Stora10
168
1   #1376072 2017-11-17 11:08 Stora10
Į jūsų klausimus atsakys Luka. Aš tik noriu pridurti, kad tegu jūsų akcininkas išsiaiškina su paskolą suteikusia įmone, ar jie sutiks apsiriboti 15 procentų akcijų, tuo labiau, pirkti jas tokia didele kaina.

Luka_Paciolis
3730
#1376077 2017-11-17 11:24 Luka_Paciolis

apskaitele rašė:Minėjau, šiuo metu įmonės įstatinį kapitalą sudaro 1000 vnt. akcijų po 2,90 Eur, iš viso 2900,00 Eur. Yra vienintelis akcininkas. Jeigu jis nori, kad po įstatinio kapitalo padidinimo 15 proc. priklausytų naujam akcininkui, kaip/kiek orientuotis į naujų akcijų skaičių bei nominalą?

Kada yra išleidžiamos naujos akcijos, jų nominali vertė neturi skirtis nuo jau esamų akcijų nominalios vertės. Kadangi akcininkas priėmė sprendimą didinti įstatinį kapitalą 100K €, tai ir orientuojatės į tai. Su nauju investuotoju reikia tartis dėl pardavimo kainos už akciją. Galima parduoti už nominalią vertę, tuomet reikėtų išleisti 34483 vnt akcijų.


rašė:

Turint omenyje, kad reikalinga nauja akcijų emisija ir senajam akcininkui taip ir liks nuosavybė tų akcijų, kurias jis turėjo, ir imant, kad 1000,00 vnt. yra 85 proc., 100 proc. sudarytų 1176 akcijos. Tai reiškia, reikia papildomai išleisti 176 akcijas, kurias apmokės įmonė, davusi kreditą, ir įgis nuosavybę. Vienos akcijos nominali vertė 2,90 Eur. Minėjau, kad emisijos kaina už visas naujai leidžiamas akcijas būtų 100 000 Eur.

Norint didinti įstatinį kapitalą, reikia tam skirti papildomų lėšų. Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 49, 50 ir 51 straipsniai reglamentuoja įstatinio kapitalo didinimą. Išleidžiant naujas akcijas, įstatinis kapitalas yra didinamas tik įmonės akcininkų ir kitų asmenų papildomais įnašais. Pirmumo teisę įsigyti naujai išleidžiamas įmonės akcijas turi jau esami įmonės akcininkai. Vadinasi jei esamas akcininkas nenori prarasti įmonės kontrolės turėtų ir jis papildomai įsigyti naujai išleistų akcijų.


rašė:

Ar akcijų nominalas (tų senųjų ir naujai leidžiamų) turi/privalo būti vienodas?

Taip, vienodas.rašė:

Akcijų priedai: kas atsitinka su akcijų priedų suma įmonei toliau dirbant? Ir kaip ta suma vertinama, analizuojant įmonės finansinę būklę? Ar ji taip visą įmonės gyvavimo laikotarpį ir lieka kabėti? Ar yra kokių nors mokestinių rizikų šioje vietoje? Kaip suprantu, tam fiziniam asmeniui, senajam akcininkui, tokiu atveju mokestinių prievolių nekiltų - juk jis neparduoda savo turto; įmonė, išleidusi naują akcijų emisiją, taip „pasiima“ investutotoją. Ar taip?

Akcijų priedai gali būti naudojami bendrovės įstatiniam kapitalui didinti ir nuostoliams dengti.
Išleidžiant naują akcijų emisiją, bendrovė patirs išlaidų. Išlaidos, kurios yra tiesiogiai akivaizdžiai susijusios su akcijų emisija, apskaitoje registruojamos mažinant akcijų priedus, t.y akcijų priedai registruojami atėmus šias išlaidas.

Šiuo atveju esančiam akcininkui jokių mokesčių papildomai neatsiranda.


rašė:

Apmokėjimas paskola: jei įmonė, kuri buvo anksčiau davusi kreditą, dabar įsigyja naujai išleistas akcijas - ar įmanomas apmokėjimas ta prieš tai duota paskola?

Taip.

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


apskaitele
11
#1376081 2017-11-17 11:46 apskaitele


AČIŪ, Luka Paciolis,

Esmė ta, kad akcininko tikslas išlaikyti 85 proc., o 15 proc. perleisti naujam akcininkui (tai įmonei, kuri buvo davusi kreditą), taip pritraukiant investicijų.

Čia tam pirminiam variante buvo sprendimas didinti 100 000 Eur įstatinį, didinant akcijos nominalą, bet sprendimo dar nepasirašė. Tai vat ir derinamės, kaip tvarkingai viską pasidaryti.

Kadangi gavau iš Jūsų atsakymą, kad naujai išleistų akcijų nominalas turi būti toks, koks yra senųjų akcijų, o iki šiol vienintelis akcininkas siekia išlaikyti 85 proc. visų įmonės akcijų, tuomet taip ir išeina, kad reikia papildomai išleisti 176 vnt. akcijų po 2,90 Eur, taip? Tuomet senasis akcininkas turės 1000 vienetų, naujasis - 176 vnt, iš viso įstatinį kapitalą sudarys 1176 vnt. paprastųjų akcijų po 2,90 Eur.

Kadangi sutarta, kad emisijos kaina už naujai išleidžiamas akcijas 100 000 Eur, tai 99489,60 „dedu“ į akcijų priedus, taip?

Dėl buhalterinio įrašo apskaitos registruose:

Kuomet naujoji įstatų redakcija įregistruojama Registrų centre, fiksuoju:

D 302 Pasirašytas neapmokėtas kapitalas 510,40
K 3011 Įstatinis pasirašytas kapitalas 510,40

Kadangi yra paskola iš tos įmonės:

D 40 Ilgalaikiai įsipareigojimai 100 000
K 302 Pasirašytas neapmokėtas kapitalas 510,40
K 31 Akcijų priedai 99489,60

Ar tokia sąskaitų korespondencija teisinga? Kiek pagrįsta/realu/protinga turėti tokią įstatinio kapitalo struktūrą? Juk pasirašytas tesudarys 3410,40 Eur, o visa suma, keičianti nuosavo kapitalo vertę, sėdės akcijų prieduose.
Reikalas tas, tiek fizinis asmuo (senasis akcininkas), tiek įmonė-kreditorius, dabar siekianti įsigyti akcijų, yra tas pats puodas. Norim, kad neliktų tos paskolos, todėl mąstom, koks sprendimas čia būtų optimalus ir protingas, aišku.

Ačiū.

Luka_Paciolis
3730
#1376084 2017-11-17 11:58 Luka_Paciolis
Korespondencijos teisingos.

Tačiau išleisti tik tiek akcijų yra nelogiškas ir įtartinas sprendimas, dėl kurio galima sulaukti daugiau dėmesio (ypač kreditorui - JA) iš tikrinančių institucijų.

Nekenčiu kai man sako : "Tu privalai...."
Viskas, ką privalau daryti, parašyta mokesčių įstatyme, o tai kas draudžiama - baudžiamajame kodekse. Visa kita - kaip užsimanysiu.


apskaitele
11
#1376087 2017-11-17 12:07 apskaitele
Tai va dėl to ir gvildenu šitą klausimą... Labai ačiū, Luka Paciolis.

Įtariu, būtų turinio viršenybė prieš formą? Įmonė „gauna“ 100 000 Eur dykai... O juk turinys pats už save diktuotų, kad FA parduoda 15 proc. akcijų už 100 000 Eur ir turėtų susimokėti 15 proc. GPM nuo 2500,00 Eur perviršio?
Stora10
168
#1376094 2017-11-17 12:42 Stora10

apskaitele rašė:


Tai va dėl to ir gvildenu šitą klausimą... Labai ačiū, Luka Paciolis.

Įtariu, būtų turinio viršenybė prieš formą? Įmonė „gauna“ 100 000 Eur dykai... O juk turinys pats už save diktuotų, kad FA parduoda 15 proc. akcijų už 100 000 Eur ir turėtų susimokėti 15 proc. GPM nuo 2500,00 Eur perviršio?


Na ne.
Jei išleidžiama tik 176 akcijos, tai jos kol kas nėra to buvusio akcininko. Jis be abejo, gali jas įsigyti, bet tada įklimpsite į tas pačias problemas, kaip jau jums aprašiau aukščiau (dėl nominalo didinimo).
Tiesiog išleidžia tas papildomas 176 ar kiek ten akcijų su nominalia verte 2,90 €, ir pasiūlo JA, suteikusiam paskolą, jas įsigyti už 100 000 €.
O fizinis asmuo, kitų akcijų savininkas, čia ne prie ko - nei jis ką pirko, nei pardavė.

Arista
32
#1378704 2017-12-19 22:34 Arista
Labas vakaras, gal galite paaiškinti kokiomis sąskaitų korespondencijos turėčiau registruoti įstatinio kapitalo didinimą? Buvo padidintas įstatinis kapitalas, į banką akcininkas pervedė 2000 Eur.

Kaip aš turėčiau traktuoti programoje, rivilėje (įplaukose) registruoti sąskaitos tipu ir traukti į 3011. Ar reikėtų papildomai BŽ ką nors parengti? Apskritai ar turi skolose atsispindėti akcininkui skola už kapitalo didinimą?? Ačiū už atsakymus

Loretytete
152
#1394282 2018-06-13 13:36 Loretytete
Sveiki, įmonės steigimo sutartyje nurodyta, kad įstatinis kapitalas 2500 Eur, 4 akcininkai, tačiau vienas jų įneša suapvalintą sumą ir gaunasi, kad įnešta 2,75Eur daugiau, kaip apskaityti 2,75Eur?

Sita
372
#1394284 2018-06-13 13:52 Sita
Skola akcininkui.

Loretytete
152
#1394285 2018-06-13 13:53 Loretytete
ačiū.

Skonis
34
#1416465 2019-08-28 08:20 Skonis
Sveiki, kolegos,

2018 metais suformuotas istatinis kapitalas. 4000 eur, du akcininkai susidėjo pinigus per pusė. Dabar vienas akcininkas pasitraukė iš veiklos ir pardavė savo akcijas kitam akcininkui. Mūsų įmonė pervedė tam akcininkui 2000 eur. Kokį įrašą reikia daryti apskaitoje ?

virbuh
7945
1   #1416469 2019-08-28 09:20 virbuh

Skonis rašė:


Sveiki, kolegos,

2018 metais suformuotas istatinis kapitalas. 4000 eur, du akcininkai susidėjo pinigus per pusė. Dabar vienas akcininkas pasitraukė iš veiklos ir pardavė savo akcijas kitam akcininkui. Mūsų įmonė pervedė tam akcininkui 2000 eur. Kokį įrašą reikia daryti apskaitoje ?


Kiek supratau tai jie abu akcininkai, tai įmonė nieko neturi niekam mokėti, nes vienas asmuo parduoda akcijas kitam asmeniui, tiesioj jie patys tik turi tarp savęs pardavimą daryti. Tiesiog pasikeitė tik akcininko pavardė, juk įstatinio nemažinate, Registrų centre keičiate tik akcininkų pavardes.

Skonis
34
#1416477 2019-08-28 09:55 Skonis
Bet pavedimu padarė tam akcininkui 2000 eur, už įstatinį kapitalą sumą, kuria jis taip pat inešė. Kaip man dabar daryti .... smile kur man dėti tą sumą sumokėtą smile smile

Tess
20313
2   #1416480 2019-08-28 10:26 Tess
Registruočiau kaip gautiną sumą.
Tada gal tas akcininkas galėtu "grąžinti" šią sumą į kasą ir viskas. smile

Skonis
34
#1416482 2019-08-28 10:43 Skonis
Mes mokėjom :) gausis jo skola mums .... nu vienu zodziu pridaro jie paskui reikia sukti galva mums buhalteriams .... smile
Gal dar kas kokių minčių turi :) ?

Saule65
1588
#1416485 2019-08-28 10:50 Saule65 redaguota: 2019-08-28 10-58
Taip jis ir yra Jums skoloj, nes jam mokėti nereikėjo tų 2000Eur.

Tess
20313
1   #1416489 2019-08-28 12:20 Tess
Tai tegul grąžina į kasą. Ir nebus skolos.
Pasakykite vadovui. Aš iš viso nematau problemos. smile

Kristijonas1990
3
#1424004 2020-05-11 12:40 Kristijonas1990
Sveiki,
Ar įstatinį kapitalą galima sumokėti dalimi?
Tarkim pavedimu iš savo asmeninės sąskaitos ir grynais nuėjus į banką?

Ačiū

Ziulka
269
#1427942 2020-12-01 08:27 Ziulka
Sveiki,
gal turite vienintelio akcininko sprendimo pavyzdį, kaip padidinti įstatinį kapitalą iš akcininko paskolos.
Kaip tesiingai turi būti suformuluota?
Iš anksto dėkinga

allana
1456
#1430686 2021-03-30 21:39 allana
Sveiki,
ar gali įmonė veikti be įstatinio kapitalo?
Įmonė veikia metus laiko, o įstatinis kapitalas dar neapmokėtas?Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR