Amanda
3822
#515540 2008-04-23 15:02 Amanda
Svietejiska literatura :) ot lietuvaičiai smile

Folkloras

Šaltiniai:
Ištraukos iš prof. V.Krėvės-Mickevičiaus knygos "Patarlės ir priežodžiai. Humanitarinio fakulteto tautosakos kom. leidinys", išleistos 1934 metais Kaune.
Ištraukos iš "Lietuvių kalbos palyginimų žodyno" (Vilnius, Mokslas, 1985, sudarytoja K.B.Vosylytė)

Aina ponia per dvarų su šimtu suknelių, kap papuca vėjas - subinė matyc.

Aisiu! - Nuveisi tu stacu galvu ruron!

Aš iš mažo papratau - išsimyžįs nukratau.

Bėginėja kaip dilgėlių klynan gavęs

Biednas, biednas - ir šikna iz dzviej kavalku.

Biruta, kas ti tavo kruta?

Bobos žiba, dziedo karo. (Šulinys su svirtimi)

Cik apmysc ir pakurc!

Cik karvės skūron inkisc ir bulium uzlaisc!

Cik užmetu kelnes ant lovos - ir vėl vaikas!

Čiupinėja kaip aklas pautus.

Čiupinėjasi kaip boba aplink kuodelį (supraskite: apželtutę)

Dalykas tokis - išsišikai ir stokis!

Dar nepažino mergos smoko, kol neužvertė androko

Durnam daiktui i pautai zvanas

Dzirba - net šikna virba.

Ėja bobas karvių melžt, ir sutika jautį, čiupa jaučiui už mašnas - jautis jemia bliauti

Ėja boba raut ridikų, rada tupintį mužikų, ta mužika kur tupėta - pilna krūva pritepėta...

Geram žmogui šūdo neskada.

Geriau numirc nei su juo nuvirsc.

Glostyk ožio pautus, pieno gausi

Grabas šiknon stuksi.

Graži kaip kiaulė darži.

Inkišk šiknon liežuvį - išsitrauksi žuvį.

In kū tu panašus? - Pats in savi, šikna in tavi!

Ir atbėga vaikų būris pažiūrėt kaip mergų rūris

Isiplėtoj kap karvė an lado.

Išgerk kūmai, išgerk kūmai, kad per šiknų rūktų dūmai!

Kad tau grausmas ir perkūnas, kaks nelygus mergas kūnas, dabia kalnas ir dabela, toj dabėj maža skylala

Kap paėmė bobų strokas, net nusmuko undarokas

Kūdas, ale pautų - bliūdas!

Mergyc mergyc, kas tavo matyc? Du papai krūcinėj, dvi skylės šikinėj - viečna ubagė!

Mes, mes trys sasutės, visų trijų skyli pūtės.

Mes, mes trys brolukai, visų trijų kap kuolukai.

Noriu myšc - kap cveku dura.

Nedainuok valgydamas - šikanti kas užais.

Nei sulopyt, nei susiūc, nei su tokiu skyli būc...

Nuo likimo ir nuo šikimo nepabėgsi - likimas lemia, šikimas remia.

Oi jūs bernai besarmacai, ką jūs darot mergai stacai!

Pirdauna kap kumelys

Sėskis, tegu nekaro! (Vyrui)

Skauda galvų ir krucinį ir skylukį apacinį.

Stovi ponia su placiu, atėj ponas su stacu, padėkdzie, varysiu! (valtis ir irklas).

Šūdo gysla (labai liesas)

Šokit mergos po sapcynias, muškit papais in lancynas, šokit mergos ir po tris, muškit papais in duris.

Šoko dziedas, šoko boba, ir nutrūko dziedo voga. Oi, bobute, kas daryc, kap toj voga prikabyc? Raikia siulo špagacinio ir pririšcie prie kiaušinio.

Šoko Petras ir Matildė, Petras perdė, o ji cildė.

Šuva šiko ir suriko, pusė šūdo šiknoj liko.

Tėvas artojas, duktė artistė, pakėlus kojų rodo kur piscie.

Trys mergytės, šaši papai, čiupinėjo trys kacapai.

Tų, kas valgo lašinių, bybys būna kaip žmonių.

Ūžė miškas, ūžė šilas, verkė merga - kušys žilas.

Vienu šiknu bezda (labai susigiedoję)

Adata ne bybis, ja mergos nepradursi. (Kamajai)

Aimanuoja, lyg jai adata, o ne bybiu būtų kūšį pradūrę. (Vabalninkai)

Apsigavo kaip merga bybio paragavus. (Pasvalio ap.)

Arklį pardavęs, birka žemės neišarsi. (Kupiškis)

Atsisveikino, kaip bybys su kūšiu- iki pirmos nakties. (Pasvalys, Biržai)

Baidosi, kaip sena merga bybio. (Vabalninkai)

Baidosi merga vaiką pasigauti, bet norisi bybio paragauti. (Valkininkai)

Bybys ne adata, o ką pradūrė, neužgis. (Pasvalys)

Būk drąsus su merga - po prijuoste ne krūmas, gyvatės ten nerasi, gal tik savąja pažaisi. (Vilkaviškio v.)

Davatkauna, kol bybio paragauna. (Vabalninkai)

Didžiuojasi, kaip bernas, kūšį nugalėjęs. (Alvito par.)

Pakalbėjo - kaip balon paperdė (negudriai)

Mala kaip telės papas (niekus)

Pasakė, lyg tvoron nusiperdė

Neatsiskiria kaip bezdalas su marškiniais

Sekasi, kaip nuo liepto šikt (blogai)

Neprisiruošia niekaip, kaip šikt nevalgiusi

Tylėk kaip svečio šikynė

Tiko kaip šūdas į kelnes

Prikibo kaip šūdas prie šikynės

Girto giedalas – kaip vištos triedalas

Galvojama, kad sėkmė ateina pas tuos, kurie anksti keliasi. Netiesa, sėkmė aplanko tuos, kurie atsikelia geros nuotaikos. (Marselis Ašaras)

Vifi
4127
#515741 2008-04-23 21:44 Vifi
Apie maistą smile
Prisegti failai
maistas_kuri_dave_dievas K-ra.ppt 77 KB

Vifi
4127
#515744 2008-04-23 21:47 Vifi redaguota: 2011-09-11 05-49
Vaistažolių horoskopas

Kiaulpienė
03.21 – 04.20

Ar Dar yra nemačiusių ir netikinčių, kad kiaulpienė net asfalto dangą gali įveikti?! Tokia jėga slypi ir žmonėse-Kiaulpienėse.
Jie atsiskleidžia, Kai planuoja, organizuoja kažką naujo, neįprasto. Be to, jie yra tikri stovukai (žaislai, kurie apversti vėl atsistoja),
Kurie Po likimo smūgių vėl pradeda viską iš naujo. Ryškiai geltoni kiaulpienių žiedai atspindi stiprų gyvenimo džiaugsmą ir tvirtą
šių žmonių valią, jų drąsą ir vidinę šilumą. Kadangi peržydėjus kiaulpienei, jos žiedas virsta lengvai išbarstomu pūkų kamuoliuku,
Tai ir žmonės-Kiaulpienės gali lengvai išeikvoti savo energiją. Todėl jie turėtų atkreipti į tai dėmesį ir visada dirbti tikslingai.

Medetka
04.21 – 05.20

Kas auginęs medetką, tas žino, koks atkaklus ir užsispyręs šis augalas. Taip ir žmonės-Medetkos siekia savo užsibrėžto tikslo iš visų jėgų.
Bet tuo pačiu metu jos neapleidžia linksmo gyvenimo būdo – tai matyti ir nuostabiuose saulės spalvų medetkų žieduose. Kad galėtų save
Parodyti, žmonėms-Medetkoms reikia pasitikėjimo. Tuomet jos atsiskleis ir parodys visą savo vidinę šilumą. Priešingai, jei nemato
Pagrindo pasitikėti, lieka užsidariusios. Taip ir medetkos žiedai neprasiskleidžia, jei pranašaujamas lietus!

Šalpusnis
05.21 – 06.21

Šalpusnis pražįsta Dar neišleidęs lapų. Panašumas žmonėse-Šalpusniuose: jų svajonės ir planai visada siekia toli į priekį,
Nors tam dažnai Dar nėra padėta jokio pagrindo ir nėra, kas suteiktų jėgų tuos planus įgyvendinti. Todėl Šalpusniai lengvai netenka jėgų,
Keldami per didelius reikalavimus. Labai anksti pavasarį šalpusnis išleidžia ryškius geltonus žiedus. Lygiai taip pat žmonės-Šalpusniai
atskleidžia savo žavingumą kaip priešinimosi reakciją į šaltą aplinką.

Ramunė
06.22 – 07.22

Kaip ramunėlių arbata sušildo kūną ir atpalaiduoja, taip ir žmonės-Ramunės apie save geba sukurti šiltą ir jaukią atmosferą.
Vidinis, švelnus ir jautrus Ramunių būdas linkęs rūpintis kitais, spręsti kitų problemas, kuo neretai pasinaudojama. Todėl joms pačioms
dažniau reikia supratimo ir paramos. Ramunėlės nemėgsta dirbtinių trąšų, taip pat sunkiai ir žmonės-Ramunės perneša kritiką ir nepalankumą.
Tokiu metu jos nyksta. Tačiau jei yra poreikis jų rūpestingumui, gyvenimas su jomis gali būti malonus ir harmoningas.

Jonažolė
07.23 – 08.23

Per vasarą žydėdama jonažolė sukaupia visą saulės energiją. Kaip augalams, taip ir žmonėms-Jonažolėms reikia saulės ir šilumos.
Kad galėtų atsiskleisti, joms reikalingas ypatingas aplinkinių įvertinimas ir žavėjimasis jomis. Jos šiltos ir kilniaširdės. Jonažolė turi tvirtą stiebą.
Taip ir žmonių-Jonažolių nuomonė nėra lanksti. Jei jau išsakė savo poziciją, tai jos ir nepakeisi.

Trūkažolė
08.24 – 09.23

Trūkažolės žiedai prasiskleidžia labai anksti, tarp 4-5-OS valandos ryto. Šis faktas atsispindi žmonių-Trūkažolių aiškiame ir analitiniame prote.
Jos turi gebėjimą greitai pastebėti kitų klaidas ir silpnybes. Ir jos nevengia tuo pasidalinti – kas aplinkinius, žinoma, nevisada pradžiugina.
Vis GI, tikri Trūkažolių siekiai yra padėti kitiems, kurių klaidas jos pastebi. Augalas turi giliai augančias, kartaus skonio šaknis, kurios turi
Ypatingas gydomąsias savybes.

Kraujažolė
09.24 – 10.23

Kiek daug gydomųjų savybių turi kraujažolė! Taip ir žmonės-Kraujažolės gali nepaprastai gydyti – ypač santykius tarp žmonių.
Kadangi jos labai taktiškos, gimę diplomatais, kurie visuomet balansuoja ir siekia harmonijos.

Ajeras
10.24 – 11.22

Ajeras yra nelankstus ir tiesus augalas. Taip save įsivaizduoja ir žmonės-Ajerai, kitiems keliantys aukštus reikalavimus.
Jie stiprios valios kovotojai. Mėgsta prieštarauti bei būti opozicijoje. Nepakenčia vidutinybių, kadangi jiems egzistuoja tik kraštutinumai.
Iš vienos pusės jie savininkiški ir pavydūs, iš kitos – nesavanaudiški ir pasiaukojantys. Ajeras – pelkėtų vietų augalas.
Žmones-Ajerus dažnai sunku perprasti kaip pačią pelkę. Juose verda, kunkuliuoja jausmai ir aistros, jų išgyvenimai gilūs.

Dilgėlė
11.23 – 12.21

Dilgėlė žinoma dilginimu, o žmonės-Dilgėlės savo atvirumu. Tas atvirumas aplinkiniams kartais būna skausmingas,
Kadangi Dilgėlės nebijo paskelbti kitiems negailestingos savo nuomonės. Tačiau prisiminus, kaip kraują gerinančiai ir organizmą
valančiai veikia dilgėlės, galbūt galima ir žmonių-dilgėlių „dilginimą" pateisinti kaip naudingą. Tokie yra energingi ir įvairiapusiški žmonės-
Dilgėlės. Tiems, kurie norėtų vienąkart pabėgti iš kasdienybės ir eiti savo keliu, jos kaip gyvenimo eliksyras.

Taukė
12.22 – 01.20

Taukės šaknys auga giliai. Ji tvirtai įaugusi į žemę. Taip ir žmogui-Taukei reikia tvirtumo ir pasitikėjimo kitais žmonėmis, jų palankumo.
Ji niekada neatviraus, vengs parodyti savo jausmus. Todėl neišvengia žmonės-Taukės ant savo kelio pralaimėjimų ir nesėkmių.
Bet visuomet išlieka pareigingi ir sąžiningi, taip pat uolūs ir ambicingi.

Melisa
01.21 – 02.19

Kaip melisa skleidžia stiprų kvapą, taip ir žmonės-Melisos dalina savo žavingumą, savo idėjas ir pažadus.
Tai neramios sielos, kurios eina savo keliu ir nesilaiko jokių potvarkių ir taisyklių, nesivadovauja tradicijomis ir papročiais.
Todėl jie pelnę maištininkų vardą. Bet tai juos nelabai jaudina, kadangi jie gyvena savo gyvenimą, neklausdami aplinkinių nuomonės.
Paprastai kur auga melisos, ten – bičių pieva. Taip ir žmones-Melisas mėgsta visuomenė. Jie geba traukti prie savęs įvairaus plauko asmenybes.

Gyslotis
02.20 – 03.20

Gyslotis - tikra žolė gyduolė. Ar kamuoja kosulys, ar skauda kojas – visada bus veiksminga priemonė, nes kaupia daug vertingų
gydančių medžiagų. Taip ir žmonės-Gysločiai padeda kitiems – nevarbu, ar šie to nusipelnę, ar ne. Tačiau jų slidumas yra ne
naujiena ir visiems žinoma savybė. Kol tai neliečia jų poreikių, jie gali prisitaikyti prie žmonių ir situacijos. Vėliau jie gali tapti nesulaikomi
ne tik kitų, bet ir patys negali savęs sukontroliuoti. Jie jautrūs ir pažeidžiami. Dažnai mieliau lieka antrame plane, nepastėti.

Vifi
4127
#515749 2008-04-23 21:55 Vifi
- Ka daryti, kai įsimyli iš pirmo žvilgsnio?
- Žvilgtelk antrą kartą.

.............

Grįžta šeimininkas iš komandiruotės ir savo miegamajame randa vyrą.
Nekreipdamas
į jį dėmesio, eina tiesiai prie spintos, iš jos ištempia žmoną ir barasi:
- Kiek kartų tau turėsiu kartoti - ne tu turi slėptis, o jis, jis!!!

.................

Žmona bara vyrą :
- Kiek kartų tau reikia sakyti! Kai jaunuolis prašo mūsų dukters rankos, reikia tiesiog pasakyti "Taip", o ne pulti ant kelių ir bučiuoti jam ranką!

................

Po ilgos pažinties mergina gėdina savo vaikiną:
- Na, tai kada gi pagaliau tu supažindinsi mane su savo šeima?!
- Dabar negaliu, žmona atostogauja, o vaikai pas močiutę.

......................

Nusibodo vyreliui katinas. Nusprendė jisai, kad reik to katino atsikratyti.
Įkišo tą vargšą katiną į maišą ir išvažiavo miškan. Po keturių valandų vyras skambina žmonai:
- Katinas grįžo?
- Taip, jau senai.
- Duok jam ragelį, aš pasiklydau!

....................

Niekada nemušk gulinčio.....jis gali ir atsistoti.......

.....................

Atėjo moteris į parduotuvę, įsidėjo į vežimėlį 10 kiaušinių, 1litrą pieno,
0,5 kg. kavos, pluoštelį salotų, kepalėlį duonos. Kai ji savo prekes dėjo ant konvejerio, prie kasos, už jos atsistojo girtuoklis, žvilgtelėjo į jos prekes ir
pareiškė: "O jūs vieniša". Moteriškė idėmiai peržiūrėjo savo produktus, pamastė, ir nė vienas jai neužkliuvo, dėl ko būtų galima padaryti tokią išvadą.O juk ji tikrai buvo vieniša.
- Taip, jus teisus, bet iš ko jus taip nusprendėte?
- Jus labai negraži.

.................

UNESCO atliko apklausą - įvairiose pasaulio vietose gyvenantiems žmonėms buvo pateiktas klausimas: "Prašom sąžiningai atsakyti, kokia Jūsų asmeninė nuomonė apie maisto trūkumą kitose pasaulio šalyse?"
Rezultatai:
Europiečiai nesuprato, kas yra trūkumas.
Afrikiečiai nesuprato, kas yra maistas.
JAV gyventojai nesuprato, kas yra kitos pasaulio šalys.
Kinai ir arabai nesuprato, kas yra asmeninė nuomonė.

........................

Trumpa medicinos istorija.
2000 metų prieš mūsų erą - pagraužk šaknelių.
1000 mūsų eros metai -- šaknelės yra pagonybė, melskis ir išgysi.
1850 m. -- malda yra prietarai, išgerk mikstūros.
1940 m. -- mikstūra yra nuodai, išrašysiu Jums tablečių.
1985 m. -- tabletės neveikia, naudokite antibiotikus.
2000 m. -- antibiotikai yra nenatūralūs cheminiai produktai, geriau pagraužk šaknelių.

Neringenas
1096
#515751 2008-04-23 21:56 Neringenas
mda.... esu gyslotis, bet antrame plane nemėgstu būti, oi ne ne :)
o vat apie ajerus labai geras sakinys pasakytas :Žmones-Ajerus dažnai sunku perprasti kaip pačią pelkę. Juose verda, kunkuliuoja jausmai ir aistros, jų išgyvenimai gilūs. TIKRA TIESA
smile

Do anything you want, be cold as ice,
and never fall in love ;)

Vifi
4127
#515763 2008-04-23 22:21 Vifi
Kodėl Šerlokas Homsas niekada neturėjo žmonos?
Elementaru - Vatsonas.
***
Kai susituoki su meiluže,viena mylimąją lieka mažiau
***
Jeigu išvirti undinę, koks sultinys gausis? Žuvies ar mėsos?
***
Tetulyte, duokite atsigerti, nes taip valgyti noriu, kad net
permiegoti neturiu kur...
***
Likimo ironija. Lesbos sala yra eGėjo jūroje.
***
Ant pečių geriau moteriškos kojos negu vyriškos rankos...
***
Jie gyveno ilgai ir laimingai... vieną mėnesį laimingai, po to
penkiasdešimt metų ilgai.....
***
Šeimyninis šampanas: vyras geria, žmona putoja
***
Alkoholis naudingas sveikatai. Milijonai vyrų juk negali klysti...
***
Pagavo senis auksinę žuvelę ir... pasidarė auksinę grandinėlę!
***
Žmona nebeatrodo tokia graži, kaip anksčiau?
Pažiūrėk moterų sunkiosios atletikos rungtynes...
***
Paskutinis juokiasi tas, kuriam priešaky stinga vieno danties.
***
Tausokite Tėvynę - atostogaukite užsienyje....
***
Nori pasijusti žvaigžde? Atsisėsk ant eglutės!
***
- Nesijaudinkite, - guodžia teisėjas kaltinamąjį, - atsėdėsite iki gyvos
galvos, o tada jau žiūrėsim..
***
Jei turite daugybę neatidėliotinų darbų, pirmiausia reikia nuspresti,
kuriuos iš jų reikia atidėti pakartotinai
***
Energija - tai tas dalykas, kurio perteklių kiekvienas vaikas turi tol, kol
nepaprašai jo ką nors padaryti
***
Varžtas, įkaltas plaktuku laikosi stipriau, nei vinis, įsukta atsuktuvo...
***
Mokytis, mokytis ir dar kartą mokytis, nes darbo tu vis tiek nerasi...
***
Estijoje archeologai atkasė pirmają pasaulyje kirpyklą. Puikiai išsilaikė ne
tik visa įranga, veidrodžiai, žirklės, bet ir eilė iš keturių klientų...
***
Turizmo agentūra „Mozė" siūlo ilgalaikes keliones po Egiptą pėsčiomis
***
Muitininkas aerouoste krato žmogelio krepšį. Po kiek laiko taria:
- Na gerai, pasakykite pats, kur čia jūsų daiktai, o kur mano?
***
Sinoptikai niekada neklysta dėl oro, jie tiesiog painioja datas
***
Tikras džentelmenas žino kaip reikia paduoti damai ranką, išlipančiai iš
rūsio su maišu bulvių...
***
Mokytojas - tėvams:
- Žinote, jūsų sūnus ne itin moka geografiją...
- Nieko, su mūsų pajamomis toli nepavažinėsi.
***
Amžina problema: jei esi alkanas, norisi valgyti, o jei sotus - nesinori
dirbti!
***
Bankas - tai vieta, kur tau paskolina lietsargį esant geram orui, ir
pareikalauja jį gražinti, kai prasideda lietus
***
Laimė - tai gera sveikata ir bloga atmintis
***
Žodis vegetaras indėniškai reiškia blogas medžiotojas
***
Skelbimas: "Ieškau darbo, nesusijusio su juo."
***
Klausimas: kaip manote, ar kiniečiai turi necenzūrinius hieroglifus?
***
Koks skirtumas tarp besimeldžiančių bažyčioje ir kazino?
Kazino žmonės meldžiasi žymiai nuoširdžiau
***
Tikimybė, kad sumuštinis nukris sviestu į apačią, didėja, augant kilimo
kainai
***
Skubiai parduodu 20 decibelų vaikišką barškutį...
***
Jei pervargote, galutinai išsekote, laikas skambinti bičiuliams. Tegu ir jie
pasikankina!
***
Užrašas ant privataus namo tvoros: "Kieme kurčias šuo. Į komandą "fu"
nereguoja!"
***
Kodėl, kai ką nors pasikabini į spintą, viskas susitraukia dviem dydžiais?
***
Gilė - suarchyvuotas ąžuolas

Vifi
4127
#515766 2008-04-23 22:26 Vifi
Stovi dvi blondines ant tilto ir gincijasi. Viena sako:
- Cia teka Nemunas.
- Ne, cia teka Neris,- atsako antroji.
- As tau sakau, kad Nemunas.
- As tau sakau, kad Neris,- nenusileidzia antroji.
Staiga viena sugalvoja:
- Davai as nusoksiu ir patikrinsiu.
Nusoka nuo tilto ir grizusi visa nubrozdinta sako:
Ten nei Neris, nei Nemunas. Ten autostrada.

Kalbasi du vyrai, vienas sako:
- mano žmona tai angelas
kitas:
-mano irgi ne žmogus

4 metu vaikas ispanijoje saukia:
-teveli teveli
pastarasis sako:
- as mamyte
vaikas nusimines suburba:
-suprasi jus pyderai

Pirma vestuvių naktis, vyras morališkai paruošia žmoną:
- Brangioji, dabar tau šiek tiek skaudės, o paskui bus malonu...
Po valandėlės jaunoji domisi:
- O tai kada gi skaudės?
- O va tuoj baigsiu ir į snukį duosiu!

Parsivedė bachūras merginą, paguldė ją ant nugaros, pats ant viršaus ir kad tarabanyja, kad tarabanyja gal kokią pusę valandos, po to sako:
- Dabar tu manęs ilgai nebematysi ...
- Ką? Ar man jau išeiti? - persiklausė mergina.
- Ne, apsiversk ....

Gryzta ciukcia is armijos ir klausineja pas ji visas kaimas:
- ciukcia , ciukcia, turbut durniausias armijoj buvaj
ciukci sako, -nea buvo toks juodas is pietu durnesnis, jis du metus mane uz moteri laike

Lietuvis klausia čiukčio:
-Kuri tauta pasaulyje durniausia?
Čiukčia galvojo, galvojo ir staiga tarė:
-Užtat mes gražiai šokam ir dainuojam!’’

Kandidato į Seimo narius klausia:
- Sakykite, kodėl jūs nutarėte tapti Seimo nariu?
- Taigi, ar nematote? Valdžia įklimpo į tinginiavimo, prabangos, korupcijos ir girtuoklystės liūną!
- Reiškia, jūs norite prieš tai kovoti?
- Ne, aš noriu tame dalyvauti!

-Tavo zmona grazi?
-Ne tas zodis...
-Baisi?
-Tas zodis!

- Teti nupirk man naujus sportbacius - praso Onute.
- Bet dukrele tu dar paciuzu nesunesiojai - atsako tevelis

Stovi kariuomenės vadas prieš eilinius ir sako:
-Kas važiuos bulvių kasti,žingsnį į priekį.
Vienas kareivis ženge ,aš.
Kariuomenes vadas sako:kiti eis pėsti.

Mano pagrindinė šeimyninio gyvenimo taisyklė yra rėkti garsiau už žmoną, kad netektų sėdėti po jos padu. Pavyzdžiui, vakar ji ant manęs užriko:
- Eik greitai pietų ruošt!
O aš garsiau už ją:
- Eik pati ruošt! Nematai, kad aš grindis dabar plaunu, o po to skalbti eisiu!

Vaziuoja trise motociklu,vidurinysis mikcius.Staiga mikcius sako:
-Gr gr gr grr..
-greiciau nori?-klausia vairuotuojas.Greitis padideja iki 150 km/h.Mikcius vel:
-grr grr gr gr...
- Dar greiciau?-greitis dideja iki 200km/h.Pagal mikcius pralemena:
-Grrraazzvyyydasss nnnuuukkriiiito!

Suvalkietis rašo laišką sūnui - studentui: „Siunčiu tau 10 litų, kaip ir prašei. Tik atsimink, 10 rašoma su vienu nuliu, o ne su dviem, kaip parašei“.

Heida
717
#515769 2008-04-23 22:35 Heida redaguota: 2011-09-11 05-49
Pamastymai
Dabar mes turime didesnius namus, bet mažesnes šeimas.
Mes iššvaistome daugiau, bet mes mėgaujamės mažiau.
Mes daug ką galime padaryti žymiai greičiau, bet turime vis mažiau laiko.
Mes turime daugiau žinių, bet mažiau nuovokumo.
Mes turime daugiau vaistų, bet mažiau sveikatos.
Mes padidinome savo turtus, bet sumažinome savo vertybes.
Mes daug šnekame, mažai mylime, o nekenčiame iš tikrųjų per daug.
Mes pasiekėme mėnulį ir grįžome, tačiau mums yra sunku pereiti savo nuosavą gatvę ir susitikti su kaimynais.
Mes bandome įveikti Visatą, bet ne save.
Mes turime daugiau pinigų, bet mažiau moralės.
Dabar yra laikas, kai turime daugiau laisvės, bet mažiau džiaugsmo.
Dabar yra laikas, kai turime gražesnius namus, bet dažnai tie namai būna šalti.
Nieko neatidėliok ypatingai progai, nes kiekviena tavo gyvenimo diena yra ypatinga proga.
Niekada nesakyk „kada nors“ arba „kurią nors kitą dieną“…
Neatidėliok nieko, kas suteikia džiaugsmo. Kiekviena diena, kiekviena valanda,
kiekviena minutė yra ypatinga, ir nežinome, kuri iš jų bus mums paskutinė

Gyvenimas yra tai, ką reikia atlikti dabar arba niekada.Ką renkatės jūs?
R.Heinas


Heida
717
#515773 2008-04-23 22:45 Heida redaguota: 2011-09-11 05-49
Patarimai
1. Duok žmonėms daugiau negu jie tikisi ir daryk tai su malonumu.
2. Prisimink savo mėgstamą eilėraštį.
3. Netikėk viskuo, kas Tau sakoma; neišleisk visko, ką turi ir nemiegok tiek, kiek Tau norisi.
4. Kai sakai “Aš tave myliu” - jausk tai.
5. Kai sakai “Atsiprašau” - pažiūrėk žmogui į akis.
6. Jei ilgai žiūrėsi į jūrą, atrasi savyje ilgesį ir mintis apie vienatvę.Ir apie tai, kad nesi vienišas.

Gyvenimas yra tai, ką reikia atlikti dabar arba niekada.Ką renkatės jūs?
R.Heinas


Rolanda
6913
#515786 2008-04-24 08:06 Rolanda
Paskaita. Pirmame suole sėdinti studentė nuolat žiovauja. Tai pastebėjęs,
profesorius klausia:
-Sakykite, kodėl jūs žiovaujate? Ar neišsimiegojote?
-Taip, aš vakar užmigau po dviejų...
-Tai kitą kartą eikite miegoti po vieno!


Pasiklydo geologas taigoj ir rėkia:
-Žmoooonėėėės!
Čiukčia už medžio stovi:
-Aha, taigoj tai "žmonės", o Maskvoj - "keptuvė su akim".

Be aukštojo išsilavinimo dar reikėtų turėti ne žemesnį kaip vidurinį žmogiškumą ir bent pradinį padorumą.

AiDoGa
96
#515918 2008-04-24 11:29 AiDoGa
Tiems, kas darbe

Jei viršininkas bando jumis manipuliuoti, sakydamas "Šis darbas turėjo būti padarytas dar vakar", paklauskite jo:
"Tai dabar jau per vėlu? Jau nedaryti?".

Viršininkas pavaldiniui:
- Ką dabar dirbi?
- Nieko...
- Kai baigsi - užeik.

Mūsų šefas šiandien pavėlavo į darbą dėl kamščių. Tais kamščiais jis, kartu su girtais draugais, šaudė į lubas...

Skambutis į gaisrinę:
- Alio, čia gaisrinė?
- Taip. Kokios problemos?
- Matot, čia gydytojas su policininku susimušė. Tai nežinau, kur
skambinti...

Patarimas firmų vadovams: priimdami į darbą pasistenkite išsiaiškinti, ar kandidatas sąžiningas, ar ne. Statistika rodo, kad sąžiningi darbuotojai vagia gerokai mažiau.

Retorano klientas piktinasi:
- Salotos - 5 litai, brendis - 4 taurelės po 6 litus, kepsnys - 15 litų, desertas - 7litai... Iš viso - 51 litas. O jūs ką sąskaitoje parašėte? 85 litus! Kaip jums taip gavosi?!!! Oficiantas melancholiškai atsidūsta:
- Reiškia, nesigavo...

"Novarusų" vaikai šnekasi:
- Vakar paėmiau tėvo kompą, o ten toks geimas, grynai konkretus.
- Kaip vadinasi?
- Buhalterija... Skaita... Konkrečiai, grynai panašiai kažkaip.
- O kaip jis, grynai normaliai ar šiaip?
- Nu, žinai, pirmus 3 levelius tai ant staigiųjų visus nugesinau.
- O paskui?
- O paskui mokesciu policija parėjo...

Stiuardesė lėktuve:
- Na, ko gi išsigandote? Tai juk įprasta oro duobė. Pamanykite tik, sukratė tris kartelius. Juk tai normalu. Na? psiraminote? Tai gerai, vairuokite toliau, o aš einu, keleivius nuraminsiu.

Petriukas, programuotojo sūnus, eina į pirmą klasę. Mokytoja vaikams qaiškina:
- Vaikai, pamokose reikia būti tyliems, jei norėsite kažko paklausti, pirma pakelkite ranką. Petriukas iškart pakelia ranką. Mokytoja klausia:
- Na, Petriuk, ką norėjai paklausti?
- Nieko. Tiesiog testuoju sistemą.

Užsienio turistas apsistoja mažame kaimelyje. Vakare klausia kažkokio žmogaus:
- Sakykite, o čia pas jus naktinis gyvenimas, pramogos yra?
- Taip, yra. Tik jai šiandien dantį skauda.

Firmos direktorius - kandidatui į pareigas:
- Kol kas mokėsime jums 400 litų. Bet vėliau atlyginimas didės...
- Gerai, aš užeisiu vėliau...

Pagrindinė studento užduotis - išlaikyti egzaminus, nesimokius. Nes pasimokęs, kiekvienas durnius išlaikys.

Neurotikai stato debesų pilis.
Paveikti psichozės - jose gyvena.
Tuo tarpu psichiatrai ima nuomos mokestį.

Du draugai kalbasi:
- Vakar iš manęs pavogė piniginę...
- Ar kreipeisi į policiją?
- Taip. Jie sako, kad tai ne jie.

Pavaldinys pareiškia viršininkui:
- Jei jūs man nepadidinsite atlyginimo bent 200 litų, aš visiems papasakosiu, kad jūs mano atlyginimą padidinote 400 litų!

AiDoGa
96
#515920 2008-04-24 11:31 AiDoGa
AUTOMOBILIS PAGAL HOROSKOPA

Avinas

Avinėliai, jums reikėtų būti budriems tarp 11.00-17.00 val. Avino
ženklo žmonės padaro 6,6 proc. visų avarijų. Jus itin trikdo didelė
automobilių spūstis gatvėje ir avarijos dažniausiai – susidūrimas su
kitomis transporto priemonėmis.

Dažniausia avarijų priežastis jų užsispyrimas būti pirmiems bet kokiu
atveju, todėl skuba, nori užlįsti, nepaiso aplinkinių.

Vairavimo stilius. Paprasčiausiai tariant – per daug laisvai jaučiasi,
dėl ko ir pirmauja tarp ženklų, padarančių daugiausiai avarijų. Šiaip
vairuoja lengvai ir patikimai.

Jiems svarbi gera akustika, todėl audioaparatūra dažnai atsieina
pakankamai brangiai.

Jei tu avino pakeleivis. Susilaikyk nuo bet kokių komentarų. Jei jie
bus neigiami, greitai būsi be skrupulų išlaipintas.

Tinkamiausias automobilis. Visi avinai aistringi greičio mėgėjai,
todėl svajonių automobilis sportinis, o jei dar raudonas „Ferrari" –
traukitės lėtapėdžiai vairuotojai į pakraščius. Jų charakteris
reikalauja išbandytų, greitų ir žinomų modelių automobilių.

Jautis

Jie atsakingi už 6, 2 proc. visų avarijų. Įdomu tai, kad nė vienos
nepadaro iki 11 ryto, o paskui kvailiai pėstieji patys palenda po
ratais!

Tarp padarančių avarijas zodiako ženklų jie užima 6-ąją vietą. Labiau
nei bet kuriems kitiems zodiako ženklų atstovams jaučiams knieti
pralėkti kai dega raudona šviesa. Nieko nepadarysi – pasireiškia
jaučio instinktai.

Vairavimo stilius. Jaučiai būtų puikūs lenktynininkai, nes kiekvienas
platesnis kelias jiems asocijuojasi su lenktynių trasa. Šviesaforai ir
STOP ženklai juos tiesiog įaudrina. Gera žinia – net po
sudėtingiausios trasos jie grįžta visiškai sveiki ar tik keliais
smulkiais įbrėžimais.

Jei tu jaučio pakeleivis. Nieko kito neliks kaip tik panaudoti jėgą.
Trinktelkite pašonėn, tik tada jis suvaldys temperamentą, o jūs
lengviau atsipūsite.

Tinkamiausias automobilis. Jiems patinka tokios mašinos, kurios
patikimos ir tituluojamos ilgaamžėmis. Automobilį jie renkasi kaip
žmoną, t.y., visam gyvenimui. Žavisi didelėmis šeimyninėmis mašinomis.
Jaučiams tikrai patiks „Ford", „Opel" ar „Saab" modeliai. Tikrieji
jaučiai labai rūpinasi savo „ratais" – dažnai plauna, kiekvieną dalelę
lyg liežuviu išlaižo ir itin išgyvena, atradę nors menkiausią
įbrėžimą. Sava važiavimo priemone mėgsta vežioti didelių gabaritų
daiktus.

Dvyniai

Geručiai, atsargūs vairuotojai. Amerikos autokompanija atliko tyrimus,
pagal kurių duomenis dvyniai rečiausiai papuola į avarijas ar
nusižengia kelių eismo taisyklėms (11 vieta).

Pagal kitus duomenis, jie kalti dėl 9, 3 proc. susidūrimų keliuose.
Taip dažniausiai atsitinka dėl agresyvaus vairavimo stiliaus. Jie
mėgsta viršyti greitį, pralenkę staigiai „užkirsti", šokinėti iš
vienos į kitą kelio juostą.

Vairavimo stilius. Iš vairuotojų jie patys temperamentingiausi.
Šviesaforą jie traktuoją kaip žaisliuką, o garso signalas –
svarbiausia mašinos dalis. Nuo nelaimių juos apsaugo tik greita
reakcija.

Jei tu dvynių pakeleivis. Sulaikysi jį tik tuo atveju, jei pameluosi
girdėjęs, kad keliuose rengiami saugaus važiavimo reidai.

Tinkamiausias automobilis. Jie neabejingi greičiui ir gerai muzikai.
Dievina jausmą, kai vėjas kedena plaukus, o ausyse garsiai skamba
mėgstamiausi šlageriai. Dažnai dvyniai išsirenka „Audi" firmos
modelius.

Vėžys

Jums reikėtų lėtinti greitį prie sankryžų ir pėsčiųjų perėjų, nes čia
dažniausiai padarote autoavarijų. 8,8 proc. avarijų padaro vėžiai.
Nors tyrimai rodo, kad vėžiai geri vairuotojai, tarp dažniausiai
darančių avarijas zodiako ženklų, jie puikuojasi 10 vieta.

Beje, po vėžio ženklo gimusieji vairuotojai keliuose įkyrus –
signalizuoja per daug ir dažnai visiškai be priežasties.

Vairavimo stilius. Keistas. Jie vairuoja tai per greitai, tai per
lėtai – viskas priklauso nuo jų nuotaikos, bet sudėtingose situacijose
jie laviruoja puikiai, galima pasitikėti ir nesijaudinti.

Vėžiai konservatyvūs ir smulkmeniški: jie geriau palauks, bet
nesiverš. Mašiną stato tik patogiose vietose, mėgsta patikimai slėpti
garažuose.

Jei tu vėžio pakeleivis. Pasistenk jį įtikinti, kad važiuojantys
dviračiu ir pėstieji taip pat eismo dalyviai ir nebūtina juos
ignoruoti ar lieti savo įtūžį.

Tinkamiausias automobilis. Jie mėgsta senovinius automobilius
„vabalus". Mašinoje privalo būti apsaugos pagalvės. Vėžiai niekada
nestatys mašinos bet kur, ieško patikimų stovėjimo aikštelių.
Juokinga, tačiau vėžiai tikriausi patriotai bet kokioje situacijoje,
netgi kalbant apie automobilius. Jei televizijoje išvys reklamą, kad
tikri patriotai važinėja savos tautos gaminamais automobiliais – vėžį
jau kitą savaitę išvysite naujajame „tėvynės" automobilyje.

Liūtas

Tikras laimės kūdikis, vertas būti paskelbtu ne tik miškų, bet ir
kelių karaliumi. Tarp dažniausiai padarančių avarijas zodiako ženklų
jie užima paskutinę vietą. Visos jų avarijos dažniausiai apsiriboja
įvažiavimų į mašinos „užpakalį", juokingiausia, kad tai atsitinka dar
ir lygutėliame, tuščiame kelyje.

Vairavimo stilius. Mėgsta greitį. Keliuose jaučiasi valdovais, mėgsta
važiuoti taip, kad neliktų nepastebėti aplinkinių.

Jei tu liūto pakeleivis. Vos įsėdęs į mašiną nepamiršk vairuotojo
gerbti ir girti.

Tinkamiausias automobilis. Liūtas be romantikos ne liūtas, todėl
mėgsta itališkas mašinas „Alfa Romeo", nespjauna į „Škoda" firmą, jei
pakanka pinigų – griebia „Jaguar", o jei turtuose maudosi,
neabejotinai renkasi kuo ilgesnį ir prabangesnį „Cadilac". Prabangos
dalys – galingas motoras, o vairas nors ir iš aukso. Žodžiu, liūtui
mašina tik kaip žaisliukas.

Mergelė

Pagal avarijų dažnumą – mergelės puikuojasi 9-oje vietoje. Jų
vairavimas kelia grėsmę vairuojantiems už jų. Mergelės geriau
„paspaus" stabdį, kad praleistų keliu sėlinantį katiną, bet nepagalvos
apie iš galo važiuojančią mašiną – spės ji sustabdyti ar ne. Jos itin
rūpinasi ekologija, tikrina dujų išmetamąjį vamzdį, apvažiuoja
kiekvieną balą. Stengiasi pastebėti net menkiausia vabaliuką ar
augalą, kad tik nepažeistų gyvosios aplinkos. Mergelės mėgsta viršyti
greitį ir važiuoti vidury kelio juostos, dėl ko ir įvyksta dauguma
avarijų. Jei jau papuola į avariją – mašina tik į metalo laužą, jei
kliudo žmogų – tai mirtinai.

Stabdyk prie vartų ir mažiau žiūrėk į veidrodėlius, daugiau į kelią!

Vairavimo stilius. Vairuoja visiškai chaotiškai – jokių taisyklių ir
jokios sistemos. Pėsčiųjų perėja jiems neegzistuoja. Nelaimingas
atsitikimas? Na ir kas? Visko gyvenime pasitaiko!

Jei tu mergelės pakeleivis. Geriau jau venkite tokių vairuotojų.

Tinkamiausias automobilis. Pirkite „Toyota", „Honda" ar „Kia" markių
automobilius. Tokie automobiliai džiugina intelektualius vairuotojus.
Jie džiaugiasi mašinas „surinkinėdami", „išardydami" ir vis dar
galėdami važiuoti.

Svarstyklės

Svarstyklės patiria avarijų tik 6,1 proc. Deja, jie dažnai papuola į
avarines situacijas ne dėl savo kaltės. Atidžiai vairuokite lygiame
kelyje dienos metu, būtent tada dažniausia svarstyklės ir papuola į
autoįvykius. Šie žmonės dažnai pažeidžia kelių eismo taisykles ir
nepaiso jokios disciplinos.

Vairavimo stilius. Juokinga, kad svarstyklės pažeidžia kelių eismo
taisykles dažniausiai, nors yra itin joms dėmesingos. Kelionės
pabaigoje svarstyklės visada rizikuoja, nes mėgsta panirti į
apmąstymus.

Jei tu svarstyklių pakeleivis. Visada sek vairuotojo judesius ir bendrauk.

Tinkamiausias automobilis. Jiems reikia elitinių automobilių. Pasenę
modeliai jų niekada nesudomins. Mažų mažiausiai svarstyklėms dera
įsigyti „Rolls Roys". Ilgametė svajonė – prabangus „Linkolnas".
Mersedesas taip pat ne pro šalį.

Jei automobilio pardavėjas nesišypsos ir mašinoje svarstyklės neras
oro kondicionieriaus – automobilis garantuotai bus neparduotas.

Skorpionas

Šio ženklo vairuotojai padaro apie 6,8 proc. visų avarijų. Dažniausi –
priešpriešiniai susidūrimai lygiose kelio vietose. Atsargiai jei su
skorpionu lenktyniaujate. Jiems idealiausia vairavimui vieta – ilga ir
plati gatvė, kurioje jie jaučiasi savimi pasitikintys iki tol, kol jų
kažkas neaplenkia. Tokiems vairuotojams skorpionai neatleidžia, tada
prasideda intensyvios lenktynės.

Vairavimo stilius. Mašiną jie vairuoja taip patikimai, kaip kiti
sugeba vairuoti tik dviratį. Jis žino kiekvieną savo judesio pasekmę
ir jaučia mašinos galią. Žodžiu, kiekvienam draudikui toks vairuotojas
tikriausias lobis.

Jei tu skorpiono pakeleivis. Tiesiog pasikliaukite.

Tinkamiausias automobilis. Mašina-žvėris. Jie susileidžia vien
paplekšnoję „Porsche" šonus ar pasivėžinę „BMW", blogiausiu atveju
įsigyja „Ford". Papuola į avarines situacijas, o rizikuodami save
įkalbinėja, kad jei nebus mašinos ir nereikės. Deja, mašina jiems
gyvybiškai svarbi, be jos jie nenori ir negali gyventi pilnavertiško
gyvenimo.

Šaulys

Jie atsakingi už 6,8 proc. visų avarijų. Dažniausiai jie įsirėžia į
kitos mašinos šonus sankryžose. Jei tu šaulys – atidžiai sek kelio
ženklus ir mašinas sankryžose. Šauliai užima 7-ą vietą tarp zodiako
ženklų, kurie dažniausiai padaro avarijų. Ir nustokite plepėti, ypač
mobiliuoju telefonu.

Vairavimo stilius. Kaip gyvenime, taip ir kelyje – noras lėkti ir kuo
greičiau. Kelyje ypač mėgsta ginčytis ir keiksnoti visus aplinkui.
Sudėtingose situacijose sugeba netikėtai priimti svarbius ir protingus
sprendimus.

Jei tu šaulio pakeleivis. Geriausiai – burnokite drauge su juo.

Tinkamiausias automobilis. Jiems reikia „parodomojo" automobilio,
kuriuo galėtų pasipuikuoti prieš draugus ir gimines. Jei šauliui
dovanotumėte automobilį – pasistenkite, nes dėl prastos dovanos jis
tikrai įsižeis.

Taip pat šauliai mėgsta didelius automobilius, astrologai juokauja,
kad jiems tinkamiausias autobusas arba „treileris". Jei šaulys
pasirinks mažesnį automobilį, tada tokį, kuris tarnaus kol subyrės
„Fiat" ar „Volvo".

Ožiaragis

Kelyje saugokitės ožiaragių! Jie užima pirmąją vietą tarp dažniausiai
padarančių avarijas. Jie grubiai pažeidinėja kelių eismo taisykles,
visiškai nepaiso kelių eismo ženklų, sukdami nerodo posūkio, daug
viršija greitį ir pan. Jie mano, kad taisyklės sukurtos kitiems, bet
ne jiems, nes jų tikslas – kuo greičiau pakliūti į galutinį kelionės
tašką.

Vairavimo stilius. Jo paties vairavimo įgūdžiai jam yra švenčiausi.
Todėl tegul niekas nedrįsta pasakoti kokiu greičiu jam važiuoti.

Jei tu ožiaragio pakeleivis. Nekalbėkite ir užsidenkite akis.
Tikėkitės, kad viskas bus gerai.

Tinkamiausias automobilis. Jo mėgstamiausi klasikiniai modeliai. Jam
patiktų „Jeep Cherokee", „Volkswagen". Jis svajoja, kad mašina jam
tarnautų visą gyvenimą.

Vandenis

Vandenis avarijų padaro labai mažai, bet dažnai papuola į avarines
situacijas. Iš jų vairuotojai nelabai geri. Jie susiduria dažniausiai
su mažesnėmis transporto priemonėmis nei vairuoja patys. Avarijos
dažniausiai įvyksta posūkiuose. Jie papuola į 9,9 proc. visų eismo
įvykių.

Vairavimo stilius. Vandenis vairuoja labai „ekonomiškai" tam, kad
sutaupytų kuro.

Jei tu vandenio pakeleivis. Pasisemkite kantrybės ir nusisukę
skaitykite laikraštį.

Tinkamiausias automobilis. Jam patinka greitai judančios ir
manevringos priemonės, todėl puikiai tiktų motociklas. Iš vandenio
išeitų puikus baikeris. Taip pat vandeniai mėgsta netradicinius
automobilius, pvz., su saulės baterijomis. „Lamborghini", „Subaru
Impreza Turbo".

Žuvys

Atsakingi už 8,4 proc. avarijų. Dažniausiai avarijas padaro dėl to,
kad nepastebi reikalingų kelio ženklų. Jie niekada neužleidžia kitiem
kelio net ten, kur privalo ir elgiasi neatsakingai.

Žuvys mėgsta svajoti, dėl ko taip pat papuola ar įvykdo avarijų.
Astrologai jiems pataria susikaupti, nes rizikuoja savo ir kitų
gyvybėmis.

Vairavimo stilius. Svajodamas jis vairuoja atsipalaidavęs. Todėl nieko
tokio jei kelionė ilga – vis tiek žuvims ji bus maloni. Visa laimė,
kad angelas sargas su po žuvies ženklu gimusiais žmonėmis visada
kartu.

Jei tu žuvų pakeleivis. Nedrįsk priekaištauti, kad jie lėtai vairuoja
ir jokiu būdu nesinervink.

Tinkamiausias automobilis. Jiems patiktų „Bugatti" tipo modeliai, o
jei dar violetinio atspalvio – žuvis apsiverks iš laimės. Jei jau kur
įvažiuos, tada įlenkimas bus šviesiai rausvas! Norėtų mašinos automato
ir ne visada patinka švarios mašinos, nes dažnai užsigeidžia jas
plauti.

Rolanda
6913
#516282 2008-04-25 07:39 Rolanda
Paskyrė zuikį miške dirbti prokuroru. Tas iškart pristojo prie lapės:
- Kieno kailį nešioji?
- Savo.
- Meluoji, pavogei.
Pasodino lapę į kalėjimą. Sėdi lapė, nuobodžiauja. Po kiek laiko į tą
pačią kamerą įveda žąsį. Lapė nustebusi:
- O tave už ką?
- Zuikis pradėjo klausinėti, už kokias lėšas kiekvienais metais į pietus
skraidau...

Be aukštojo išsilavinimo dar reikėtų turėti ne žemesnį kaip vidurinį žmogiškumą ir bent pradinį padorumą.

Leta1
23
#516315 2008-04-25 09:26 Leta1
Mokesciai linksmai smile
Prisegti failai
Mokesciai ...linksmai.doc 22 KB

Rolanda
6913
#516321 2008-04-25 09:34 Rolanda redaguota: 2011-09-11 05-49

Leta1 rašė:

Extremalus pokyciai JAVLeta1, ar nieko nepamiršote "prikabinti"? smile

Be aukštojo išsilavinimo dar reikėtų turėti ne žemesnį kaip vidurinį žmogiškumą ir bent pradinį padorumą.

Leta1
23
#516338 2008-04-25 09:44 Leta1 redaguota: 2011-09-11 05-49

Rolanda rašė:Leta1 rašė:

Extremalus pokyciai JAVLeta1, ar nieko nepamiršote "prikabinti"? smileAtasiprasau smile , atleiskit naujokui, perdidelis failas buvo smile

Kristiana__
8506
#516351 2008-04-25 09:57 Kristiana__
Работаю...."Хочется дурой набитою стать, Чтоб не уметь ни читать, не писать.
Чтобы валяться целые сутки, Чтобы смеятся на глупые шутки,
Чтобы переться от розовой шмотки, Чтобы подруги - одни идиотки,
Чтоб в ридикюле духи и жЫвачка, Чтоб Петросян насмешил до ус.......ки.
Чтобы компьютер - большой канкулятор,
Чтобы с ашибкай писать "гиниратор", Чтобы Дом2 - "зашибись передача",
Кучу любовников и побогаче. Чтобы в наушниках - "Шпильки" с Биланом,
Чтобы трусы - только "Дольче Габана", Чтоб "кибернетика" - страшное слово,
Чтобы "политика - это не клёво". В общем, хочу быть набитою дурой,
Брать не умом, а лицом и фигурой, Всё достигать, обнажая коленки...
Стать бы такой... И убица ап стенку "Станешь такой - офигеешь от скуки!
Будут вокруг не подруги, а суки. Все мужики будут гады и жмоты,
Отдых достанет ну просто до рвоты.
Будут в квартире не стены - застенки.
Будут скучать друг по другу коленки.
Так что ресницами глупо не хлопай.
Взгляд в монитор и
РАБОТАЙ-РАБОТАЙ !!!"

Kuo mažiau taisyklių, tuo gyvenimas paprastesnis.

Rolanda
6913
#517395 2008-04-29 08:07 Rolanda
Jei vairuotojams įsidarbinant būtų keliami tokie pat reikalavimai kaip
programuotojams, skelbimas apie ieškomus darbuotojus atrodytų taip:
"Siūlome darbą vairuotojui. Reikalavimai: aukštasis išsilavinimas, profesionali darbo patirtis vairuojant troleibusus, tramvajus, traukinius, laivus, funikulierius, metro, ekskavatorius bei atomines elektrines. Ralio varžybų dalyvio bei lėktuvo dispečerio patirtis būtina. Kandidatas privalo turėti patirtį gaminant dyzelinius variklius bei turbinas. Taip pat būtina turėti BMW, Mercedes, KamAZ ir Boeing inžinieriaus sertifikatus. Gali būti studentas.
Privalumai: darbo patirtis tiesiant kelius, dažant kėbulus. Atlyginimas: 600
litu."

Be aukštojo išsilavinimo dar reikėtų turėti ne žemesnį kaip vidurinį žmogiškumą ir bent pradinį padorumą.

komjaunuole
60
#518598 2008-05-02 12:05 komjaunuole
Noriu, kad uzpildytumete anketa. Labiausiai noriu, kad atsakytu tie, kurie susije su aplinkos tarsos leidimais (ATL)
www.publika.lt/lt/apklausa-15-303766c8f8e725576cffc277c37ab71a.html

Petronele
18341
#518599 2008-05-02 12:08 Petronele redaguota: 2011-09-11 05-49

komjaunuole rašė:

Noriu, kad uzpildytumete anketa. Labiausiai noriu, kad atsakytu tie, kurie susije su aplinkos tarsos leidimais (ATL)
www.publika.lt/lt/apklausa-15-303766c8f8e725576cffc277c37ab71a.html


Gal užteks jau. Su kiekvienu raginimu mums vis mažėja ir taip menkutis noras tą anketą pildyt.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis