Mari
12
#54456 2004-01-09 07:44 Mari
Sveiki visi, sveikinu visus su praėjusiais Naujais Metais

Tuo pačiu klausiu: vienos įmonės buhalterė pareiškė, kad 2004m. negalima rašyti minusinių faktūrų, ar tai tiesa? Kažko nežinau? Gal yra žinančių?
Ačiū

TYTE
1640
#54458 2004-01-09 07:52 TYTE
Tai tosir yra ne minusinės o kreditinės, jei nori galiu įmesti pavyzdį, kaip mes išrašinėjom.

Mari
12
#54461 2004-01-09 07:58 Mari
Kreditines mes irgi rašom, bet iš buhalterės pasakymo supratau, kad faktūrų su minusai negali būti

TYTE
1640
#54467 2004-01-09 08:11 TYTE
Kaip tai negali, jei duodi nuolaidą nuo kainos, tai skirtumas ir gaunasi minusisnis.

Benas
2114
#54476 2004-01-09 08:35 Benas
Aš dar negirdėjau, kad minusinių sąskaitų negai būti. Kaip tik vakar labai didelei įmonei išrašėm kreditinę su minuso ženklu ir jie buvo labai patenkinti.

TYTE
1640
#54479 2004-01-09 08:39 TYTE
Aš tai irgi nelebai suprantu, kaip tai negali būti. Mes dažnai už metus duodam nuolaidas pirkėjams, tai ir ne vieną dar sąsk. su minusu išrašiau ir ne tokiom jau mažim sumom. Tuo labiau ne pirmi metai ir niekas nesikabino.

viki
1849
#54494 2004-01-09 09:21 viki redaguota: 2011-09-11 03-19
Bet, kaip suprantu Mari rašo, kad ta buhalterė sakė, kad 2004 m. negalima bus išrašinėti minusinių faktūrų smile

P.S.Mes irgi tokias rašom smile

TYTE
1640
#54499 2004-01-09 09:38 TYTE
tAI JEI NEBUS GALIMA NUO 2004 M. IŠRAŠINĖTI SU MINUSU, TAI KAIP TADA NUOLAIDA SKAITYSIS SU PLIUSU smile smile smile IR DAR LABIAU PIRKĖJO SKOLA PADIDĖJA smile smile smile

viki
1849
#54503 2004-01-09 09:41 viki redaguota: 2011-09-11 03-19

viki rašė:


P.S.Mes irgi tokias rašom smileČia turėjau omeny, kad mes rašom minusines faktūras smile

Mari, tu paklausk pas tą buhalterę, kur ji apie tai skaitė? Ir mes pasiskaitysim smile

Loreta
28819
#54569 2004-01-09 11:28 Loreta
Nesąmonė smile Kaip tik šiandien gavau iš "Mineraliniai vandenys" minusinę kreditinę nuolaidai, o jau jie tai įstatymus kramto kaip riešutus.

Špyga taukuota...

Rasida
3019
#54606 2004-01-09 12:42 Rasida redaguota: 2011-09-11 03-19
O kam tie minusai? Kreditinis tam ir yra kreditinis, kad skolą sumažintų. O apie minusą kur jūs radot parašyta?

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=216990&Condition2=

"VIII. KREDITINIŲ IR DEBETINIŲ DOKUMENTŲ IŠRAŠYMAS IR NAUDOJIMAS MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI

30. Kai PVM mokėtojas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 83 straipsnyje nustatytais atvejais privalo išrašyti kreditinį dokumentą, tam tikslui jis išrašo kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, atspindinčią įvykusius aplinkybių pasikeitimus. Jeigu prekių tiekimas ar paslaugos teikimas buvo teisės aktų nustatyta tvarka įformintas kitu apskaitos dokumentu, išrašomas atitinkamas kreditinis apskaitos dokumentas (įskaitant tuos atvejus, kai turi būti įformintas šios tvarkos 23 punkte nurodyto avanso grąžinimas).

31. Kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje ar kitame apskaitos dokumente, be privalomų atitinkamam apskaitos dokumentui rekvizitų, privalo būti įrašas „kreditinis“, taip pat nurodyti anksčiau išrašytos PVM sąskaitos faktūros ar kito apskaitos dokumento, kurio duomenys tikslinami, išrašymo data, serija, numeris (jeigu įmanoma tiksliai nurodyti, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami) ir priežastis, dėl kurios išrašomas kreditinis dokumentas. Centrinis mokesčio administratorius turi teisę nustatyti kreditiniuose dokumentuose reikalaujamus papildomai nurodyti duomenis."

Loreta
28819
#54613 2004-01-09 12:55 Loreta
Kreditinė sąskaita anksčiau būdavo išrašoma kaip patikslinanti sąskaita, t.y.senesnės sąskaitos patikslinimas - kiekiui, kainai ar pan.
Ta, kur gavome šiandien - su minusu. ji skirta nuolaidai, ja mes mažinsime skolą tiekėjui, todėl ir minusinė.

Špyga taukuota...

Benas
2114
#54618 2004-01-09 13:05 Benas redaguota: 2011-09-11 03-19

Rasida rašė:

O kam tie minusai? Kreditinis tam ir yra kreditinis, kad skolą sumažintų. O apie minusą kur jūs radot parašyta?

www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=216990&Condition2=

"VIII. KREDITINIŲ IR DEBETINIŲ DOKUMENTŲ IŠRAŠYMAS IR NAUDOJIMAS MOKESČIAMS APSKAIČIUOTI

30. Kai PVM mokėtojas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo 83 straipsnyje nustatytais atvejais privalo išrašyti kreditinį dokumentą, tam tikslui jis išrašo kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, atspindinčią įvykusius aplinkybių pasikeitimus. Jeigu prekių tiekimas ar paslaugos teikimas buvo teisės aktų nustatyta tvarka įformintas kitu apskaitos dokumentu, išrašomas atitinkamas kreditinis apskaitos dokumentas (įskaitant tuos atvejus, kai turi būti įformintas šios tvarkos 23 punkte nurodyto avanso grąžinimas).

31. Kreditinėje PVM sąskaitoje faktūroje ar kitame apskaitos dokumente, be privalomų atitinkamam apskaitos dokumentui rekvizitų, privalo būti įrašas „kreditinis“, taip pat nurodyti anksčiau išrašytos PVM sąskaitos faktūros ar kito apskaitos dokumento, kurio duomenys tikslinami, išrašymo data, serija, numeris (jeigu įmanoma tiksliai nurodyti, kurio apskaitos dokumento duomenys tikslinami) ir priežastis, dėl kurios išrašomas kreditinis dokumentas. Centrinis mokesčio administratorius turi teisę nustatyti kreditiniuose dokumentuose reikalaujamus papildomai nurodyti duomenis."Be PVM įstatymo reikia žinoti VMI 2002m. spalio 31d. raštą Nr.08-1-03-9765, skirtą apskričių VMI, kur vienu sakiniu paaiškinma tai, ko nėra PVM komentare. Išrašant kreditinę PVM sąskaitą faktūrą,"tu ri būti dedami minuso ir pliuso ženklai, atsižvelgiant į atitinkamus pakeitimus (kaina didėja+, kaina mažėja-).

Rasida
3019
#54632 2004-01-09 13:30 Rasida redaguota: 2011-09-11 03-19

Benas rašė:


Be PVM įstatymo reikia žinoti VMI 2002m. spalio 31d. raštą Nr.08-1-03-9765, skirtą apskričių VMI, kur vienu sakiniu paaiškinma tai, ko nėra PVM komentare. Išrašant kreditinę PVM sąskaitą faktūrą,"tu ri būti dedami minuso ir pliuso ženklai, atsižvelgiant į atitinkamus pakeitimus (kaina didėja+, kaina mažėja-).O čia tai geras:)) Tai jei kaina didėja, kodėl ji kreditinė, o ne debetinė? smile

Benas
2114
#54636 2004-01-09 13:34 Benas redaguota: 2011-09-11 03-19
O čia tai geras:)) Tai jei kaina didėja, kodėl ji kreditinė, o ne debetinė?

Čia, greičiausiai, tik žodžių žaismas. kaina gali ne tik didėti, bet ir mažėti, be to, kreditinė rašoma ne tik keičiantis kainoms, bet ir keičiantis prekių kiekiams.

TYTE
1640
#54640 2004-01-09 13:40 TYTE
Arba čia eilinis VMI liapsusas smile smile smile

Rasida
3019
#54647 2004-01-09 13:50 Rasida
Suradau tą atsakymą, kažkaip įdomu pasidarė. Iš Beno minėto rašto:

"5 klausimas
Ar kreditinės PVM sąskaitos faktūros išrašymas reiškia tik tai, kad mažinama įsigytų prekių vertė, kiekis? Ar dar turi būti papildomai nurodomas minuso ženklas prie šių skaičių?
Ar galima patikslinančias kreditines PVM sąskaitas faktūras išrašyti, didinant prekės kainą arba jų kiekį? Jeigu ne, tai kokiais dokumentais įforminti klaidų taisymą, kai klaidos nustatomos kitais periodais. Pakeitimas ankstesnio mėnesio PVM sąskaitos faktūros reiškia delspinigius. O juk pati klaida nepadarė nuostolio valstybei, pardavėjas sumokėjo PVM mažiau, bet pirkėjas sumokėjo PVM daugiau.

Atsakymas
Pagal Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (Žin., 2002, Nr. 35-1271) 83 straipsnio nuostatas jeigu po prekių (paslaugų) tiekimo keičiasi tiekiamų prekių (paslaugų) apmokestinamoji vertė ir (arba) kiekis, suteikiamos įvairios nuolaidos, prekės (ar jų dalis) grąžinamos, prekių (ar jų dalies) arba paslaugų atsisakoma ar dėl kokių nors kitų priežasčių keičiasi pirkėjo mokėtinas atlygis, prekių tiekėjas arba paslaugų teikėjas privalo išrašyti pirkėjui (klientui) kreditinį dokumentą (PVM sąskaitą faktūrą ar kitą dokumentą), kuriuo įforminami minėti aplinkybių pasikeitimai.
Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytas nuostatas, PVM sąskaitą faktūrą galima išrašyti, kai keičiama prekių kaina (didinama arba mažinama), kai prekės nukainojamos, kai įforminamos prekybinės nuolaidos, kai prekės grąžinamos arba jų atsisakoma ir kitais atvejais.
Išrašant PVM sąskaitą faktūrą turi būti dedami minuso arba pliuso ženklai, atsižvelgiant į atitinkamus pasikeitimus (pvz.; kaina didėja (+), kaina mažėja (-)).
Kreditinių ir debetinių dokumentų išrašymo tvarka ir reikalaujami juose nurodyti rekvizitai yra nustatyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gegužės 29 d. nutarimu Nr. 780 ,,Dėl Specialių apskaitos dokumentų blankų užsakymo, gamybos, technologinės apsaugos, platinimo, įsigijimo ir sunaikinimo tvarkos bei mokesčiams apskaičiuoti naudojamų apskaitos dokumentų išrašymo ir pripažinimo tvarkos patvirtinimo“ patvirtintoje Mokesčiams apskaičiuoti naudojamų dokumentų išrašymo ir pripažinimo tvarkoje (Žin., 2002, Nr. 55-2185).

Pavyzdys


Įmonė A, PVM mokėtoja, prekiauja mediena. Ši įmonė š. m. liepos mėn. pardavė įmonei B II rūšies1000 kubinių metrų medienos po 20 Lt už 1 kubinį metrą ir išrašė PVM sąskaitą faktūrą. Rugpjūčio mėnesį A įmonė nustatė, kad ši mediena yra I rūšies ir atsižvelgiant į tai, padidino jos kainą iki 10 Lt už 1 kubinį metrą. Taigi, įmonė A išrašo įmonei B kreditinę PVM sąskaitą faktūrą, kurioje įrašo žodį ,,kreditinė”, nurodo anksčiau išrašytos PVM sąskaitos faktūros datą, seriją, numerį ir priežastį, dėl kurios išrašoma kreditinė PVM sąskaita faktūra.

Prekės pavadinimas mato vnt. kiekis vieneto suma (Lt) PVM PVM Iš viso
kaina (Lt) tarifas (proc.) suma (Lt)
Mediena I rūšis kub. m. 1000 +10 +10000 18 +1800 +11800

Priežastis: tikslinama dėl medienos kainos padidinimo."

Skaitau pavyzdį ir stebiuosi: tai kokiu atveju tada rašoma debetinė sąskaita? smile

Benas
2114
#54653 2004-01-09 14:08 Benas
Zinai, Rasida, ši tema man tokia artima smile Mes į kairę ir į dešinę kreditines ir debetinius rašom. Tai va galiu pasakyti, kaip darome mes. Debetinį dokumentą rašome mes tada, kuomet tiekėjams grąžiname prekes. Kai pirkėjas grąžina mums prekes - mes vėlgi gauname jų išrašytą debetinį dokumentą. BET, jei įmonė, grąžinanti prekes yra ne PVM mokėtoja, mes išrašome kreditinę PVM s-f. Kreditinę PVM s-f rašome dar ir tada, kai praėjus kiek laiko suteikiame pirkėjui nuolaidą.
Beje, esu šiek tiek prisidirbus su tais ne PVM mokėtojais....Liepos mėnesį dar nežinojau, kad aš turiu jiems išrašyti kreditinę sąskaitą, tai priėmiau debetinį dokumentą, o atsipaipaliojau tik po kelių mėnesių. Tai dabar taip ir stovi, net nežianu, ką daryti. Gal kas patars?

Loreta
28819
#54654 2004-01-09 14:12 Loreta redaguota: 2011-09-11 03-19

Benas rašė:

esu šiek tiek prisidirbus


O kodėl prisidirbus, jei esi Benas? smile

Špyga taukuota...

Rasida
3019
#54655 2004-01-09 14:16 Rasida
Na, Bene, bet man keistas tas pavyzdys, kaip sau nori. Tarkim, esu tiekėjas, išrašiau PVM s/f, paskui apsižiūrėjau, kad kainą išrašiau per mažą. Todėl išrašiau pirkėjui dar vieną PVM s/f - debetinę, didinančią parduotos produkcijos vertę. Betgi pagal pavyzdį išeitų, kad turėjau rašyti kreditinę sąskaitą su "+" ženklu.

Kažko nesuprantu, įtariu...


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis