Dargana
96
#1421465 2020-03-04 10:50 Dargana
Dėl 9000 tai duočiau į teismą. O šiaip žodinio pasakymo, kad neatgausite neužtenka, reikia įrodymų.

Drausmina
225
#1421490 2020-03-04 15:55 Drausmina

Indraja17 rašė:


Sveiki, gal padėsite.
MB 2016 m buvo išrašius sąskaitą už 9000 Eur . Visada sakydavo sumokės skola, dabar teigia MB vadovas, kad tų pinigų neatgausime. Kaip turėčiau susitvarkyti apskaitoje? Ačiū už pagalbą.Mokesčių mokėtojas turi įrodyti ne tik skolų beviltiškumą, bet ir savo pastangas šioms skoloms susigrąžinti. Žemiau VMI komentaras:

Kokiais dokumentais mokesčių mokėtojas gali pagrįsti skolų beviltiškumą ir pastangas susigrąžinti tokias skolas?

Atnaujinimo data: 2017-01-22

Registracijos numeris KD-5651

1. Kai mokesčio mokėtojas negali skolų susigrąžinti praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo skolų sumos įtraukimo į mokesčio mokėtojo pajamas, arba praėjus ne mažiau kaip vieneriems metams nuo skolų atsiradimo momento užfiksavimo mokesčio mokėtojo apskaitos dokumentuose ir apskaitos registruose (kai mokesčių mokėtojas pajamas pripažįsta pagal pinigų principą), tai skolų beviltiškumą ir pastangas jas susigrąžinti įrodo:

1.1. įsiteisėjęs Lietuvos Respublikos teismo (arba ginčą nagrinėjusios institucijos) sprendimas, nuosprendis arba nutartis, kuriais patvirtinama mokesčio mokėtojo teisė susigrąžinti skolas. Tais atvejais, kai byla tarp mokesčio mokėtojo ir jo skolininko buvo baigta nagrinėti ne Lietuvos Respublikoje, užsienio valstybės teismo (arba ginčą nagrinėjusios institucijos) įsiteisėjęs sprendimas (arba kitoks dokumentas, kuriuo patvirtinama mokesčio mokėtojo teisė susigrąžinti skolas);

1.2. jeigu sprendimas yra vykdomas arba vykdytinas Lietuvos Respublikoje, – antstolio surašytas aktas ir vykdomasis dokumentas, pagal kurį išieškojimas nebuvo įvykdytas, arba dokumentai, patvirtinantys faktą, kad skolininkas neturi privalomojo registruoti turto ir kad iš skolininko nepavyko išieškoti pakankamai turto kreditorių reikalavimams patenkinti bylose su kitais kreditoriais. Tais atvejais, kai teismo sprendimas yra vykdomas užsienyje, – oficialiai išduoti užsienio kompetentingų institucijų dokumentai, patvirtinantys sprendimo neįvykdymą arba įvykdymą iš dalies ir priežastis, kodėl taip atsitiko.

2. Tais atvejais, kai skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu, skolų beviltiškumą ir pastangas jas susigrąžinti įrodo:

2.1. skolininko mirties liudijimas. Jeigu skolininko mirties faktas yra įregistruotas užsienyje ir neturi būti įregistruotas Lietuvos Respublikoje, – iš užsienio valstybės institucijos gauti dokumentai, kurie patvirtina skolininko mirties faktą. Jeigu skolininko mirties faktas yra įregistruotas užsienyje ir neturi būti įregistruotas Lietuvos Respublikoje, – iš užsienio valstybės institucijos gautas dokumentas, patvirtinantis skolininko mirties faktą (jeigu skolininko mirties faktas yra įregistruotas Lietuvoje, mirties faktą patvirtina mirties liudijimas);

2.2. koks nors kitas dokumentas, kuriame turi būti oficialiai (teismo, notaro, civilinę metrikaciją tvarkančios arba kitokios valstybinės institucijos) nurodytas faktas, kad skolininkas yra miręs arba paskelbtas mirusiu;

2.3. faktą, kad skolininko palikto turto nepakanka skoloms susigrąžinti, turi patvirtinti dokumentai, nurodyti 15.1 ir 15.2 punktuose.

2.4 tais atvejais, kai už palikėjo skolas įpėdinis atsako visu savo turtu, faktą, kad įpėdinio turto nepakanka palikėjo skoloms sugrąžinti, turi patvirtinti dokumentai, nurodyti 15.1 ir 15.2 punktuose;

2.5.mokesčių mokėtojas taip pat turi turėti dokumentus, kuriuose turi būti oficialiai (teismo, notaro, civilinę metrikaciją tvarkančios arba kitokios valstybinės institucijos) nurodomas faktas, kas yra skolininko įpėdinis (arba įpėdiniai) ir teisių bei pareigų perėmėjas (arba perėmėjai).

3. kai skolininkas yra likviduotas ir nėra jo teisių perėmėjo arba ir teisių perėmėjas neturi pakankamai turto skoloms sugrąžinti, tai skolų beviltiškumą ir pastangas jas susigrąžinti įrodo:

3.1. rejestro tvarkytojo pažyma apie likviduoto asmens išregistravimą iš įmonių rejestro, o jeigu ūkio subjektas yra iš užsienio valstybės, – išregistravimo faktą patvirtinantį oficialiai (teismo, notaro arba kitokios valstybinės institucijos) išduotas dokumentas;

3.2. dokumentai, kurie patvirtina faktus, kad likviduotas skolininkas neturėjo pakankamai turto skoloms sugrąžinti, – šį faktą patvirtinančiais dokumentais laikomi 15.1 ir 15.2 punktuose nurodyti dokumentai;

3.3. arba kitokie dokumentai, kuriuose oficialiai (teismo, notaro arba kitokios valstybės institucijos) yra patvirtinami faktai, leidžiantys pripažinti skolas beviltiškomis, kai skolininkas yra likviduotas.

4. Kai skolininkas yra bankrutavęs, skolų beviltiškumą ir pastangas jas susigrąžinti įrodo:

4.1. įsiteisėjusi teismo nutartis likviduoti įmonę dėl bankroto arba kreditorių susirinkimo nutarimas paskelbti įmonę likviduojama dėl bankroto arba dokumentą, įrodantį likviduotos dėl bankroto įmonės išregistravimą iš juridinių asmenų registro;

4.2. tais atvejais, kai įmonių bankroto procedūras reglamentuoja 1997 m. birželio 17 d. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas, mokesčio mokėtojas turi turėti įsiteisėjusį teismo sprendimą paskelbti įmonę likviduojama dėl bankroto arba kreditorių susirinkimo nutarimą paskelbti įmonę likviduojama dėl bankroto;

4.3. tais atvejais, kai įmonių bankroto procedūras reglamentuoja 1992 m. spalio 15 d. Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymas, mokesčio mokėtojas turi turėti minėto įstatymo nustatytus dokumentus, patvirtinančius faktus, kuriuos patvirtina dokumentai, nurodyti 20.1 punkte.

Mokesčio mokėtojas turi turėti dokumentų originalus arba jų nuorašus. Dokumentų nuorašai turi būti patvirtinti tuos dokumentus išdavusių institucijų arba originalių dokumentų nuorašai turi būti patvirtinti notariniams veiksmams atlikti nustatyta tvarka.Teisės aktai
LRS PMĮ 25 str.
LRS LR finansų ministro 2002-02-11 įsakymas Nr. 40, „DĖL SKOLŲ BEVILTIŠKUMO BEI PASTANGŲ SUSIGRĄŽINTI ŠIAS SKOLAS ĮRODYMO IR BEVILTIŠKŲ SKOLŲ SUMŲ APSKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" 15 - 19 p.

pupyte
693
#1421567 2020-03-07 23:41 pupyte
Labas vakaras, gal yra dar nemiegančių :) reikia pagalbos

5. Metinės veiklos užduotys, susijusios su darbuotojo funkcijomis, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai biudžetinės įstaigos darbuotojui turi būti nustatyti kiekvienais metais iki sausio 31 dienos, einamaisiais metais priimtam biudžetinės įstaigos darbuotojui ar grįžusiam iš atostogų vaikui prižiūrėti – per vieną mėnesį nuo priėmimo ar grįžimo į pareigas dienos[u][/u], nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjų veiklos užduotys, siektini rezultatai ir vertinimo rodikliai – prieš repertuaro naujos programos pradžią. Jeigu, priėmus į pareigas biudžetinės įstaigos darbuotojus, išskyrus nacionalinių ir valstybinių kultūros ir meno įstaigų atlikėjus, iki einamųjų kalendorinių metų pabaigos lieka mažiau kaip 6 mėnesiai, jiems metinės veiklos užduotys, siektini rezultatai ir jų vertinimo rodikliai einamiesiems kalendoriniams metams gali būti nenustatomi.


Gal turite minčių kaip tai yra daroma....įsakymu ar tiesiog.....neturiu supratimo, o reikia daryti pirmadienį

Serebro
2485
#1421637 2020-03-10 14:02 Serebro
Tikslinau pln204. Taip gavosi, kad 2016 metais padidėja nuostolis. Tuo tikslintu nuostoliu buvo mažintas 2017 pelnas. Dabar patikslinus gaunasi taip, kad pelną sumažinom ne visu nuostoliu. Tai ar gerai mąstau, kad tą skirtumą, kai tikslinau nuostolį, galiu panaudoti šiais metais? Ar vis dėl to reikia tikslinti 2017 pln204, kur įrašyčiau padidintą nuostolį.

Serebro
2485
#1421681 2020-03-12 12:27 Serebro

Serebro rašė:


Tikslinau pln204. Taip gavosi, kad 2016 metais padidėja nuostolis. Tuo tikslintu nuostoliu buvo mažintas 2017 pelnas. Dabar patikslinus gaunasi taip, kad pelną sumažinom ne visu nuostoliu. Tai ar gerai mąstau, kad tą skirtumą, kai tikslinau nuostolį, galiu panaudoti šiais metais? Ar vis dėl to reikia tikslinti 2017 pln204, kur įrašyčiau padidintą nuostolį.


Reikia tikslinti 2017 metų pln204, o šių metų pelno tuo skirtumu mažinti negalima.

wika3
542
#1421684 2020-03-12 14:58 wika3

Sveiki,
Buvo pirktas krov.auto iš įmonės PVM mokėtojos.Tam automobiliui kažkoks defektas nupirkus išlindo, tai tas pardavėjas pagrąžino 500 eur.banko pavedimu, nei sąsk.perrašė nei kreditinę tiems 500 -ams neišrašė.Užpajamavau IT atminusavus 500 eur., o kaip sukoresponduot ? nežinau..


Gal galite atsakyti

Girele
9663
#1421692 2020-03-12 16:35 Girele

wika3 rašė:Sveiki,
Buvo pirktas krov.auto iš įmonės PVM mokėtojos.Tam automobiliui kažkoks defektas nupirkus išlindo, tai tas pardavėjas pagrąžino 500 eur.banko pavedimu, nei sąsk.perrašė nei kreditinę tiems 500 -ams neišrašė.Užpajamavau IT atminusavus 500 eur., o kaip sukoresponduot ? nežinau..


Gal galite atsakytiD bankas, K IT įsigijimo vertė.

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Gita1
7618
#1421697 2020-03-12 17:02 Gita1
Sakykim, kad 27 yra sąskaita. 271, 272, 273 yra subsąskaitos. O kas yra 2710, 2711, 2712 ir t.t. Nepamenu kaip terminas vadinasi, o skubiai reikia..

JurgaJurga1
111
#1421700 2020-03-12 17:15 JurgaJurga1

Gita1 rašė:


Sakykim, kad 27 yra sąskaita. 271, 272, 273 yra subsąskaitos. O kas yra 2710, 2711, 2712 ir t.t. Nepamenu kaip terminas vadinasi, o skubiai reikia..Analitinės sąskaitos?

jorja
1728
#1421714 2020-03-13 11:54 jorja
Sveiki,
Pirkta kava, arbata, gavau tik kvitą, kuriame nurodyta PVM kodas, imones pvadinimas, Įm.k. nera, galiu be sąskaitos traukti į apskaita? i Neleidžiamus atskaitymus dėsiu.

zyzliukas
247
#1421730 2020-03-15 17:45 zyzliukas
Kreipesi kliente, kuri pirko 2019 metais uz kelis simtus euru prekiu. Pirko kaip fizinis asmuo, prekiu pristatymas visada Lietuvoje. Problemu nekilo.
Stai ji dabar raso, kad ji JAV yra verslu besivercianti, ir, kad as jai grazinciau mokescius.

Paprotinkite mane, ko ji nori? PVM? Atrasiau, kad jos PVM sumoketas LR valstybei, mes jo nesaugome ir sau nepasiliekame, prekiu eksporto gi irgi nebuvo.
Grasina visokiais VMI ir t.t.

ZZZZzzz... Zysiu daug, tad nepykit :))))

ritukse
1378
1   #1421774 2020-03-16 19:42 ritukse
Sveiki gal žinote ar galima taip Turi įmonė patalpas kurias nuomojome kitoms įmonėms Gavome laišką kadangi jie dabar nedirba tai ir nuomos nemokės nes čia nepaprastos aplinkybės Jie savo prekių niekur neissiveze Mes kuriamam saugom patalpas Ar jie taip gali

Gita1
7618
#1421775 2020-03-16 19:45 Gita1
Ale gudrūs...
Paskaitykit sutartį ar numatyta kas force major atveju...

ritukse
1378
#1421776 2020-03-16 19:55 ritukse
A a gudrūs tą sutartį jie ir sudarė o mes maži ir kvaili pasirašėm sutartį parašyta taip:
Sutarties šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl “force majeure” aplinkybių.

Gita1
7618
#1421778 2020-03-16 20:05 Gita1
Tai sutartiniai įsipareigojimai yra kokie? Jūs saugot jų prekes, o jie už tai moka? Ar kalba eina apie tai, kad jeigu jų pajamos sumažėja, nedirba ir pan. tai nemoka ir nuomos? Pasigilinkit.. nes jūs irgi galit nesaugot, tegu nešasi kas nori, o FM atleis jus nuo atsakomybės, nes nėra kam saugot.. :D Aš juokauju, o jūs pasigilinkit..

valdaspv
1025
#1421779 2020-03-16 20:06 valdaspv
Manau jūs pasiūlykit išsivežti prekes arba iškraustysit, kadangi tai nėra Force majeure aplinkybės. Šitą situaciją buvo galima numatyti. Ji neatsirado per parą laiko.

ritukse
1378
#1421780 2020-03-16 20:26 ritukse
Ačiū visiems kur galėčiau daugiau paskaityti nes pirmą susidūrė Jų firma didelė o pas mus tik 4 žmonės tai ir bijom visų

Drausmina
225
#1421781 2020-03-16 21:12 Drausmina

ritukse rašė:


A a gudrūs tą sutartį jie ir sudarė o mes maži ir kvaili pasirašėm sutartį parašyta taip:
Sutarties šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą, jeigu ji įrodo, kad šių įsipareigojimų nebuvo galima įvykdyti dėl “force majeure” aplinkybių.Galit ir Jūs tuo sutarties punktu vadovaujantis pranešti, kad neatsakote už sandėliuose laikomų prekių saugumą, gal kitaip tada pažiūrės į sutarties šalių sutartinių įsipareigojimų vykdymą? Ar čia tas "sutarties šalies atleidimas nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo atleidimo esant tam tikroms aplinkybėms" numatytas vienpusiškai, Jūsų įmonei tai negalioja?

katokis1
26
#1421800 2020-03-17 10:30 katokis1
Laba diena, ar karantino metu gali dirbti autolaužynai, nes VDI nekelia ragelio.

Tininga
49853
#1421801 2020-03-17 10:49 Tininga

katokis1 rašė:


Laba diena, ar karantino metu gali dirbti autolaužynai, nes VDI nekelia ragelio.

Jei yra rekomendacija, tai jūs jau patys sprendžiate. Kam uždrausta dirbti, tai juk nurodoma.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis