15:34 Niemand

names rašė:


Tai darbuotojas gali nurodyti artimojo telefono numerį ar ne anketoje? smile Sutikimo tai nereikia, rašėt . .Ir kaip tas sakinys turėtų skambėti ir dėl kokių priežasčių mes to telefono numerio prašome?Jums jo objektyviai reikia, reiškia gali. Nereikia kvailysčių prisigalvoti.Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis