angelka
2819
#41391 2003-11-06 14:47 angelka
Visada turėjau problemų su žemės nuomos mokesčio apskaičiavimu. Nežinau, gal todėl, kad jis skaičiuojamas 1 kartą metuose, gal todėl, kad nelabai aiški jo skaičiavimo metodika. Dabar šiaip taip apskaičiavau, užpildžiau FR0130 ir nunešiau į VMI. Sako - mes nepriimam, nešk į savivaldybę. smile
Parėjau, žiūrėjau žiūrėjau aš į tą formą savo užpildytą ir nežinau: ar aš ne tokią formą užpildžiau (ten viršuje žymima Gauta .... apskrities valstybinėje mokesčių inspekcijoje) arba šiaip kažko nesupratau. smile
Tai kas, po šimts pypkių administruoja žemės nuomos mokestį smile smile
Gal jūs man pasakysit, kolegos? smile

siga
54
#41395 2003-11-06 14:52 siga
Administruoja savivaldybė.
Kauno m. savivaldybės puslapyje "kaunas.lt" yra informacija apie nuomos mokestį. Yra ir forma, kurią reikia pateikti savivaldybės finansų skyriui.
Bet kiekviena savivaldybė terminus ir tarifus nusistato individualiai...

angelka
2819
#41400 2003-11-06 14:58 angelka
smile Hm... Aš suprantu, kad savivaldybė nustato mokesčio mokėjimo terminus, mokesčio tarifus, bet administruoti... na nežinau, bent jau tokio pakeitimo "Žemės mokesčio ir valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkoje", patvirtintoje 1999-12-24 VMI įsakymu nėra. smile
O gal aš ne visus pakeitimus turiu?

angelka
2819
#41408 2003-11-06 15:09 angelka
Siga, įmesk man tą straipsnį, prašau, jei gali... smile Matau, kad grybauju.

Kotryna
2197
#41415 2003-11-06 15:23 Kotryna redaguota: 2011-09-11 03-16
Neturiu kada knaisiotis po mokesčių administravimo įstatymą, bet tokia info išmesta kaunas.lt puslapyje

"Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsniu pakeitimą nuo 2003 m. sausio 1 d. Valstybinė mokesčių inspekcija valstybinės žemės nuomos mokestį neadministruoja. Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimas yra perduotas savivaldybėms."

siga
54
#41444 2003-11-06 16:03 siga
ANDZELKAI
Informacija valstybinės žemės nuomos mokesčio mokėtojams
Lietuvos Respublikos Seimui priėmus Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 5 straipsniu pakeitimą nuo 2003 m. sausio 1 d. Valstybinė mokesčių inspekcija valstybinės žemės nuomos mokestį neadministruoja. Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimas yra perduotas savivaldybėms.
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1798 ,,Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius“ Kauno miesto savivaldybės taryba 2003 m. birželio 19 d. priėmė sprendimą Nr. T-272 ,,Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę, išnuomotą ne aukciono būdu, tarifų bei mokėjimo terminų nustatymo“.
Šiuo sprendimu miesto Taryba nustatė valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifus ir mokesčio mokėjimo terminus.
Žemės nuomos mokesčio tarifai diferencijuoti atsižvelgiant į žemės naudojimo paskirtį bei joje vykdomą veiklą, o taip pat ar yra sudarytos valstybinės žemės nuomos sutartys.
Taryba nustatė šiuos metinius nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifus:
1. už žemės ūkio paskirties žemę, daugiabučių namų savininkų bendrijoms priklausančius sklypus, privačių namų valdų sklypus, garažų eksploatavimo bendrijų naudojamą žemę, jeigu sudarytos žemės nuomos sutartys, už žemės sklypus prie daugiabučių gyvenamųjų namų, už fizinių asmenų, kuriems atkuriamos nuosavybės teisės į žemę, naudojamus žemės sklypus, už perkamus namų valdoms ar gyvenamiesiems namams statyti žemės sklypus ir sodininkų bendrijų narių perkamus žemės sklypus iki žemės nuosavybės dokumentų teisiško įregistravimo (susigrąžinant žemę arba suteikiant ją neatlygintinai) arba iki teisiško žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties įregistravimo (perkant žemę) - 1,5 proc. žemės vertės;
2. už ne žemės ūkio paskirties žemę, jeigu sudarytos žemės nuomos sutartys - 2 proc. žemės vertės;
3. už privačių namų valdų žemės sklypus, jeigu nesudarytos žemės nuomos sutartys - 2 proc. žemės vertės;
4. už valstybinę žemę, jeigu nesudarytos žemės nuomos sutartys - 3 proc. žemės vertės.
Valstybinės žemės nuomos mokestį moka:
1. Juridiniai asmenys - iki einamųjų metų lapkričio 1 d.
2. Fiziniai asmenys (gyventojai) - iki einamųjų metų lapkričio 15 d.
Nuo valstybinės žemės nuomos mokesčio atleisti šie nuomininkai (naudotojai):
1. I ir II grupių invalidai, senatvės pensininkai ir nepilnamečiai asmenys, kai šių asmenų šeimose apmokestinamojo laikotarpio pradžioje nėra darbingų asmenų, išskyrus mokymo įstaigų dieninių skyrių studentus bei moksleivius, kai žemės sklypas yra išnuomotas ne aukciono būdu ir kai sklypo plotas yra ne didesnis kaip 0,2 ha. Tais atvejais, kai sklypo plotas viršija nustatytą dydį, valstybinės žemės nuomos mokestis mokamas tik už dalį, viršijančią nustatytą dydį;
2. biudžetinės įstaigos, veikiančios pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą;
3. valstybės ir savivaldybės viešosios sveikatos priežiūros įstaigos;
4. bažnyčių ir šventorių užimtų žemių bei sklypų, priskirtų religinėms bendrijoms sugrąžintiems pastatams ir statiniams (jeigu šie pastatai ir statiniai nenaudojami ūkinei-komercinei veiklai) naudotojai, išskyrus naudotojus, šią žemę naudojančius žemės ūkio veiklai;
5. regioninių parkų, kraštovaizdžio ir zoologinių draustinių teritorijų ir jų apsaugos zonų žemės naudotojai, miškų žemės, išskyrus žemės ūkio naudmenų, taip pat pastatų, kiemų, kelių ir tvenkinių užimtos žemės naudotojus;
6. vandenviečių sanitarinės apsaugos griežto režimo zonų žemės naudotojai;
7. miesto nuotekų valymo įrenginių teritorijų su prie jų esančiomis dumblo laikymo aikštelėmis, nuotekų pumpavimo stočių ir šių objektų sanitarinių zonų žemės naudotojai;
8. mokymo ir mokslo reikmėms skirtos žemės naudotojai;
9. mokslo ir studijų institucijos, nurodytos Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme;
10. kūrybinės organizacijos (Lietuvos architektų sąjungos Kauno skyrius, Lietuvos dailininkų sąjungos Kauno skyrius, Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrija, Lietuvos fotomenininkų sąjungos Kauno skyrius, Lietuvos žurnalistų sąjungos Kauno apskrities skyrius);
11. labdaros organizacijos ir fondai, įsteigti Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka.
Jeigu 2-11 punktuose nurodyti valstybinės žemės naudotojai, žemę naudoja ūkinei - komercinei veiklai, tai moka valstybinės žemės nuomos mokestį, pagal sprendime nurodytus tarifus.
Tuo pačiu informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 22 straipsnio papildymo įstatymu valstybinės žemės sklypų naudotojai už naudojimąsi žeme iki nuomos ar pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo turi mokėti žemės nuomos mokestį.
Kauno miesto savivaldybės taryba 2003 m. liepos 10 d. sprendimu Nr. T-328 patvirtino valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarką. Tvarkoje numatyta, kad fiziniams asmenims (gyventojams) valstybinės žemės nuomos mokestį apskaičiuos ir parengs mokesčio deklaracijas Savivaldybės administracijos Finansų departamento Finansų skyrius. Juridiniai asmenys valstybinės žemės nuomos mokestį turi apskaičiuoti patys ir mokesčio deklaracijas, ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki mokesčio sumokėjimo termino, dviem egzemplioriais pateikti Finansų skyriui (adresu Vasario 16-osios g. 2, Kaunas). Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu bus patvirtintos naujos mokesčio deklaracijų formos. Deklaracijų formas bus galima gauti Finansų skyriuje.
Nuomos mokestis skaičiuojamas nuo valstybinės žemės vertės, apskaičiuotas pagal Žemės įvertinimo metodiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. 205.
Pagal Savivaldybės tarybos patvirtintą mokesčio administravimo tvarką, valstybinės žemės nuomininkas (naudotojas), subnuomojęs valstybinę žemę trečiajam asmeniui, moka žemės nuomos mokestį pagal Savivaldybės tarybos nustatytus tarifus.
Fiziniai asmenys (gyventojai), kurie pagal Savivaldybės tarybos sprendimą turi teisę gauti valstybinės žemės nuomos mokesčio lengvatą Savivaldybės administracijos Finansų skyriui turi pateikti invalidumo ar senatvės pensininko pažymėjimų kopijas bei pažymą apie šeimos sudėtį.
Valstybinės žemės nuomos mokesčiui mokėti AB banke ,,NORD/LB Lietuva" Kauno skyriuje atidaryta Kauno miesto savivaldybės administracijos sąskaita Nr. 42500167057, banko kodas 40100.
Žemės nuomos mokesčio deklaracijos formą juridiniai asmenys gali gauti Savivaldybės administracijos Finansų skyriuje (adresu Vasario 16-osios g. 2, Kaunas) arba rasti Savivaldybės internetiniame puslapyje.
Fiziniams asmenims (gyventojams) žemės nuomos mokestį apskaičiuos ir mokesčio deklaracijas pateiks Savivaldybės administracijos Finansų skyrius.
Informacija teikiama telefonu Nr. 42 40 38.
Žemės nuomos mokesčio deklaracijos forma (.doc)
Kauno miesto savivaldybės tarybos 2003 m. liepos 10 d. sprendimas T - 328 "Dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo tvarkos patvirtinimo"
Finansų skyrius

angelka
2819
#41538 2003-11-07 07:21 angelka
Oi siga, ačiū. Nu va, kaip gali greit pramaklinti. smile Reiks skambinti į savivaldybę, ką jie ten man pasiūlys. Nes kaip suprantu ta forma (FR0130) gali ir netikti.

Ininga
830
#41541 2003-11-07 07:30 Ininga
PVZ. fiziniams asmenims žemės mokestį apskaičiuoja VMI ir atsiunčia su visa deklaracija O kodėl įmonėms taip nepraktikuojama?

olita
44
#41543 2003-11-07 07:32 olita
Aš jau žemės mokesčio deklaraciją susitvarkiau. Girdėjau kad yra problemų tiems , kurie dar nesisitvarkę žemės nuomos sutarčių.Ją einant į savivaldybę rekomenduoju pasiimti. Ten duoda formą , kurią reikia už pildyti ir pasakė kiek reikia mokėti . Taip kad nieko sudėtingo nėra. Forma yra patvirtinta savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu ir numerio neturi.Skubėkit, nes iki lapkričio 15d. reik sumokėti.

siga
54
#41577 2003-11-07 09:36 siga
angelka, nepatingėk įeit "kaunas.lt" ir susirasti informacija žemės nuomos mokesčio mokėtojams. ten gale straipsnio ir rasi privalomą pateikti formą. ir ji visai ne tokia kaip ta FRxxx.

siga
54
#41579 2003-11-07 09:41 siga
Ir nesnausk, nes sumokėti mokestį reikėjo iki lapkričio 1 d., o pateikti deklaraciją prieš vieną mėn iki sumokėjimo. Negasdinu... as pati pateikiau deklaraciją prieš pat lapkričio 1 d., ir savivaldybėj visai nesibarė. Bet dabar ne tik pateikimo, bet sumokėjimo terminai pasibaigė.

angelka
2819
#41606 2003-11-07 10:22 angelka redaguota: 2011-09-11 03-16
Cha... Ar tik jūs nemanot, kad aš iš Kauno smile

Visai ne, pas mus žemės nuomos mokestis turi būti sumokėtas iki 12-15 d., o savivaldybės atstovas, atsakingas už žemės nuomos mokesčio administravimą, jokios normalios informacijos nepateikė, netgi formą pildyti ir tarifus taikyti sakė tuos pačius. Įtariu, kad dar nėra patvirtintos pačios administravimo tvarkos. Bent jau aš savo kaimo laikraštukyje neskaičiau smile . Modestai, žemieti, gal tu ką nors daugiau žinai smile .

Bet labai Jums visiems ačiū už tokią išsamią informaciją. Bent jau sužinojau apie 5 str. pakeitimą. smile

Respecter
5
#42160 2003-11-11 07:22 Respecter redaguota: 2011-09-11 03-16

angelka rašė:

žemieti, gal tu ką nors daugiau žinaiYra tarybos sprendimas:
4. Juridiniai ir fiziniai asmenys žemės mokestį sumoka iki 2003 m. gruodžio 15 d.
5. juridiniai ir fiziniai asmenys žemės nuomos mokestį sumoka iki 2003 gruodžio 31 d.

Jolke
1313
#57979 2004-01-23 11:16 Jolke
Sausio mėnesį įmonė pasirašė sutartį dėl valstybinės žemės nuomos, užregistravom kadastre. Ką dar reikia padaryti ar nieko? Kaip supratau žemės nuomos mokestis mokamas ir deklaracija teikiama metų gale? Ar teisingai? smile

Jolke
1313
#57987 2004-01-23 11:40 Jolke
smile

Jolke
1313
#58021 2004-01-23 13:15 Jolke
O gal visgi tars kas nors bent žodelį?
Suprantu, gal būt klausiu kažkam savaime suprantamo dalyko, bet aš tokią sutartį pirmą kartą savo gyvenime matau...

gIlona
2096
#58090 2004-01-23 16:52 gIlona redaguota: 2011-09-11 03-19

Jolke rašė:

O gal visgi tars kas nors bent žodelį?
Suprantu, gal būt klausiu kažkam savaime suprantamo dalyko, bet aš tokią sutartį pirmą kartą savo gyvenime matau...Taip, Jolke,
žemės nuomos mokestis mokamas gale metų. Kiekvienas metais būna paskelbtas žemės nuomos mokesčio tarifas. Užpildžius deklaraciją, reikia gale metų, pagal nustatytą terminą, pristatyti miesto savivaldybei. Mokestis sumokamas iki lapkričio 01 d.

Andriuz
672
#213175 2005-10-07 11:47 Andriuz
O siaube, prisiminiau, kad reikia žemės nuomos mokesčio deklaraciją pateikti, tik niekur nerandu iki kurios datos reikia, Gal žinot kur rasti ? smile

Andriuz
672
#213188 2005-10-07 11:55 Andriuz
Jau kaip užsikeikiau... Reik pateikti prieš mėnesį prieš sumokėjimą...

VotVaizdelisBlyn
248
#213196 2005-10-07 12:01 VotVaizdelisBlyn
Pridedu žemės nuomos mokesčio deklaracijos formą
Prisegti failai
ZEMES_Deklaracija-forma.doc 35 KB

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR