burukas
267
#1294783 2015-11-25 15:04 burukas
Laba diena,
Pirktas kuras išrašyta PVM sąskaita faktūra ir pridėti čekiai, bet čekiuose suma nesutampa su sąskaitos suma sąskaitoje pritaikyta nuolaida ir už kurą atsiskaityta banko kortele kaip viską sudėstyti buhalteriškai
Ačiū

Ingusia22
2383
#1294824 2015-11-25 16:32 Ingusia22
Ar tikrai atsiskaityta kortele? Nes mes prekiaujame kuru ir taip būti negali. Jei pirktumėte kreditan, tada taip, sąskaita su čekiukais nesutaptų, dėl nuolaidos, kuri pritaikoma sąskaitoje.

Tu juokiesi, nes aš kitokia. Aš juokiuosi, nes tu toks kaip kiti...

Ieva5x
20
#1296561 2015-12-11 11:04 Ieva5x
Sveiki,
Pradėjau dirbti įmonėje kurios buhalterinę apskaitą vedė UAB'as teikiantis buhalterinės apskaitos tvarkymo paslaugas. Tarp jų pateiktų dokumentų nerandu jokios apskaitos susijusios su kuru. Yra tik kuro nurašymo aktai. Kas mėnesį fiksuojamas nupirkto kuro litražas ir kaina, o gale mėnesio viskas nurašoma.
Klausimas:
Ar tikrai užtenka tik kuro nurašymo akto?

Forti
575
#1296563 2015-12-11 11:09 Forti redaguota: 2015-12-11 11-11
Pas mus buvo tas pats, tai aš pati neseniai domėjausi šiuo klausimu VMI, sakė kuro nurašymo aktai turi būti, kelionės lapai turi būti, kuriuose maršrutai turi atsispindėti, kaip naudojamas kuras. sakė kelionės lapo vieno neužtenka, turi būti bent keli, bet aš viską į vieną sutraukiau ir, manau, bus gerai... smile
Taip pat jei turit autokrautuvą, kuras turi būti nurašinėjamas taip pat pagal kuro lapus, pagal jo charakteristikoje (tech.pase) nurodomas kuro normas motovalandai. smile Pas mus senas autokrautuvas tai įvardinau ne motovalandos o dirbtos valandos, ir kiekvienos dienos išvardinau darbus ir kiek valandų dirbo, nežinau, ar bus gerai, bet geriau nei nieko... smile
Taip pat turi būti įsakymai dėl kuro normų...

Niekada nebijok šešėlių. Jie tik reiškia, kad netoliese šviečia šviesa. – Ruth Renkle.

Tess
20248
2   #1296564 2015-12-11 11:12 Tess
Automobilio kelionės lapas nėra privalomas dokumentas, kurį įmonė turėtų pildyti pelno mokesčio tikslais. Įmonės pačios turi teisę pasirinkti, kokiu dokumentu įforminti patirtas transporto priemonių eksploatavimo išlaidas. Tačiau įmonė visais atvejais, turi pademonstruoti, kad transporto priemonė buvo naudojama, o jos eksploatavimo išlaidos yra faktiškai patirtos, įprastinės įmonės vykdomai veiklai ir būtinos pajamoms uždirbti ar ekonominei naudai gauti (PMĮ 17 str. 1 d.).

Iki šiol įmonėms nepavyko išrasti geresnio dokumento, kuris galėtų patvirtinti, kad transporto priemonės naudojamos, naudojamos ne kitų asmenų, o įmonės tikslais, ir kiek kuro sąnaudų įmonė patiria dėl transporto priemonių naudojimo. Praktika taip pat patvirtino, kad šis dokumentas yra puiki drausminanti priemonė darbuotojams. Jeigu įmonė darbuotojams neleidžia naudoti automobilių savo asmeniniams tikslams, kelionės lapų pildymas tampa papildoma priemone, atgrasančia nuo galimo piktnaudžiavimo. Tačiau nereikėtų reikalauti, kad darbuotojai perdėm smulkmeniškai pildytų šiuos dokumentus, nes tai gali tapti našta ne tik darbuotojams, bet ir pačiai buhalterijai.

Kokie tipiniai trūkumai?
Vien tai, kad automobilis priklauso įmonei nuosavybės teise, lizinguojamas, nuomojamas ar valdomas pagal panaudos sutartį nereiškia, kad visos jo eksploatavimo išlaidos automatiškai tampa įmonės leidžiamais atskaitymais. Dažnai įmonės apskritai neturi jokio dokumento, kuris patvirtintų, kad automobilis naudojamas ekonominėje veikloje.

Iš kitos pusės, jeigu įmonė nepildo kelionės lapų, savaime tai nereiškia, kad visos automobilio eksploatavimo išlaidos (kuras, padangos, tepalai, filtrai ir t.t.) visais atvejais bus pripažintos neleidžiamais atskaitymais. Tačiau dokumentų, patvirtinančių automobilio naudojimą, neturėjimas didina riziką, kad teks ginčytis su mokesčių administratoriumi, ar įmonės išlaidas galima priskirti leidžiamiems atskaitymams, ar automobilis nebuvo perduotas kitiems asmenims (dažniausiai akcininkams, jų šeimos nariams ir pan.) naudotis neatlygintinai. Kai įmonė gali pateikti dokumentą, iš kurio aišku, kas automobilį naudoją, kur su tuo automobiliu važinėjama, tikimybė, kad dokumento turinys bus ginčijamas, gerokai sumažėja.

Net tuomet, kai įmonė pasirenka pildyti kelionės lapą, iš dokumento nebūna aišku, kur su juo važiuota (kam jis buvo naudojamas). Labai dažnai kelionės lape įrašoma viena frazė – „važinėjimas po miestą (Lietuvą)“. Tokia frazė nieko nepasako, jeigu nėra kitų dokumentų, pavyzdžiui, darbuotojo pareiginių nuostatų, iš kurių būtų aišku, kokiais tikslais jis važinėjosi po miestą ar Lietuvą, prekių gabenimo dokumentų ir pan.

Kartais, įmonės tikėdamosi išvengti pajamų natūra dėl darbuotojų asmeniniais tikslais naudojamų automobilių, nenurodo, kas vairuoja konkretų automobilį. Tačiau, pasidomėjus, vairuotojas atsiranda ir dažnai pats prisipažįsta, kad juo važinėja ir į namus, ir į sodybą, ir kitais asmeniniais reikalais. Būna atvejų, kai įmonė nurodo, kad automobilį naudoja ne vienas darbuotojas, o keli. Jeigu automobilį realiai naudoja keli darbuotojai, taip nurodyti kelionės lape yra įprasta.

Klystama, kai manoma, kad nustačius, jog automobilis naudojamas darbuotojų asmeniniais tikslais, bus galima išvengti pajamų natūra dėl to, kad nebus įmanoma nustatyti kiekvieno konkretaus darbuotojo gautos individualios naudos. Pajamų natūra dėl automobilio naudojimo metodika leidžia kiekvienam iš darbuotojų, kuris naudojosi automobiliu apskaičiuoti pajamas natūra po 0,75% nuo automobilio rinkos kainos (GPMĮ 9 str. komentaras), kadangi neturi būti atsižvelgiama į tai, kokią mėnesio dalį darbuotojas naudojosi automobiliu (Finansų ministro 2009-05-19 įsakymu Nr. 1K-162 patvirtinto „Pajamų, gautų natūra, įvertinimo tvarkos aprašo“ 5 p.).

Pildant išvykimo ar parvykimo vietą, būna nurodytas darbuotojo namų adresas, tačiau patikrinus paaiškėja, kad įmonė pardavimo PVM dėl kuro sunaudojimo privatiems poreikiams - darbuotojo važiavimui į darbą ir iš darbo - neskaičiuoja, o leidžiamais atskaitymais pripažįsta visas kuro sąnaudas. Jeigu darbuotojas automobiliu važinėja tik į darbą ir iš darbo, pagal VMI komentarą (GPMĮ 9 str.), pajamų darbuotojui neatsiranda, tačiau PVM tikslais, vis dėlto, laikoma, kad kuras, kurio pirkimo PVM atskaitytas, naudojamas privatiems poreikiams tenkinti (PVMĮ 5 str. 2 d.), o pelno mokesčiui darbuotojo važinėjimui į darbą ir iš darbo sunaudotas kuras pripažįstamas neleidžiamais atskaitymais (PMĮ 31 str. 1 d. 13 p.), kaip ir nuo kuro apskaičiuotas pardavimo PVM (PMĮ 24 str. 2 d.).

Kelionės lapuose dažnai nerašomi skaitiklio parodymai. Kiekvieną dieną, ar net kiekvienos kelionės metu nurašyti skaitiklio parodymus nėra būtina, nebent įmonė taip nuspręstų. Tačiau žinoti skaitiklio parodymus mėnesio pradžioje ir pabaigoje būtų naudinga, kad įmonė galėtų pademonstruoti, jog kuro normos įmonės vadovo įsakymu nustatytos ne be reikalo, bet siekiant prižiūrėti kuro naudojimą, kad kuras būtų naudojamas pagal normas, išvengta piktnaudžiavimų ir būtų galima patvirtinti, kad į sąnaudas nurašytas kuras buvo faktiškai sunaudotas.

Mokesčių administratorius PMĮ 17 str. 1 d. komentare nurodė, kad dokumentas, kuriuo įmonė įformina degalų ir kitų autotransporto priemonių eksploatavimo išlaidų naudojimą, turi būti patvirtintas atsakingų asmenų parašais. Labai dažnai kelionės lapus pasirašo tik darbuotojai, naudojantys automobilius, tačiau atsakingi asmenys jų nepatvirtina.

Kas rekomenduotina?

Įmonė turėtų nuspręsti, kiek informacijos kelionės lape reikia nurodyti, kad atsižvelgiant į darbuotojų, kurie naudojasi automobiliais darbo pobūdį, būtų galima pademonstruoti, jog automobilis naudojamas darbo funkcijoms atlikti.

Jeigu darbuotojo darbas susijęs su važinėjimais (tarkim, darbuotojas nuolatos turi vykti pas pirkėjus, tiekėjus, į objektus, įmonės padalinius ir pan.), kelionės lape informacijos apie tai, kur darbuotojas važiuoja ir kokiais tikslais, gali būti ne itin daug. Kad automobilis naudojamas įmonės ekonominėje veikloje, parodys kiti dokumentai – sąskaitos, važtaraščiai, vidiniai įmonės dokumentai.

Jeigu važinėjimas nėra darbuotojo tiesioginė darbo funkcija, kelionės lapas gali tapti vieninteliu dokumentu, kuris parodys, kur darbuotojas galėjo automobilį naudoti. Jeigu automobilis duotojo darbui yra reikalingas, tai gali būti nurodyta jo pareiginėse nuostatose.

Automobilio kelionės lape rekomenduojama nurodyti tokią informaciją:

- automobilio markę, valstybinį numerį;
- darbuotoją, kuris naudojasi automobiliu;
- skaitiklio parodymus mėnesio pradžioje ir pabaigoje;
- važiavimo vietas ir tikslus (jeigu šios informacijos nėra galimybės pademonstruoti kitokiu būdu).

Jeigu automobilį darbuotojas naudoja ir darbo, ir asmeniniais tikslais, ir įmonė jam skaičiuoja pajamas natūra 0,75% nuo automobilio rinkos kainos (įskaitant kurą), poreikis turėti išsamų kelionės lapą sumažėja. Jeigu iš darbuotojo pareiginių nuostatų arba pagal jo užimamas pareigas akivaizdu, kad darbuotojas automobilį naudoja darbe, o ne vien tik asmeniniais tikslais, sunaudotas kuras, kadangi nėra poreikio nustatyti, kiek jo buvo sunaudota darbuotojo asmeniniams poreikiams (pardavimo PVM, šiuo metu, taip pat skaičiuojamas supaprastinta tvarka – PVMĮ 5 str. 2 d. komentaras) gali būti pripažįstamas leidžiamais atskaitymais ir be kelionių maršrutų ar važiavimo tikslų. Kelionės lape pakaktų nurodyti skaitiklio parodymus.

Kadangi kelionės lapas gali būti naudojamas ir kaip sunaudoto kuro apskaičiavimo dokumentas, kelionės lape gali būti nurodomas kuro likutis mėnesio pradžioje, kuro pirkimai per mėnesį, kuro likutis mėnesio pabaigoje, bei apskaičiuojamas sunaudotas kuro kiekis. Kelionės lape paprastai nurodoma įmonės vadovo patvirtinta kuro norma ir patikrinama, ar kuras buvo naudotas pagal nustatytą normą.

Be minėtų rekvizitų, kelionės lape turėtų būti įmonės pavadinimas, kodas, dokumento pavadinimas ir data, bei asmens, kuris surašė šį dokumentą, pareigos, vardas (pirmoji vardo raidė), pavardė ir parašas (BAĮ 13 str. 1 d.), kadangi leidžiamais atskaitymais išlaidos pripažįstamos tik pagal dokumentus turinčius visus buhalterinę atskaitą ir mokesčių apskaičiavimą reglamentuojančių teisės aktų nustatytus rekvizitus (PMĮ 11 str. 4 d.).

Be to, kaip mokesčių administratorius nurodė PMĮ 17 str. 1 d. komentare, dokumentas turi būti patvirtintas atsakingų asmenų parašais. Tokiu atsakingu asmeniu, tvirtinančiu dokumentus, įmonėje paprastai būna vadovas. Tačiau, jeigu įmonės vadovas įgalioją kitą asmenį, kelionės lapus turi tvirtinti vadovo įgaliotas asmuo. Jeigu įmonė mano esant reikalinga, prieš tvirtinant kelionės lapą, patikrinti ir įsitikinti, kad kelionės dokumente nurodyti teisingi duomenys gali įmonės vadovo įsakymu sudaryta komisija.


Ieva5x
20
#1296572 2015-12-11 11:25 Ieva5x
Ačiū už atsakymus.

Gita1
7353
#1297982 2015-12-30 08:53 Gita1
Kažkada labai labai seniai esu susidūrusi su kuro apskaita, bet viskas aišku pasikeitė per tiek laiko.. dabar visur landžioju, ieškausi info.. pati nevairuoju, neperku kuro, tai net kvito to nemačius.. Seminare vmi supratau, kad turi būti ant kuro kvito išmušta firmos pavadinimas.. Tai ar teisingai suprantu, kad darbuotojas (automobilis jo, panauda) nuvažiuoja į kolonėlę piltis kuro, užsipila, nueina mokėti ir prieš mokant pasako kokia čia bus firma.. ten operatorius surenka kasos aparate pavadinimą ir kai jau spausdina viskas atsimuša ant kvituko? Kvitukas tas bus vienas.. jis segsis prie avanso apyskaitos kaip sumokėjimą įrodantis dokumentas? Pas mus čia 240 eurų metams, tai mėnesiui kažkur po 20 eurų bus, tai sąskaitų jokių nereikia. Darbuotojas man įteikia kvitą, supildoma avanso apyskaita, atiduodami pinigai. Kuras dedamas į atsargas pagal kvite nurodytą kiekį. Pildom kelionės lapą ir kas mėnesį išskaičiuoju (pagal kuro normą) kiek litrų pagal nuvažiuotą kiekį sunaudojo ir tą kiekį nurašau, pasibaigus kurui vėl perkam ir t.t. Metams pasibaigus reiks mokėti taršos mokestį. Ar teisingai?
Ačiū.

aiwita
6101
1   #1297984 2015-12-30 08:59 aiwita
Lyg ir viskas teisingai smile

Gyvenimas yra toks, kokį nori jį matyti. Viskas priklauso nuo požiūrio

vensta2007
481
#1298501 2016-01-04 16:57 vensta2007
Sveiki, norėjau pasiteirauti, jeigu vadovas parašo įsakymą, kad kuras nurašomas pagal įsigijimo dokumentus ir naudojamas tik įmonės veikloje, ar galima tada nepildyti kelionės lapų (juk jie nėra privalomi)

Ar taip mokesčiams taip pagristos sąnaudos patiktų:)

Ačiū labai

Gita1
7353
#1298520 2016-01-04 19:28 Gita1
Kelionės lapai nėra privalomi, bet pagal kažkokius tai dokumentus turi matytis kur kuras naudojamas, jeigu pas jus važinėja vadybininkas, tai sakykim pagal jo sutartis, kvitukus (jei jis ima pinigus) ir pan. galima nustatyti kur jis vyko ir pan. o jeigu tų papildomų dokumentų nėra, tai kaip jūs įrodysit, kad kuras naudotas įmonės veikloje? VMI reikalaus pagrindimo..

vensta2007
481
#1298552 2016-01-05 07:54 vensta2007
Tai reiškia kaip pildėme kelionės lapus taip ir pildysim smile

Ačiū labai


KJurate
6605
#1298580 2016-01-05 10:02 KJurate

vensta2007 rašė:


Tai reiškia kaip pildėme kelionės lapus taip ir pildysim smile
Ačiū labai


Viskas priklauso nuo vidaus tvarkos. jei norite kontroliuoti kas kada ir kur važiavo ir nepasinaudojo savom reikmėm įmonės turtu bei resursais, tai be kelionės lapų neišsiversite.... su sąlyga, kad juos pildo vairuotojas.
kai automobiliu naudojasi administracijos darbuotojas, aš parašau įsakymą, kad kuras nurašomas pagal įsigijimo dokumentus ir tuo remiantis iš karto į sąnaudas. žinoma kiekiai turi būti adekvatūs, kad nesigautų, kad kasdien po du bakus išvažinėja IT specialistas ar administratorė... protingumo kriterijus yra svarbu

Mokymasis – tai patirtis. Visa kita – tik informacija. A. Einšteinas
861296231

Gita1
7353
#1302815 2016-01-29 12:32 Gita1
Jeigu yra kelionės lapas, kitoj pusėj įsigyto kuro priėmimo aktas ir sunaudoto kuro nurašymo aktas (viskas viename lape iš abiejų pusių). Ar man dar dėl kuro reikia ką pildyti, ar galiu tiesiog prisegti kuro įsigijimo kvitukus, apmokėti darbuotojui ir viskas? Aš pradžioj maniau rašysiu avanso apyskaitas, bet man tas įsigyto kuro priėmimo aktas tarsi atstoja avansinę..

VyrBuh2015
26
#1303465 2016-02-03 09:32 VyrBuh2015
Kolegos,
Pildant taršos deklaraciją 521, iškilo klausimas, ar tikrai viską gerai darau...Situacija tokia-turim dvi susijusiąs įmonės, bet kuro sąskaitas gauna tik viena, darbuotojai darbo reikalais važinėja ir vienos ir kitos įmonės, ar teisingai sąnaudas priskirti tik vienai įmonei , kaip tai geriau sudokumentuoti?

VyrBuh2015
26
#1303547 2016-02-03 14:16 VyrBuh2015

VyrBuh2015 rašė:


Kolegos,
Pildant taršos deklaraciją 521, iškilo klausimas, ar tikrai viską gerai darau...Situacija tokia-turim dvi susijusiąs įmonės, bet kuro sąskaitas gauna tik viena, darbuotojai darbo reikalais važinėja ir vienos ir kitos įmonės, ar teisingai sąnaudas priskirti tik vienai įmonei , kaip tai geriau sudokumentuoti?
pasidalinkite prašau patirtimi. Ačiū.

Egidijus6176
1
#1303721 2016-02-04 12:07 Egidijus6176
Sveiki,

Ar galima užpiltą kurą vežėjui kuris perveža mūsų krovinį traukti į sąnaudas? Jeigu galima, kaip tai turėtų atsispindėti apskaitoje? Jei jam užsakymą mažesne suma parašyti, kaip tada kurą nurašinėti? Ar įstatyti jam sąskaitą už kurą bet ar čia nebus akcizinių prekių pardavimas? Ką patartumėt? Dėkui. smile

Ziulka
263
#1303825 2016-02-05 08:34 Ziulka

VyrBuh2015 rašė:VyrBuh2015 rašė:


Kolegos,
Pildant taršos deklaraciją 521, iškilo klausimas, ar tikrai viską gerai darau...Situacija tokia-turim dvi susijusiąs įmonės, bet kuro sąskaitas gauna tik viena, darbuotojai darbo reikalais važinėja ir vienos ir kitos įmonės, ar teisingai sąnaudas priskirti tik vienai įmonei , kaip tai geriau sudokumentuoti?
pasidalinkite prašau patirtimi. Ačiū.


Ar radot atsakymą, nes ir mūsų įmonems aktualu.

Asara
921
#1304433 2016-02-09 18:54 Asara
Rudenį buvo kažkoks nutarimas, kad kelionės lape (ar kitame dokumente) privalomi spidometrų parodymai. Būčiau dėkinga į nuorodą.

nebaika
579
#1313312 2016-04-06 11:05 nebaika
Laba diena,

jei kovo 1 komandiruotes i Lenkiją metu buvo kortele piltas kuras, sąskaita išrašyta 03-31, kuras buvo zlotais, kokios dienos buhalterinį valiutos kursą imti, ar pylimo dienos - kovo 1, ar sąskaitos išrašymo - kovo 31?
Man norisi kovo 1, o kaip teisingai?

Ačiū labai.

Atlaiskit, jei kas ne taip.

Tininga
49047
1   #1313313 2016-04-06 11:08 Tininga

nebaika rašė:


Laba diena,

jei kovo 1 komandiruotes i Lenkiją metu buvo kortele piltas kuras, sąskaita išrašyta 03-31, kuras buvo zlotais, kokios dienos buhalterinį valiutos kursą imti, ar pylimo dienos - kovo 1, ar sąskaitos išrašymo - kovo 31?
Man norisi kovo 1, o kaip teisingai?

Ačiū labai.

Reikėtų imti operacijos atlikimo dienos kursą.
Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis