Rainis
15064
#630459 2009-03-10 16:56 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-12
Tamsta Nerijau:
1. Visiškai nebuvau kategoriškas, tamsta gal esi per daug jautrus.
2. Metodinės rekomendacijos nėra įstatymas, jos tik išreiškia rengėjų nuomonę. Ne vieną kartą ko gero ir tamstai teko pastebėti, kad tose rekomendacijose pasitaiko akivaizdžių klaidų.
3. Dažnai ūkinių įvykių ir operacijų registravimas apskaitoje galimas ne vienu variantu; svarbu, kad tas registravimas atitiktų įvykio esmę, būtų aiškus ir suprantamas apskaitos informacijos vartotojams ir leistų teisingai apskaičiuoti mokesčius.
4. 12-o metodinėse rekomendacijose pateiktas perkainoto turto nusidėvėjimo pavyzdys yra paprasčiausias manipuliavimas operacijomis tarp sąskaitų ir apsunkina teisingą pelno mokesčio apskaičiavimą - iš pradžių perkainotos dalies nusidėvėjimas patenka į bendras nusidėvėjimo sąnaudas, tada perkainojimo rezervas mažinamas didinant pelną.
5. Buhalteriai praktikai yra parengę paprastesnių ūkinių operacijų registravimo variantų, tarp kitko, neprieštaraujančių nuostatoms, kurios padeda teisingai ir greitai apskaičiuoti reikiamus mokesčius ir tikrai aklai nesivadovauja apskaitos teoretikų parengtomis metodinėmis rekomandacijomis.

nerijus
2515
#630464 2009-03-10 17:03 nerijus redaguota: 2011-09-11 06-12
[quote=Rainis]...
5. Buhalteriai praktikai yra parengę paprastesnių ūkinių operacijų registravimo variantų, tarp kitko, neprieštaraujančių

Pritariu- paprastesnis registravimas, kaip tamstos aukščiau pateiktame pavyzdyje, kur dovanojam VMI 200Lt nusidėvėjimo.

Dorota1
13499
#630467 2009-03-10 17:05 Dorota1 redaguota: 2011-09-11 06-12

nerijus rašė:Rainis rašė:


Perkainotos dalies - mažinamas perkainojimo rezervas (D 321 / K 1218 Perkainotos dalies nusidėvėjimas) ir į sąnaudas visai nepatenka.
Jei gerai supratau tavo metodą, tai darai neteisingai, kad perkainotos dalies nusidėvėjimą dedi į neleidžiamus atskaitymus - tai ne sąnaudos.


Tamsta, Raini, nereikėtų taip kategoriškai teigti (ne pirmas kartas) apie teisingumą/neteisingumą atliekamų operacijų, jei pats 100 % nežinai teisingo atsakymo.

Mano atveju apie perkainojimą į pliusą- AŠ TEISUS.

[quote:7c97686909="12 VAS metodinės rekomendacijos"="12 VAS metodinės rekomendacijos"]

Įmonės administracinio pastato įsigijimo savikaina – 200 100, likvidacinė vertė –
100 Lt, naudingas tarnavimo laikas – 20 m., taikomas tiesiogiai proporcingas
nusidėvėjimo skaičiavimo metodas. Po 4 eksploatacijos metų pastato balansinė vertė
– 160 100 Lt (sukauptas nusidėvėjimas – 40 000 Lt), o turto vertintojų nustatyta jo
rinkos kaina – 250 000 Lt. Įmonė perkainoja pastatą ir į apskaitą įrašo:
D 1211 Pastatai ir statiniai – perkainojimas 89 900
K 321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatas 89 900

Vėliau, skaičiuojant šio pastato nusidėvėjimą iki kito perkainojimo, nudėvima tiek įsigijimo savikaina, tiek perkainota vertė:
160 000 Lt / 16 m. + 89 900 Lt / 16 m. = 10 000 Lt + 5 618,75 Lt = 15 618,75 Lt per
metus.
Nudėvint perkainotą turtą, suma, kuria padidėjo nusidėvėjimas dėl turto perkainojimo, mažinamas ir perkainojimo rezervas. Suma, kuria sumažintas
perkainojimo rezervas, didina nepaskirstytąjį pelną, todėl apskaitoje atliekami šie
įrašai:
D 6115 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 15 618,75
K 1217 Pastatai ir statiniai – įsigijimo savikainos Nusidėvėjimas 10 000
K 1218 Pastatai ir statiniai – perkainotos dalies nusidėvėjimas 5 618,75
ir
D 321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezultatas 5618,75
K3412 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas 5618,75
Taip, kad dėvima ir visa vertė į sąnaudas ir papildomai mažinamas rezervas.[/quote]
o mna reikia į minusa smile
bet nežinau kaip kortelėse dabar ar ant seno taisyti naujai, ar nauja kortelę suvesti smile
Fu Dieve padėk man smile

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Rainis
15064
#630483 2009-03-10 17:48 Rainis redaguota: 2011-09-11 06-12

nerijus rašė:Pritariu- paprastesnis registravimas, kaip tamstos aukščiau pateiktame pavyzdyje, kur dovanojam VMI 200Lt nusidėvėjimo.


O štai registravimo apskaitoje, kai turtas perkainojamas į minusą, aš tikrai nemoku, ir visai rimtai jūsų (ir Wolf) klausiau, kaip tą padaryti. Nors man tai ir neaktualu.

Loreta13
31055
#630522 2009-03-10 21:38 Loreta13
Labai daug nesigilinau į klausimo esmę, bet kad tas vertės sumažėjimas finansinėje apskaitoje registruojamas labai jau paprastai:))
Nebent man čia tik taip atrodo.

D 613X Konkretaus ilgalaikio turto vertės sumažėjimo sąnaudos
K 12X9 Konkretaus ilgalaikio turto – vertės sumažėjimas (-)

Šios visos sąskaitos yra numatytos pavyzdiniame sąskaitų plane.
Taigi tikslinama ne pati savikaina, o atsiranda kontrarinė sąskaita, mažinanti tik bendrą balansinę vertę.
Jei jis prieš tai buvo perkainuotas, registruot šiek tiek sudėtingiau.
Bet visos korespondencijos ir paaiškinimai yra :
www.aat.lt/get.php?f.233
Reiškia finansinėje apskaitoje tai patenka į to laikotarpio sąnaudas, kurios mokesčių tikslams bus neleidžiami atskaitymai.
Nusidėvėjimas toliau skaičiuojamas jau nuo mažesnės vertės, bet korespondencijos paprastos, tik sumos mažesnės.
Ta kontrarinė sąskaita stovi tol, kol turtas visai nudėvimas ir nurašomas.
Arba vėl atgal atstatoma (didinama vertė jei ji padidėjo) priešingu įrašu, nei buvo tas, kai tą vertę mažinote.
Pvz. atstatymo yra metodinėse rekomendacijose.
Mokesčiams nusidėvėjimas ir toliau skaičiuojamas, kaip buvo skaičiuotas.
Todėl PLN204 visą laikotarpį, kol dėvėsis toks turtas teks tvarkytis su nusidėvėjimais.
Mokestiniu požiūriu nei išlošiama, nei pralošiama.
Čia tik žaidimas akcininkams, kad matytų realias IT vertes.
Todėl vargas buhalteriui, nes kiekvienam tokiam IT vienetui teks skaičiuot du nusidėvėjimus ir labai tiksliai juos žinot.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

Dorota1
13499
#632128 2009-03-16 14:35 Dorota1
na visvien man dabar jau neaišku
ar teisingai supratau
senos vertės ir nusidevėjimai ne turi buti ištrinami iš IT kortelės, o ta perkainuota turta dar karta įrašom į kortelėIT
ir perkainuotam turtui vėl reikia likutinę vertę skaičiuoti iš naujo?

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Dorota1
13499
#632220 2009-03-16 16:58 Dorota1 redaguota: 2011-09-11 06-12

Dorota1 rašė:

na visvien man dabar jau neaišku
ar teisingai supratau
senos vertės ir nusidevėjimai ne turi buti ištrinami iš IT kortelės, o ta perkainuota turta dar karta įrašom į kortelėIT
ir perkainuotam turtui vėl reikia likutinę vertę skaičiuoti iš naujo?


?

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Loreta13
31055
#632284 2009-03-16 20:28 Loreta13 redaguota: 2011-09-11 06-12

Dorota1 rašė:

senos vertės ir nusidevėjimai ne turi buti ištrinami iš IT kortelės, o ta perkainuota turta dar karta įrašom į kortelėIT
ir perkainuotam turtui vėl reikia likutinę vertę skaičiuoti iš naujo?

Kaip jūs realizuosite IT kortelės sutvarkymą - jūsų sprendimas.
Supraskite, įsigijimo savikaina nesikeičia smile
Šalia nusidėvėjimo atsiranda analogiška nusidėvėjimui sąskaita 12X9 - vertės sumažėjimas, kurį, kaip suprantu, galima parodyt IT kortelėje tą mėnesį, kada tai įvykdėte.
Sumažės nudėvėtina vertė, todėl perskaičiuosite mėnesio nusidėvėjimo sumą - finansinei apskaitai.
Mokesčiams nusidėvėjimas skaičiuosis taip pat, kaip buvo.
Tokie pat dydžiai, tokios pat vertės.
Nežinau, ar tie, kurie priėmė sprendimą perkainuoti turtą supranta, kad mokesčių nei sutaupysite, nei mokėsite daugiau.
Žodžiu, jūsų IT kortelėje vienam mėnesiui bus dvi skirtingos nusidėvėjimo sumos.

Jeigu uždarysite duris visoms klaidoms, tiesa liks už durų.
R.Tagorė
Jei tikrai desperatiškai nori, gali turėti viską, ko trokšti. Privalai norėti taip stipriai, kad tas noras veržte veržtųsi per odą ir susijungtų su pasaulį sukūrusia jėga. S. Graham

RAJA
983
#648365 2009-04-29 16:47 RAJA
Sveiki,
1.Perkainojom IMT
D 1 kl. Pastatų ir statinių perkainotos vertės dalis
K 3 kl. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas (rezultatai)

2. IDV pertvarkėm į UAB , iš rezervo( rezultato) suformavo įstatinį kapitalą, rezervo neliko
3.užregistruojamas perkainoto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas?

K 1 kl. Pastatų ir statinių perkainotos vertės dalies nusidėvėjimas (-)
D ( rezervo nėra )
kaip turi būti?

seimosdziaugsmas
2509
#648404 2009-04-29 19:02 seimosdziaugsmas redaguota: 2011-09-11 06-15

RAJA rašė:

Sveiki,
1.Perkainojom IMT
D 1 kl. Pastatų ir statinių perkainotos vertės dalis
K 3 kl. Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas (rezultatai)

2. IDV pertvarkėm į UAB , iš rezervo( rezultato) suformavo įstatinį kapitalą, rezervo neliko
3.užregistruojamas perkainoto ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimas?

K 1 kl. Pastatų ir statinių perkainotos vertės dalies nusidėvėjimas (-)
D ( rezervo nėra )
kaip turi būti?8 str.
www.aat.lt/index.php?id=175
Jei visas perkainavimo rezervas perkeltas į įstatinį kapitalą, tai jums nebereikia jo liesti.
Perkainuoto turto nusidėvėjimas fiksuojamas kaip ir ne perkainuoto, tik reikia tas sumas išsiskirti gal būt ir 6 klasėje, nes pelno mokesčio atžvilgiu perkainuoto turto nusidėvėjimas yra neleidžiami atskaitymai.

RAJA
983
#648413 2009-04-29 19:32 RAJA
Sveika,
vėl jūs atsiliepėt smile
šaunuolė, mergaitė
Ačiū ir iki

RAJA
983
#655702 2009-05-20 15:39 RAJA redaguota: 2011-09-11 06-17
Iš komentaro www.pwc.com/extweb/pwcpublications.nsf/docid/B7BEA2B5FFEDE1208025744F0044EBBC
komentare neužsimenama, kaip įmonė turėtų elgtis, jei pagal įstatymus atnaujinti nusidėvėjimo normatyvai turto grupėms ne sutrumpėtų, o pailgėtų.

Žinoma, tokio atvejo dar nebuvo. Tačiau ar įmonės privalėtų tikslinti nusidėvėjimo normatyvus neprašydamos leidimo? Ar nepaprašius mokesčio administratoriaus leidimo ir nepatikslinus nusidėvėjimo normatyvų atsirastų mokestinių padarinių?

Mūsų nuomone, toks situacijos traktavimas, jog reikia gauti leidimą, norint pradėti taikyti naujas įstatymo nuostatas, nėra visiškai teisingas įmonių – mokesčių mokėtojų – atžvilgiu. Atnaujinti nusidėvėjimo normatyvai (nesvarbu, ar jie sutrumpinti ar pailginti) be mokesčių administratoriaus leidimo turėtų galioti naujai įsigytam ilgalaikiam turtui.

Naujas pastatas pradėtas eksploatuoti 2001-03-22,naudingas tarnavimo laikas 11 metų
turto vertintojai įvertino 2400 000 Lt, liko trys metai nudėvėti
perkainotos dalies nusidėvėjimas - neleidžiami atskaitymai ir didelės metinės sumos.
Kiek metų aš galėčiau prašyti administratoriaus pailginti nusidėvėjimo normatyvus . Jeigu pagal PMĮ administraciniams pastatams taikomas 20 m .
neradau panašios situacijos dėl to ir klausiu.
Ačiū

Dalia29
12709
#655728 2009-05-20 16:11 Dalia29
Raja, tiesą sakant, visai nesuprantu apie ką klausiat.
Tai kiek norit realiai pasiilginti, tiek ir prašykit. Bet nuo to perkainota dalis netaps leidžiamais atskaitymais.
Nelabai suprantu kam jūs aplamai keičiat? Koks tikslas. Ir kodėl buvo tik vienuolika metų, jūs turėjot leidimą sutrumpinti nusidėvėjimo laikotarpį?

RAJA
983
#655788 2009-05-20 17:11 RAJA
Mane gasdina didelės metinės neleidžiamų atskaitymų sumos.
Kodėl naujam pastatui (patys statė) toks normatyvas negaliu atsakyti, nes iki manęs tai buvo padaryta . Klausiau prieš mane buvusios buhalterės , sako - aš net nepastebėjau, prieš ją buvo dar du buhalteriai.

RAJA
983
#656222 2009-05-21 14:46 RAJA redaguota: 2011-09-11 06-17
Dalia,
jei jūs mane girdit
pagal PMĮ Veiklai naudojami nauji pastatai - 8 metai.
todėl ir norim pailginti pastato naudingo tarnavimo laiką , kad būtų mažesnės neleidžiamų atskaitymų sumos.
kiek gal galima būtų prašyti ( normų ribose - pvz 20metų)

seimosdziaugsmas
2509
#656261 2009-05-21 15:40 seimosdziaugsmas redaguota: 2011-09-11 06-17

RAJA rašė:

Dalia,
jei jūs mane girdit
pagal PMĮ Veiklai naudojami nauji pastatai - 8 metai.
todėl ir norim pailginti pastato naudingo tarnavimo laiką , kad būtų mažesnės neleidžiamų atskaitymų sumos.
kiek gal galima būtų prašyti ( normų ribose - pvz 20metų)


61. Nusistatyta ilgalaikio materialiojo turto metinė nusidėvėjimo norma,
naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinė vertė gali būti tikslinami gavus
papildomos informacijos. Ilgalaikio materialiojo turto likutinė vertė, pradedant
nuo laikotarpio, kurį buvo patikslinta nusidėvėjimo skaičiavimo norma,
naudingo tarnavimo laikas arba likvidacinė vertė turi būti nudėvėta per likusį
(patikslintą) turto naudingo tarnavimo laiką.
Ilgalaikio materialiojo turto objekto naudingo tarnavimo laikas ir likvidacinė vertė
gali būti tikslinami dėl objekto modernizavimo, rinkos konjunktūros, įmonės
ekonominės politikos (pvz., objekto naudojimas bus nutrauktas anksčiau, t.y.
nesulaukus jo fizinio susidėvėjimo), techninių ir technologinių pasikeitimų ir pan.
Ilgalaikio turto likutinė vertė, pradedant nuo laikotarpio, kurį buvo patikslintas
nusidėvėjimo skaičiavimas to turto naudingo tarnavimo laikas arba likvidacinė vertė,
turi būti nudėvėta per patikslintą naudingo tarnavimo laiką.

Raja ,apskaitos standartai leidžia jums koreguoti tarnavimo laika ir jei perkainavus turtą jūs manote, kad jį naudosite dar kokius 15-20 metų, tai galite tai pasitvirtinti. Mokesčių prasme jums tą turta liko nudėvėti tik 3 metus, tai ir nudėvėkite per tuos tris metus. Perkainota vertė yra neleidžiami atskaitymai, tai reiškia mokesčiams neturi įtakos. Jūsų atveju, kai norite finansinius rodiklius turėti normalius, turite tai turto grupei taikyti dvigubą skaičiavimą. Finansinėje apskaitoje ta turta nudėvėti per pasitvirtinta laikotarpi, o skaičiuojant PM pakoreguoti.

Dalia29
12709
#656265 2009-05-21 15:46 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 06-17
Ok paliekam ramybėje normatyvus, nors 8 metai galioja tik po 2002-01-01 pastatytiems pastatams.

O dėl prašymo pailginti naudingą tarnavimo laiką. va čia iš VMI tinklapio:

Patikslinti normatyvai negali būti mažesni už PMĮ 1 priedėlyje ilgalaikio turto grupėms nustatytus normatyvus.

Ilgalaikio turto įsigijimo kainos nenudėvėtoji arba neamortizuotoji dalis, pradedant nuo mokestinio laikotarpio pradžios, kurį nusidėvėjimo arba amortizacijos normatyvai buvo patikslinti, į vieneto sąnaudas įskaitoma per likusį (patikslintą) turto naudingo tarnavimo laikotarpį.


Mažesni būti negali, o didesni- kaip ir prašom.
O kodėl jus taip gąsdina tie neleidžiami atskaitymai? Kas jau čia tokio baisaus?
Dar suprasčiau, kad balansą iškraipo , nes per greit dėvisi, bet vėlgi rašote, kad pastatas yra perkainojamas. O apskaitant IT perkainota verte, perkainavimas privalomas bent jau kartą per 5 metus. Vadinasi, balanse jus visada turėsite daugmaž tikrą vertę.
Todėl tikrai nesuprantu strioko.

RAJA
983
#656288 2009-05-21 16:15 RAJA
ačiū, jums mergaitės už patarimus,
reiks bankui balanso pasibaigus ketvirčiui,
ir p(n) ataskatos, dėl to ir nerimauju.
Ačiū širdingai

RAJA
983
#656293 2009-05-21 16:24 RAJA
Iš įdėto komentaro
Jei įmonė norėtų atnaujintus normatyvus taikyti jau turimam ilgalaikiam turtui, tuomet ji turėtų gauti mokesčių administratoriaus leidimą.

reiškia reikia prašymo, kad nusidėvėjimo normatyvai turto grupėms pailgėtų, savavališkai negalima
Ačiū

Kukaracha
196
#656388 2009-05-22 09:03 Kukaracha
Ar yra laiko apribojimas, jei norime prailginti ilgalaikio turto tarnavimo laiką (nes kažkada būdavo - kad gali keisti normas viena karta per 3 metus) ?

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis