Rasunia
194
#1156558 2013-05-22 20:11 Rasunia
Ačiū :)

IRUTE78
2558
#1156585 2013-05-23 00:06 IRUTE78 redaguota: 2013-05-23 00-15

Rainis rašė:ramaskab25 rašė:


Sveiki, skaitinėju forumą, bet dominančių atsakymų neradau (arba nebemoku ieškot) smile . jei neapsunkinsiu, gal galit pakomentuoti: ar galima atlikti inkasaciją iš EKA iškart pinigus perduodant avansui o ne į įmonės kasą D 245 (avansai), K 2731 (EKA), mėnesio bėgyje iš tų inkasuotų pinigėlių atsiskaityti su tiekėjais, o mėnesio gale likusius inkasuotus pinigus grąžinti į 272? smile
Ačiū
O kokį dokumentą planuojate išrašyti, perduodami pinigus iš EKA atskaitingam asmeniui? Kitaip tariant, gal geriau klausti, kokį dokumentą EKA operatoriui išduos atskaitingas asmuo, gavęs pinigus?Raini kaip Jūs apibūdintumėt šitą VMI išleistą raštą dėl atskaitingų asmenų, jų atsiskaitymo tvarkos nustatytmo ?
Man painu šiek tiek. Dėl pinigų iš EKA sumokėjimo, tai dokumentą išrašo pinigus priimantis asmuo (pirkėjas), PPK.
Pavyzdys. Kavinėje kas dieną iš EKA išmokami pinigai tiekėjui už prekes per atskaitingą asmenį.


Kokia yra pinigu išmokejimo iš kasos ir priemimo i kasa tvarka, taikoma atskaitingiems asmenims?
Reg Nr. KD-6019, 2011-01-05
VMI prie FM informuoja apie esminius pakeitimus del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2009 m. liepos 22 d.
nutarimo Nr. 766 „Del Lietuvos Respublikos Vyriausybes 2000 m. vasario 17 d. nutarimo Nr. 179 „Del Kasos darbo organizavimo ir kasos operaciju atlikimo taisykliu patvirtinimo“ pakeitimo“ ( Žin., Nr. 88-3754, toliau-Nutarimas).
Esminiai pakeitimai.
Anksciau galiojusioje Nutarimo redakcijoje buvo numatyta, kad tik biudžetinese istaigose atskaitingas asmuo už
jam išmoketas pinigines lešas atsiskaito vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) ne reciau kaip karta per menesi .
Nutarime buvo numatyta, kad kituose ukio subjektuose atskaitingo asmens atsiskaitymo tvarka ir terminus nustato vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir patvirtina ukio subjekto vadovas .
Atsižvelgiant i tai, pagal šiuo metu galiojancias Nutarimo nuostatas, atskaitingiems asmenims nustatyta prievole
atsiskaityti už jiems išmoketas pinigines lešas, taip pat ir iš fiziniu asmenu arba ukio subjektu gautas pinigu iplaukas, ne reciau kaip karta per menesi.
Grynuju pinigu išmokejimas iš kasos atskaitingiems asmenims nuo 2009 m. liepos 26 d. :
Ukio subjektas gali išmoketi pinigus ukio subjekto darbuotojams, kuriuos ukio subjekto vadovas paskyre moketi už turta, žemes ukio produkcija, suteiktas paslaugas, moketi avansa, padengti kitas su ukio subjekto veikla susijusias išlaidas ir (arba) priimti pinigu iplaukas (toliau vadinama - atskaitingas asmuo). Išmokant pinigus iš kasos, išrašomas kasos išlaidu orderis. Atskaitingas asmuo, gautais pinigais atsiskaites su kitais ukio subjektais, fiziniais asmenimis, pateikia vyriausiajam buhalteriui (buhalteriui) pinigu sumokejimo irodymo dokumentus, kuriuos surašo i avanso ataskaita, - nurodo joje šiu dokumentu pavadinimus, numerius, datas, išmoketas sumas. Atskaitingas asmuo atsiskaito vyriausiojo buhalterio (buhalterio) nustatyta ir ukio subjekto vadovo patvirtinta tvarka ir terminais, taciau ne reciau kaip karta per menesi. Nepanaudotu pinigu gražinimas i kasa iforminamas kasos pajamu orderiu.
Grynuju pinigu priemimas i kasa iš atskaitingu asmenu nuo 2009 m. liepos 26 d.:
Atskaitingas asmuo, gaves iš fiziniu asmenu arba ukio subjektu pinigus už jiems parduota turta, suteiktas paslaugas, avansa arba kitas pinigu iplaukas, išduoda Kasos aparatu diegimo ir naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame LRV 2002-08-13 nutarimu Nr. 1283, nurodyta apskaitos dokumenta (kasos aparato kvita, pinigu priemimo kvita arba kita).
Atskaitingas asmuo gautus pinigus su ju gavima irodanciais dokumentais atiduoda i kasa. Pinigu priemimas i kasa iforminamas kasos pajamu orderiu, atskaitingam asmeniui išduodamas kasos pajamu orderio antras egzempliorius arba jo kvitas. Pinigu sumokejimo tvarka ir terminus, kurie negali buti ilgesni kaip vienas menuo , atskaitingam asmeniui nustato vyriausiasis buhalteris (buhalteris) ir patvirtina ukio subjekto vadovas.

Rainis
15064
#1156600 2013-05-23 08:37 Rainis

IRUTE78 rašė:


O kokį dokumentą planuojate išrašyti, perduodami pinigus iš EKA atskaitingam asmeniui? Kitaip tariant, gal geriau klausti, kokį dokumentą EKA operatoriui išduos atskaitingas asmuo, gavęs pinigus?Raini kaip Jūs apibūdintumėt šitą VMI išleistą raštą dėl atskaitingų asmenų, jų atsiskaitymo tvarkos nustatytmo ?
Man painu šiek tiek. Dėl pinigų iš EKA sumokėjimo, tai dokumentą išrašo pinigus priimantis asmuo (pirkėjas), PPK.
Pavyzdys. Kavinėje kas dieną iš EKA išmokami pinigai tiekėjui už prekes per atskaitingą asmenį.

[/quote]
Irute, jūs pateikiate VMI išaiškinimą dėl atskaitingo asmens santykių su kasa.
Ten viskas teisingai - pinigai iš kasos išduodami AA pagal KIO, AA už juos atsiskaito, pateikdamas buhalteriui avanso apyskaitą. Jei AA suteikta teisė priiminėti iš pirkėjų pinigus, nustatyta jų įnešimo į kasą tvarka ir dokumentavimas.
Tačiau EKA nėra kasa smile
EKA operatorius, išmdamas pinigus iš EKA (tokio užrakinamo stalčiuko), gauna iš to aparato tokį kvitelį. Tai nėra KIO smile (O jūsų cituota tvarka kalba tik apie išdavimą iš kasos ir KIO).
Žinoma, mažoje įmonėje galima įpareigoti EKA operatorių priiminėti prekes iš atvykusių kitų ūkio subjektų atstovų ir su jais atsiskaityti grynaisiais pinigais, gaunant patvirtinantį dokumentą PPK.
Kaip įsivaizduoti šio operatoriaus - atskaitingo asmens atsiskaitymą buhalteriui? Aišku, avanso apyskaitą, kurioje jis kaip pinigų gavimo įrodymą įrašo ir prisega EKA kvitelius, o jų panaudojimą - PPK?
Nežinau, bent aš nedirbau nei su viena įmone, kurioje pinigai iš EKA patektų tiesiai atskaitingam asmeniui. Visur pinigai iš EKA keliauja tik į kasą, o ten jau kasininkas skirsto toliau. Jei pas jus kitokia tvarka, bandykite taip dirbti, bet tai turi būti tiksliai aprašyta įmonės apskaitos politikoje.
Ir būtų visiškai aišku, kaip elgtis, jei savo patirtimi pasidalintų įmonės, kuriose tokia tvarka yra, ir jau perėjusios VMI patikrinimą. Kaip į tai pažiūrėjo VMI specialistai?
Bent mano praktikoje tai VMI tikrintojai ypač atidžiai sutikrina grynųjų pinigų judėjimą iš EKA į kasą ir už menkiausią neatitikimą pliekia baudas. Štai tikrintojas mato tokia ir tokia data iš EKA išimtus pinigus. Kitoje rankoje tikrintojas laiko kasos knygą ir žiūri, ar pateko tie pinigėliai į kasą. O ką jis laikys kitoje rankelėje, jei pinigus EKA operatorius išmokėjo jau kažkam, mėnuo nepasibaigė, avanso apyskaitos nėra?
Todėl dar kartą pabrėžiu savo anksčiau užduotą klausimą - o kokį dokumentą AA išduos EKA, pateisindamas pinigų išėmimą? Kai pinigai iš EKA įnešami į kasą, išrašomas KPO, kurio antrą dalį gauna EKA operatorius ir laiko darbo vietoje, tvarkingai susegtus. O jūsų atveju?

IRUTE78
2558
#1156635 2013-05-23 09:40 IRUTE78
VMI raštas dėl kasos darbo organizavimo. www.alytausrba.lt/uploads/SCAN5013_000.pdf
Prisegti failai
VMI_rastas_dėl_kasos_tvarkymo__2011-08-22.pdf 54 KB

Rainis
15064
1   #1156674 2013-05-23 10:51 Rainis

IRUTE78 rašė:


VMI raštas dėl kasos darbo organizavimo. www.alytausrba.lt/uploads/SCAN5013_000.pdf


Na, tada puiku. Aprašykite tokią tvarką apskaitos politikoje ir naudokitės.
Bet man ji nepatinka, aš tokios savo įmonėse neleisčiau. Ypač, kai yra n kasos aparatų. Ir taip visokių klaidų operatoriai sugeba pridirbti, dar leisi pinigus pasiimti smile

IRUTE78
2558
#1156677 2013-05-23 10:58 IRUTE78
Tai žinoma, čia ir nėra kalbama apie įmones tokias kaip Čili Pica, Kan kan pica, Pica Džiaz, ir t.t. Čia tik mažose, kur vienas kasos aparatas. :)

Rasunia
194
#1156709 2013-05-23 11:52 Rasunia
Aš vėl su klausimu smile Noriu išsiaiškinti ir pamiršti smile
O pardavėja, perdavus pinigus, pas save turi saugoti KPO kvitus ?

Rasunia
194
#1156804 2013-05-23 15:05 Rasunia

Rasunia rašė:


Aš vėl su klausimu smile Noriu išsiaiškinti ir pamiršti smile
O pardavėja, perdavus pinigus, pas save turi saugoti KPO kvitus ?


a?

Dorota1
13520
#1156811 2013-05-23 15:47 Dorota1
mes jos dedam į stalčių ir tiek

www.trikotazoabc.lt


Panterika
153
#1166305 2013-07-09 12:11 Panterika
Sveiki,
Ar reikia perrašyti KPO jeigu ant jo data sekmadienio dienos, kada nedirbama yra? T.y. vietoj birželio 28 d., įrašyta birželio 30d. Tas pats ir ant sąskaitų...

Gita1
7745
#1166310 2013-07-09 12:35 Gita1
Jeigu žmogus išrašantis KPO tada nedirbo tai tos dienos data ir negali būt. Jei dirbo gali.
O dėl sąskaitų, tai kai sąskaita yra už mėnesį rašoma (paslaugos) tada data gali būti mėnesio paskutinės dienos. Bent jau seminare sakė, kad dėl to nesikabinėja. O jeigu kažkokios prekės parduotos tada jau turėjo dirbt tas asmuo kuris ją išrašė.

Panterika
153
#1166326 2013-07-09 13:29 Panterika
Taip, sąskaita už paslaugas viso mėnesio, todėl ir parašė tą 30 ir KPO tuo pačiu pagrindu išrašytas. Na nedirbo, tai ką tada daryti? Iš naujo KPO rašyti? O kuria data? Liepos 1d?
Ačiū labai

Gita1
7745
#1166328 2013-07-09 13:30 Gita1
Ta data kada pinigus sumokėjo iš tikro. Jei sumokėjo liepos 1, tai liepos 1 dienos ir KPO.

laimutex
270
#1173746 2013-08-13 15:55 laimutex
Dėl KPO pasirašymo..taip ir iki galo neaišku, ar gali ant KPO pasirašyti vienas asmuo, pvz, tik vyr finansininkas?

airen
793
#1173759 2013-08-13 17:04 airen
Kaip dėl parašų ind.įmonei, jeigu savininkas ir vadovas, ir buhalteris, ir kasininkas. Ar jisturi pasirašyti visose dvejose vietose (KPO) arba trijose(KIO) smile

Loreta13
31050
#1173789 2013-08-13 22:04 Loreta13

laimutex rašė:

Dėl KPO pasirašymo..taip ir iki galo neaišku, ar gali ant KPO pasirašyti vienas asmuo, pvz, tik vyr finansininkas?

Jei jau norite VIENO parašo, tai jis gali būti tik kasininko.
Nes pagal KPO paimami pinigai į kasą, taigi be kasininko anei per kur :)
Taigi, jei jūsų vyr. finansininkas (vaje...ar žinote kokios funkcijos tokio pavadinimo pareigybei) yra ir kasininkas, tada pakaks jo vienintelio parašo kasininkui numatytoje vietoje.

Loreta13
31050
#1173790 2013-08-13 22:05 Loreta13

airen rašė:

Kaip dėl parašų ind.įmonei, jeigu savininkas ir vadovas, ir buhalteris, ir kasininkas. Ar jisturi pasirašyti visose dvejose vietose (KPO) arba trijose(KIO) smile

Pakanka kasininko vietoje vieno parašo.

Dorota1
13520
#1186167 2013-10-16 08:49 Dorota1
klausimas, ar butinai prie KPO kai išrašomas realizacijai iš EKA turi buti prisegamas inkasacijos čekiukas?

www.trikotazoabc.lt


Dorota1
13520
#1186205 2013-10-16 11:54 Dorota1
REIKIA A NE smile smile

www.trikotazoabc.lt


gyvate
1305
#1186206 2013-10-16 12:09 gyvate

Dorota1 rašė:


klausimas, ar butinai prie KPO kai išrašomas realizacijai iš EKA turi buti prisegamas inkasacijos čekiukas?


Kiek teko domėtis-prie KPO nereikalaujamas inkasacinis čekis, tik suma griežtai turi sutapti su kasos aparato knygos suma. Aš segu (kontrolei).

Mokau dirbti Būtent ir Nano programomis enumar35@yahoo.comDiskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR