artas71
12730
#213766 2005-10-10 15:47 artas71 redaguota: 2011-09-11 03-52

artas71 rašė:

PVMĮ 71 str. komentaras.

Pavyzdys
Biblioteka teikia bibliografines ir informacines paslaugas. Per 12 paskutiniųjų mėnesių atlygis už šias paslaugas sudarė 95 000 Lt. Be to, ši biblioteka dar vykdo kitą PVM apmokestinamą veiklą (teikia reklamos paslaugas Lietuvoje įregistruotiems juridiniams asmenims) ir atlygis už šią veiklą per 12 paskutiniųjų mėnesių sudarė 20 000 Lt.
Atsižvelgiant į tai, kad bibliotekos, kaip pelno nesiekiančio juridinio asmens, teikiamos bibliografinės ir informacinės paslaugos PVM neapmokestinamos (PVM įstatymo 23 straipsnis), ir negalima atskaityti prekių bei paslaugų, skirtų bibliografinių ir informacinių paslaugų teikimui, pirkimo PVM, skaičiuojant 100 000 Lt atlygio sumą, neatsižvelgiama į per 12 paskutiniųjų mėnesių už PVM neapmokestinamų paslaugų teikimą gautą atlygį, (t.y. į 95 000 Lt atlygį). Todėl, nors bendras atlygis per 12 paskutiniųjų mėnesių ir viršijo 100 000 Lt, tačiau atlygis už vykdomą PVM apmokestinamą veiklą sudarė tik 20 000 Lt, biblioteka neturi privalomai registruotis PVM mokėtoja.

Kitų pranešimų VMI apie apyvartas teikti nereikia.www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

austa
4337
#214362 2005-10-12 12:05 austa
Gyventojas vykdė invidualią veiklą, kurios pajamos per 6 mėn. 98000 lt. Jis nutraukia veiklą ir įkuria UAB, kur turi 50 proc. akcijų. Ar UAB privaloma registruotis PVM mokėtoju? smile


Rasele
809
#214376 2005-10-12 12:34 Rasele
[quote="loko"]Laba diena, norėjau pasitikslinti. Privati reabilitacijos klinika (tik paslaugos), apyvarta viršyja 100 tūkst, bet pagal PVMĮ 20 str. 1 d. šios paslaugos neapmokestinamos. Įmonė dar išnuomoja dalį savo patalpų. Pagal 31 str. irgi neapmokestinama. Ar teisingai manau, kad viršijus 100 tūkst. registruotis PVM mokėtoju nereikia?[/quote

Paskaityk PVM istatymo 71 str. I 100 tukstanciu nereikia iskaiciuoti PVM neapmokestinamu paslaugu tiekimo.

austa
4337
#214378 2005-10-12 12:37 austa redaguota: 2011-09-11 03-52

austa rašė:

Gyventojas vykdė invidualią veiklą, kurios pajamos per 6 mėn. 98000 lt. Jis nutraukia veiklą ir įkuria UAB, kur turi 50 proc. akcijų. Ar UAB privaloma registruotis PVM mokėtoju? smileAtrodo, kad nereikia. patvirtinkit, prašau. smile

Kontroliuojantis asmuo – bet koks asmuo laikomas kontroliuojančiu apmokestinamąjį asmenį, jeigu jis:

1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų to apmokestinamojo asmens akcijų (dalių, pajų) arba kitų teisių į paskirstytinojo pelno dalį, arba išimtinių teisių jas įsigyti, arba


austa
4337
#214719 2005-10-13 11:28 austa redaguota: 2011-09-11 03-52

austa rašė:


Gyventojas vykdė invidualią veiklą, kurios pajamos per 6 mėn. 98000 lt. Jis nutraukia veiklą ir įkuria UAB, kur turi 50 proc. akcijų. Ar UAB privaloma registruotis PVM mokėtoju? smile
Gavau VMI specialisto atsakymą.
Gal kam taip pat pravers.

************************
Pagal PVM įstatymo (Žin., 2002, Nr.35-1271, 2004 Nr.17-505) 71 straipsnio 7 punktą jeigu tas pats asmuo (vienas ar su kitais asmenimis, kurie pagal PVM įstatymo nuostatas laikomi su juo susijusiais) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, t.y. ne mažiau kaip du juridinius vienetus, tai visi jo kontroliuojami asmenys ir jis pats (jeigu jis pats vykdo ekonominę veiklą ) privalo pateikti prašymus įregistruoti juos PVM mokėtojais, jeigu jų visų bendra atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir/ar paslaugas suma per metus (paskutiniuosius 12 mėnesių ) buvo didesnė už PVM įstatymo 71 str. 2 dalyje nustatytą ribą (100 000 Lt), nesvarbu, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma buvo mažesnė už nustatytąją ribą.
Jūsų atveju fizinis asmuo kontroliuoja vieną juridinį asmenį, tai skaičiuojant 100 000 Lt ribą sumuojasi tik fizinio asmens gautas atlygis iš ekonominės veiklos (ir pagal verslo liudijimą ir pagal autorinę sutartį). Pagal PVM įstatymo 71 str. fizinis asmuo privalo registruotis PVM moketoju kai bendra gauto atlygio iš apmokestinamos veiklos suma per 12 kalendorinių mėnesių viršija 100 000Lt arba kai įsigijamų iš ES PVM mokėtojų prekių (išskyrus naujas transporto priemones ar akcizines prekes) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabenamos) kalendoriniais metais viršija 35 000Lt.
********************


austa
4337
#230116 2005-11-28 07:40 austa
Paskutiniu metu man taip patinka 100000Lt riba.. smile
Teorija ir praktika visam gyvenimui smile

Gal kas galite pasakyti, kaip elgtis šioje situacijoje. smile Turiu du skirtingus VMI išaiškinimus, bet dabar klausiu Jūsų.

Gyventojas vykdė ind.veiklą pagal Verslo liudijimą. Po to užregistravo indvidualią veiklą. Per 12 paskutinių mėn. gavo pajamų iš VL ir indvidualios veiklos, kurios viršija 100000lt. Kaip skaičiuojamas atlygis gautas iš VL ir indvidualios veiklos? Bendrai ar atskirai???


day
337
#230118 2005-11-28 07:51 day
Austa> ne į tavo klausimą atsakau,nes tikrai nežinau dėl tokio atvejo.Bet mane neramina kita problema.Skambinu į Jonavos VMI norėdama pasitikslinti dėl pokalbio registruojant įmonę PVM mokėtoju.Penktadienį skambinau,šiandien bandau-vis užimta.Ar tikrai tas Nr.54001? smile

Loreta
28804
#230120 2005-11-28 07:57 Loreta redaguota: 2011-09-11 03-55
Kadangi gyventojas - tai fizinis asmuo, jo pajamos skaičiuojasi kartu sudėjus per 12 mėn., VL plius IDV. Tas atsakymas, kurį čia įdėjai tikrai teisingas. Kokiu pagrindu reikėtų skaičiuoti atskirai?

10.Registruotis PVM mokėtoju, skaičiuoti PVM ir jį mokėti į biudžetą taip pat privalo asmuo ir visi jo kontroliuojami apmokestinamieji asmenys ar juridiniai asmenys, nesantys apmokestinamaisiais asmenimis, atitinkantys nurodytus Taisyklių 8.1–8.3 punktuose, jeigu šių asmenų bendra Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių įsigytų prekių (kitų nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės) vertė (neįskaitant PVM, sumokėto ar mokėtino ES valstybėje narėje, iš kurios prekės atgabentos) per einamuosius kalendorinius metus viršija 35 000 Lt. Įsigytų prekių vertė 2004 kalendoriniais metais skaičiuojama nuo 2004-01-01 (PVM įstatymo pakeitimo ir papildymo įstatymo 111 str.).

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=230814&Condition2=

Špyga taukuota...

austa
4337
#230131 2005-11-28 08:22 austa redaguota: 2011-09-11 03-55

Loreta rašė:

Kadangi gyventojas - tai fizinis asmuo, jo pajamos skaičiuojasi kartu sudėjus per 12 mėn., VL plius IDV.
Va, šio patvirtinimo man ir reikėjo, nes paskambinus į Kauno VMI (į Jonavos VMI jau nebeskambinu smile ) gavau atsakymą, kad reikia skaičiuoti atskirai. Po to kreipiausi raštu į tą pačia AVMI. Atsakymas - kartu. Tai ir kilo klausimas atskirai ar kartu?? Dėkoju Loreta.

O dėl aukščiau įdėto atsakymo, tai taip jis teisingas, bet truputį kitai situacijai.
Oi, kaip man patinka atlygio riba... smile smile


austa
4337
#230134 2005-11-28 08:29 austa redaguota: 2011-09-11 03-55

day rašė:

Austa> ne į tavo klausimą atsakau,nes tikrai nežinau dėl tokio atvejo.Bet mane neramina kita problema.Skambinu į Jonavos VMI norėdama pasitikslinti dėl pokalbio registruojant įmonę PVM mokėtoju.Penktadienį skambinau,šiandien bandau-vis užimta.Ar tikrai tas Nr.54001? smileTu iš Jonavos??
Na, nežinau. Pirmą kartą matau tokį tel. nr. Nors prisipažinsiu labai labai retai skambinu, nes dažnai nukonsultuoja. smile

Skambink vienu iš šių, turėtų nukreipti teisinga linkme.. smile

nauja.vmi.lt/lt/index.aspx?itemId=1001967


day
337
#230150 2005-11-28 09:05 day
Jaučiu,kad gali nukonsultuoti.Bet noriu registruoti įmonę PVM mokėtoju .Buvau viename pokalbyje dėl PVM mokėtoju registravimo-tai paprašė pasakyti įmonės adresą ir direktorės a/k atmintinai.Dokumentai visi atšviesti buvo pas ją ant stalo.Sako aš neturiu laiko kada žiūrėti,turi atmintinai žinoti.Tai man buvo šokas,kad paėmiau tos darbuotojos tel.Nr.ir pasakiau ,kad paskambinsiu,kada atvyksiu į kitą pokalbį.Tel.aišku kažkur pamečiau... smile smile smile

austa
4337
#230155 2005-11-28 09:19 austa redaguota: 2011-09-11 03-55

day rašė:

Jaučiu,kad gali nukonsultuoti.Bet noriu registruoti įmonę PVM mokėtoju .Buvau viename pokalbyje dėl PVM mokėtoju registravimo-tai paprašė pasakyti įmonės adresą ir direktorės a/k atmintinai.Dokumentai visi atšviesti buvo pas ją ant stalo.Sako aš neturiu laiko kada žiūrėti,turi atmintinai žinoti.Tai man buvo šokas,kad paėmiau tos darbuotojos tel.Nr.ir pasakiau ,kad paskambinsiu,kada atvyksiu į kitą pokalbį.Tel.aišku kažkur pamečiau... smile smile smilesmile smile manęs jau nebestębina toks elgesys. Kelis kar teko rimtai susiimti dėl elgesio ir kultūros. Mano charakteriui tai nebūdinga, bet išvedė iš kantrybės.. smile

Day, į pokalbį eikite kartu su direktore, o prieš ateinant tikrai skambinti nereikia (o ypač jei visi dokumentai pristatyti), tai eilinė jų darbo diena ir priimti privalo tuoj pat (jei eilės nėra) smile


day
337
#230174 2005-11-28 10:22 day redaguota: 2011-09-11 03-55

austa rašė:day rašė:

Jaučiu,kad gali nukonsultuoti.Bet noriu registruoti įmonę PVM mokėtoju .Buvau viename pokalbyje dėl PVM mokėtoju registravimo-tai paprašė pasakyti įmonės adresą ir direktorės a/k atmintinai.Dokumentai visi atšviesti buvo pas ją ant stalo.Sako aš neturiu laiko kada žiūrėti,turi atmintinai žinoti.Tai man buvo šokas,kad paėmiau tos darbuotojos tel.Nr.ir pasakiau ,kad paskambinsiu,kada atvyksiu į kitą pokalbį.Tel.aišku kažkur pamečiau... smile smile smilesmile smile manęs jau nebestębina toks elgesys. Kelis kar teko rimtai susiimti dėl elgesio ir kultūros. Mano charakteriui tai nebūdinga, bet išvedė iš kantrybės.. smile

Day, į pokalbį eikite kartu su direktore, o prieš ateinant tikrai skambinti nereikia (o ypač jei visi dokumentai pristatyti), tai eilinė jų darbo diena ir priimti privalo tuoj pat (jei eilės nėra) smile
Ačiū už informaciją.Pasirodo,kad ne mane vieną Jonavos VMI "pakrikštijo"Negalvojau ,kad Jonava pasaulio kraštas...Lankiausi asmeniniais klausimais ir kt. Lietuvos VMI inspekcijose,bet Jonava "be žodžių" smile smile smile

austa
4337
#230200 2005-11-28 11:12 austa
Yra tikrai fainų moterėlių.
Bet yra ir tokių fūrijų, kad neduok dieve su jomis bendrauti. Jau iš žvilgsnio gali suprasti "Ko čia atėjai... Galėtum ir netrukdyti..Su klausimais nesikreipk.."
Ar tu tikrai iš Jonavos? Aš jau seniai ieškau ko nors iš šio miesto. Buvo minti, kad aš tik viena buhalterė internetą turiu... smile smile


day
337
#230214 2005-11-28 11:35 day redaguota: 2011-09-11 03-55

austa rašė:

Yra tikrai fainų moterėlių.
Bet yra ir tokių fūrijų, kad neduok dieve su jomis bendrauti. Jau iš žvilgsnio gali suprasti "Ko čia atėjai... Galėtum ir netrukdyti..Su klausimais nesikreipk.."
Ar tu tikrai iš Jonavos? Aš jau seniai ieškau ko nors iš šio miesto. Buvo minti, kad aš tik viena buhalterė internetą turiu... smile smileGyvenu ne pačioje Jonavoje.Jonavos įmonėje dirbu,kadangi norėjau vesti apskaitą įmonėje ,kur akcijų turi užsienietis,paslaugos atliekamos tik užsieniui.Galėsim kada susitikti smile
O apie Jonavos VMI -buvau kabinete pas moteriškę ,kai užlipi laiptais,kabinetas kairėje.Ir sėdi kairėje smile

austa
4337
#230248 2005-11-28 12:30 austa redaguota: 2011-09-11 03-55

day rašė:austa rašė:

Yra tikrai fainų moterėlių.
Bet yra ir tokių fūrijų, kad neduok dieve su jomis bendrauti. Jau iš žvilgsnio gali suprasti "Ko čia atėjai... Galėtum ir netrukdyti..Su klausimais nesikreipk.."
Ar tu tikrai iš Jonavos? Aš jau seniai ieškau ko nors iš šio miesto. Buvo minti, kad aš tik viena buhalterė internetą turiu... smile smileGyvenu ne pačioje Jonavoje.Jonavos įmonėje dirbu,kadangi norėjau vesti apskaitą įmonėje ,kur akcijų turi užsienietis,paslaugos atliekamos tik užsieniui.Galėsim kada susitikti smile
O apie Jonavos VMI -buvau kabinete pas moteriškę ,kai užlipi laiptais,kabinetas kairėje.Ir sėdi kairėje smile
smile smile


katinas1122
98
#240630 2006-01-12 16:12 katinas1122
paskaicius sia teme darosi baisu. katik pateikiau avmi prasyma registruoti pvm moketojais. privaloma tvarka, nes virsijome 100 000lt. dar neiregistravo, sake, svarstys, jei kas neaisku- issikvies pokalbiui.
jei mes virsijome riba 12.23, o pvm moketoju tapsime tik 01.30, tai kiek FR0608 reiks pildyti? ( 1 uz gruodzio 24-31 dienas, ar dvi, uz gruodzio 24- 31 d. ir sausio 1- 30 d? )
ar pvm apsimokestina kiekvienas litas virs 100 000? pvz iki siol mes dirbom pinigu principu, tai riba perzengem gave pagal sena saskaita pinigu 7000 lt. po sio pavedimo apyvarta tapo 104 000lt, po to 12.24 dar gavome pavedima 1000 lt, tai kokia suma apsimokestins pvm?
jei tapsim pvm moketojais 01.30 nuo pirkimo 01.05 nurasyti pvm? ar tik nuo iregistravimo dienos?

kai surasiau, tai atrodo, kad visai nieko nebesuprantu...

eva25
48
#247792 2006-02-07 11:07 eva25
Man reikes iregistruoti nauja imone PVM moketoju. Nupirkta imone kuri uvo PVM moketoja, bet kadangi nevykde ukines veiklos, buvo isregistruota. Dirikas turejo siokiu tokiu nesklandumu del PVM mokejimo ankstesneje savo darbovieteje. Buves buhas nepateikinejo PVM deklaraciju ir imone buvo automatiskai isregistruota. Tas tylejo ir niekam nesake. Zodziu gavosi didele kose. Dirikas isejo is ten ir dabar atidare savo UAB. Kazkas rase jei 'MUS VALDE" nera ko jaudintis. dabar jei nueisim su prasymu registruoti PVM prasides dideli tardymai ir aisku viska kose islys. Ar jie gali nutarti neregistruoti PVM moketoju del ankstesnes diriko darbovietes? O jeigu musu apyvarta virsys 100000 lt? (virsys tikrai). Man taip baisu ten nepatyrusiai eiti...bus visas kriminalas smile

saulutia
75
#247831 2006-02-07 12:19 saulutia
ar visiems naujai isiregistravusiems PVM moketojams reikia saskaitoje metams laiko "pakabinti" "garantini fonda"? smile

austa
4337
#247835 2006-02-07 12:23 austa redaguota: 2011-09-11 03-59

saulutia rašė:

ar visiems naujai isiregistravusiems PVM moketojams reikia saskaitoje metams laiko "pakabinti" "garantini fonda"? smile
smile kas čia per naujovė???Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. I ketv. 0.03 proc
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. I ketv. 0.01 proc
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 EUR
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 EUR ir 642 EUR