agiedre
3022
#121739 2004-11-16 11:47 agiedre redaguota: 2011-09-11 03-32

Benas rašė:

Norėjau pagalbos tų, kurie išmano valandinį darbo užmokestį. Dirbo dirbo pas mus vienas toks žmogelis, darbininkas jo pareigos, dirbo penkias dienas per savaitę, 8 valandas per dieną. Dabar jam atsirado šiokių tokių pašalinių reikaliukų ir jis susitarė su šefu, kad jo darbo diena truks 7 val., o valandos DU "į rankas" - 5 Lt. Nu, kaip suprantu, minimalų valandinį DU mes jau stipriai viršijom, tai čia niekas neprikibs. O gal kam nors, pvz. Darbo inspekcijai, reikia pranešti, kad sutrumpinta darbo diena? Ar niekas nesugalvos paklausti, kodėl tik 7 valandos?
Ar aš čia išvis jau iš degtuko skaldau vežimą malkų? smileUžtenka darbuotojo raštiško prašymo ir pakeitimo darbo sutartyje, taip pat tabelyje žymėsi 7 val.
smile

Šiandien veidrodyje tokius siaubus rodė!!!

nainainai
154
#121748 2004-11-16 12:00 nainainai
LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

1995 m. sausio 9 d. Nr. 21

VilniusDėl Ne visos darbo dienos arba savaitės

darbo laiko nustatymo tvarkos patvirtinimoVadovaudamasi Lietuvos Respublikos žmonių saugos darbe

įstatymo 46 straipsnio ketvirtąja dalimi, Lietuvos Respublikos

Vyriausybė n u t a r i a:

Patvirtinti Ne visos darbo dienos arba savaitės darbo laiko

nustatymo tvarką (pridedama).Ministras Pirmininkas Adolfas ŠleževičiusSocialinės apsaugos

ir darbo ministras Mindaugas MikailaPATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1995 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21Ne visos darbo dienos arba savaitės

darbo laiko nustatymo tvarka1. Darbuotojui susitarus su darbdaviu, gali būti nustatytas

ne visas darbo laikas - ne visa darbo diena arba ne visa darbo

savaitė.

Ne visa darbo diena arba ne visa darbo savaitė gali būti

nustatyta, kai darbuotojas priimamas į darbą (sudarant

neterminuotą ar terminuotą darbo sutartį), taip pat vėliau

(pakeičiant darbo sutartį).

2. Darbdavys privalo nustatyti ne visą darbo dieną arba ne

visą darbo savaitę, jeigu to pageidauja:

2.1. nėščia moteris;

2.2. moteris, turinti vaiką (vaikų) iki 14 metų arba

invalidą vaiką iki 16 metų;

2.3. tėvas, vienas auginantis vaiką (vaikus) iki 14 metų

arba invalidą vaiką iki 16 metų, globėjas, auginantis tokio pat

amžiaus vaiką (vaikus);

2.4. invalidas;

2.5. asmuo, slaugantis sergantį šeimos narį ir pateikęs

darbdaviui medicinos įstaigos išvadą dėl ne viso darbo laiko

būtinumo bei laikotarpio, kurį ne visas darbo laikas

taikytinas.

3. Susitariant dėl ne viso darbo laiko, gali būti numatyta:

3.1. sutrumpinti tam tikru valandų skaičiumi darbo

(pamainos) laiką, kai kurias arba visas savaitės darbo dienas;

3.2. sumažinti savaitės darbo dienų skaičių, paliekant

normalios trukmės darbo dieną (pamainą);

3.3. sutrumpinti darbo dieną (pamainą) tam tikru valandų

skaičiumi, kartu sumažinant darbo dienų skaičių per savaitę.

4. Nurodyta 3.1, 3.2 ir 3.3 punktuose tvarka nustatytas ne

visas darbo laikas gali būti suskaidomas dalimis.

5. Ne visa darbo diena (pamaina) negali būti trumpesnė už

pusę darbo dienos (pamainos), o ne visa darbo savaitė negali

būti trumpesnė už 3 darbo dienas per savaitę.

6. Darbuotojų, dirbančių ne visą darbo laiką, darbas

apmokamas proporcingai dirbtam laikui arba atliktam darbui.

7. Darbas ne visą darbo laiką neapriboja darbuotojų teisių

nustatant jiems kasmetinių atostogų trukmę, apskaičiuojant

darbo stažą ir įgyvendinant kitas darbo teises.

8. Ši tvarka taikoma įmonėse, įstaigose ir organizacijose

nepriklausomai nuo jų nuosavybės formos ir pavaldumoTaigi niekam pranesti nereikia ...... as pranesu tik tada jei dirba zmogus 3 ar 2 val per diena.

Benas
2126
#121771 2004-11-16 13:25 Benas
Ačiū, žmogeliukai smile

Moni
146
#122479 2004-11-18 11:24 Moni
Jeigu darbuotoja įmonėje dirbo 9 mėnesius ir išėjo gimdymo atostogų, po to jai buvo suteikiamso vaiko priežiūros atostogos iki 3 metų. Bet dar nesuėjus pilnai trims metams susirado kitą darbą ir nori išeiti. Kaip skaičiuoti neišnaudotų atostogų kompensaciją?
Tiksliau, kaip skaičiuoti vidutinį darbo užmokestį. Ar skaičiuoti pagal tą laikotarpį, kai ji faktiškai dirbo?

Gute
206
#122485 2004-11-18 11:35 Gute redaguota: 2011-09-11 03-33

Moni rašė:

Jeigu darbuotoja įmonėje dirbo 9 mėnesius ir išėjo gimdymo atostogų, po to jai buvo suteikiamso vaiko priežiūros atostogos iki 3 metų. Bet dar nesuėjus pilnai trims metams susirado kitą darbą ir nori išeiti. Kaip skaičiuoti neišnaudotų atostogų kompensaciją?
Tiksliau, kaip skaičiuoti vidutinį darbo užmokestį. Ar skaičiuoti pagal tą laikotarpį, kai ji faktiškai dirbo?taip, skjaiciuoti pagal laika, kai ji faktishkai dirbo

Reta
494
#122494 2004-11-18 11:40 Reta redaguota: 2011-09-11 03-33

Gute rašė:Moni rašė:

Jeigu darbuotoja įmonėje dirbo 9 mėnesius ir išėjo gimdymo atostogų, po to jai buvo suteikiamso vaiko priežiūros atostogos iki 3 metų. Bet dar nesuėjus pilnai trims metams susirado kitą darbą ir nori išeiti. Kaip skaičiuoti neišnaudotų atostogų kompensaciją?
Tiksliau, kaip skaičiuoti vidutinį darbo užmokestį. Ar skaičiuoti pagal tą laikotarpį, kai ji faktiškai dirbo?taip, skjaiciuoti pagal laika, kai ji faktishkai dirbo


smile abejoju, reiktų pasigilinti, kaip tokiu atveju skaičiuojamas VDU smile

Dalia29
12709
#122496 2004-11-18 11:44 Dalia29
Kiek suprantu , tokiu atveju skaičiuojama pagal mėnesinę algą, kurią gaudavo iki dekreto. Tik reikia palyginti, kad būtų ne mažiau nei šiuo metu nustatyta MMA.
ir nepamiršk, kad kompensuoti turi ir už tuos mėnesius, kada turėjo nedarbingumą (iki išleidžiant atostogų vaiko priežiūrai).

Moni
146
#122581 2004-11-18 13:49 Moni redaguota: 2011-09-11 03-33
radau nutarimas Nr. 650. Galioja nuo 2003.06.01.
.9. Jeigu darbuotojas skaičiuojamuoju laikotarpiu dėl pateisinamos priežasties neturėjo įmonėje darbo užmokesčio, iš kurio pagal šią Tvarką turi būti apskaičiuojamas vidutinis darbo dienos (valandos) užmokestis, jis nustatomas iš skaičiuojamuoju laikotarpiu darbuotojui nustatytos mėnesinės algos (dalijant iš darbo dienų (valandų) skaičiaus pagal darbuotojo arba įmonės darbo (pamainos) grafiką) arba valandinio (dienos) tarifinio atlygio, o kai darbuotojui nenustatyti šie dydžiai – kolektyvinėje sutartyje (jeigu jos nėra – darbo sutartyje ar įmonės vietiniuose (lokaliniuose) norminiuose teisės aktuose) nustatyta tvarka (pavyzdžiui, iš panašių profesijų, pareigybių ar padalinio darbuotojų vidutinio tarifinio ar viso darbo užmokesčio) ir atsižvelgiant į kitas šioje Tvarkoje numatytas sąlygas.

6.10. Jeigu darbuotojas dėl priverstinės prastovos, tarpsezoninio laikotarpio, ligos, atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, dirbanti moteris – dėl nėštumo bei gimdymo atostogų skaičiuojamuoju laikotarpiu neturėjo uždarbio, vidutinis darbo užmokestis skaičiuojamas iš uždarbio, gauto paskutinius 3 mėnesius, einančius prieš priverstinės prastovos, tarpsezoninio laikotarpio, ligos, atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis 3 metai, ar nėštumo bei gimdymo atostogų pradžią. Ši nuostata taikoma, kai minėtuoju laikotarpiu darbuotojo uždarbis buvo didesnis už darbo apmokėjimo dydžius, nurodytus šios Tvarkos 6.9 punkte.

Kaip suprantu, pirmas punktas sako, kad reikia skačiuoti DU koks yra nustatytas, o antras, pagal faktą.?

Reta
494
#122614 2004-11-18 14:34 Reta
Būtent, 6.10 punktas naudojamas kai minėtuoju laikotarpiu darbuotojo uždarbis buvo didesnis už darbo apmokėjimo dydžius, nurodytus šios Tvarkos 6.9 punkte.
Taigi pirmiausia reik išsiaiškinti kokia alga buvo kai ji dirbo - minimali ar ne. smile

Moni
146
#122623 2004-11-18 14:47 Moni
didesnė. 830 litų priskaičiuota

Reta
494
#122655 2004-11-18 15:16 Reta redaguota: 2011-09-11 03-33

Moni rašė:

didesnė. 830 litų priskaičiuota


tada 6.10 punktas arba kaip Gute rašė smile

vaidusia
46
#156727 2005-03-30 14:06 vaidusia
Koks yra minimalus vienos darbo valandos užmokestis? Ir aplamai kur galima rasti visus tuos minimalius dydžius? Padėkit.....

andrinx
1135
#156732 2005-03-30 14:15 andrinx redaguota: 2011-09-11 03-40

vaidusia rašė:

Koks yra minimalus vienos darbo valandos užmokestis? Ir aplamai kur galima rasti visus tuos minimalius dydžius? Padėkit.....


www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=229398&Condition2=

Dorota1
13502
#248913 2006-02-10 07:59 Dorota1
koks valandinis DU, nekaip negaliu rasti DK, labai reikia

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


auce
38
#248920 2006-02-10 08:09 auce
Nuo 2005.07.01. minimalus valandinis atlygis – 3,28 lito ir minimali menesine alga – 550 litu

Dorota1
13502
#248952 2006-02-10 09:31 Dorota1
dar toks klausimas, jei uz vasari gaunasi kad minimalu valandini du dauginant is dirbtu val skaiciaus neiseina i menesi 550lt , tai kaip tada smile smile

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Linda6
12026
#248954 2006-02-10 09:38 Linda6
Aš primoku iki 550 LT.

Žavinga atrodo viskas, į ką žiūrima su meile. O. Morngerstern

Dorota1
13502
#248957 2006-02-10 09:43 Dorota1 redaguota: 2011-09-11 03-59

Linda6 rašė:

Aš primoku iki 550 LT.na o tai kaip jei nustatytos jau valandos

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“


Auksineraide
224
#248999 2006-02-10 11:26 Auksineraide
Neprimoku iki 550 Lt.
Juk darbo sutartyje turi būti parašyta, kad dirba pagal minimalų valandinį valstybės nustatytą tarifinį atlygį. Jei darbuotojas dirba pagal grafiką, o mėnesiui jam išiena dirbti 120 val., tai niekaip nesigaus 550 Lt ir pritempti iki 550 Lt. nereikia.

Dorota1
13502
#249011 2006-02-10 11:53 Dorota1 redaguota: 2011-09-11 03-59

Auksineraide rašė:

Neprimoku iki 550 Lt.
Juk darbo sutartyje turi būti parašyta, kad dirba pagal minimalų valandinį valstybės nustatytą tarifinį atlygį. Jei darbuotojas dirba pagal grafiką, o mėnesiui jam išiena dirbti 120 val., tai niekaip nesigaus 550 Lt ir pritempti iki 550 Lt. nereikia.


as parasau 3.5 uz val. o kaip sutarty parasyti

„Nesvarbu, kuria koja išlipote iš lovos, nesvarbu, kad jums šiandien bloga nuotaika, bet atsiminkite visam laikui, kad neturite teisės savo blogu nusiteikimu gadinti dienos kitiems.“

Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis