tadukas08
65
#934353 2011-03-31 15:43 tadukas08
Kodėl? Radau viename straipsnyje, Brigitos Dovidaitės iš UAB Pačiolis, kada būtent taip reikia daryti. Tame straipsnyje viskas detaliai atvaizduota. Straipsnis parašytas 2010m.

Rainis
15064
#934365 2011-03-31 15:52 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-18

Luka_Paciolis rašė:


Jei įmonėje sudaromi pirmą kartą atostoginių kaupimai, įmonė turi papildyti savo apskaitos politiką, o atostoginių sudarymo įtakos veiklos rezultatams atvaizduoti retrospektyviai. Apskaitoje retrospektyviai registruojant apskaitos politikos keitimą, koreguojami lyginamųjų metų pradžios ir pabaigos duomenys.Koreguojant praėjusių laikotarpių duomenis, reikia apskaičiuoti kaupimų, kurie turėjo būti sudaryti 2008 ir 2009 m. pabaigoje, taip pat 2010 m. kaupimų sumas.
tadukas08, teisingai apskaitoje užregistravo 2008 ir 2009 m. atostoginių kaupimus.


Na ne, Luka smile
Kaupimais mažinti pelną, jei jie kol kas neleidžiami atskaitymai? Niekas dėl tokio apskaitos politikos pakeitimo praeituose laikotarpiuose nesikeičia - juk negrįžtate dėl sudarytų kaupimų į praeitus laikotarpius ir netaisote PLN, neperskaičiuojate pelno mokesčio?
O štai atleidžiate 5 metus neatostogavusį žmogų - ir tie neleidžiami pavirsta leidžiamais. Kaip iškrapštyti iš pelno? Kaip jį vėl atstatyti teisingai?
34 sąskaita debetuojama tada, kai daromos kokios nors išmokos iš pelno, pavyzdžiui, dėl klaidų didėja pelno mokestis, apmokamos kokios nors su akcijomis susijusios išlaidos.
Galų gale ir tokių korespondencijų nerodo.

Virgulka
937
#934373 2011-03-31 15:55 Virgulka
tai dabar aš visai susibantavojau smile
jei buvo sudaryti rezervai 2010-12-31 m. o nuo šių metų pradedam sudarinėti kas mėnesį. tai kai pvz. dabar reikes sudarinėti 2011-03-31 d. turiu juk 2010 m. likusių dienų ir jau 2011 m. dienų. tai kaip dabar skaičiuoti VDU? imt 2011 01 ir 02 mėn. ir 2010 12 mėn. juk jei eis žmogus atostogauti dabar, tai reikes išmokėti dabar, o nepagal jau 2010 m. 3 paskutinių mėnesių atlyginimą?

[quote="Byla"][quote="zodiakas"]Tai už 2008 metus imam 10,11,12 2010 metų
už 2009 metus imam 10.11.12 2010 metų
už 2010 metus imam 10,11,12 2010 metų?Taip supratau.[/quote]
Supratote teisingai.[/quote]

tadukas08
65
#934376 2011-03-31 15:56 tadukas08
$iaip įdomus Gerb. Rainio pasiūlymas, nes kai teiravomes VMI tai sakė kad pelno mokesčio deklaracijos nereikia tikslinti, šiam skaičiavime daug klaustuku.

Rainis
15064
#934391 2011-03-31 16:12 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-18

tadukas08 rašė:

$iaip įdomus Gerb. Rainio pasiūlymas, nes kai teiravomes VMI tai sakė kad pelno mokesčio deklaracijos nereikia tikslinti, šiam skaičiavime daug klaustuku.


Tai ne pasiūlymas - tai tiesiog paaiškinimas, kaip reikia registruoti apskaitoje sudarytus kaupimus.
Galų gale, skaitykite 31 metodines rekomendacijas ir raskite ten korespondencijas, mažinančias nepaskirstytą pelną. Nepavyks
Neįsivaizduokime tų kaupimų kažkaip sudėtingai. Jie yra sudaromi vien tik tam, kad akcininkams teisingai parodytume tikrąją įmonės finansinę padėtį. Juk prievolė išleisti darbuotoją atostogų, arba atleidžiant iš darbo, išmokėti kompensaciją, niekur nedingsta, ji anksčiau ar vėliau privers įmonę padaryti tas išlaidas.
Todėl apskaitoje juos ir skaičiuojame, ir mažiname jų sąnaudomis finansinį pelną, kartu parodydami akcininkams, kokia tikroji įmonės padėtis, kokių išlaidų jie anksčiau ar vėliau, bet būtinai turės.
O štai mokestinis pelnas tokių dalykų nelabai nori pripažinti. Įstatymų leidėjai, sukandę dantis, šiaip taip leido leidžiamais atskaitymais pripažinti ataskaitinių metų sudarytus kaupimus tik DU, nepripažindami Sodros ir GF. O apie ankstesnius laikotarpius ir į kalbas nesileidžia.
O mažinti tais neleidžiamais atskaitymais nepaskirstytą pelną net negalvokite - jokia logika to paaiškinti nebūtų galima.

Rainis
15064
#934392 2011-03-31 16:15 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-18

Luka_Paciolis rašė:


Tačiau 2009 m. įsigaliojus 31VAS atsirado vienareikšmis reikalavimas sudaryti atostoginių kaupimus. Šiame standarte nepalikta jokių išlygų dėl sumų reikšmingumo ar darbuotojų atostogų reguliarumo, atostoginių kaupimai turi būti sudaromi. Vadinasi įmonės kurios anksčiau nesudarydavo atostoginių kaupimų ir dar nebuvo įsigaliojęs 31VAS'as dabar joms jau atsirado prievolė juos sudaryti. Tai reiškia, kad tos įmonės privalo keisti savo apskaitos politiką, o AP keitimą reglamentuoja 7VAS'as.Ir šis standartas nurodo, kaip apskaitoje registruoti apskaitos politikos pasikeitimus, atsiradusius pirmą kartą taikant 31VAS ar dėl kitų priežasčių.


Luka, mieloji, visokių tų apskaitos politikos keitimų būna.
Šis atvejis tikrai nereikalauja nieko taisyti retrospektyviniu būdu.
Ir jei jūs taip darote, tai paaiškinkite, kaip elgiatės su tuo nepaskirstytu pelnu, kai atleidžiate iš darbo 5 metus neatostogavusį darbuotoją.

Rainis
15064
#934393 2011-03-31 16:20 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-18
O štai ir ištrauka iš to 7-o :
"11. Apskaitos politikos pakeitimu nelaikoma:
11.1. naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir įvykiams, kurių
turinys iš esmės skiriasi nuo ankstesnių įvykių ar ūkinių operacijų;
11.2 naujos apskaitos politikos taikymas ūkinėms operacijoms ir įvykiams, kurių
įmonė iki to laiko nevykdė.
"

Taigi, pradėti skaičiuoti atostoginių kaupimai visiškai net nelaikomi apskaitos politikos keitimu.

seimosdziaugsmas
2509
#934413 2011-03-31 17:20 seimosdziaugsmas redaguota: 2011-09-11 07-18

Rainis rašė:tadukas08 rašė:

Sveiki, skaičiuojant pirma kart atostoginiu kaupimus už 2008, 2009 ir 2010m. Registruojant apskaitoje 2008 m ir 2009 m atostoginiu korespondencija butu tokia:
D34 2008 ir 2009m mažina nepaskirstyta pelną
K4466 atostoginiu kaupiniai
Ar teisingai?


Jokiu būdu nelieskite 34 sąskaitos :!:
D tik 6 klasė - nesvarbu, leidžiami ar ne. Atskirsite pagal buhalterinę pažymą arba tiesiog toje lentelėje, kurioje apskaičiavote kaupimus.


56. Pirmą kartą taikant šį standartą, turto ir įsipareigojimų, susijusių su atlygiu darbuotojams, apskaitos politikos pakeitimo poveikio rezultatas parodomas koreguojant nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje, o aiškinamajame rašte pateikiant atitinkamus paaiškinimus.
Pavyzdžiui, pradėjus šį standartą taikyti nuo 2009 metų, turto ir įsipareigojimų, susijusių su atlygiu darbuotojams ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, poveikio rezultatas parodomas koreguojant nepaskirstytojo pelno (nuostolių) 2009 metų pradžios likutį. Rezultatas parodomas nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos eilutėje „Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)“. Aiškinamajame rašte reikia nurodyti susidariusių pokyčių priežastis ir sumas. Lyginamoji finansinių ataskaitų informacija retrospektyviai nekoreguojama.
57. Pagal šį standartą tvarkoma 2009 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių finansinių metų apskaita ir sudaromos 2009 m. sausio 1 d. ir vėliau prasidedančių ataskaitinių laikotarpių finansinės ataskaitos. Šis standartas gali būti taikomas ir sudarant ankstesnio ataskaitinio laikotarpio finansines ataskaitas

31

Rainis
15064
#934426 2011-03-31 18:13 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-18

Luka_Paciolis rašė:

.
Tačiau atlikus retrospektyviniu būdu atostoginių kaupimų registravimą apskaitoje bus teisingiau atskleista įmonės finansinė būklė ir jos veiklos rezultatai.


Pripažįstu jūsų tiesą, po to, kai perskaičiau šeimos džiaugsmo įdėtą ištrauką ir kai pats pasiskaičiavau realiai, kokią įtaką turėtų registravimas iš karto 34 sąskaitoje ir tada atleidžiant darbuotoją sausio 1-ą dieną.
Taip, galutiniame rezultate finansinis pelnas gaunasi tas pats, ar registruosime neleidžiamus 34-oje sąskaitoje, ar tik 6-oje. Kitais metais 34-os sąskaitos koregavimų neprireiks, kaip aš klaidingai buvau įsitikinęs. Registravimas 34-oje sąskaitoje tiksliai atitinka nuostatas. Tačiau ir vienu, ir kitu atveju (ar 6-a, ar 34-a klasė) įmonės finansinė būklė bus atskleista vienodai gerai.
Šioje situacijoje (ir vėl buvau neteisus) radau ir paguodą - mano pastoviai oponentei Daliai29 galiu pateikti dar vieną Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažinto pelno pavyzdį smile
Nes ji kol kas tik vieną pripažino. Čia antras - šiuo atveju lyginamoji informacija nekoreguojama, tik parodoma NKPA kaip P(N)A nepripažintas pelnas.

Dalia29
12709
#934432 2011-03-31 18:49 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 07-18
Niu niu, Raini, aš žinau bent tris atvejus smile
O dėl atostoginių kaupimų niekada nesiginčyjau, atvirkščiai, nepamenu kur buvo diskutuota.
Esmė. Ne toks jau jūs buvote neteisus. Pirmą kartą taikant standartą, retrospektyviai klaida netaisoma. Tą, kiek suprantu, norėjote pasakyti. Ir buvote teisus.
Bet. Užregistravus visus priklausančius atotoginius einamaisiais metais, tikrai išsikreiptų einamųjų metų informacija, ypač jei yra daug neišnaudotų atostogų. Todėl standarto metodinės rekomendacijos ir siūlo atkoreguoti tik metų pradžios likutį. Šiuo atveju tikrai pripažįstų "Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažinto pelno (nuostolio)“ eilutės naudojimo pagrįstumą.

Rainis
15064
#934470 2011-03-31 21:02 Rainis redaguota: 2011-09-11 07-18

Luka_Paciolis rašė:

Todėl, jeigu buvo keičiama apskaitos politika, pagal naują politiką turi būti perskaičiuoti ir praėjusių laikotarpių duomenys (lyginamoji informacija), siekiant pašalinti metodikos pasikeitimo įtaką ir pasiekti, kad duomenys būtų palyginami (suformuoti pagal tą pačią metodiką). Toks lyginamosios informacijos perskaičiavimas vadinamas retrospektyvinio būdo taikymu. smile


Luka, lyginamoji informacija šiuo atveju neperskaičiuojama, koreguojama tik:
"56. Pirmą kartą taikant šį standartą, turto ir įsipareigojimų, susijusių su atlygiu darbuotojams, apskaitos politikos pakeitimo poveikio rezultatas parodomas koreguojant nepaskirstytojo pelno (nuostolių) likutį ataskaitinio laikotarpio pradžioje, o aiškinamajame rašte pateikiant atitinkamus paaiškinimus.
Pavyzdžiui, pradėjus šį standartą taikyti nuo 2009 metų, turto ir įsipareigojimų, susijusių su atlygiu darbuotojams ankstesniais ataskaitiniais laikotarpiais, poveikio rezultatas parodomas koreguojant nepaskirstytojo pelno (nuostolių) 2009 metų pradžios likutį. Rezultatas parodomas nuosavo kapitalo pokyčių ataskaitos eilutėje „Pelno (nuostolių) ataskaitoje nepripažintas pelnas (nuostoliai)“. Aiškinamajame rašte reikia nurodyti susidariusių pokyčių priežastis ir sumas. Lyginamoji finansinių ataskaitų informacija retrospektyviai nekoreguojama."

Dalia29
12709
#934502 2011-03-31 22:57 Dalia29
Tarp kitko, puikiausiai žinau, kas yra pastovumo principas.
Likučio pakoregavimas, kad neiškraipyt informacijos (kaip leidžiama šiuo atveju), nelaikau klaidos taisymu retrospektyviniu būdu. Ir viskas. Be didelių citatų.

Virgulka
937
#934522 2011-04-01 08:42 Virgulka
tai dabar aš visai susibantavojau icon_sad.gif
jei buvo sudaryti rezervai 2010-12-31 m. o nuo šių metų pradedam sudarinėti kas mėnesį. tai kai pvz. dabar reikes sudarinėti 2011-03-31 d. turiu juk 2010 m. likusių dienų ir jau 2011 m. dienų. tai kaip dabar skaičiuoti VDU? imt 2011 01 ir 02 mėn. ir 2010 12 mėn. juk jei eis žmogus atostogauti dabar, tai reikes išmokėti dabar, o nepagal jau 2010 m. 3 paskutinių mėnesių atlyginimą?

[quote="Byla"][quote="zodiakas"]Tai už 2008 metus imam 10,11,12 2010 metų
už 2009 metus imam 10.11.12 2010 metų
už 2010 metus imam 10,11,12 2010 metų?Taip supratau.[/quote]
Supratote teisingai.[/quote]

Dalia29
12709
#934536 2011-04-01 09:30 Dalia29
Ar jums tikrai reikia kaupimus sudarinėti kas mėnesį? smile
Tuščias darbas. Reikalavimas yra kartą per finansinius metus. Aš asmeniškai taip ir sudarau.
Na gal dar racijos yra kas ketvirtį, bet kiekvieną mėnesį.

Virgulka
937
#934537 2011-04-01 09:35 Virgulka
tai matot kai maža įmonėlė įmanoma suspeti ir kas mėnesį smile , paskui mėtų gale nereikia sedėti ir skaičiuoti smile kažkaip nematau nieko blogo :) tik va su tuo VDU apskaičiavimu susibalamutijau. tai jei darau 2011-03-31 , tai imu 2010 12 mėn. 2011-01 ir 2011-02 mėn.?

Dalia29
12709
#934539 2011-04-01 09:40 Dalia29 redaguota: 2011-09-11 07-18

Virgulka rašė:

tai matot kai maža įmonėlė įmanoma suspeti ir kas mėnesį smile , paskui mėtų gale nereikia sedėti ir skaičiuoti smile kažkaip nematau nieko blogo :) tik va su tuo VDU apskaičiavimu susibalamutijau. tai jei darau 2011-03-31 , tai imu 2010 12 mėn. 2011-01 ir 2011-02 mėn.?


Nežinau, nematau prasmės. Metų gale reikia lygiai taip skaičiuoti. To skaičiavimo tikrai nei kiek nepadaugėja, jei sudaromas rezervas ar kas mėnesį, ar kartą metuose, kiekvieną kartą tas pats. Man tai 1 yra mažiau už 12. Darbo ŽYMIAI daugiau, kai sudaroma kas mėnesį. Patikėkit.

zodiakas
2831
#934656 2011-04-01 12:24 zodiakas
Truputį forume paskaitinėjau ir pagalvojau o jei įmonė patyrė nuostolį ir jei dar tostoginių kaupimus priskirsiu prie išlaidų tai dar įmonė patirs didesnį nuostolį. Tai galvoju ar tokiu atveju irgi reikia sudaryti tą rezervą?

Byla
12133
#934659 2011-04-01 12:26 Byla redaguota: 2011-09-11 07-18

zodiakas rašė:

Truputį forume paskaitinėjau ir pagalvojau o jei įmonė patyrė nuostolį ir jei dar tostoginių kaupimus priskirsiu prie išlaidų tai dar įmonė patirs didesnį nuostolį. Tai galvoju ar tokiu atveju irgi reikia sudaryti tą rezervą?


Reikia.

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.

Virgulka
937
#934700 2011-04-01 13:14 Virgulka
niu man nesunku paskaičiuoti, o beto netoks buvo mano klausimas ar padaugėja darbo ar sumažėja smile , o klausimas buvo: jei jau darau kas mėnesį, tai tada imu prieš ta mėnesį trijų paskutinių mėnesių sumas, ir nesvarbu jei tos dienos 2010 m ? juk jei eis atostogauti tai dabar reikės mokėti smile ar taip ?

[quote="Dalia29"][quote="Virgulka"]tai matot kai maža įmonėlė įmanoma suspeti ir kas mėnesį smile , paskui mėtų gale nereikia sedėti ir skaičiuoti smile kažkaip nematau nieko blogo :) tik va su tuo VDU apskaičiavimu susibalamutijau. tai jei darau 2011-03-31 , tai imu 2010 12 mėn. 2011-01 ir 2011-02 mėn.?[/quote]
Nežinau, nematau prasmės. Metų gale reikia lygiai taip skaičiuoti. To skaičiavimo tikrai nei kiek nepadaugėja, jei sudaromas rezervas ar kas mėnesį, ar kartą metuose, kiekvieną kartą tas pats. Man tai 1 yra mažiau už 12. Darbo ŽYMIAI daugiau, kai sudaroma kas mėnesį. Patikėkit.[/quote]

Byla
12133
#934800 2011-04-01 15:41 Byla
smile

Nieko nėra pastovesnio už laikinumą.


Diskusijos

Kas prisijungęs?

Tu esi neprisijungęs vartotojas
Prisijungti arba registruotis