dadinda
2751
#462263 2007-11-28 14:12 dadinda redaguota: 2011-09-11 05-38

holdingas rašė:

Ačiū. Taigi, ar galiu sudarinėti tas sutartys ar visdėlto ne?Pagal mane tai gali, jei tinkamai suforminsi.
Pabandyk dar čia pasiskaitinėti:
mic.vmi.lt/documentpublicone.do?&id=1000033798&tree_id=1000001975

holdingas
6996
#462266 2007-11-28 14:13 holdingas
Ačiū. Remiantys išdėstytu darau prielaidą, kad galiu.

Dalia29
12709
#462268 2007-11-28 14:15 Dalia29
Dar dėl imitzz klausimo. Matysis, kad sumokėta iš įmonės lėšų metinėje GPM deklaracijoje.
Holdingai,
NEGALi mokytojai dirbti pagal autorines.

striksi
692
#462274 2007-11-28 14:19 striksi redaguota: 2011-09-11 05-38

Dalia29 rašė:

Dar dėl imitzz klausimo. Matysis, kad sumokėta iš įmonės lėšų metinėje GPM deklaracijoje.
Holdingai,
NEGALi mokytojai dirbti pagal autorines.Bet juk mokytojai rengia savo dėstymo asmenines programas, visokias vaizdines priemones...negi tai ne mokytojo asmeninis kūrinys? smile

holdingas
6996
#462275 2007-11-28 14:21 holdingas
Bet įstaytme nurodyta, kad galima sudaryti autorinę sutartį mokymams, paskaitoms, kalboms. Ką tai reiškia? Juo lab, kad mokytojai ne pastoviai teiks mokymus, o pvz. kelis kartus per mėnesį.

dadinda
2751
#462277 2007-11-28 14:22 dadinda
Nu biesas žino.
Kažkaip keistai gali atrodyti-įmonės veikla-kalbų mokymas.O nei vieno darbuotojo-mokytojo.Visi pagal autorines sutartis...

Dalia29
12709
#462278 2007-11-28 14:22 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 05-38

striksi rašė:Bet juk mokytojai rengia savo dėstymo asmenines programas, visokias vaizdines priemones...negi tai ne mokytojo asmeninis kūrinys? smile


Ir tą asmeninį kūrinį tiražuoja per pamokas.
Juk autorinė bus ne už asmeninį kūrinį, kurio autorystę perleis, o už MOKYMĄ.

Dalia29
12709
#462284 2007-11-28 14:27 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 05-38

holdingas rašė:

Bet įstaytme nurodyta, kad galima sudaryti autorinę sutartį mokymams, paskaitoms, kalboms. Ką tai reiškia? Juo lab, kad mokytojai ne pastoviai teiks mokymus, o pvz. kelis kartus per mėnesį.


Kur parašyta, kad galima sudarytio autorines mokymams?
Aš tai kažkaip nematau.

Paskaitoms, kalboms (turima omeny kalba, pasakyta iš kažkokios tribūnos)- taip, kol jos netampa rutina.
Jei paskaita (tikrai autorinė) tiražuojama- prie jos kimbama, kad tai jau tampa ne autoriniu objektu.

striksi
692
#462288 2007-11-28 14:28 striksi redaguota: 2011-09-11 05-38

Dalia29 rašė:striksi rašė:Bet juk mokytojai rengia savo dėstymo asmenines programas, visokias vaizdines priemones...negi tai ne mokytojo asmeninis kūrinys? smile


Ir tą asmeninį kūrinį tiražuoja per pamokas.
Juk autorinė bus ne už asmeninį kūrinį, kurio autorystę perleis, o už MOKYMĄ.Na nežinau, nesu išmanėlė šioj srity, bet kai paskaitau nutarimo kai kuriuos punktus, atrodo lyg ir galėtų mokytojas viešai platinti savo kūrinį :

5) platinti kūrinio originalą ar jo kopijas juos parduodant, nuomojant, teikiant panaudai ar kitaip perduodant nuosavybėn arba juos valdyti;

6) importuoti kūrinio originalą ar jo kopijas;

7) viešai rodyti kūrinio originalą ar kopijas;

8) viešai atlikti kūrinį bet kokiais būdais ir priemonėmis;

9) transliuoti kūrinį;

10) retransliuoti kūrinį;

11) viešai skelbti kūrinį.
3. Autorių teisių objektai taip pat yra:

1) išvestiniai kūriniai, sukurti pasinaudojus kitais literatūros, mokslo ir meno kūriniais (vertimai, inscenizacijos, adaptacijos, anotacijos, referatai, apžvalgos, muzikinės aranžuotės ir kiti išvestiniai kūriniai);

2) kūrinių rinkiniai ar duomenų rinkiniai, duomenų bazės (išreikštos techninėmis priemonėmis skaityti pritaikyta ar kitokia forma), kurie dėl turinio parinkimo ar išdėstymo yra autoriaus intelektualinės kūrybos rezultatas;smile

Kotryna
2193
#462292 2007-11-28 14:30 Kotryna redaguota: 2011-09-11 05-38

dadinda rašė:holdingas rašė:

Manu, nuolat neteiks, greičiau periodiškai. Ar pagal įstatymą galima su mokytojais sudarinėti autorines sutartys, jeigu jie teiks mokymus pvz, 10 kartų per mėnesį?Nemanau, kad kažkur tai būtų griežtai reglamentuota.Gal geriau ne mokymus teiks, o paskaitas skaitys

3. Autorių teisių objektai pagal Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo pakeitimo įstatymo (toliau - Įstatymas) 4 straipsnio 2 dalį yra:
2) kalbos, paskaitos, pamokslai ir kiti žodiniai kūriniai;

Eglucia
400
#462297 2007-11-28 14:33 Eglucia
Mokytojui autorinis mokamas už mokymo programos pagal pateiktą temą sukūrimą ir išdėstymą tam tikrai grupei klausytojų.
Nemanau, kad medžiagos pateikimas (išdėstymas, klausimų atsk., interpretacija) prieš auditoriją yra tiražavimas.

holdingas
6996
#462299 2007-11-28 14:34 holdingas
Taigi, mokytojai skaitys paskaitas. Nelabai įžvelgiu skirtumo, gali būti, kad teiks mokymus. Tik vienas dalykas, jeigu tie mokymai (paskaitos) vienkartiniai, kitas - periodiški.

Dalia29
12709
#462301 2007-11-28 14:36 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 05-38
Iš autorių teisių įstatymo:
1 straipsnis. Bendrosios nuostatos

1. Šis Įstatymas nustato:

1) autorių teises į literatūros, mokslo ir meno kūrinius (autorių teises);

2) atlikėjų, fonogramų gamintojų, transliuojančiųjų organizacijų ir audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojų teises (gretutines teises);

3) duomenų bazių gamintojų teises (sui generis teises);

4) autorių teisių ir gretutinių teisių įgyvendinimą, kolektyvinį administravimą ir gynimą, taip pat sui generis teisių įgyvendinimą ir gynimą.

2. Šio Įstatymo nuostatos suderintos su Europos Sąjungos teisės aktais, nurodytais Įstatymo priede.


Nereikia išradinėt dviračio, jis jau yra. O įstatymas labai griežtai apibrėžtas.

Dalia29
12709
#462304 2007-11-28 14:38 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 05-38

holdingas rašė:

Taigi, mokytojai skaitys paskaitas. Nelabai įžvelgiu skirtumo, gali būti, kad teiks mokymus. Tik vienas dalykas, jeigu tie mokymai (paskaitos) vienkartiniai, kitas - periodiški.


Mokydami kalbos?
matosi, kad su autorinėm nesate susidūrę...

Dalia29
12709
#462305 2007-11-28 14:40 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 05-38

Eglucia rašė:

Mokytojui autorinis mokamas už mokymo programos pagal pateiktą temą sukūrimą ir išdėstymą tam tikrai grupei klausytojų.
Nemanau, kad medžiagos pateikimas (išdėstymas, klausimų atsk., interpretacija) prieš auditoriją yra tiražavimas.


Vat už mokymo programos sukūrimą- prašom, mokėkit į sveikatą. Bet sumokėję už ją, įgysite į ją VISAS teises, jis jų jau nebeteks. Tada galėsit su normalia darbo sutartim samdyti mokytojus, kurie ir mokys pagal tą programą.
Bet kai mokėsit N kartų už tą programą, kurią jis vis perteikinės... sėkmės. Ką galiu pasakyt.

holdingas
6996
#462310 2007-11-28 14:44 holdingas
Tame ir reikalas, kas nesu susiduręs su Autorinėm sutartim. Ir dabar nebežinau, ką daryti: galima sudarinėti ar ne?

Dalia29
12709
#462320 2007-11-28 14:53 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 05-38

holdingas rašė:

Tame ir reikalas, kas nesu susiduręs su Autorinėm sutartim. Ir dabar nebežinau, ką daryti: galima sudarinėti ar ne?


Aš tikrai nesudarinėčiau.
Aišku, yra variantas individuali veikla pagal verslo liudijimus, bet... tai, kas tiktų jums yra su ženkleliu x, tai reiškia (x) Verslo liudijimas nesuteikia teisės parduoti savo gamybos prekių ir teikti paslaugų įmonei arba kitam juridiniam asmeniui, jeigu veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint liudijimą, rūšis yra viena iš veiklos, kuria verčiasi įmonė arba kitas juridinis asmuo, rūšių. .
Versdamiesi tam tikra veikla, turite turėti darbuotojus.
Statybas jau sutvarkė...

Eglucia
400
#462322 2007-11-28 14:54 Eglucia redaguota: 2011-09-11 05-38

Dalia29 rašė:Eglucia rašė:

Mokytojui autorinis mokamas už mokymo programos pagal pateiktą temą sukūrimą ir išdėstymą tam tikrai grupei klausytojų.
Nemanau, kad medžiagos pateikimas (išdėstymas, klausimų atsk., interpretacija) prieš auditoriją yra tiražavimas.


Vat už mokymo programos sukūrimą- prašom, mokėkit į sveikatą. Bet sumokėję už ją, įgysite į ją VISAS teises, jis jų jau nebeteks. Tada galėsit su normalia darbo sutartim samdyti mokytojus, kurie ir mokys pagal tą programą.
Bet kai mokėsit N kartų už tą programą, kurią jis vis perteikinės... sėkmės. Ką galiu pasakyt.Pateikinės gal ir ne N kartų, bet vis kitai grupei klausytojų, su kitais poreikiais, lygiais ir pan.

Dalia29
12709
#462325 2007-11-28 14:59 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 05-38

Eglucia rašė:

[Pateikinės gal ir ne N kartų, bet vis kitai grupei klausytojų, su kitais poreikiais, lygiais ir pan.


Sėkmės...
Teko girdėt, kad jau kabinėjamasi prie labai rimtų mokslinių darbų rimtų lektorių, kurie yra paviešinami ne vieną kartą.
O mokyti kalbų (ar aplamai ką nors mokyti) su autorinėm. Linkiu sėkmės.
Tikrai nebenoriu ginčytis. VMI išspręs šį ginčą. Kieno naudai, hmmm

holdingas
6996
#462335 2007-11-28 15:08 holdingas
Manau, tokiu atveju rašysiu užklausimą VMI, išdėstysiu situaciją ir lauksiu jų atsakymo. Jeigu jie parašys, kad galima (kuo abejoju), tai ramiausiai sudarinėsiu, jei ne - škia ne. Ar ne taip, gerbiami kolegos smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis