Devi
1518
#57528 2004-01-21 18:45 Devi
PVM galima traukti į atskaitą
Neb statyba 15 sąsk.
Dėl pardavimo PVM tiksliai nezinau, lyg ir nereikia skaičiuoti
Pastatai nusidėvi 10 metų

Nusišypsok, nebark likimo...

Loreta
28819
#57529 2004-01-21 18:52 Loreta
Ačiū Devi. Kažkaip 10 metų per mažai. Kažkada prieš keletą metų buvo 40 metų. Dabar lyg 20. Kad nepridirbčiau per trumpai.

Špyga taukuota...

Tiesi
4093
#57530 2004-01-21 18:57 Tiesi redaguota: 2011-09-11 03-19
1. Manyčiau taip
2. atsakė :)
3. manau - taip
4
Veiklai naudojami nauji pastatai bei pastatų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimas, jei pastatai pastatyti arba rekonstravimas atliktas nuo 2002 m. sausio 1 d.
tiesinis arba dvigubo balanso 8
Kiti aukščiau neišvardyti pastatai tiesinis 15

Tavo atveju - 8 metai ir daugiau :)


Loreta rašė:

Mes pradėjome vykdyti statybą. Pastatas bus pastatytas metų bėgyje ir įvestas į eksploataciją kažkur rugsėjo mėn. Kiekvieną mėnesį atliktus statybos darbus bei pirktas medžiagas apskaitau kaip nebaigtą statybą, o PVM traukiu į atskaitą.
Klausimukai:
1. Ar galiu traukti PVM į atskaitą (manau, kad tam kliūčių nėra)
2. Kokioj sąskaitoj apskaityti nebaigtą statybą?
3. Įvedus pastatą į eksploataciją, ar reikės jam priskaičiuoti pardavimo PVM?
4. Kiek metų patartumėte numatyti pastato nudėvėjimui (sąmatinė vertė bus apie 7 mln)?


Soffy
9214
#57531 2004-01-21 19:03 Soffy
Kažkas buvo įdėjęs įsakymą apie ilgalaikį turtą su lentele. Vadovaudamasi 2002 m. gruodžio 20 d. LR pelno mokesčio įstatymu,

Veiklai naudojami nauji pastatai bei pastatų, įtrauktų į Lietuvos Respublikos nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą, rekonstravimas, jei pastatai pastatyti arba rekonstravimas atliktas nuo 2002 m. sausio 1 d.
- 8 metai.

Motherboard
710
#57533 2004-01-21 19:05 Motherboard redaguota: 2011-09-11 03-19

Loreta rašė:

2. Kokioj sąskaitoj apskaityti nebaigtą statybą?


Vykstant statybai D 6200 K 45, 20, 47 ir pan.
Priskaičiuojant pajamas D 15 K 5200
Įvedant į eksploataciją D 12 K 15
Tai mano versija. smile

Loreta
28819
#57534 2004-01-21 19:07 Loreta
Dėkui, Tiesi. Manau, kad 8 metai su tokia sąmata tikrai per mažai. Krisim balon juodai. Vis tik tai bus didžiulis prekybcentris.
Jeigu nustatysim nudėvėjimą 40 metų, ar tai įtakos kaip nors pardavimo PVM priskaičiavimą? Tikriausiai, tai neturi reikšmės. Juk priskaičiuojam nuo sąmatinės vertės. Tai turės įtakos tik tuo atveju, jei norėsime pastatą parduoti - kuo mažiau bus nudėvėtas, tuo didesnį PVM teks sumokėti.
Bet reikia pasižiūrėti - kas ten su nekilnojamojo turto pardavimu. Kažkur varpai skambina, kad parduodant PVM neskaičiuojamas. Visai susisukau.

Špyga taukuota...

artas71
12727
#57536 2004-01-21 19:15 artas71
Teisingai -PVM neskaičiuojamas jeigu pastato "gyvavimo" laikotarpis ilgiau nei 24 mėn. Tačiau pastato "gyvavimo" pradžios laikotarpis- tada kai priduosite (baigsite statybas).
Apie pastatų pardavimą be PVM - parašyta PMVĮ 32 str.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Loreta
28819
#57537 2004-01-21 19:21 Loreta
Ačiū Artai, reikės ryt pasigilinti. Vadinasi, priduodam, priskaičiuojam PVM, ir išlaukiam 2 metus, o tada be PVM baimės galim juo disponuoti, kaip norim.

Špyga taukuota...

artas71
12727
#57541 2004-01-21 19:31 artas71
Nu ne visai be baimes. Vienžo -yra toksatai dalykėlis kaip PVM atskaitos tikslinimas - nekilnojam 10 metų... Jeigu sumanysite parduoti tarkime po 5 metų, teks tikslinti pirkimo PVM - 50% nuo atskaitos, bet ir šiuo aveju pardavinėsite be PVM.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Rasida
3019
#57545 2004-01-21 19:57 Rasida
Pardavimo atveju, reikia nepamiršti, kad PVM bus apskaičiuojamas nuo visos vertės - tai yra ir nuo darbo užmokesčio, ir nuo socialinio draudimo įmokų, jei naudosite savo darbo jėgą.
Be to, jei pasinaudosite savo teise į PVM atskaitą, tas priskaičiuotas pardavimo PVM turės būti tikslinamas ir tuo atveju, jei pastatas bus naudojamas (kad ir iš dalies) PVM neapmokestinamoje veikloje.

Loreta
28819
#57546 2004-01-21 20:01 Loreta
Statome ne savo jėgomis, tuo užsiima žinoma statybos firma. Taigi, pridėtinės išlaidos mums negresia. Neapmokestinamos veiklos irgi nebus. Ir apie pardavimą nėra jokios kalbos, čia tik aš apsidraudimui paklausiau. Niekada negali žinoti, kas valdžiai šaus galvon. Žodžiu, ir laiko dar yra, įstatymai gali ir pasikeisti. Taip kad kol kas rūpintis reikia statybomis ir paskolomis.
Ačiū visiems už nuomones.

Špyga taukuota...

Ininga
830
#57559 2004-01-21 23:06 Ininga redaguota: 2011-09-11 03-19

Rasida rašė:danguolep rašė:


Pastato remonto darbai tęsiasi 2-3 metus.O kur tu išskaitei tokį dalyką, kad remonto darbų vertę reikia sekti 2-3 metus? Labai reikalinga...Gal pas juos sutartis nuomos 2-3 metai smile arba nėra lėšų remontuoti, todėl prognozuojamas besitęsiantis remontas.

Rasida
3019
#57569 2004-01-21 23:58 Rasida
Ininga, jei bendros sąmatos nėra, remontujamos patalpos yra nuosavos - ar yra kur nors reglamentuota, kokį laikotarpį reikia kaupti remonto darbų sumą, nuo kurios priskaičiuosim pardavimo PVM?

IrenaR
2889
#57578 2004-01-22 07:17 IrenaR redaguota: 2011-09-11 03-19

meskis rašė:

miela IrenaR,
gal jau turite atsakyma is VMI, nes jau labai ir mums aktuali tema..
situacija tokia pati kaip ir pas RAsida ir nezinau ka daryti su PVM ivedant i eksplotacija:
nupirktas pastatas, remontuojamas, ir po to ivedamas i eksplotacija.
pirkimas - 500 000 (be PVM)
remonto - 100 000 (su PVM , visas PVM trauktas i atskaitą)
tai negi nekyla jokių prievolių dėl PVM įtraukiant pastatą į eksplotaciją?
priskaičiuoti menamą PVM..? ...ar dar kokį..


Pacituosiu tiksliai savo klausimus ir VMI atsakymą, kad nekiltų neaiškumų:
Klausimas: Ar nuomai įsigytų patalpų remonto darbų vertė, neviršijanti 50 proc. turto įsigijimo vertės, ir sumokėti komunaliniai mokesčiai laikomi mokestinio laikotarpio leidžiamais atskaitymai, jeigu patalpos išnuomojamos po minėtų darbų atlikimo?
Atsakymas: "Jeigu įmonė atlieka naudojamų patalpų remontą, tai paklausime nurodytos išlaidos priskiriamos leidžiamiems atskaitymams, vadovaujantis 17 ir 20 str. nuostatomis.
Tuo atveju, kai įmonė atlieka veikloje nenaudojamo materialaus ilgalaikio turto remontą, tai pagal LR vyriausybės 1998-07-30 nutarimo Nr.955 nuostatas, šios remonto sąnaudos ir kitos išlaidos, patirtos iki jo naudojimo pradžios, didina to turto įsigijimo vertę, kuri leidžiamiems atskaitymams priskiriama skaičiuojant nusidėvėjimą 18 str. nustatyta tvarka neviršijant Įstatymo 1 priedėlyje patvirtintų normatyvų."

IrenaR
2889
#57579 2004-01-22 07:36 IrenaR
Deja, dėl PVM priskaitymo raštu tiksliai neatsakė (arba aš netiksliai paklausiau). Pas mus tokia pat situacija: pirkta be PVM , remonto darbai, kurie įeina į įsigijimo vertę - su PVM. Jei turtą panaudosim ne PVM apmokestinamai veiklai, pirkimo (t.y. remonto) PVM reikės tikslinti 10 metų. Pagal paaiškinimą žodžiu, papildomai priskaityti pardavimo ir pirkimo PVM (kaip būtų ilgalaikio turto pasigaminimo ar esminio pagerinimo atveju) nereikia.

IrenaR
2889
#57582 2004-01-22 07:46 IrenaR redaguota: 2011-09-11 03-19
Na dar šiek tiek su savim padiskutuosiu, bet gal kam nors tai bus taip pat naudinga.

6 straipsnis. Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas

1. Prekių tiekimu už atlygį šiame Įstatyme laikomas ir ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimas. Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimu šiame Įstatyme laikoma įsigytų ir (arba) importuotų žaliavų ir medžiagų perdirbimo, gamybos ir kitų operacijų, atliekamų PVM mokėtojo jėgomis, ir (arba) įsigytų paslaugų visuma, kurios rezultatas yra naujas ilgalaikio materialiojo turto vienetas. Ilgalaikio materialiojo turto pasigaminimu taip pat laikomas pastato (statinio), naudojamo PVM mokėtojo ekonominėje veikloje, esminis pagerinimas, nesvarbu, ar šis pastatas (statinys) priklauso PVM mokėtojui nuosavybės teise, ar naudojamas kitais pagrindais (jeigu šio Įstatymo 9 straipsnyje nenustatyta kitaip), ir nesvarbu, ar pastatą (statinį) PVM mokėtojas pagerino savo jėgomis ar įsigydamas paslaugų iš kitų apmokestinamųjų asmenų.

Esminis pagerinimas - tai rekonstrukcija arba remontas >50 proc. turto vertės. Vadinasi, mano ir meškio atveju remonto darbams tikrai nereikia priskaityti papildomai PVM.

Modestas
7023
#74130 2004-04-06 19:56 Modestas
Apie pasigaminto ilgalaikio turto PVM apskaičiavimą neblogai aprašyta:
www.vmi.lt/Pagalba_MM/Pasigaminto_turto_PVM.htm

Pačiam buvo aktualu apie nebaigtą statyba.
Gal kas bus neskaitęs, nors jau seniai buvo vmi puslapyje.

www.valdymoapskaita.lt

Algirdas
336
#75993 2004-04-15 09:46 Algirdas
Patarkite, kolegos:
Įmonė 1999m. užsakė projektą statybai. Jis buvo padarytas, išrašyta sąskaita. Buvusioji buhalterė balanse šią sumą įtraukė į nebaigtą statybą. Ta pati suma buvo keliama ir į sekančių metų balansus, nors jau senokai paaiškėjo, jog pagal šį projektą nieko nebus statoma. Kur man dėti šią sumą, darant 2003m. balansą?


Algirdas
336
#76030 2004-04-15 10:46 Algirdas redaguota: 2011-09-11 03-23

Algirdas rašė:

Patarkite, kolegos:
Įmonė 1999m. užsakė projektą statybai. Jis buvo padarytas, išrašyta sąskaita. Buvusioji buhalterė balanse šią sumą įtraukė į nebaigtą statybą. Ta pati suma buvo keliama ir į sekančių metų balansus, nors jau senokai paaiškėjo, jog pagal šį projektą nieko nebus statoma. Kur man dėti šią sumą, darant 2003m. balansą?Help me plyyyz


Tiesi
4093
#76035 2004-04-15 10:58 Tiesi redaguota: 2011-09-11 03-23
Manau turi dvi išeitis:
- perkelti tą sumą į atsargas ir parduoti, jei kas pirks, arba "parduoti", jei rasi kam smile ;
- nurašyti į neleistinus atskaitymus, nes projektas pajamų nedavė ir neduos.


Algirdas rašė:

Patarkite, kolegos:
Įmonė 1999m. užsakė projektą statybai. Jis buvo padarytas, išrašyta sąskaita. Buvusioji buhalterė balanse šią sumą įtraukė į nebaigtą statybą. Ta pati suma buvo keliama ir į sekančių metų balansus, nors jau senokai paaiškėjo, jog pagal šį projektą nieko nebus statoma. Kur man dėti šią sumą, darant 2003m. balansą?


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis