Ritaa
216
#60307 2004-02-03 18:37 Ritaa
Kas galite pakonsultuoti apie palūkanas?
UAB akcininkas suteikė bendrovei paskolą su 3,14 proc. palūkanom.
Po 2 mėn pirkom ilg.turtą. Kiek žinau,palūkanos pridedamos prie IT vertės ir nusidėvi kartu su IT .O kaip visgi palūkanos amortizuojas per tuos 2 mėn?
Ir apskritai,ar reikia kas mėn. didintii palūkanų suma IT ir vis perskaičiuoti nusidėvėjimo normą?
Gal galėtumėt ir visų sąskaitų,susijusių su palūkanom korespondenciją parašyti.
Ačiū.

Ritaa
216
#60308 2004-02-03 18:42 Ritaa
Kodėl niekas neatsiliepiat?
Juk tikrai daugelis įmonių turi paskolų ir tiems buhalteriams tai visai aiškus ir paprastas dalykas.

Ritaa
216
#60680 2004-02-05 11:28 Ritaa
Mielieji, atsiliepkite gi kas nors.

Dalia29
12709
#60689 2004-02-05 11:38 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 03-20

Ritaa rašė:

Kas galite pakonsultuoti apie palūkanas?
UAB akcininkas suteikė bendrovei paskolą su 3,14 proc. palūkanom.
Po 2 mėn pirkom ilg.turtą. Kiek žinau,palūkanos pridedamos prie IT vertės ir nusidėvi kartu su IT .O kaip visgi palūkanos amortizuojas per tuos 2 mėn?
Ir apskritai,ar reikia kas mėn. didintii palūkanų suma IT ir vis perskaičiuoti nusidėvėjimo normą?
Gal galėtumėt ir visų sąskaitų,susijusių su palūkanom korespondenciją parašyti.
Ačiū.


pagal naujuosius :
Į ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo (pasigaminimo) savikainą neįskaitoma
:
1. Grąžinamas PVM
2. Palūkanos
.

Šiaip jau ir anksčiau kiek mane konsultavo- palūkanos nebuvo įskaitomos į vertę, tai finansinės sąnaudos. O pagal naujuosius aplamai joks išankstinis palūkanų priskaitymas negalimas. Palūkanos atsiranda, kai yra patiriamos sąnaudos.

Ritaa
216
#60719 2004-02-05 13:15 Ritaa
Ačiū,Dalia,

Čia kalba eina apie 2003 metus.
Kaip supratau,priskaičiuotas palūkanas galiu į sąnaudas traukti kas mėn.,nors jas išmokėsiu akcininkui ir po 2 metų?
Nors,berods,Pačiolio seminare esu girdėjusi, kad jeigu paskola skirta IT įsigyjimui,palūkanų iš karo į sąnaudas traukti negalima-jos nusidėvi kartu su IT.
Kur galėčiau rasti tikslų atsakymą?
Ir dar.Palūkanos skaičiuojamos kiekvienai dienai ar męnesiui /turiu omenyje,kad kiekvienas mėnuo turi skirtingą dienų skaičių/?


Rasida
3017
#60725 2004-02-05 13:23 Rasida redaguota: 2011-09-11 03-20
17 str. komentaras:
"6.24.1. Sąnaudomis, priskiriamomis prie leidžiamų atskaitymų, laikomos palūkanos už bet kokios rūšies paskolas, įskaitant lizingą (finansinę nuomą), prekių pirkimą išsimokėtinai, palūkanas, mokamas už indėlius bei vertybinius popierius (palūkanomis nelaikomos netesybos (baudos, delspinigiai) už sutarčių nevykdymą ir kitos ekonominės sankcijos).
Apskaičiuojant apmokestinamąjį pelną, leidžiamiems atskaitymams priskiriamos pagal paskolų sutartis sumokėtos palūkanos, jeigu jų norma ne didesnė už tikrąją rinkos kainą. Tikrąją rinkos kainą viršijanti palūkanų dalis leidžiamiems atskaitymams nepriskiriama. (Šis punktas papildytas antra dalimi 2003-07-16 raštu < www.vmi.lt/Aktualijos/Naujoves/Pelno/20030716_18-9_08_2_R_6695.doc&gt; Nr. (18.9-08-2)-R-6695).
6.24.2. Ilgalaikiam turtui pirkti, lizingo (finansinės nuomos) būdu įsigyti arba jam gaminti skirtų skolintų sumų palūkanos, susikaupusios per laikotarpį nuo to turto įsigijimo arba nuo gamybos pradžios iki jo naudojimo pradžios, turi būti kapitalizuojamos kaip formavimo savikaina. Pradėjus naudoti įsigytą ilgalaikį turtą, kapitalizuotos palūkanos (formavimo savikaina) amortizuojamos per ne trumpesnį nei < www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=157066&Condition2=&gt; 1 priedėlyje ilgalaikio materialiojo turto grupei, kuriai šis turtas priskiriamas, nustatytą maksimalų nusidėvėjimo laikotarpį.
Kapitalizuotų palūkanų (formavimo savikainos) amortizacijos ir ilgalaikio materialiojo turto nusidėvėjimo sumos, apskaičiuotos pagal < www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=157066&Condition2=&gt; 18 straipsnyje nustatytą tvarką, priskiriamos leidžiamiems atskaitymams."

Manyčiau, kad čia rasi atsakymą į savo klausimą. O dėl palūkanų skaičiavimo - tai susitarimo reikalas, nes paprastai skaičiuojam pagal dienas, kiti - pagal mėnesius, čia kaip jūs sutarsite su akcininku.

ingridar
113
#60738 2004-02-05 13:48 ingridar
As dedu jas i sąnaudas. D6klase K488

Ritaa
216
#60739 2004-02-05 13:49 Ritaa
Ačiū,Rasida,
Ir dar nekuklus prašymėlis.
Gal galėtum sąskaitų korespondenciją susijusią su tom nelemtom palūkanom ir paskola aprašyti?
Visgi,ar kas mėn. reiktų didinti IT vertę, ar tik metų gale.Kaip jūs darote?

Ingrida,
Manai ,kad paskola-tai įsiskolinimas akcininkams? O ne ilgalaikė finansinė skola?
O gal aš per daug kapstausi?Visgi norisi tą nelemtą paskolą su nelemtom palūkanom tvarkingai atspindėti sąskaitose.

Rasida
3017
#60754 2004-02-05 14:23 Rasida redaguota: 2011-09-11 03-20

Ritaa rašė:


Gal galėtum sąskaitų korespondenciją susijusią su tom nelemtom palūkanom ir paskola aprašyti?
Visgi,ar kas mėn. reiktų didinti IT vertę, ar tik metų gale.Kaip jūs darote?Iki turto naudojimo pradžios kapitalizuotos palūkanos apskaitomos taip:
D103/K44(jei trumpalaikė skola).

Turtą jau pradėjus naudoti, toliau besikaupiančios palūkanos - leidžiami atskaitymai, nepriklausomai nuo jų išmokėjimo:
D636/K44
O tos palūkanos, kurios priskirtos formavimo savikainai, amortizuojamos per 3 m. (kiek supratau, tave domina 2003 m.).

Ritaa
216
#60772 2004-02-05 14:46 Ritaa
Ačiū,
tačiau nesupratau,kodėl turtą pradėjus naudoti debetuojam 6 klasę ,o ne 1-ą /nemat.turto amortizacija/ Kiek supratau,palūkanos nusidėvi kartu su IT,o ne iš karto nurašomos į sąnaudas?
Arba aš visai susipainiojau...


Rasida
3017
#60783 2004-02-05 15:04 Rasida redaguota: 2011-09-11 03-20

Ritaa rašė:

Ačiū,
tačiau nesupratau,kodėl turtą pradėjus naudoti debetuojam 6 klasę ,o ne 1-ą /nemat.turto amortizacija/ Kiek supratau,palūkanos nusidėvi kartu su IT,o ne iš karto nurašomos į sąnaudas?
Arba aš visai susipainiojau...Palūkanų suma, priskaičiuota laikotarpiu iki turto naudojimo pradžios - tai kapitalizuotos palūkanos. Jos yra formavimo savikaina ir amortizuojamos atskirai nuo IT - skaityk mano pacituotą komentaro punktą.
Kai turtą pradedi naudoti, juk toliau skaičiuoji palūkanas pagal paskolos sutartį, ar ne? Tai visos palūkanos, kurias priskaičiavai jau po turto naudojimo pradžios, keliaus tiesiai į 636 - į sąnaudas.

Tarkim, paskolos trukmė -36 mėn. Kas mėnesį priskaičiuoji 100 Lt palūkanų. Nuo paskolos gavimo pradžios iki turto, už kurį atsiskaityta minėta paskola, naudojimo pradžios praėjo 15 mėnesių. Tada pas tave bus susikaupę 1500 Lt kapitalizuotų palūkanų, ir tą sumą reiktų amortizuot per 3 m. - kasmet po 500 Lt. Likusios palūkanos (36-15)*100 keliaus tiesiai į sąnaudas, nes turtas jau naudojamas.

Ar aiškiau?

P.s. Paaiškinau, kaip buvo 2003 m., šįmet turėsim žiūrėti, kokie reikalavimai formavimo savikainai bus pagal .

Ritaa
216
#60785 2004-02-05 15:09 Ritaa
Ačiū

Modestas
7023
#87061 2004-06-02 19:23 Modestas
Ar už palūkanas skaičiuojamas PVM mokestis?

Jotjot
856
#87155 2004-06-03 11:13 Jotjot redaguota: 2011-09-11 03-25

Modestas rašė:

Ar už palūkanas skaičiuojamas PVM mokestis?PVM įst. 28 straipsnis. Finansinės paslaugos
1. PVM neapmokestinamas paskolų teikimas, taip pat suteiktos paskolos priežiūra, jeigu ją vykdo tą paskolą suteikęs apmokestinamasis asmuo.

7. Apmokestinamasis asmuo, teikiantis šio straipsnio 1–4 dalyse nurodytas paslaugas, turi teisę pasirinkti skaičiuoti PVM už šias paslaugas šio Įstatymo nustatyta tvarka, jeigu pirkėjas (klientas) yra PVM mokėtojas, ir šis pasirinkimas galioja ne trumpiau kaip 24 mėnesius nuo pasirinkimo deklaravimo dienos visiems jo sudaromiems atitinkamiems sandoriams. Savo pasirinkimą apmokestinamasis asmuo privalo deklaruoti centrinio mokesčio administratoriaus nustatyta tvarka.

VMI komentaras
28 straipsnis. Finansinės paslaugos

1. PVM neapmokestinamas paskolų teikimas, taip pat suteiktos paskolos priežiūra, jeigu ją vykdo tą paskolą suteikęs apmokestinamasis asmuo.

Komentaras

1. PVM neapmokestinamas atlygis, gautas už paskolų teikimą, neatsižvelgiant į tai, ar paskolą suteikęs asmuo yra bankas, kredito unija, įmonė, fizinis asmuo ar pan.

Roni
128
#97747 2004-08-04 08:38 Roni
Sveiki, turiu klausimėlį. smile Ar yra kokia nors galimybė paskolos palūkanas dėti į ilgalaikio turto savikainą???


Devi
1518
#97751 2004-08-04 08:48 Devi redaguota: 2011-09-11 03-27

Roni rašė:

Sveiki, turiu klausimėlį. smile Ar yra kokia nors galimybė paskolos palūkanas dėti į ilgalaikio turto savikainą???Palūkanos yra sąnaudos. Jei to IT neeksploatuoji, tada tas palūkanas kapitalizuoji ir nurašinėti į sanaudas galėsi tik tada, kai turtas bus perduotas eksploatacijai. Bent jau taip buvo anksčiau. O dabar reikėtų pasiskaityti PM komentarą

Nusišypsok, nebark likimo...

Irinabuckis
1638
#97753 2004-08-04 08:55 Irinabuckis redaguota: 2011-09-11 03-27

Roni rašė:

Sveiki, turiu klausimėlį. smile Ar yra kokia nors galimybė paskolos palūkanas dėti į ilgalaikio turto savikainą???


Ir kaip Tu gali tiksliai apskaičiuoti palūkanas? Aš suprantu taip: turi IT + palūkanas, pajamuoji IT, o palūkanas moki kiekvieną mėn. ir trauki į sąnaudas mažinančias apmokest. pelną. Palūkanų tikslios sumos Tu atspėti negali, nes už paskolą mokamos palūkanos būna +-kažkokios sumos priklausomai nuo valiūtos kurso, rinkos ir t.t.. Be to, Tu negali garantuoti, kad pasklolą bus grąžinta tiksliai pagal sutartyje nustatytąją dątą (galima anksčiau , t.y. palūkanos bus mažesnės; galima vėliau, bus palūkanos didesnės, arba = sumai pagal sutartį, jei grąžinsi laiku). Bet rinkos sąlygos gali pasikeisti ir Tavo palūkanos pasikeis.
Sekmės!

Roni
128
#97821 2004-08-04 11:59 Roni redaguota: 2011-09-11 03-27
Ir kaip Tu gali tiksliai apskaičiuoti palūkanas?

Galiu tiksliai apskačiuoti palūkanas iki IT užpajamavimo (pajamuojant dėti į savikainą išlaidas susijusias su finansais). smile Nors žinau, kad negalima dėti palūkanų, bet yra piliečių, kuriems neįmanoma įrodyti to smile . Ieškau geležinių argumentų. Todėl ir domiuosi ar įmanoma palūkanas ir kitas bankines išlaidas dėti į savikainą? smile

Devi
1518
#97825 2004-08-04 12:23 Devi redaguota: 2011-09-11 03-27

Roni rašė:

Ir kaip Tu gali tiksliai apskaičiuoti palūkanas?

Galiu tiksliai apskačiuoti palūkanas iki IT užpajamavimo (pajamuojant dėti į savikainą išlaidas susijusias su finansais). smile Nors žinau, kad negalima dėti palūkanų, bet yra piliečių, kuriems neįmanoma įrodyti to smile . Ieškau geležinių argumentų. Todėl ir domiuosi ar įmanoma palūkanas ir kitas bankines išlaidas dėti į savikainą? smile


Niekaip nepagaunu "kampo", kam tas sąnaudas ir visas išlaidas dėti į vertę, jei viską gali gražiai sudėti į sąnaudas ir mažinti apmokęstinamąjį pelną. Jei trauksi į vertę, tai pelnas didesnis gausis... O gal šito ir siekia "tos gudrios galvos" smile

Nusišypsok, nebark likimo...

Roni
128
#97831 2004-08-04 12:55 Roni redaguota: 2011-09-11 03-27

rašė:

[quote:da5116b3e6]Niekaip nepagaunu "kampo", kam tas sąnaudas ir visas išlaidas dėti į vertę, jei viską gali gražiai sudėti į sąnaudas ir mažinti apmokęstinamąjį pelną. Jei trauksi į vertę, tai pelnas didesnis gausis... O gal šito ir siekia "tos gudrios galvos"


Gal... smile "gudrios galvos" sprendžia - aš vykdau. Bet nenoriu nusižengti įstatymams... smile [/img]

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis

Atmintinė

Atmintinė buhalteriui
Delspinigiai už ne laiku sumokėtus mokesčius ir baudas 2022 m. I ketv. 0.03 %
Palūkanos už naudojimąsi mokestine paskola 2022 m. I ketv. 0.01 %
Valstybinio socialinio draudimo bazinė pensija
nuo 2022-01-01
215.09 €
Minimalus valandinis atlygis ir minimali mėnesinė alga (MMA)
nuo 2022-01-01
4.47 € / 730 €

Įmonių finansinių ataskaitų duomenys

Balansai, Pelno (nuostolių) ataskaitos, Sodra
Pavadinimas FA Sodra
Statinio projektavimo studija, UAB
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Stoties g. 12-14
2015 - 2021 2018 - 2022
Arminda, MB - -
425-oji daugiabučio namo M. K. Čiurlionio g. 1/2 savininkų bendrija - -
ARTONA, UAB
Jurbarko r. sav. Jurbarko m. P. Cvirkos g. 4-14
2016 - 2021 2018 - 2022
BIZEA, UAB
Kupiškio r. sav. Paketurių k. Marių g. 8
2015 - 2021 2018 - 2022
ČIGA, UAB
Kazlų Rūdos sav. Jūrės k. Vytauto g. 17
2015 - 2021 2018 - 2022
Sigrela, UAB
Šiaulių m. sav. Šiaulių m. Krymo g. 38-30
- 2018 - 2018
Greenlita, UAB
Kauno m. sav. Kauno m. P. Višinskio g. 42-6
2015 - 2021 2018 - 2022
Jono Belevičiaus individuali įmonė - -
Paūknė ir ko, UAB - -
Šilutės sveikatos klubas Verdenė - -
S. Aleksejevo individuali įmonė - -
Pliusas LT, UAB
Kazlų Rūdos sav. Didžiųjų Zariškių k. Mokyklos g. 16
2015 - 2018 2018 - 2022
Laurum, MB
Panevėžio r. sav. Panevėžio sen. Tičkūnų k. Vyšnių g. 2
2021 - 2021 -
IĮ "Maksas" - -