Luka
58
#39697 2003-10-30 07:26 Luka
Sveiki,
Norėčiau paklausti apie etatų mažinima, gal kas nors galėtų pagelbėti.
Įmonėje dėl sumažėjusių darbo apimčių atleidžiamas vienas buhalteris iš dviejų. Kaip įforminti šį atleidimą?
Ar užtenka direktoriaus įsakymo, kad atleisti ir išmokėti kompensacijas: nepanaudotų atostogų ir išeitinę. Kadangi darbuotojas dirbo mažiau nei metus, tai išeitinė kompensacija už 1 mėn. vid. DU. Ar aš teisingai galvoju?
Kaip atskaičiuojami mokesčiai nuo išeitinės kompensacijos - ar kaip ir nuo nepanaudotų atostogų?
Jei panaikinamas etatas, po kiek laiko galima jį vėl atnaujinti?

Padėkit, labai prašau.

Luka
58
#39711 2003-10-30 08:28 Luka
Nejaugi niekas nesusidūrėt su etatų mažinimu? Atsiliepkit, prašau!

Devi
1518
#39714 2003-10-30 08:37 Devi
Pirmiausia, reikia žmogų įspėti prieš du mėn. apie atleidimą (jei turi vaikų iki 14 m., ar netoli pencija, dar kt. - prieš 4 mėn). Galima nereikalauti, kad tas žmogus atidirbtų tuos 2 mėn. Tada be išeitinės kompensacijos, nepanaud, atost. kompensacijos dar sumokami atlyginimai už tuos 2 ar 4 mėnesius.

Nusišypsok, nebark likimo...

Luka
58
#39744 2003-10-30 09:20 Luka
O kaip rašomas tas įspėjimas, gal kokią formytę turite?

Devi
1518
#39764 2003-10-30 09:44 Devi
Dabar darbe neturiu, bet yra ant firminio įmonės blanko rašomas straipsnis DK, pagal kurį žm bus atleidžiamas nuo tada ir tada. Ir būtinai vieną egz. pasiliktai įmonei su darbuotojo [parašu, kad gavo tą įspėjimą

Nusišypsok, nebark likimo...

Luka
58
#39773 2003-10-30 09:56 Luka
O dėl apmokėjimo už tuos du mėnesius, jei po įspėjimo darbuotojas atleidžiamas iš karto. Kur galima paskaityti, nes darbo kodekse aš nerandu. Ten rašo tik apie tai, kad reikia įspėti prieš du mėn.
O to įspėjimo ar pakanka atleisti darbuotoją? Ar dar kažkokios procedūros turi būti.
Jei pakanka, tai ar dar reikia rašyti įsakymą darbuotojo atleidimui?

Devi
1518
#39777 2003-10-30 10:13 Devi
Įsakymai apie atleidimą nėra būtini. Pagrindas - darbo sutartis. O dėl tų 2 mėn tai paieškosiu. Šiaip čia informacija iš Darbo inspekcijos. Tikrai yra taip...

Nusišypsok, nebark likimo...

Luka
58
#39780 2003-10-30 10:16 Luka
Ačiū tau, labai pagelbėjai. Ir dar labai lauksiu, jei nurodysi kur paskaityti, nes man reiks pateikti įrodymus valdžiai, kad mes teisingai darome.

Luka
58
#39784 2003-10-30 10:20 Luka
Ir dar patrukdysiu, jei labai nepyksi. O kaip skaičiuojami mokesčiai nuo tų kompensacijų, ar taip pat, kaip nuo kompensacijos už nepanaudotas atostogas?

Devi
1518
#39785 2003-10-30 10:22 Devi
130 straipsnis. Įspėjimas apie darbo sutarties nutraukimą

1. Darbdavys turi teisę nutraukti darbo sutartį raštu įspėjęs darbuotoją prieš du mėnesius. Darbuotojai, nurodyti šio Kodekso 129 straipsnio 4 dalyje, apie atleidimą iš darbo turi būti įspėti ne vėliau kaip prieš keturis mėnesius.

2. Įspėjime apie darbo sutarties nutraukimą turi būti nurodyta:

1) atleidimo iš darbo priežastis ir aplinkybės, kuriomis motyvuojamas darbo sutarties nutraukimas;

2) atleidimo iš darbo data;

3) atsiskaitymo su atleidžiamu darbuotoju tvarka.

3. Per įspėjimo laikotarpį darbdavys turi duoti darbuotojui laisvo nuo darbo laiko naujo darbo paieškoms. Šio laiko trukmė negali būti mažesnė negu dešimt procentų darbo laiko normos, tenkančios darbuotojui per įspėjimo terminą. Laisvas nuo darbo laikas suteikiamas darbuotojo ir darbdavio sutarta tvarka. Už šį laiką darbuotojui paliekamas jo vidutinis darbo užmokestis.

4. Kai darbuotojus numatoma atleisti iš darbo dėl ekonominių ar technologinių priežasčių, taip pat dėl darbovietės struktūrinių pertvarkymų, darbdavys, prieš įteikdamas įspėjimus apie darbo sutarties nutraukimą, turi surengti konsultacijas su darbuotojų atstovais (Kodekso 19 straipsnis), kad būtų išvengta numatomų pertvarkymų neigiamų pasekmių arba jos būtų sušvelnintos. Konsultacijų išvados įforminamos protokolu. Jį pasirašo darbdavys bei darbuotojų kolektyvui atstovaujančio organo atstovai.

5. Įstatymų nustatyta tvarka mažindamas darbuotojų skaičių arba nutraukdamas įmonės veiklą, darbdavys privalo raštu prieš du mėnesius pranešti teritorinei darbo biržai, savivaldybės institucijai ir įmonės darbuotojų atstovams (Kodekso 19 straipsnis), kai per trisdešimt kalendorinių dienų numatoma atleisti:

1) dešimt ir daugiau darbuotojų, jeigu įmonėje dirba iki devyniasdešimt devynių darbuotojų;

2) daugiau kaip dešimt procentų darbuotojų, jeigu įmonėje dirba nuo šimto iki dviejų šimtų devyniasdešimt devynių darbuotojų;

3) trisdešimt ir daugiau darbuotojų, jeigu įmonėje dirba trys šimtai ir daugiau darbuotojų.

6. Grupės darbuotojų atleidimais nelaikomi atvejai, kai atleidžiama grupė darbuotojų, dirbančių pagal terminuotas darbo sutartis ir sezoninių darbų sutartis, nepažeidžiant sutartyse nurodyto termino. Grupės darbuotojų atleidimo tvarką ir ypatumus nustato Vyriausybė.

7. Įspėjimas netenka galios, jei nuo jo termino pabaigos praeina daugiau kaip vienas mėnuo, neįskaitant darbuotojo laikinojo nedarbingumo ir atostogų laiko.

8. Jeigu darbuotojas atleidžiamas iš darbo nepasibaigus įspėjimo terminui, jo atleidimo iš darbo data perkeliama iki to laiko, kada turėjo pasibaigti įspėjimo terminas.


8 PUNKTAS

Nusišypsok, nebark likimo...

Devi
1518
#39788 2003-10-30 10:28 Devi redaguota: 2011-09-11 03-16
Bijau tave suklaidinti, bet man atrodo, kad kadangi tai yra su darbo santykiais susijusios pajamos, tai viskas tas pats kaip ir su paprastu darbo užmokesčiu. Tik noriu perspėti, kad kai skaičiosi GPM, tai kompensacija už 2 mėn skaičiuodama 2 sykius ir turėsi pritaikyti. Nesuvaryk visko į vieną sumą.

Nusišypsok, nebark likimo...

Luka
58
#39790 2003-10-30 10:34 Luka
Bet čia rašo, kad atleidimo data nusikelia. Ar šiuo punktu vadovaujantis galima atleisti įspėjimo dieną ir sumokėti už tuos du mėn.?

Devi
1518
#39807 2003-10-30 11:36 Devi
TAIP, tik data atleidimo po 2 mėn. ir sodros knygelėje įmokas rašysi pvz 2003 01 01 - 2003 12 31, nors išeis žmogus 2003 10 01

Nusišypsok, nebark likimo...

Luka
58
#39810 2003-10-30 11:44 Luka
Labai ačiū tau, Devi. tikrai šviesiau akyse pasidarė.

Rika
63
#39826 2003-10-30 13:08 Rika
Šiuo metu narplioju tą pačią problemą, t.y.darbuotojo atleidimas darbdavio iniciatyva (DK 129 strp.).Gan slidus reiklas, nes išsamių DK išaiškinimų nėra, teismų praktika irgi labai minimali.
Konsultavausi su Vilniaus m. Darbo inspekcija, pasakė, kad pirmiausia turi būti parašytas labai išsamus darbdavio įsakymas, motyvuojantis, kodėl mažinamas darbuotojų skaičius.Pvz.:dėl bendrovėje patvirtintų darbo organizavimo pakeitimų (darbo orgaizavimo pakeitimai t.b. patvirtinti Valdybos sprendimu ar akcininkų susirinkimo sprendimu).Tokio išsireiškimo kaip "dėl ekomoninių priežasčių" (DK 129 strp.) būtų mažoka motyvacija, reiktų ką nors plačiau parašyti.Įspėjimą rašai darbdavio įsakymo pagrindu.DK 130 strp.nurodyta, kas turi būti parašyta įspėjime.Būtinai reikia įrašyti punktą:Esant galimybei, Jums bus siūlomas kitas darbas.Mano atveju, bendrovė tikrai negalės pasiūlyti kito darbo, bet Darbo inspekcija primygtinai siūlė įtraukti minėtą punktą, nes teismų praktika rodo, kad tą punktą geriau įtraukti. Tokio punkto DK 130 strp. net tarp eilučių nesugebėjau įskaityti.
Jei darbuotojas nusiteikęs geranoriškai, tai galima bandyti susitarti atleisti pagal DK 125 strp.Tada parašyk "Susitarimą dėl darbo sutarties nutraukimo" arba "Pasiūlymą dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu" (turiu abi šias formas ir įspėjimo formą, jei reikės atsiusiu).

Luka
58
#39831 2003-10-30 13:26 Luka
Ačiū RIKA už pastabas. Iš tikrųjų pas mus yra vienintelė priežastis - bloga ekonominė padėtis, ir šiaip vienas buhalteris pajėgus susitvarkyti su darbu. Jei nesunku, atsiųsk tas formas, o mes pažiūrėsim, kaip paprasčiau viską sutvarkyti.

Rika
63
#39855 2003-10-30 14:20 Rika
Šiuo metu dar gavau info iš vienos teisininkes.Ypač akcentuoja, kad labai svarbu aiškiai ir detaliai išdėstyti įsakyme nepaneigiamus argumentus, priežastis ir aplinkybes, kodėl mažinamas darbuotojų skaičius.Atkreipk į tai dėmesį. Aš jau kartojuosi :)
Prisegti failai
Susitarimas del DS nutr.DK125 str..doc 20 KB

Rika
63
#39858 2003-10-30 14:23 Rika
Siunčiu ispejimo formą
Prisegti failai
Ispejimas del DS nutr.DK 130.doc 25 KB

Luka
58
#39874 2003-10-30 14:38 Luka
Ačiū RIKA už pagalbą. Atrodo, kad pavyks atleisti abiejų šalių susitarimu.

Rika
63
#39875 2003-10-30 14:39 Rika
"Pasiūlymą dėl darbo sutarties nutraukimo šalių susitarimu" atsiusiu vėliau, nes turiu tik fax variantą.Reikia susivesti į kompą, bet šiuo metu baisiai neturiu laiko.

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis