ErnestaL
605
#1353862 2017-03-27 15:36 ErnestaL

nebaika rašė:ErnestaL rašė:


Koks verslo apskaitos standratas aprašo asociacijų apskaitą?


Pelno nesiekiančių juridinių asmenų apskaitos tvarkymas

Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys (visuomeninės organizacijos, viešosios įstaigos, asociacijos, labdaros ir paramos fondai ir t. t.) buhalterinę apskaitą privalo tvarkyti vadovaudamiesi:

1. Buhalterinės apskaitos įstatymu (2001-11-06 įstatymas Nr. IX-574).

2. Finansų ministro 2004-11-22 įsakymu Nr. 1K-372 „Dėl pelno nesiekiančių ribotos civilinės atsakomybės juridinių asmenų buhalterinės apskaitos ir finansinės atskaitomybės sudarymo ir pateikimo ir politinių kampanijų dalyvių neatlygintinai gauto turto ir paslaugų įvertinimo taisyklių patvirtinimo" (Žin., 2004, Nr. 171–6342). Jeigu finansinė atskaitomybė, parengta taikant bendruosius apskaitos principus ir šias taisykles, teisingai neparodo ūkio subjekto turto, nuosavo kapitalo, įsipareigojimų, pajamų ir sąnaudų, ūkio subjektas vadovaujasi atitinkamais Verslo apskaitos standartais (www.aat.lt) ir tai nurodo aiškinamajame rašte.

Pelno nesiekiantys juridiniai asmenys taip pat privalo vadovautis tokiais teisės aktais:

1. Vyriausybės 1999-06-03 nutarimu Nr. 719 „Dėl Inventorizacijos taisyklių patvirtinimo".

2. Vyriausybės 2000-02-17 nutarimu Nr. 179 „Dėl Kasos darbo organizavimo ir kasos operacijų atlikimo taisyklių patvirtinimo".
Ačiū Jums labai smile


Dažnas tave mato kaip tu atrodai, tačiau retas žino kas tu esi...

Gama
441
#1354411 2017-03-31 11:53 Gama
Padėkit teisingai susidėlioti sumas. Jau dvi dienas bandau išsiaiškinti, bet vis nedaeina.
Asociacija gavo paramą 9800 USD (8886,47 Eur) į valiutinę banko sąskaitą :
D 2311 8886,47
K 3424 8886,47
po savaitės perskaičiuojamas valiutos kursas
D 626 197,76
K 2311 197,76
Manau ta pačia suma reikėtų sumažinti finansavimą
D 3424 197,76
K ??? 197,76
konvertuojama į eurus:
D 231 8576,93
D 2424 111,78
K 2311 8688,74

D 231 8576,93
D 3424 111,78
K 2311 8688,71

Balanse nesueina ta valiutos kurso įtakos suma, todėl manau padariau klaidą ten , kus padėjau klaustukus.

Kad pas mus visko būtų ir mums už tai nieko nebūtų!

Gama
441
#1354426 2017-03-31 13:32 Gama
Prašau, pagelbėkit kas nors. Labai skubiai reikia


Kad pas mus visko būtų ir mums už tai nieko nebūtų!

Girele
9632
#1354484 2017-04-02 07:03 Girele
K finansavimo pajamos 512

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Gama
441
#1354580 2017-04-03 15:32 Gama
Ačiū

Kad pas mus visko būtų ir mums už tai nieko nebūtų!

Gita1
7415
#1354602 2017-04-03 19:09 Gita1
Ar yra įmanomas toks variantas, kad asociacija savanoriui sumoka už specifinius kursus ir savanoris neatlygintinai "dirba" asociacijoje tam tikrą laiką?

Girele
9632
#1354607 2017-04-03 19:58 Girele

Gita1 rašė:


Ar yra įmanomas toks variantas, kad asociacija savanoriui sumoka už specifinius kursus ir savanoris neatlygintinai "dirba" asociacijoje tam tikrą laiką?


Pasinagrinėkite, kokias išlaidas galima kompensuoti 10 str.: www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.314C413DE28C


Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

Gita1
7415
1   #1354608 2017-04-03 20:11 Gita1
Dėkui.
11 straipsnis. Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimas
5) mokymų, susijusių su savanorio parengimu numatytai veiklai atlikti, išlaidas;

Reiškia galima.

ErnestaL
605
#1354620 2017-04-04 08:40 ErnestaL
Iki kada Registrų Centrui reikia pateikti asociacijos balansą ir veiklos ataskaitą?

Dažnas tave mato kaip tu atrodai, tačiau retas žino kas tu esi...

Gita1
7415
1   #1354626 2017-04-04 08:49 Gita1
Per 30 dienų nuo patvirtinimo visuotiniam susirinkime.
Susirinkimas turi įvykti per 4 mėnesius metams pasibaigus.
Jei jau baisiai vėlinama viskas, tai iki birželio 1.

ErnestaL
605
#1354629 2017-04-04 08:53 ErnestaL

Gita1 rašė:


Per 30 dienų nuo patvirtinimo visuotiniam susirinkime.
Susirinkimas turi įvykti per 4 mėnesius metams pasibaigus.
Jei jau baisiai vėlinama viskas, tai iki birželio 1.Ačiū laaaabai už tokį išsamų ir greitą atsakymą. smile smile

Dažnas tave mato kaip tu atrodai, tačiau retas žino kas tu esi...

ausyte
5217
#1354934 2017-04-06 12:22 ausyte
Sveiki,
kada nario mokestis priskiriamas sąnaudoms? Pranešimą apmokėjimui už 2016 m. gavome 2016 12 21, tačiau apmokėjome tik 2017 m. Tai į sąnaudas traukti 2016 ar 2017 m.? Ačiū

Girele
9632
#1354947 2017-04-06 13:50 Girele

ausyte rašė:


Sveiki,
kada nario mokestis priskiriamas sąnaudoms? Pranešimą apmokėjimui už 2016 m. gavome 2016 12 21, tačiau apmokėjome tik 2017 m. Tai į sąnaudas traukti 2016 ar 2017 m.? Ačiū


O narystė- už kuriuos metus?

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

ausyte
5217
#1354961 2017-04-06 15:43 ausyte
Už 2016 m.

Girele
9632
#1354989 2017-04-06 19:12 Girele

ausyte rašė:


Už 2016 m.


Į sąnaudas traukiate 2016m

Amžius skaičiuojamas ne metais, o nužudytomis iliuzijomis.

ausyte
5217
#1355004 2017-04-07 09:46 ausyte
AČIŪ

Gregas
28
#1355117 2017-04-08 23:17 Gregas

Gita1 rašė:


Gal kas konkrečiai yra susidūręs su savanorystės įstatymu ir maitinimosi išlaidų apmokėjimu? Kad jas apmokėti galima suprantu, bet sakykim ar žmogus turi pateikti kažkokius dokumentus, kad pirko maistą? Nesuprantu kaip visa tai apiforminama.Šitam atvejui yra išleistas specialus SADM įsakymas - www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.6BF263B19463
Žr. įsakymo 4 p.
Ir būtinai atkreipkit dėmesį į tai, kad mokant [tiesiogiai arba netiesiogiai] kompensacijas savanoriams su jais savanorystės sutartys turi būti įstatymo 9 str. 1 d. 1 p. nustatytos formos!

Gregas
28
#1355118 2017-04-08 23:39 Gregas

Gita1 rašė:


Ar tikrai yra taikoma išimtis įstatyme, jei tai tikrasis narys visuotinio susirinkimo paskirtas neatlygintinai tvarkyti apskaitą? Yra jam išlyga įstatyme? Žiūrim:
10 straipsnis. Apskaitos tvarkymas
1. Ūkio subjekto apskaitą tvarko:
1) vyriausiasis buhalteris (buhalteris);
2) pagal sutartį apskaitos paslaugas teikianti įmonė arba apskaitos paslaugas savarankiškai teikiantis asmuo.
Yra išlygų, bet tarp jų nematau pakeitimo su jūsų išlyga, reiškia jos nėra.
Buhalteris yra (jei gerai suprantu pagal įstatymą) asmuo dirbantis pagal darbo sutartį, tad jeigu neturit buhalterio, apskaitą turi tvarkyti savarankiškas asmuo, o toks asmuo turi būti apsidraudęs CAD. Išlygų, kad galima nesidrausti nerandu, jei rasit ir man parodykit.
O dėl darbo sutarties ir ne skirtumas toks (jei gerai esu supratusi), tai jei prisidirbi (netyčia dėl nežinojimo, sakykim, svarbu ne klastojant ne piktybiškai), tai visus darbus (nesumokėjimas mokesčių, baisiniai delspinigiai, baudos) susimoka įmonė ir ačiū jai, o jeigu savarankiškai dirbi, tai visa tai įmonė išieško iš asmens.. skirtumas manau yra?Gita, ačiū už įžvalgas.
Sutinku , nes kažko specifiškai tik šiam reikalui ir aš neradau.. Manau, kad pagal Asociacijų įstatymo 9str.2d. ir įstatus atsakomybė visų pirma tektų asociacijos valdymo organui, priėmusiam/patvirtinusiam tokį sprendimą.

Gregas
28
#1355119 2017-04-08 23:59 Gregas

Gita1 rašė:


Ar yra įmanomas toks variantas, kad asociacija savanoriui sumoka už specifinius kursus ir savanoris neatlygintinai "dirba" asociacijoje tam tikrą laiką?
Gita1 rašė:


Dėkui.
11 straipsnis. Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimas
5) mokymų, susijusių su savanorio parengimu numatytai veiklai atlikti, išlaidas;

Reiškia galima.Gita, manau, kad už 11(5) str. šiuo atveju svarbesni yra 3(1) str. ir ypatingai 7str., t.y. savanorio teisės ir pareigos.
Jei su savanoriu bus sudaryta civilinė sutartis, kurioje bus savanorio įsipareigojimas "nemokamai atidirbti", tai tokia pasirašyta sutartis jos šalims turės įstatymo galią, ir kartu atitiks įstatymo 7(2)(1) str. formalius reikalavimus smile
Savanoris siekdamas įgyvendint savo teises, įskaitant ir įstatymo 7(1)(4) str., privalo nepažeisti kitų asmenų teisėtų interesų (įstatymo 7(2)(3)str.)
Taigi, svarbiausia yra surašyti šalių tikruosius ketinimus raštu ir laisva valia tai užtvirtinti šalių parašais smile

SandraMmm
2
#1355274 2017-04-11 12:27 SandraMmm
Sveiki, pirmą kartą susidūriau su asociacijos apskaita, todėl prašau jūsų pagalbos užvesti ant kelio.. tvarkau 2016 m. Tačiau užkliuvo 2015 m. Pelno nuostolio ataskaitoje nuliai, balanso prisegto neradau.
Tačiau per 2015 M. asociacija gavo paramą saldainiais iš įmonės, randu RC išrašytą sąskaitą už paslaugas. Ar visa tai neturėtų atsispindėti ir metinėse ataskaitose? Jei apmokėta grynais, ar turėtų būti registruojama avanso apyskaita ir pan?
Ačiū iš anksto


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis