Modestas
7023
#48816 2003-12-09 15:02 Modestas
Ar kas nors sudarinėjate konsoliduotą finansinę atskaitomybę?

Loreta
28804
#48830 2003-12-09 15:39 Loreta
Čia kažkas jau teiravosi

www.finansai.com/postt1497.html&highlight=konsoliduot%2A&sid=506c02d75ce0ba3f5cc0a5ab91e243ba

Špyga taukuota...

Ininga
830
#48898 2003-12-10 07:39 Ininga
Man patiko ,per "Pačiolio" seminarą sakė, kad tai yra labai sudėtinga, ir be Pačiolio konsultacijų neapsieisim.todėl iš anksto reikia nuteikti tam įmonių vadovus. smile

Modestas
7023
#48901 2003-12-10 07:48 Modestas
Dėkui Loretukai.

Turėsime papildomo darbelio.

Modestas
7023
#71392 2004-03-27 08:04 Modestas
Esame dukterinė įmonė.
Reikės sudarinėti konsoliduotą finansinę atsakitomybę.
Kaip Jūs jau dabar ruošiatės kaupti kai kuriuos domenis, kad lengviau būtų metų gale?
Išsivedate kokias atskiras sąskaitas?
Padiskutuokime. smile


zane
166
#73017 2004-04-01 13:52 zane
Modestai, jei jūs esate dukterinė įmonė, tai jums konsoliduoti nereikia, fin.ataskaitas konsoliduoti turi patronuojanti įmonė, t.y. ta, kuri turi jūsų akcijas. Aš taip suprantu. Tik nežinau, kaip pvz dėl rejestro,juk po akcininkų susirnkimo reikia pristatyti įmoniu fin. ataskaitas, tai ar tokiai dukterinei reikia nešti ataskaitas?

Modestas
7023
#73089 2004-04-01 18:18 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-22

zane rašė:

Modestai, jei jūs esate dukterinė įmonė, tai jums konsoliduoti nereikia, fin.ataskaitas konsoliduoti turi patronuojanti įmonė, t.y. ta, kuri turi jūsų akcijas. Aš taip suprantu. Tik nežinau, kaip pvz dėl rejestro,juk po akcininkų susirnkimo reikia pristatyti įmoniu fin. ataskaitas, tai ar tokiai dukterinei reikia nešti ataskaitas?Na mūsų dukterinė įmonė neįeina į tas dalis, vadinasi reikia ir mums ir mus patronuojančiai įmonei sudarinėti.

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=224421&Condition2=
6 straipsnis. Išimtys, kai dukterinės įmonės finansinė atskaitomybė

nekonsoliduojama

1. Dukterinės įmonės finansinė atskaitomybė gali būti nekonsoliduojama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

1) dukterinės įmonės akcijos įsigytos numatant jas perparduoti ir įtraukiamos į patronuojančios įmonės trumpalaikio finansinio turto sąskaitą;

2) dukterinės įmonės veiklai taikomi reikšmingi ilgalaikiai apribojimai, kurie suvaržo jos galimybę perleisti patronuojančiai įmonei turtą ir lėšasbei įgyvendinti valdymą;

3) informacija, reikalinga konsoliduotai finansinei atskaitomybei parengti, negali būti pateikta be ypač didelių išlaidų ir gaišaties.

2. Dukterinės įmonės finansinė atskaitomybė gali būti nekonsoliduojama, jeigu ta įmonė nereikšminga įmonių grupės požiūriu.Įmonių grupės požiūriu dukterinė įmonė laikoma nereikšminga, jei jos turtas finansinių metų pabaigoje neviršija 5 procentų patronuojančios įmonės turto, o pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius metus neviršija 5 procentų patronuojančios įmonės pardavimo grynųjų pajamų per tą patį laikotarpį. Ši nuostata netaikoma, jeigu toje pačioje įmonių grupėje yra keletas tokių dukterinių įmonių ir jų finansinių atskaitomybių nekonsolidavus būtų pažeistas reikšmingumo principas bei reikalavimas teisingai parodyti įmonių grupės finansinę būklę ir jos veiklos rezultatus.

3. Jeigu dukterinės įmonės finansinė atskaitomybė nekonsoliduojama, kai yra šio straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos, konsoliduotoje metinėje finansinėje atskaitomybėje jos finansinė būklė ir veiklos rezultatai turi būti parodyti taikant nuosavybės metodą.

DariusSI
8
#75396 2004-04-09 22:50 DariusSI
Tai ką parašei yra sąlygos kuomet patronuojanti (motininė) įmonė turi rengti konsoliduotą ataskaitą. Be abejo, dukterinei įmonei taip pat turi rūpėti konsoliduotų ataskaitų sudarymas - tačiau tik tiek kad suteikti papildomą info motininei - įvairios tarpusavio operacijos. Tačiau jei dukterinės įmonės fin.atskaitomybė paruošta tvarkingai ir pilnai, nurodyti visi sandoriai su susijusiomis šalimis ir t.t. tai nieko papildomo dėl konsoliduotos ataskaitos neturėsi daryti.
Pats jau keli metai ruošiu konsoliduotas grupės ataskaitas ir nematau tame nieko sudėtingo. Šiandien kaip tik užbaigiau 2003-ių smile

artas71
12733
#75398 2004-04-09 23:38 artas71 redaguota: 2011-09-11 03-23
O, tada prašyčiau pakonsultuoti. smile Dėl atsargų konsoliduojant.
Tarkim įmonė A (motina) pardavė įmonei B (dukra) prekių:
savikaina - 100 000
pardavimo kaina - 150 000.

Metų pabaigai įmonėje B liko atsargų, pirktų iš įmonės A už
42 355 ( t.y įmonės B atsargų savikaina).

Klausimas - kokią atsargų sumą traukti į konsoliduotą balansą?


DariusSI rašė:

Pats jau keli metai ruošiu konsoliduotas grupės ataskaitas ir nematau tame nieko sudėtingo. Šiandien kaip tik užbaigiau 2003-ių smilewww.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

DariusSI
8
#75401 2004-04-10 00:25 DariusSI
Į konsoliduotą ataskaitą turi būti įtrauktos visų grupės įmonių (motininės ir dukterinių) atsargos. Jei grupės įmonės tarpusavyje prekiauja su antkainiu, aišku negalima paprasčiausiai imti ir sudėti jų atsargas, nes atsargose yra įdėtas tarpusavio sandorių pelnas. Konsoliduotoje ataskaitoje jis turi būti eliminuotas ir iš balanso, ir iš pelno ataskaitos. Kaip jį įvertinti ar apskaičiuoti tiksliai:
1) labai paprastas atvejis, kai tarpusavio sandoriai sudaromi su fiksuotu antkainiu, pvz. 50% kaip tavo atveju. Tuomet kons.ataskaitoje į atsargas būtų priskaičiuota 28237, o 14118 būtų nerealizuotas pelnas B įmonės atsargose. Jei antkainis
2) kai įvairios prekės važiuoja su skirtingais antkainiais ir 50000 bendrojo pelno susidarė būtent iš tokių pardavimų, tiksliai nerealizuotą pelną suskaičiuoti sunku. Nebent turėtum SAP sistemą, kurioje vienintelėje (kiek aš žinau) yra realizuota "savikainų sekimo sistema", t.y. ji tiksliai nustato kokia buvo pradinė 42355 atsargų savikaina. Kadangi SAP Lietuvoje dar nelabai paplitusi smile , tai nerealizuotą pelną galima įvertinti apytiksliai. Vienas būdas, kurio mes naudojame, yra toks: iš įmonės B atsargų imame kiekines išraiškas ir padauginam iš atitinkamų prekių savikainos įmonėje A. T.y. jei 42355 sudaro dviejų rūšių prekės x ir y, prekės x kiekis yra 10, o y - 20, x 1 vieneto savikaina įmonėje A yra 1000, y savikaina 750. Tai atsargų vertė konsoliduotoje atasakaitoje turėtų būti 10x1000+20x750=25000, 17355 turėtų būti išimta kaip nerealizuotas pelnas. Šis būdas yra geras, jei savikainą imtume būtent tos dienos, kai prekės buvo parduotos į įmonę B. Tačiau, bent jau mūsų įmonėje, savikaina pastoviai (nors ir nežymiai) kinta ir atsekti kokia savikaina prekės išvažiavo į dukterinę nelabai įmanoma.
Praktiškai - tai esame aptarę su auditoriais metodus kaip įvertiname nerealizuotą pelną atsargose ir pagal juos skaičiuojame. Tačiau šiuo metu peržiūrime savo tarpusavio sandorių kainodarą, t.y. po truputį pereiname prie pastovaus antkainio visoms prekėms - tuomet išskaičiuoti nerealizuotą pelną daug paprasčiau ir tiksliau.


artas71
12733
#75436 2004-04-10 16:02 artas71 redaguota: 2011-09-11 03-23
Tikrai, paprastas ir efektyvus būdas.
Tik turėjau problem, kad antkainiai skirtingoms prekių grupėms ( o jų nemažai) baisingai skirtingi.
Apie SAP negirdėjau, bet daba šiek tiek žinau ir už tai baisingai dėkingas.
Pasiskaitėm apie SAP R/3 ir apie naujausią šios programos versiją "Enterprise".

DariusSI rašė:

Tačiau šiuo metu peržiūrime savo tarpusavio sandorių kainodarą, t.y. po truputį pereiname prie pastovaus antkainio visoms prekėms - tuomet išskaičiuoti nerealizuotą pelną daug paprasčiau ir tiksliau.www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Modestas
7023
#75437 2004-04-10 16:13 Modestas
Mes esame dukterinė įmonė.
Kiek supratau mums nereikia teikti konsoliduotą, tačiau reikia pateikti patronuojančiai įmonei duomenis. Kokius?
Pirkimus, paradvimus su ja? Nesuprantu kaip jai juos reikia pateikti?
Jeigu pirkimus ir pardavimus (pagal seną s.p. 240 ir 450), tai aš įsivedu tose sąskaitose detalias sąskaitas ir matysiu kiek per metus turėjau su jais pirkimų, pardavimų, tuo pačiu ir pajamas, sąnaudas (nėra atsargų likučių, tik paslaugos)
Ar aš čia nesamones kalbu?

artas71
12733
#75442 2004-04-10 16:26 artas71
Jeigu neturi atsargų, pirktų iš motininės, tada reikia tarpusavio skolų , bei motininės kompanijos dalyvavimo akcinijame kapitale dydžio.
Šiuo atveju, manau, tau Modestai nėra ko pergyventi dėl konsolidavimo -
konsoliduoja 'motina", kuri gali turėti kelias ar keliolika tokių įmonių kaip jūs. Svarbu skolos sutinka, o kitus skaičiukus "motina" geriau žino.
Dėl pajamų ir sąnaudų - manau patirtų sąnaudų ir uždirbtų pajamų iš grupės kompanijų tikrai reikės.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Modestas
7023
#75444 2004-04-10 16:35 Modestas
Pas mus pajamos (80%) yra iš motininės įmonės.
Vadinasi kai aš pateiksiu pajamų ir sąnaudų suvestinę, tai jie savo konsoliduotoje pelno (nuostolio) ataskaitoje išmes mūsų pajamas (na tas 80 proc. gautas iš jų) ir tik prisidės tuos 20 proc. pajamų prie savo įmonės.
Ar taip?

Su sąnaudomis tas pats ir su akciniu kapitalu (tenkančiu jiems)?

DariusSI
8
#75445 2004-04-10 16:56 DariusSI redaguota: 2011-09-11 03-23

Modestas rašė:

Pas mus pajamos (80%) yra iš motininės įmonės.
Vadinasi kai aš pateiksiu pajamų ir sąnaudų suvestinę, tai jie savo konsoliduotoje pelno (nuostolio) ataskaitoje išmes mūsų pajamas (na tas 80 proc. gautas iš jų) ir tik prisidės tuos 20 proc. pajamų prie savo įmonės.
Ar taip?

Su sąnaudomis tas pats ir su akciniu kapitalu (tenkančiu jiems)?Būtent - išeliminuoti visus tarpusavio sandorius, t.y. vienoje įmonėje pajamas, kitoj sąnaudas. Vienoj įmonėj gautinas sumas, kitoj mokėtinas. Vienoj kapitalą, kitoj finasines investicijas ir t.t. Kai tarpusavio operacijos išeliminuotos, tuomet balansus ir pelno ataskaitas pastraipsniui sudedam.
Jei jus motininė turi ne 100%, tai likusi ne jai priklausanti akcininkų nuosavybės dalis patenka į specialų straipsnį "mažumos dalis". Savotiškų niuansų yra, kai tenka prikonsoliduoti užsienio dukterines, kurių apskaitos valiuta nėra pastovi LTL atžvilgiu.
Gal kam teko susidurti su IMT judėjimo grupės viduje eliminavimais? Arba kai viena grupės įmonė parduoda kapitalinės statybos paslaugas kitai?


Modestas
7023
#76604 2004-04-18 18:14 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-23
Pagal anksčiau rašytą mano situaciją, kai mes esame dukterinė - vistiek manau kažkaip ir mums reikia teikti konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

KFAĮ:

4 straipsnis. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo sąlygos

2. Patronuojančios įmonės ir visų jos dukterinių įmonių finansinės atskaitomybės turi būti konsoliduojamos nepaisant to, kur yra įregistruotos dukterinių įmonių buveinės.

6 straipsnis. Išimtys, kai dukterinės įmonės finansinė atskaitomybė
nekonsoliduojama

1. Dukterinės įmonės finansinė atskaitomybė gali būti nekonsoliduojama, jeigu yra bent viena iš šių sąlygų:

1) dukterinės įmonės akcijos įsigytos numatant jas perparduoti ir įtraukiamos į patronuojančios įmonės trumpalaikio finansinio turto sąskaitą;

2) dukterinės įmonės veiklai taikomi reikšmingi ilgalaikiai apribojimai, kurie suvaržo jos galimybę perleisti patronuojančiai įmonei turtą ir lėšasbei įgyvendinti valdymą;

3) informacija, reikalinga konsoliduotai finansinei atskaitomybei parengti, negali būti pateikta be ypač didelių išlaidų ir gaišaties.

2. Dukterinės įmonės finansinė atskaitomybė gali būti nekonsoliduojama, jeigu ta įmonė nereikšminga įmonių grupės požiūriu.Įmonių grupės požiūriu dukterinė įmonė laikoma nereikšminga, jei jos turtas finansinių metų pabaigoje neviršija 5 procentų patronuojančios įmonės turto, o pardavimo grynosios pajamos per ataskaitinius metus neviršija 5 procentų patronuojančios įmonės pardavimo grynųjų pajamų per tą patį laikotarpį. Ši nuostata netaikoma, jeigu toje pačioje įmonių grupėje yra keletas tokių dukterinių įmonių ir jų finansinių atskaitomybių nekonsolidavus būtų pažeistas reikšmingumo principas bei reikalavimas teisingai parodyti įmonių grupės finansinę būklę ir jos veiklos rezultatus.

3. Jeigu dukterinės įmonės finansinė atskaitomybė nekonsoliduojama, kai yra šio straipsnio 2 dalyje nurodytos sąlygos, konsoliduotoje metinėje finansinėje atskaitomybėje jos finansinė būklė ir veiklos rezultatai turi būti parodyti taikant nuosavybės metodą.

Mūsų įmonė nėra nei vienoje šioje grupėje

Skaitant pažodžiu įstatymą - tikrai atrodo kad reikia? Būkit geri paaiškinkit

astazi
332
#76611 2004-04-18 18:58 astazi redaguota: 2011-09-11 03-23

Modestas rašė:

Pagal anksčiau rašytą mano situaciją, kai mes esame dukterinė - vistiek manau kažkaip ir mums reikia teikti konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

Mūsų įmonė nėra nei vienoje šioje grupėje

Skaitant pažodžiu įstatymą - tikrai atrodo kad reikia? Būkit geri paaiškinkitModestai, viskas ok, jūsų įmonei konsoliduotos atskaitomybės teikti nereikia, tai daro patronuojanti įmonė.

KFAĮ:

3 straipsnis
3. Įmonių grupė – patronuojanti įmonė ir jos dukterinės įmonės.
5. Konsoliduota finansinė atskaitomybė – įmonių grupės finansinė atskaitomybė, sudaryta kaip vienos įmonės finansinė atskaitomybė.

4 straipsnis. Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo sąlygos
1. Įmonė, turinti vieną arba kelias dukterines įmones, privalo sudaryti konsoliduotą finansinę atskaitomybę.

Jūs juk neturite dukterinių įmonių, jūs patys esate dukterinė įmonė.

4 straipsnis
2. Patronuojančios įmonės ir visų jos dukterinių įmonių finansinės atskaitomybės turi būti konsoliduojamos nepaisant to, kur yra įregistruotos dukterinių įmonių buveinės.

Tai reiškia, kad dukterinių įmonių (išskyrus tas, kurios atitinka jūsų nagrinėto 6 straipsnio išimtis) atskaitomybė turi būti konsoliduojama, t.y. jungiama prie patronuojančios įmonės konsoliduotos finansinės atskaitomybės.

www.apskaitosinstitutas.lt/docs/16%20VAS%20Konsoliduota_VB.doc
Iš 16 :

I. Bendrosios nuostatos
2.Šis standartas nustato įmonių grupės, kurią sudaro patronuojanti ir dukterinės įmonės, konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymo tvarką.
3.Šis standartas reglamentuoja investicijų į dukterines įmones apskaitą ir pateikimą atskiroje patronuojančios įmonės finansinėje atskaitomybėje.

Taigi konsoliduotą finansinę atskaitomybę sudaro patronuojanti įmonė, jūsų įmonei jos tikrai teikti nereikia.

Modestas
7023
#76613 2004-04-18 19:07 Modestas
Ačiū.
Teiksim jiems tik duomenis, nors ir patys jie tai matys, bet galės susitikrinti.

zane
166
#81347 2004-05-10 10:52 zane
Gal kas žinot kokios literatūros apie konsolidavimą? (išskyrus konsolidavimo įstaytmą:)

Modestas
7023
#81557 2004-05-10 18:20 Modestas redaguota: 2011-09-11 03-24

zane rašė:

Gal kas žinot kokios literatūros apie konsolidavimą? (išskyrus konsolidavimo įstaytmą:)16

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. IV ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. IV ketv. 0,00013699 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-06-01
225,84 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Damiva, UAB
Kėdainių r. sav. Kėdainių m. J. Basanavičiaus g. 87A
2015 - 2021 2019 - 2022
Kauno buriuotojų klubas
Kaunas Ragučio g. 11
2017 - 2021 -
SANALA, MB
Vilnius Perkūnkiemio g. 13-91
- 2022 - 2022
Kauno rusų kultūros centras Mokslas-Šviesa
Kauno m. sav. Kauno m. Taikos pr. 63-74
2018 - 2018 -
PROFESINIAI KONTAKTAI, UAB
Kaunas Draugystės g. 17-1
2015 - 2021 2018 - 2022
Rafaleta, IĮ
Vilniaus r. sav. Piktakonių k. Miško g. 13
2016 - 2016 2018 - 2018
Transitnet baltic, UAB
Varėna Pramonės g. 12
2015 - 2021 2018 - 2022
Luganska, UAB
Kauno r. sav. Šakių k. Tvenkinių g. 8A-54
2019 - 2019 -
Traliukas, IĮ - -
Audrana, UAB
Kauno r. sav. Ringaudų k. Kantališkių g. 6
2015 - 2021 2018 - 2022
Eurovairuotojai jums, MB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Birželio 23-iosios g. 4-21
- 2019 - 2022
Janinos Čepulienės įmonė - -
Juknaičių vaistinė, UAB
Šilutės r. sav. Juknaičių k.
2015 - 2021 -
Individuali Zitos Užrengienės firma - -
Autonuoma Kaunas, MB - -