Dangute_
4
#1100773 2012-10-23 11:44 Dangute_
Labas smile
ar galėtų kas paaiškinti? Reorganizuojant IĮ į UAB buvo perkainotas IMT. Perkainojimo rezervu buvo padidintas įst. kapitalas. Dabar direktorius nori perkainoti turtą (nes jo vertė sumažėjo ir nori tą turtą parduot). Ar galima ir kaip kita puse: mažėja perkainota dalis ir ...?
Ačiū

Dalia29
12709
#1100829 2012-10-23 13:39 Dalia29
Be abejo galima, turto vertė gali ir didėti, ir mažėti.

Dangute_
4
#1100832 2012-10-23 13:51 Dangute_
O kaip su sąskatomis? Suprantu jog mažėja 121X, o toliau, kita pusė? Ar turi būt mažinamas įst. kap? VAS apie tokią situaciją informacijos nerandu.... smile

Dalia29 rašė:


Be abejo galima, turto vertė gali ir didėti, ir mažėti.
Dalia29
12709
#1100837 2012-10-23 13:57 Dalia29
Yra VAS tokia situacija. Tik šiukštu nelieskite įstatinio kapitalo. Kaip suprantu, perkainojimo rezervo jums taip pat nebeliko.
Palikite šias sąskaitas ramybėje.
Mažinsite tas sąskaitas, kurios liko. Tuo atveju, jei turto vertė sumažėjo tiek, kad užteks sumažinti perkainotą dalį, tada darote vienaip. Bet gali būti variantas, kad vertė sumažėjo dar labiau, t.y. tada vertės sumažėjimą registruojate berods pagal 23 VAS.

Dangute_
4
#1100858 2012-10-23 14:35 Dangute_
Taip, perkainojimo rezervo neliko, visas sudėtas į įst. kap. Pagal tai kokia yra likutinė vertė įsigijimo kainos, pakaks mažinti perkainotą dalį. Kaip tuomet, Dalia manote, būtų su korespondencijomis?

Dalia29
12709
#1100963 2012-10-23 20:04 Dalia29
Kadangi perkainojimo rezervo nebeliko, turite registruoti vertės sumažėjimo sąnaudas, kurios bus lygios skirtumui tarp balansinės turto vertės ir naujosios vertės.

Dangute_
4
#1101020 2012-10-24 08:15 Dangute_
Ačiū.

IRUTE78
2558
#1102477 2012-10-30 17:17 IRUTE78
Ar galima daryti turto perkainavimą dažniau, jei duomenys keičiasi dėl turto vertės kitimo ?

Dalia29
12709
#1102537 2012-10-30 21:56 Dalia29

IRUTE78 rašė:


Ar galima daryti turto perkainavimą dažniau, jei duomenys keičiasi dėl turto vertės kitimo ?


Dažniau tikrai galima. Nors kamet. Rečiau nei 5 metai- ne.

LaTa
1
#1125366 2013-01-25 16:42 LaTa
Laba diena, gal kas gali man padėti. Tikrai pasiklydau turimoje informacijoje ir nesu tikra, kad teisingai renkuosi. Situacija tokia: baigiamas nudėvėti vilkikas (taikomas tiesiogiai proporcingas nusidėvėjimo metodas). Vadovybė nusprendė vilkiko neparduoti ir nori prailginti jo naudingo tarnavimo laiką dar +4 metus. Jeigu teisingai supratau, yra keletas pasirinkimų:
1. Pritaikyti šiai turto grupei perkainotos vertės būdą ( apskaitos politikoje pas mus šis variantas nenumatytas, bet gal galima daryti pakeitimus šiuo klausimu AP?). Padidinus turto vertę, pasikeistų ilgalaikio turto saskaita, mums tai labai naudinga.
Korespondencija šiuo atveju būtų :
D 1211 Pastatų ir statinių perkainotos vertės dalis
K 321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas (rezultatai)

Skaičiuojate nusidėvėjimą darote tokias korespondencijas
D 6115 Ilgalaikio materialiojo turto vertės nusidėvėjimo sąnaudos
K 1217 Pastatų ir statinių įsigijimo savikainos nusidėvėjimas (-)
K 1218 Pastatų ir statinių perkainotos vertės dalies nusidėvėjimas (-)
ir
D 321 Ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo rezervas (rezultatai)
K 3412 Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai).
Apskaitoje taikome 24-ąjį verslo apskaitos standartą „Pelno mokestis", kaip supratau turėtume skaičiuoti atidėtąjį pelno mokestį.

2. Kitas variantas: prailginti vilkiko naudingo tarnavimo laiką. Likusi nenudėvėta transporto priemonės dalis nudėvima per dar +4 metus. Ar reikia daryti koregavimus? Ir ar tai yra AP keitimas ( aš manau, kad ne).

Ptarkit, prašau, gal kas turit daugiau žinių ir patirties šiuo klausimu.
Ačiū.


Dalia29
12709
#1125531 2013-01-26 12:34 Dalia29
Vilkikui perkainotos vertės būdas? O kam?
Kiek suprantu, jūs įsivaizduojate, kad nudėvėjus daiktą, juo būtina atsikratyti? Visai ne. Yra likutinė vertė, jis iš balanso niekur nedings,yra naudojamas, tai ir naudokite toliau į sveikatą. Visa eksploatacija bus ir toliau leidžiami atskaitymai ir etc.

Dalia29
12709
#1125532 2013-01-26 12:35 Dalia29 redaguota: 2013-01-26 14-50
Be to perkainbotos vertės būdas netaikomas vienam IT elementui, jis turi būti taikomas visai grupei. Tikrai netikiu, kad seno vilkiko vertė rinkoje didėja. Tai ne nekilnojamas turtas.
Juk IT nudėvėjimas mokestiniais tikslais tai tik įsigijimo sąnaudį proporcingas nurašymas, nereiškia, kad turtas nusidėvi.

nebaika
585
#1135609 2013-02-25 13:34 nebaika redaguota: 2013-02-26 14-39
Sveiki,

turiu tokią situaciją: įmonė turi veikloje nenaudojamą ilgalaikį turtą – katerį, jis balanse kaip IT skirtas parduoti (trumpalaikiame turte, atsargose), nusidėvėjimas jam neskaičiuojamas. Balansinė vertė, sakykim 100000 Lt
dabar jį parduodam , radom pirkėją, bet sutarta suma, sakykim 40000 + PVm. gavome pažymą iš dirbtuvių apie jos nemažus defektus, kurie kaip ir neduoda parduoti brangiau.(nuvertėjimo požymiai).

dabar klausimas:
1. ar būtina šį turtą nuvertinti 12-31 datai iki atsiperkamosios vertės? (pagal 23 VAS).
2. jei taip, ar galiu nuvertinti iki kainos, kuri nurodyta pardavimo sutartyje (nors sutartis bus pasirašyta tik kovo mėn), ir atimti šio turto pardavimo išlaidas (gavome jau sąskaitą 3000 Lt + pvm).
3. ATsiperkamoji vertė: 40000-3000 bus 37000 ?
Tuomet darau apskaitoj įrašą:
D 6133 (turto vertės sumažėjimo sąnaudos) 63000
K (IT skirtas parduoti) 63000

4. Kokiais dokumentais tai įforminame: aktu, įsakymu, buhalterine pažyma?
5. Tokio turto vertės sumažėjimo sąnaudos - leidžiami atskaitymai?

ar tai traktuoti kaip atsargų nuvertinimą iki grynosios galimo realizavimo vertės??


6. Ar teisingai mąstau?

labai ačiū.

Atlaiskit, jei kas ne taip.

nebaika
585
#1135774 2013-02-26 08:27 nebaika redaguota: 2013-02-26 14-40

gal kas susidūręs su turto vertės mažinimu, labai reikia patarimo iš praktinės pusės.

Atlaiskit, jei kas ne taip.

snake
3832
#1189661 2013-11-07 14:35 snake
Įmonė perkainuoja IMT (pastatą). Turto vertės padidėjimo suma registruojama turto ir perkainavimo rezervo sąskaitose. Dalimi perkainavomo rezervo bus didinamas įstatinis kapitalas. Kaip skaičiuoti IMT nusidėvėjimą? Prie senos vertės pridėti naują, ar atskirai? Kas tas yra - dėl turto perkainavimo pripažįstamas atidėtojo mokesčio įsipareigojimas? Daug skaičiau teorijos ir 8 Vas, tame tarpe. Ne kažką suprantu...Gal galėtumėt užvest ant teisingo kelio?

Luka_Paciolis
3730
#1189665 2013-11-07 14:40 Luka_Paciolis

snake rašė:


Įmonė perkainuoja IMT (pastatą). Turto vertės padidėjimo suma registruojama turto ir perkainavimo rezervo sąskaitose. Dalimi perkainavomo rezervo bus didinamas įstatinis kapitalas. Kaip skaičiuoti IMT nusidėvėjimą? Prie senos vertės pridėti naują, ar atskirai? Kas tas yra - dėl turto perkainavimo pripažįstamas atidėtojo mokesčio įsipareigojimas? Daug skaičiau teorijos ir 8 Vas, tame tarpe. Ne kažką suprantu...Gal galėtumėt užvest ant teisingo kelio?

Atskirai ir perkainuotos dalis nusidėvėjimas bus neleidžiami atskaitymai pelno mokesčio apskaičiavimo tikslais.


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


Luka_Paciolis
3730
#1189668 2013-11-07 14:45 Luka_Paciolis
Atidėtojo pelno mokestis - tai mokestis, kurį numatoma sumokėti ar atgauti nuo turto ir įsipareigojimų balansinės vertės ir atitinkamos jų mokesčio bazės, naudojamos apskaičiuojant apmokestinamąjį elną, susidariusių skirtumų. Tokie skirtumai vadinami laikinaisiais. Jei apskaičiuojant pelno mokestį turto ar įsipareigojimo balansinė vertė skiriasi nuo jo mokesčio bazės, pripažįstami atidėtojo pelno mokesčio įsipareigojimas ir (arba) turtas (24 VAS 6 p.)
Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


snake
3832
#1189669 2013-11-07 14:45 snake
Nusidėvėjimą skaičiuoti, tik jis bus neleidžiami atskaitymai. Ir tiek veiklos? O kaip su tuo perkainavomo rezervu, jį irgi atitinkamai mažinti?

Luka_Paciolis
3730
#1189674 2013-11-07 14:51 Luka_Paciolis redaguota: 2013-11-07 14-57

snake rašė:


Nusidėvėjimą skaičiuoti, tik jis bus neleidžiami atskaitymai. Ir tiek veiklos? O kaip su tuo perkainavomo rezervu, jį irgi atitinkamai mažinti?

Rezervas mažinamas mažėjant perkainoto turto vertei. Tai atsitinka, kai turtas:

- nudėvimas. Rezervas mažinamas suma, lygia per ataskaitinį laikotarpį pripažintoms nusidėvėjimo sąnaudoms, apskaičiuotoms nuo perkainotos turto vertės.

- nuvertėja. Kai turtas dar kartą perkainojamas arba dėl kitų priežasčių, pvz. avarija, stichinė nelaimė ir t.t. jam praradus dalį savo vertės. Tuomet rezervas mažinamas suma, lygia nurašytai perkainojimo vertei.

- nurašomas jį perleidus, padovanojus ar dėl kitų priežasčių netekus, tuomet rezervas mažinamas suma, lygia nurašytai perkainojimo vertei.


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


snake
3832
1   #1189676 2013-11-07 14:53 snake
Ačiū, protingiausioji Luka :)

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR