ssandee
98
#1091036 2012-09-13 13:36 ssandee
tai kaip supratu nėra daugiau jokių kabliukų nusipirkus šį automobilį likutinę verte ir registruojat apskaitoje , tik tai , kad PVM bus neatskaitomas?

Vikitita
67
#1211214 2014-03-03 22:42 Vikitita
Sveiki,

Gal galite patikslinti, nes tikslaus atsakymo kaip ir neradau. Sudarėm veiklos nuomą, sumokėjom avansą ir sutarties mokestį, Sutarties mokestis į bendrąsias išlaidas, PVM nuo jo leidžiami ar neleidžiami atskaitymai? Nuomos mokestis leidžiami, o PVM neleidžiami?

vilije
761
#1241410 2014-09-19 14:49 vilije
Sveiki, pagal finansinės nuomos sutartį 4 metus nuomosimės lengv. automobilį, pasibaigus terminui, mes jo nepirksime ( taip sutartyje numatyta). Bankas mums išrašė PVM SF visai daikto vertei, gal jie suklydo? Ką man su ja daryti, čia gi ne lizingas.

Luka_Paciolis
3709
#1241425 2014-09-19 15:13 Luka_Paciolis

vilije rašė:


Sveiki, pagal finansinės nuomos sutartį 4 metus nuomosimės lengv. automobilį, pasibaigus terminui, mes jo nepirksime ( taip sutartyje numatyta). Bankas mums išrašė PVM SF visai daikto vertei, gal jie suklydo? Ką man su ja daryti, čia gi ne lizingas.

Ar tikrai sutartis yra " finansinės nuomos" , o ne "finansinės išperkamosios nuomos" sutartis?


Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


vilije
761
#1241616 2014-09-22 13:08 vilije
[quote=Luka_Paciolis]

vilije rašė:


Sveiki, pagal finansinės nuomos sutartį 4 metus nuomosimės lengv. automobilį, pasibaigus terminui, mes jo nepirksime ( taip sutartyje numatyta). Bankas mums išrašė PVM SF visai daikto vertei, gal jie suklydo? Ką man su ja daryti, čia gi ne lizingas.

Ar tikrai sutartis yra " finansinės nuomos" , o ne "finansinės išperkamosios nuomos" sutartis?


Taip tikrai " finansinės nuomos" sutartis.

Pumiukas
37
#1241650 2014-09-22 14:34 Pumiukas
PM įstatymo komentare teko apie tai skaityti, jei tai padės:

26. Pagal nuo 2004 m. sausio 1 d. apskaitoje taikomo 20 VAS ,,Nuoma, lizingas (finansinė nuoma) ir panauda“ nuostatas[b] atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sandorio ekonominė prasmė gali būti prilyginama finansavimui už užstatą (lizingo davėjas skolina lizingo gavėjui pinigų, kaip užstatą naudodamas iš jo nusipirktą ir jam pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį perduotą tą patį turtą).
Atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sandoris pelno mokesčio tikslams taip pat gali būti laikomas finansavimo už užstatą sandoriu, jei pagal tokį sandorį:
- numatytas nuosavybės teisės perėjimas ir
- turtas iš lizingo davėjo atperkamas ta pačia kaina, kuria jis prieš tai buvo parduotas tam lizingo davėjui, ir
- sandoris visiškai įvykdomas.
Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sandoris, jei įvykdomos visos aukščiau minėtos sąlygos, apmokestinamas tokia tvarka:
- vienetui perleidus ilgalaikį turtą lizingo davėjui, dėl turto perleidimo atsiradusios turto vertės padidėjimo pajamos arba nuostoliai (turto pardavimo ir jo įsigijimo kainos, nenudėvėtos (ar neamortizuotos) iki turto perleidimo, skirtumas), nelaikomos to vieneto pajamomis ar leidžiamais atskaitymais (apskaitoje apskaičiuotas ilgalaikio turto perleidimo pelnas (nuostoliai) nėra pelno mokesčio objektas);
- vienetui tą patį ilgalaikį turtą gavus iš lizingo davėjo pagal atgalinės (finansinės nuomos) sutartį, to turto nusidėvėjimo (ar amortizacijos) skaičiavimas tęsiamas tuo pačiu metodu nuo nenudėvėtos (ar neamortizuotos) iki turto perleidimo lizingo davėjui įsigijimo kainos, įskaitant atvejus, kai naujoji turto įsigijimo kaina yra mažesnė už iki perleidimo lizingo davėjui šio turto nenudėvėtąją įsigijimo kainą.

Pavyzdžiai

1. 2004 m. sausio mėn. įmonė A, gavusi banko paskolą, pasistatė gamybinį pastatą, kurio įsigijimo kaina yra 1 000 000 Lt. Nustatyta pastato likvidacinė vertė – 100 000 Lt, nusidėvėjimo normatyvas – 8 metai. Nusidėvėjimas skaičiuojamas tiesiniu metodu. Po vienerių metų nuo pastato eksploatacijos pradžios paaiškėjo, kad dėl apyvartinių lėšų stygiaus įmonė A negalės laiku grąžinti paskolos. 2005 m. sausio 31 d. įmonė A nusprendė pastatą parduoti ir įsigyti jį pagal atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sutartį.
Pastatas lizingo davėjui parduodamas rinkos kaina – už 1 200 000 Lt ir už tą pačią (1 200 000 Lt) kainą iš lizingo davėjo atperkamas. Sutarties sudarymo mokestis - 12 000 Lt. Tarkime, kad įmonė A iki pastato pardavimo lizingo davėjui ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskyrė 112 500 Lt nusidėvėjimo sumą. Šio pastato iki jo perleidimo lizingo davėjui nenudėvėta įsigijimo kainos dalis sudarė 887 500 Lt (1 000 000 Lt – 112 500 Lt).
Pardavus pastatą ir gavus pinigus iš lizingo davėjo, 312 500 Lt (1 200 000 Lt – 887 500 Lt) turto vertės padidėjimo pajamų suma, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, įmonės A pajamoms nepriskiriama.
Įmonė A turės tęsti pagal atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sutartį gauto pastato nusidėvėjimo skaičiavimą tuo pačiu tiesiniu metodu nuo nenudėvėtos iki turto perleidimo lizingo davėjui įsigijimo kainos, padidintos sutarties sudarymo mokesčio suma, t.y. nuo 899 500 Lt (887 500 Lt + 12 000 Lt). Įmonė A ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams šią kainą galės priskirti per laikotarpį, ne trumpesnį už PMĮ 1 priedėlyje ilgalaikio turto grupei, kuriai priskiriamas pastatas, nustatytą maksimalų laikotarpį, įskaitant laikotarpį, kurį buvo skaičiuojamas to turto nusidėvėjimas (ar amortizacija) iki jo perleidimo lizingo davėjui.
Pagal atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sutartį mokamos palūkanos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams pagal PMĮ 17 str. 1 dalį, laikantis kaupimo principo.
2. Sąlygos analogiškos kaip ir 1 pavyzdyje, tik šiuo atveju pastatas lizingo davėjui parduodamas už 800 000 Lt rinkos kainą.
Pardavus pastatą ir gavus pinigus iš lizingo davėjo, (-) 87 500 Lt (800 000 Lt – 887 500 Lt) turto vertės sumažėjimo nuostolis, apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, įmonės A leidžiamiems atskaitymams nepriskiriamas.
Įmonė A turės tęsti pagal atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sutartį gauto pastato nusidėvėjimo skaičiavimą tuo pačiu tiesiniu metodu nuo nenudėvėtos iki turto perleidimo lizingo davėjui įsigijimo kainos, padidintos sutarties sudarymo mokesčio suma, t.y. nuo 899 500 Lt (887 500 Lt + 12 000 Lt). Įmonė A į ribojamų dydžių leidžiamus atskaitymus šią kainą galės įskaityti per laikotarpį, ne trumpesnį už PMĮ 1 priedėlyje ilgalaikio turto grupei, kuriai priskiriamas pastatas, nustatytą maksimalų laikotarpį, įskaitant laikotarpį, kurį buvo skaičiuojamas to turto nusidėvėjimas iki jo perleidimo lizingo davėjui.
Pagal atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sutartį mokamos palūkanos gali būti priskiriamos leidžiamiems atskaitymams pagal PMĮ 17 str. 1 dalį, laikantis kaupimo principo.

Jei atgalinio lizingo (finansinės nuomos) sutartis nutraukiama (įskaitant atvejus, kai iš šios sutarties kylančios teisės ir prievolės perleidžiamos trečiajai šaliai), tai tokia sutartis pelno mokesčio tikslams laikoma ilgalaikio turto pirkimo - pardavimo sutartimi. Tokiu atveju vienetas turės pripažinti ilgalaikio turto perleidimo pajamas (turto vertės padidėjimo pajamas) pagal rinkos kainą nuo to turto perleidimo lizingo davėjui (pirkėjui) datos PMĮ 16 str. 1 ir 2 dalyse nustatyta tvarka. Taip pat jis turės perskaičiuoti iki sutarties nutraukimo ribojamų dydžių leidžiamiems atskaitymams priskirtinas ilgalaikio turto nusidėvėjimo (ar amortizacijos) sąnaudas, laikantis PMĮ 19 str. 4 dalies reikalavimų (žr. PMĮ 19 str. 4 dalies komentarą).“
(papildyta 26-u p. pagal VMI prie FM 2005-12-02 raštą Nr. (18.10-31-1)-R-10681)

Pumiukas
37
#1241659 2014-09-22 14:48 Pumiukas
Beje, mes įmonėje turime panašų atvejį tik pas mus vadinasi veiklos nuoma.
Į nuomos kainą įeina palūkanos, kas mėn. mokesčiai ir t.t., kitaip sakant kaip išsimokėjimas per laikotarpį.

Esame turėję ir finansinę išperkamą nuomą, skirtumas tik tas, kad tada šitą auto dėjome į turtą, o pagal veiklos nuomą nededame.

Slexjus
39
#1336048 2016-10-25 09:44 Slexjus
Labas rytas,

turiu vieną klausimą, gal kas pagelbės. Buvo pirktas lengvasis automobilis įmonei. Žinau kad pirkimo PVM neatskaitomas, nes tai lengvasis automobilis ir nei pernuomojamas nei ką. Bet automobilis lizinguojamas, ir kas mėnesį ateiną sąskaitos su palūkanomis. Sakykite, ar palūkanų PVM irgi bus neatskaitomas, nes realiai susijęs su lengvuoju automobiliu? Ar nebūtinai?

lenacka1117
2002
3   #1336049 2016-10-25 09:52 lenacka1117
Parodykite Jūs man tą sąskaitą kur palūkanoms priskaičiuotas PVM :)

Savo sugebėjimus žmogus gali sužinoti tik pabandęs taikyti juos praktiškai.

SENEKA JAUNESNYSIS

Tess
20284
#1336062 2016-10-25 10:40 Tess
Gauname ir mes kiekvieną mėnesį sąskaitą palūkanoms. PVM 0.
LR PVMĮ 28 str.

auresvag
126
#1372183 2017-09-29 09:44 auresvag
Sveiki,

kaip reiktų apiforminti automobilio veiklos nuomos sutartį buhalteriškai? susiduriu pirmą kartą
į sanaudas automobilio nuoma?

kolkas yra sumokėtas tik avansas

Virgasikas
52
#1398425 2018-08-16 14:08 Virgasikas
Sveiki,

imone sudare su lizingo bendrove veiklos nuomos sutarti. Pardavejui yra sumoketas avansas pradinei imokai 10 proc turto vertes. Lizingo bendrove nuomininkui israse pirma saskaita visai tai 10 proc kaip uz pirma nuomos imoka, sekancios nuomos saskaitos kaip sutarta pagal grafika.
Kaip registruotumete ta pirmaja saskaita pirmai imokai: iskarto visa suma i sanaudas ar isdeliotumete veiklos nuomos laikotarpiui?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis