Milra
249
#772407 2010-03-05 10:26 Milra redaguota: 2011-09-11 06-40

Lince rašė:

Tai ir aš apie tai kalbėjau su ataskaitas priėmusiu asmeniu. Jie mus puikiai supranta, kad prašo absurdiškų dalykų, bet vadovaujasi įstatymu, kur parašyta, kad turi būti parengta TVARKA akumuliatorių utilizavimui smileMan tai jie asilai, tikra to žodžio prasme. smile smile smile Parašiau, kad kai turėsime utilizuojamų akumuliatorių, kreipsimės į licencijuojamas įmones.
Man panašu jų reikalavimai, į kvailo rašinėlio rašymą.

O taip aš leidžiu laisvalaikį:
ramune-art.blogspot.com/
knygairmaistas.blogspot.com/

Lince
723
#772475 2010-03-05 12:14 Lince
Aš tai iš dalies suprantu RAADo atstovus: juk ne jie tokį debilišką įstatymą sugalvojo. Kiek kalbėjom, tai supratau, kad nei seminarų jiems kas organizuoja ta tema nei ką. Aiškinkis kaip išmanai. Kadangi vieningos oficialios nuomonės tuo klausimu nėra, tai kiekvienas interpretuoja kaip išmano. Panašu, kad kaip mūsų, taip ir jų balsas į dangų neina...

Milra
249
#772519 2010-03-05 13:05 Milra redaguota: 2011-09-11 06-40

Lince rašė:

Aš tai iš dalies suprantu RAADo atstovus: juk ne jie tokį debilišką įstatymą sugalvojo. Kiek kalbėjom, tai supratau, kad nei seminarų jiems kas organizuoja ta tema nei ką. Aiškinkis kaip išmanai. Kadangi vieningos oficialios nuomonės tuo klausimu nėra, tai kiekvienas interpretuoja kaip išmano. Panašu, kad kaip mūsų, taip ir jų balsas į dangų neina...Žinau, užtat ir pataria rašyti raštus AM, su prašymais išaiškinti.

O taip aš leidžiu laisvalaikį:
ramune-art.blogspot.com/
knygairmaistas.blogspot.com/

Dianukas23
8
#775507 2010-03-13 12:15 Dianukas23
O gal kas rašėt tą nelemtą "Baterijų ir akumuliatorių atliekų tvarkymo organizavimo aprašymą"...? smile nes jau baigiu nusisukt sprandą bemastydama, nes apie techniką, jos tvarkymą ir pan. žalio supratimo neturiu... smile jei galit kas atsiųskit e'mailu diana@markeda.eu ... aciū...

uoga
197
#777738 2010-03-18 09:50 uoga
Gal kas gali imesti priedus kuriuos reikia pateikti apl.ministerijai. Nes skambinau i Vilniaus VMI, tai pasake, kad netgi jeigu imone iveze i Lietuva automobili savo reikmes, vistiek reikia pateikti deklaracijas.

astaser
356
#778043 2010-03-18 13:41 astaser
Pagaliau išsiaiškinau su Vokietijos automobilių importuotoju. Nieko negirdėjęs ir nematęs apie jokius amortizatorius, jų svėrimą ir apmokestinimą. Tai yra didelė kompanija, importuojanti tiek iš ES šalių , tiek iš ne ES. Žmogus išpūtė akis ir garantavo , kad jokių taršos mokesčių, o juo labiau tokių idiotiškų jų apskaičiavimo pas juos nėra.
Mulkina mus mūsų AM ir tyčiojasi. Gana tylėt, reikia siųst tuos raštus ir reikalauti supaprastinti apskaitą. Nors vokiečiai visai nieko nemoka, tai gal net reikalauti am pagrįsti reikalavimą kitų ES šalių konkrečiais pavyzdžiais.

Loreta
28804
#778051 2010-03-18 13:49 Loreta
Aš pabandysiu dar tą patį pasiaiškinti Ispanijoje ir Prancūzijoje.

Špyga taukuota...

Milra
249
#778139 2010-03-18 15:11 Milra redaguota: 2011-09-11 06-42

astaser rašė:

Pagaliau išsiaiškinau su Vokietijos automobilių importuotoju. Nieko negirdėjęs ir nematęs apie jokius amortizatorius, jų svėrimą ir apmokestinimą. Tai yra didelė kompanija, importuojanti tiek iš ES šalių , tiek iš ne ES. Žmogus išpūtė akis ir garantavo , kad jokių taršos mokesčių, o juo labiau tokių idiotiškų jų apskaičiavimo pas juos nėra.
Mulkina mus mūsų AM ir tyčiojasi. Gana tylėt, reikia siųst tuos raštus ir reikalauti supaprastinti apskaitą. Nors vokiečiai visai nieko nemoka, tai gal net reikalauti am pagrįsti reikalavimą kitų ES šalių konkrečiais pavyzdžiais.Kiek ir aš žinau, kad tokia nesąmonė tik pas mus. Negalima, daikto kuris yra kaip vienetas - sverti. Pas mus kaip visada, mokesčius sugalvoja iš oro. smile smile smile Jiems reikia pinigų - pasako ES taip yra ir mums taip reikia... o kas aiškinsis. Pas mus vistiek liaudis kantri ir kantriai mokės smile smile

O taip aš leidžiu laisvalaikį:
ramune-art.blogspot.com/
knygairmaistas.blogspot.com/

uoga
197
#779630 2010-03-22 06:48 uoga
Gal kas gali imesti tu pazymu pvz. olga.finansai@gmail.com

angelka
2819
#782253 2010-03-25 10:40 angelka
Perskaičiau visas diskusijas šia tema. Išsinagrinėjau Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymą. Noriu pasidalinti savo pastebėjimais su jumis, protingiausia mūsų tautos dalimi.
Mokesčio už aplinkos teršimo įstatymo 3 straipsnio 2 punkte kalbama, kad
mokesčio objektas yra apmokestinamieji gaminiai, nurodyti įstatymo 3
priedėlyje. Tai reiškia, kad įstatymas (o ne poįstatyminis aktas, nes nėra
nuorodos, kad objekto sąvokos apibrėžimą privalo parengti Vyriausybė ar
jos įgaliota institucija) jau numato, kas yra mokesčio objektas. Mokesčio
už aplinkos teršimą įstatymo 3 priedėlis pakeistas 2007 metais, ir nuo
2009 m. jis nesikeitė. Vadinasi, ir mokesčio objektas nesikeitė. Tačiau
mokesčio objekto pasikeitimus aplinkos apsaugos ministerija aiškina taip.

Mokesčio už aplinkos teršimą apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos (Žin.,
2003, Nr. 4-152, Nr.8 (atitaisymas); 2006, Nr.85-3335), kuri
nebetaikoma nuo šių metų sausio 1 d., II dalies 1.2 punkte buvo nurodyta,
kad "apmokestinamieji gaminai, kurie yra kito pagaminto ar įvežto į
Lietuvą gaminio dalis, be kurio gaminys negali būti naudojamas pagal
paskirtį, nėra šio mokesčio objektas".

Dabar galiojančiame Mokesčio už aplinkos teršimą apmokestinamųjų gaminių
atliekomis apskaičiavimo ir mokėjimo tvarkos apraše (Žin., 2008,
Nr.79-3140) šios nuostatos neliko.

Taigi, pasikeitė tik ministro patvirtinta mokesčio apskaičiavimo ir
sumokėjimo tvarka, kuri pavirto aprašu, iš kurio išnyko sakinys apie tai,
kas nėra mokesčio objektas. Bet juk tai nekeičia pačio įstatymo ir jame
apibrėžto mokesčio objekto sąvokos, kaip beje ir nekeičia pačio
išaiškinimo, kas nėra mokesčio objektas (tiesiog neliko vieno sakinio).

Mokesčių administravimo įstatymo 12 straipsnio 2 dalis sako, kad
apibendrintas mokesčio įstatymo paaiškinimas mokesčių mokėtojui neturi
teisės akto galios ir išreiškia kompetentingos valstybės institucijos
nuomonę mokesčių įstatymų reglamentuojamais klausimais. Juolab kad tas
paaiškinimas iki 2009-01-01 ir po 2009-01-01 d., kaip pati aplinkos
apsaugos ministerija sako, skiriasi. Mano galva, jis nesiskiria, nes jame
nėra parašyta, kad mokesčio objektas yra ir įvežamuose gaminiuose kaip
sudėtinė dalis esantys apmokestinamieji gaminiai.

Kaip manote, ar teisėtai mokesčių mokėtojai nuo 2009-01-01 d. verčiami
mokėti aplinkos teršimo mokestį nuo apmokestinamųjų gaminių, kurie yra
kito gaminio sudėtinė dalis, be kurio šis gaminys negali būti naudojamas
pagal paskirtį?

Loreta
28804
#782591 2010-03-25 15:04 Loreta redaguota: 2011-09-11 06-42

angelka rašė:

Kaip manote, ar teisėtai mokesčių mokėtojai nuo 2009-01-01 d. verčiami
mokėti aplinkos teršimo mokestį nuo apmokestinamųjų gaminių, kurie yra
kito gaminio sudėtinė dalis, be kurio šis gaminys negali būti naudojamas
pagal paskirtį?


Angelka - aš jau nieko nebemanau. Aš galutinai sukrėsta ir nebeturiu jokių minčių, kaip tik tai, kad buhalterio darbas galutinai pasmerktas.
Ką tik gavau iš Klaipėdos RAAD va ką:

Vadovaujantis Gamintojų ir importuotojų registravimo taisyklėms (Žin., 2009, Nr.65-2599), pradėję transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių tiekimą Lietuvos Respublikos vidaus rinkai, gamintojai ir importuotojai turi registruotis Gamintojų ir importuotojų sąvade per tris mėnesius nuo šių gaminių tiekimo Lietuvos Respublikos vidaus rinkai.
Jūs pateikėte transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių, baterijų ir akumuliatorių ataskaitas už 2009 metus, bet dar iki šiol nesate užsiregistravę Gamintojų ir importuotojų sąvade.
Prašymo registruotis gamintojų ir importuotojų sąvade formą galite rasti Gamintojų ir importuotojų registarvimo taisyklių 1 priede (Žin. 2009, Nr.65-2599).

Transporto priemonių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitos negaliu priimti, nes nenurodėte, vidaus rinkai pateiktų transporto priemonių markių ir modelių. Visas 165 transporto priemones turite iškirstyti pagal markes, modelius, nurodant transporto priemonių kiekį vientais ir tonomis. Transporto priemonių gamintojai ir (ar) importuotojai ataskaitas turi pateikti iki kiekvienų einamųjų kalendorinių metų birželio 1 d.

Taip pat informuoju, kad transporto priemonių gamintojas ir (ar) importuotojas paisirinkęs gamintojo atsakomybės įgyvendinimo būdą individualiai organizuoti atliekų tvarkymą, kartu su ataskaita turi pateikti šiuos ataskaitos priedus:
1) eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo organizavimo aprašymą;
2) eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo sistemos aprašymą;
3) eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo finansavimo schemos aprašymą;
4) kopijas eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo apžymėjimų;

Kartu su ataskaita baterijų ir akumuliatorių gamintojas ir (ar) importuotojas turi pateikti šiuos priedus:

1) baterijų ar akumuliatorių tvarkymo organizavimo aprašymą;
2) baterijų ar akumuliatorių surinkimo sistemos aprašymą;
3) baterijų ar akumuliatorių tvarkymo finansavimo schemos aprašymą;
4) visuomenės informavimo apie baterijose ar akumuliatoriuose esančių medžiagų keliamą pavojų aplinkai ir žmonių sveikatai, baterijų ar akumuliatorių surinkimo, apdorojimo ir paerdirbimo sistemos veiklos aprašymą.


Ir labai jau keista - prašymą įregistruoti sąvade tikrai pateikėme savo skylėje. Ko gero iki paties departamento išvis nenukeliavo, nes žiūrėjo jie į jį kaip ožiai į naujus vartus...
Vienu žodžiu - nusiplaunu aš nuo šito reikalo, nes nebematau prasmės daugiau nervintis dėl kažkokių debiliškų reikalavimų.

Špyga taukuota...

KATOKIS
340
#782614 2010-03-25 15:23 KATOKIS
Mes gamtosaugai pristatėm tokias tvarkas,pagal pavyzdį kuris buvo Tax-e,tik pakoregavau pagal jų tuos priedu ir tiko,nemoku prikabinti parašykit e- paštą ,gal ir jums tks.

Loreta
28804
#782619 2010-03-25 15:27 Loreta
ačiū
loreta@tax.lt

Tik manęs tai neguodžia - reikia ne tik jų. Reikia to, ko jau nebeįmanoma atkurti...

Špyga taukuota...

astaser
356
#782727 2010-03-25 19:10 astaser
Loreta, gal prisek ką katokis persiuntė smile Jau visai nebeturiu nei noro, nei sveikatos dar pati ką nors čia kurti...

Loreta
28804
#782734 2010-03-25 19:32 Loreta
Na, tai ne viskas, ko mums reikia - prisegu, ką gavau. tikiuosi, Katokis nepyks.
Prisegti failai
TVARKA netinkamų exportuoti utilizavimui.doc 44 KB
TVARKA akumuliatorių utilizavimui.doc 44 KB


Špyga taukuota...

Loreta
28804
#782735 2010-03-25 19:33 Loreta
ir dar
Prisegti failai
vidaus rinkai patiekti auto.xls 17 KB


Špyga taukuota...

artas71
12730
#782891 2010-03-26 09:01 artas71
labai prašau atsiliepti buhalteres vilnietes ir buhus vilniečius, turinčius bėdų dėl šio mokesčio."Verslo žinios" prašo labai trumpo papildomo komentariuko.Asociacija savo nuomonę jau pateikė, dabar reikia praktikų pastabų.
Parašykite man PŽ su tel Nr., sutartu laiku jums paskambins žurnalistė ruošianti didelį straipsnį apie šią problemą.

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Loreta
28804
#783023 2010-03-26 11:18 Loreta
Vilniečiai, nebūkit abejingi šitam reikalui. Reikia kelti viešumon šitą klausimą, antraip ir toliau vargsim su kvailais nemotyvuotais nutarimais smile
Išradinėjami vis nauji mokesčiai, primetami kažkam labai naudingi dalykai.
Kad ir vakar - girdėjot tikriausiai per TV? Nuo 2011 metų išimtinai visi vartotojai privalės žiūrėti tik skaitmeninę TV. Kas jos neturi, teks pirkti kažkokius priedus, antraip sėdėsit be TV. Mat, taip mūsų didieji yra įsipareigoję ES.
Nuolat viskas suverčiama ES direktyvoms, kurių gal gi net nėra, o jei ir yra, tai tikrai ne visos prievartinio pobūdžio.

Špyga taukuota...

artas71
12730
#783842 2010-03-28 19:53 artas71
Pirmadienį "Verslo žiniose" skaitykite:
....
Ministrui paliepus: automobilius išrinkti ir pasverti

www.youtube.com/watch?v=7ZWoC4mPcA0
Ir aš tikrai myliu Lietuvą, ar mylit ją jūs?

"All that is necessary for the triumph of evil is that good men do nothing."
Edmund Burke

Panaikinta
4560
#784038 2010-03-29 10:28 Panaikinta
Padėkite gauti šį straipsnį, nes neprenumeruoju VŽ.
Gal turite jį , tai būtų labai malonu jei patalpintumėte jį čia.
Ačiū! smile

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2021 m. III ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2021 m. III ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2021-01-01
198.29 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2021-01-01
3.93 € / 642 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Individuali įmonė - -
Liana, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. M. Valančiaus g. 19
2015 - 2020 2018 - 2021
M-1, UAB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Laisvės pr. 60
2015 - 2020 2018 - 2021
Traupio Šv. Onos parapija
Anykščių r. sav. Traupio mstl.
- 2018 - 2021
Sodininkų bendrija Kriešinė
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Pramonės g. 8
- 2018 - 2021
Noranas, UAB
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. J. Basanavičiaus g. 160
2019 - 2020 2019 - 2021
Šiaulių energetikos statyba profesinė sąjunga, UAB - -
Verslo pajėgos, UAB - -
Individuali įmonė - -
Verslas be rizikos, UAB
Šilutė V. Kudirkos g. 13-2
2015 - 2019 2018 - 2021
Movada, UAB
Klaipėdos m. sav. Klaipėdos m. Dubysos g. 31
2015 - 2020 2018 - 2021
Kairelių kaimo bendruomenė
Rokiškio r. sav. Gediškių k. Rokiškio g. 21
2015 - 2020 2020 - 2021
Viriga, UAB
Kauno r. sav. Rinkūnų k. Žaros g. 7
2015 - 2020 2018 - 2021
Projektų vadybos centras, MB
Vilniaus m. sav. Vilniaus m. Vokiečių g. 1-3
2015 - 2020 2018 - 2021
Vyto duona, UAB - -